Direct naar de inhoud.

Denk mee om mantelzorg nog beter te ondersteunen

Gemeentehuis Veendam – F: H. Drenth / RTV1)

VEENDAM – Hoe voorkomen we overbelasting van mantelzorgers? Denkt u mee?  De gemeente Veendam nodigt alle inwoners én organisaties uit om met ideeën te komen om mantelzorgers nog beter te ondersteunen en het werk van mantelzorgers te verlichten. Heeft u of uw organisatie een idee of plan?
Tot 1 september 2017 kunt u schriftelijk uw voorstel insturen. Een commissie beoordeelt alle inzendingen. Er is in totaal 20.000 euro beschikbaar voor de uiteindelijke realisatie van het plan. U kunt uw idee of plan insturen naar de commissie “Nieuwe ideeën Mantelzorg”, Antwoordnummer 25, 9640 VB Veendam.

In september wordt door de commissie een middag georganiseerd waarin u ondersteund wordt om uw plan verder uit te werken. Aansluitend maakt de commissie een beoordeling. De beste ideeën worden vervolgens 10 november gepresenteerd tijdens de bijeenkomst “Dag van de mantelzorg’. Hier wordt ook bekend welk project of projecten het geldbedrag ontvangt.

Voorwaarden
De ingediende plannen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
1- Het komt ten goede aan de mantelzorger(s)
2- Het past in de gedachten van de Participatiemaatschappij. Met andere woorden: mensen regelen eerst zelf hun leven, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van familie, vrienden en kennissen of vrijwilligers. Lukt dit onvoldoende, dan kan er een beroep worden gedaan op professionele ondersteuning en hulp.
3- Het leidt niet tot structurele lastenverhoging bij de gemeenten of organisaties
4- Het kan wel leiden tot het anders inzetten van geld

Originaliteit. Om hier een afweging in te maken, kunt u het uitvoeringsplan Mantelzorg in de gemeenten Veendam en Pekela lezen.

Datum 5 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Iedereen moet betalen voor thuishulp

STADSKANAAL – Alle hulpbehoevende inwoners van Stadskanaal betalen vanaf volgend jaar een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Althans als het aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal ligt.

“De eigen bijdragen blijven dit jaar nog wel gelden”, zegt wethouder Francis Boen (PvdA) vandaag in het DvhN. “Maar met ingang van 2018 willen we de eigen bijdrage gaan veranderen.Vanaf dan stijgt het tarief voor mensen die ruim boven het minimuminkomen zitten. Zij moeten dan 7,50 euro per uur betalen. Voor huishoudens die iets minder inkomen hebben, blijft het tarief van 5 euro gelden.”

Maatwerkvoorziening

“Van mensen die een minimuminkomen of iets meer hebben, vragen we in principe ook een eigen bijdrage van 1,50 euro per uur’’, zegt Boen. ,,We gaan bij al die tarieven uit van 105 uur hulp per jaar. Maar stel dat iemand door die eigen bijdragen in de problemen komt en ze nauwelijks op kan brengen, dan wordt voor die persoon een zogenoemde maatwerkvoorziening getroffen. Dan bepaalt het Centraal Administratie Kantoor welke bijdrage gaat gelden.’’

B en W vragen de hogere bijdrage volgens Boen omdat ze de betrokken burgers zo willen wijzen op het belang van zelfredzaamheid. ,,Het uitgangspunt is dat de mensen zich zoveel mogelijk zelf redden, of met behulp van hun sociaal netwerk. Als dat niet lukt, is er de huishoudelijke hulp. Maar we vinden dat we daar dan wel de bijdrage voor mogen vragen.”

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad krijgt de voornemens van B en W volgende week onder ogen en kan zich er dan over uitlaten. “Vervolgens gaan we alle betrokken inwoners informeren en ook de zorgaanbieders”, aldus Boen. De huishoudelijke hulp is al geruime tijd een punt van discussie in Stadskanaal. B en W wilden die hulp aanvankelijk onder de paraplu van de Wmo weghalen en aan marktpartijen overlaten. Gemeenten elders in het land hadden dat voornemen ook. Verschillende instanties protesteerden en stapten naar de rechter. Op basis van rechterlijke uitspraken besloot Stadskanaal de huishoudelijke hulp weer bij de WMO te trekken.

[DvhN]

Datum 22 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Gemeentelijke blijk van waardering mantelzorg

Uitreiking gemeentelijke mantelzorgwaardering
Uitreiking gemeentelijke mantelzorgwaardering (Foto: R. Wiekenkamp)

STADSKANAAL – (video) – Mantelzorgers kregen ook dit jaar een ‘Blijk van waardering’ van € 100,- in waarde van een set waardebonnen te besteden bij aangesloten winkels naar keuze. Maandagmiddag werd tussen 14.00 en 17.00 uur een inloop en afhaalmiddag georganiseerd in het Geert Teis te Stadskanaal, gelijktijdig met het thema ‘In Gesprek Met’ in het kader van de Landelijke Dag van de mantelzorg.

Waardering

Wethouder Francis Boen (PvdA) sprak de waardering voor mantelzorgers uit namens het gemeentebestuur van Stadskanaal. De aanwezigen werden welkom geheten met een kop koffie/thee en een koek. Hier kon er een keuze maken hoe men hun ‘Blijk van Waardering’ in ontvangst wilde nemen en of men wilde deelnemen met het programma ‘In Gesprek Met’. Ook was er de mogelijkheid om de enveloppe thuis toegestuurd te krijgen.

Musselkanaal

Donderdagavond 10 november tussen 19.00 tot 22.00 uur is Musselkanaal aan de beurt, locatie is dan in het MFA Lint (voormalige Heggerank).

Onderstaande bijdrage werd gefilmd door Ronny Wiekenkamp: 

 

Datum 8 november 2016 Bert Jan Brinkman

Borger-Odoorn vindt opvolgers voor TSN Thuiszorg

thuiszorg bij chronisch ziek zijn (archieffoto)
Thuiszorg bij chronisch ziek zijn (archieffoto)
BORGER ODOORN – Inwoners van Borger-Odoorn die huishoudelijke hulp ontvangen van TSN Thuiszorg krijgen volgende week duidelijkheid over wie deze taken overneemt. De gemeente Borger-Odoorn maakt daarover afspraken met de drie andere zorgaanbieders in de gemeente: Beter Thuis Wonen, De Nieuwe Zorg Thuis en zorggroep Tangenborgh. Daarmee hebben cliënten de zekerheid dat zij de ondersteuning blijven ontvangen die ze nodig hebben.

Overgang
Uitgangspunt van gemeente en zorgaanbieders is dat cliënten hun vertrouwde hulp kunnen behouden. Daarvoor kunnen medewerkers van TSN Thuiszorg solliciteren bij de nieuwe aanbieder van hun cliënt. De gemeente faciliteert cliënten en medewerkers bij dit traject, dat van start gaat op het moment dat het faillissement van TSN wordt uitgesproken. Cliënten worden volgende week nader geïnformeerd in een brief.

Bekend gezicht
Wethouder Frits Alberts is blij met de oplossing. “Voor onze inwoners die dit type ondersteuning ontvangen is continuïteit belangrijk. Daarom willen we dat de zorg probleemloos doorloopt, maar ook dat de ondersteuning geleverd wordt door een bekend gezicht. Daarvoor doen we ons uiterste best.”

Buurtzorg
Een aanbod van thuiszorgorganisatie Buurtzorg heeft de gemeente naast zich neergelegd. Alberts: “Buurtzorg vroeg een fors eenmalig transitiebedrag om de werkzaamheden van TSN Thuiszorg over te nemen. De huidige aanbieders vragen dat niet, en zijn ook bereid om cliënten en waar mogelijk medewerkers over te nemen.” Medewerkers behouden daarbij niet vanzelfsprekend dezelfde arbeidsvoorwaarden, maar inschaling en salaris vinden wel plaats op basis van de cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Datum 10 maart 2016 Redactie

Schoonmaakondersteuning ondergebracht in algemene voorziening

gemeentehuis StadskanaalSTADSKANAAL – In het kader van de doorontwikkeling van het beleid voor huishoudelijke hulp stelt het College van de gemeente Stadskanaal de gemeenteraad voor schoonmaakondersteuning vanaf 1 mei onder te brengen in een algemene voorziening. Deze voorziening is bedoeld voor mensen die door hun beperking niet zelf of met hulp van hun netwerk hun huis kunnen schoonmaken.

Eind 2014 heeft de gemeente besloten de huishoudelijke hulp over te laten aan de markt. Daarna heeft de voorzieningenrechter aangegeven dat schoonmaakondersteuning wél onder de Wmo valt. Sindsdien zijn er tegenstrijdige gerechtelijke uitspraken geweest en er worden nog uitspraken verwacht. Vanwege deze juridische onduidelijkheid is ervoor gekozen het bestaande beleid voor schoonmaakondersteuning op een duurzame manier door te ontwikkelen.

Mensen die gebruik maken van de algemene voorziening betalen in 2016 een eigen bijdrage van € 5,00 per uur, door compensatie vanuit de HHT-regeling. Minima komen daarnaast in aanmerking voor de vangnetregeling. Zij betalen daardoor geen eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor 2017 wordt in het najaar vastgesteld. Het bedrag is afhankelijk van jurisprudentie en de hoogte van de rijksbudgetten.

De algemene voorziening gaat uit van maximaal 104 uur schoonmaakondersteuning per jaar. Mensen voor wie de voorziening niet volstaat of te duur is komen mogelijk in aanmerking voor een maatwerkvoorziening. Het beleid past binnen de gemeentelijke visie op het sociaal domein, waarin de gemeente zoveel mogelijk uitgaat van eigen verantwoordelijkheid.

De gemeenteraad beslist in haar vergadering van 21 maart over de schoonmaakondersteuning.

Datum 29 februari 2016 Redactie

FNV Informatiebijeenkomst ‘Red de zorg’ in Geert Teis

FNVSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal stopt op 1 oktober 2015 met het financieren van de huishoudelijke hulp. Hulpbehoevende inwoners moeten daardoor een eigen bijdrage gaan betalen voor hun zorg. Veel cliënten in Stadskanaal hebben een te kleine portemonnee om die bijdrage zelf te kunnen betalen.

Thuiszorgorganisatie TSN gaat 169 werknemers ontslaan in Stadskanaal. FNV organiseert daarom voor álle inwoners een informatiebijeenkomst over de zorg op maandag 31 augustus 2015 vanaf 19.00 uur in theater Geert Teis.

FNV Zorg en Welzijn voert met leden en sympathisanten al langer actie tegen de afbraak van de zorg. Er wordt door het kabinet 3 miljard bezuinigd op de zorg. De zorg moet anders worden georganiseerd, zegt het kabinet. Verzorgingshuizen sluiten, zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar dit wordt onmogelijk gemaakt door de bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging en thuiszorg.
Honderdduizenden mensen hebben die zorg nodig, omdat ze ouder worden, psychische problemen hebben of gehandicapt zijn. In verpleeghuizen hebben werknemers last van enorme werkdruk en kunnen daardoor (te) weinig aandacht en zorg bieden aan ouderen en gehandicapten. Dus ook de kwaliteit van de dienstverlening staat zwaar onder druk.

Ook in Stadskanaal verliezen door de bezuinigingen honderden inwoners hun zorg, omdat zij die zelf niet kunnen betalen. En daarom worden werknemers in de zorg ontslagen.
FNV organiseert daarom in Stadskanaal voor werknemers in de zorg, voor senioren, voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor mensen die de zorg een warm hart toedragen, een informatiebijeenkomst. Gezamenlijk bespreken we de ontwikkelingen en beraden ons op wat we kunnen doen om de zorg toegankelijk en beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft.

FNV nodigt daarom alle inwoners van de gemeente Stadskanaal uit voor deze informatiebijeenkomst. Het is van belang dat u er bent, want de Zorg gaat ons allemaal aan! Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken.

Graag tot maandagavond 31 augustus a.s., aldus Riek van Kampen, namens FNV, bestuurder Zorg en Welzijn in Groningen.

Datum 1 september 2015 Redactie

140 thuishulpen ontslagen in gemeente Stadskanaal

foto: ouderenjournaal.nl
foto: ouderenjournaal.nl

STADSKANAAL –  Vanavond demonstratie – Thuiszorgorganisatie TSN heeft gisterenochtend 140 thuishulpen met een vast contract en 18 mensen met een tijdelijk contract in de gemeente Stadskanaal ontslag aangezegd. Dit komt bovenop de 650 ontslagen thuishulpen die TSN op diverse plekken in het land al eerder aankondigde.

Volgens directeur Zion Jongstra heeft TSN geen andere keus als gevolg van het beleid van de gemeente Stadskanaal. Die schaft de vergoeding van de eenvoudige vorm van huishoudelijke thuiszorg in feite helemaal af. ,,Wij zijn verreweg de grootste aanbieder in die gemeente dus er is bijna geen werk meer voor onze mensen.”

Wethouder Johan Hamster noemt het ontzettend verdrietig dat dit gebeurt, ,,maar het is wel een direct gevolg van rijksbezuinigingen”. Volgens Hamster pakken die bezuinigingen in Stadskanaal heviger uit dan elders omdat er veel ouderen wonen. ,,Een op de tien huishoudens ontvangt huishoudelijke thuiszorg bij ons.”

Johan Hamster
Wethouder Hamster

De wethouder stelt dat Stadskanaal ervoor heeft gekozen in een keer door de zure appel heen te bijten. ,,We hebben besloten de thuishulpvergoeding in ieder geval in stand te houden voor de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking. Andere gemeenten die de bezuiniging over langere tijd uitspreiden zullen misschien later dit jaar of volgend jaar maatregelen moeten nemen.”

Net als andere gemeenten krijgt Stadskanaal wel 2,5 miljoen euro extra van het Rijk om als zogeheten huishoudelijke hulp-toelage te gebruiken: inwoners kunnen dan zelf thuishulp inhuren en krijgen een toelage van de gemeente. Voor Stadskanaal betekent het dat thuishulp in feite 5 euro per uur kost. ,,Maar dat is voor veel inwoners van Stadskanaal nog te duur want maar weinig mensen gaan het gebruiken”, vervolgt Jongstra van TSN.

Wethouder Hamster erkent dat. ,,Maar er komen de laatste tijd wel meer mensen bij die gebruik maken van die toelage en ik roep hierbij inwoners op om zich te melden, zodat er meer ontslagen kunnen worden voorkomen.”

Volgens Jongstra levert het de gemeente Stadskanaal nauwelijks geld op als bezuiniging, omdat de meeste ontslagen mensen bijstand moeten aanvragen. Hij stelt bovendien dat staatssecretaris Martin van Rijn juist heeft gezegd dat gemeenten niet zo ingrijpend hoeven te bezuinigen. At noemt wethouder Hamster ‘’te makkelijk”. ,,Als Van Rijn vindt dat wij minder hard moeten ingrijpen had hij zelf ook minder moeten bezuinigen.”

Demonstratie

Vanavond is er een demonstratie tegen de ontslagen. Vanaf 19.00 uur organiseren TSN medewerkers, in samenwerking met het FNV en de SP een demonstratiemars. Deze start bij het kantoor van TSM thuiszorg aan de Blokwieke 4 in Stadskanaal en zal eindigen bij het gemeentehuis.

(Bron: DvhN en TSN thuiszorg)

Datum 6 augustus 2015 Bert Jan Brinkman

Politie waarschuwt voor babbeltrucs

PolitieStadskanaal – De afgelopen week heeft de politie diverse meldingen gekregen van babbeltrucs in de gemeente Stadskanaal. Een man deed zich voor als gemeenteambtenaar van de gemeente Stadskanaal. Per telefoon maakt hij een afspraak met ouderen voor bijvoorbeeld een gesprek over hulp in de huishouding. De man komt binnen zonder legitimatie en doorzoekt vervolgens de woning. Van een gesprek is vervolgens geen sprake meer.

Advies politie
De politie adviseert om een onbekende in principe niet binnen te laten. Mocht u de persoon toch binnen willen laten, spreek dan een tijdstip af waarbij een bekende van u aanwezig is en geef dit ook aan de persoon bij deur aan. Laat u in geen geval onder druk zetten om de persoon toch direct binnen te laten. Schaam u niet om legitimatie te vragen, als iemand te goeder trouw is, zal men het geen probleem vinden zich te legitimeren. Heeft u ook maar enige twijfel over de persoon en/of het verhaal, laat iemand dan sowieso niet binnen.

1-1-2 bij verdachte situatie
Als u een situatie niet vertrouwt, bel dan direct de politie via 1-1-2. Met uw gegevens kunnen we oplichters proberen op te sporen. Bent u slachtoffer van een babbeltruc, doet u dan aangifte bij de politie.

Datum 21 april 2015 Redactie

GroenLinks Stadskanaal ‘Keukentafelgesprek, wat nu’, succesvolle bijeenkomst

Teja van Geenen (archief foto)
Teja van Geenen (archief foto)

STADSKANAAL – De bijeenkomst van 5 februari heeft een uiterst informatieve bijdrage geleverd over Huishoudelijke Hulp 2015 en Wmo2015 (o.a. langdurige zorg en thuiszorg) in de gemeente zegt woordvoerder Teja van Geenen.  Organisatoren GroenLinks, Gehandicaptenplatform Stadskanaal en patiëntenvereniging ReumActief kunnen terugblikken op een geslaagde avond. Vele cliënten/hulpbehoevenden als ook diverse zorgverleners en (zorg)organisaties waren deze avond aanwezig!

Twee beleidsmedewerkers van Ieder(in) waren vanuit Utrecht gekomen om te vertellen over de gesprekken die de gemeente met hulp- en zorgbehoevenden te houden heeft. Gehandicaptenplatform Stadskanaal kon dit vervolgens mooi vertalen naar de situatie in onze eigen regio. Vanuit de advocatuur werd vervolgens stapsgewijs uitgelegd wat er tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure zou gebeuren.

Aan de oproep van GroenLinks Stadskanaal, tijdens de raadsvergadering van januari 2015 om medewerkers van de gemeente als toehoorders naar de bijeenkomst te sturen, was door de wethouder gehoor gegeven. Op deze manier werd ook de gemeente duidelijk waar een keukentafelgesprek aan moet voldoen en welke vervolgstappen genomen kunnen door cliënten/hulpbehoevenden. Gaf de gemeente op haar beurt aan een aantal maanden te willen uittrekken voor deze keukentafelgesprekken.

Een aantal belangrijke voorwaarden die aandacht behoeven, zijn:

– Het gesprek mag niet telefonisch plaatsvinden (dat een consulent telefonisch een afspraak wil maken voor een persoonlijk tafelgesprek kan natuurlijk wel!).
– Een persoonlijk gesprek waarbij uzelf bijgestaan kunt worden door een zorgverlener, familielid en/of onafhankelijke belangenbehartigers die goed van uw situatie op de hoogte is; maak hiervan gebruik!
– Er dient een schriftelijk verslag opgesteld te worden door de gemeente, welke door beide partijen (gemeente en uzelf) getekend dient te worden.
– Ondertekent u alleen als u met de inhoud van dit verslag eens bent!; lees het verslag samen met een familielid, zorgverlener of belangenbehartiger of alles correct vermeld is.
– Indien u niet akkoord kunt gaan met de inhoud van het verslag, tekent u dan alleen voor gezien en geef aan wat er in het verslag veranderd moet worden; maak hier een kopie van.
– Er kunnen meerdere gesprekken nodig zijn om tot een duidelijk beeld van uw persoonlijke situatie of om tot goede verslaglegging te komen.
– Doe uzelf niet beter voor dan u daadwerkelijk bent, waartoe sommige cliënten/zorgbehoevenden de neiging toe kunnen hebben; neem daarom iemand mee tijdens het gesprek.
– Er dienen bepaalde wettelijke termijnen in acht genomen te worden door de gemeente bij het beslissen op deze herzieningen.
– Bij maatwerk en acute situaties dient er echter eerder beslist te worden, zodat er direct de noodzakelijke hulp geboden kan worden.

Bij twijfel of het allemaal op de juiste wijze gaat, bij vermoedens en/of signalering van misstanden, meld u dit aan meldpunt@iederin.nl, zodat er verzameld kan worden waar er knelpunten en onwenselijke situaties zijn.Op de website van GroenLinks Stadskanaal wordt je verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Er zal zeker een vervolg gaan komen op deze bijeenkomst, in welke vorm zal nader bekeken worden, aldus Teja van Geenen.

 

Datum 16 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Informatieavond nieuwe huishoudelijke hulp volgeboekt

hhulpSTADSKANAAL – Het animo voor het bijwonen van de bijeenkomst “Keukentafelgesprekken, wat nu?” blijkt enorm te zijn. Dit laat zien dat er behoefte is aan informatie over de huishoudelijk hulp 2015 en WMO 2015 bij cliënten/zorgbehoevenden, zorgverleners, naasten en andere betrokkenen. In de afgelopen week is het dubbele aan aanmeldingen binnengekomen, wat vooraf niet te overzien was.

Volle zaal
“Voor de bijeenkomst op donderdagavond 5 februari in De Stobbe hebben zich zoveel mensen opgegeven dat aanmelden op dit moment niet meer mogelijk is”, meldt Teja van Geenen namens de organisatoren. “De zaal komt anders te vol te zitten en de veiligheid en bereikbaarheid rond De Stobbe moet daarnaast gewaarborgd blijven. Bezoekers die zich vooraf hebben aangemeld, worden hierbij gevraagd om zoveel mogelijk te gaan carpoolen en zo mogelijk per openbaar vervoer, de fiets of te voet te komen.”
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het belooft een mooie, informatieve avond te worden waarin zowel zorgverleners als zorgbehoevenden aanwezig zijn. De bijeenkomst gaat ongetwijfeld op enige wijze een vervolg krijgen

Datum 4 februari 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal