Direct naar de inhoud.

Veendammer Poort een stap dichterbij

F: Het bedrijventerrein waar de Veendammer Poort wordt ontwikkeld

VEENDAM – De gemeenteraad van Veendam is afgelopen maandag unaniem akkoord gegaan met het plan om het bedrijventerrein ‘De Zwaaikom’ te kopen en meer te ontwikkelen. De werknaam van dit project is, vanwege de plek, De Veendammer Poort.

Het college van wethouders en burgemeester is er van overtuigd dat de kosten dubbel en dwars worden terugverdiend. ‘Er is veel belangstelling van bedrijven om zich daar te vestigen’ zegt het college. Er zouden gesprekken plaatsvinden met een bedrijf dat goed is voor minimaal 50 banen.

In 2014 werd de Veendammer Poort opgeheven, vanwege de betere bereikbaarheid van de N33 op de N366.

Het terrein wordt op 1 juli overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente.

Datum 27 mei 2020 Hielke Bosch

Koning opent waterstofinstallatie HyStock

Foto: gasunienewenergy.nl / hystock

VEENDAM – Zijne Majesteit de Koning opent op woensdagochtend 26 juni de groene waterstofinstallatie HyStock van Gasunie in Veendam, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bekend gemaakt.

De waterstofinstallatie van HyStock zet 1 Megawatt duurzame stroom om in groene waterstof en is daarmee de eerste die dit proces op serieuze schaal kan toepassen. Doelstelling van Gasunie is waterstof in de nabije toekomst grootschalig en economisch rendabel op te slaan in ondergrondse gasopslagen van Gasunie’s EnergyStock. Zo kan het gebruikt worden als duurzame energiebron, ook op momenten dat zonne- en windenergie niet voorradig zijn.

Omdat waterstof naar verwachting gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar in grote hoeveelheden getransporteerd en opgeslagen kan worden, kan het een grote rol spelen als schone energiedrager voor de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Het omzetten van stroom naar waterstof is een manier om verwachte overschotten in duurzame stroom in de toekomst op de vangen. HyStock vormt het begin van een toekomstige waterstofmarkt en levert daarmee een bijdrage aan de doelstelling Nederland en Europa CO2-neutraal te maken.

Tijdens de opening van HyStock gaan organisaties uit het internationale bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen met elkaar in gesprek over de vervolgstappen die nodig zijn om tot een echt duurzame economie te komen. De Koning krijgt tijdens zijn bezoek verschillende waterstoftoepassingen te zien, bijvoorbeeld voor de industrie en de mobiliteitssector.

Datum 21 mei 2019 Bert Jan Brinkman

De (h)eerlijke jaren vijftig over Stadskanaal

Philips Stadskanaal jaren 50 – 70

STADSKANAAL/HILVERSUM – In mei zendt de NTR op vier donderdagavonden een historische tv-serie uit: ‘De (h)eerlijke jaren vijftig’. De vierde aflevering die wordt uitgezonden op donderdag 30 mei gaat over ‘Industrie & onderwijs in Stadskanaal’, de andere uitzendingen spelen zich af in de Brabantse plaatsen Mill en Langenboom, Den Haag en de Zaanstreek.

Philips in Stadskanaal

Begin jaren vijftig lopen de noordelijke provincies leeg. Er zijn geen banen en wie wil werken gaat naar het westen. Een grote tentoonstelling moet industrie verleiden zich in de regio te vestigen. Met succes: het snel groeiende Philips opent een vestiging in Stadskanaal. De elf medewerkers van het begin zijn er vijf jaar later al tweeduizend geworden. Gevolgen voor Stadskanaal: tevreden winkeliers, woningen, een schouwburg, sportverenigingen, modeshows en – niet te vergeten – hoger onderwijs voor kinderen uit de lagere standen (in dit geval het christelijk lyceum, nu Ubbo Emmius). De Veenkolonie gaat in de jaren vijftig mee in de vaart der volkeren.

TV en voorvertoning

De vierde aflevering wordt uitgezonden op donderdag 30 mei om 20:25 uur op NPO2. Wie niet zolang wil wachten kan naar een (gratis) voorvertoning in de Openbare bibliotheek op 24 mei. De voorvertoning start om 15.15 uur.

Datum 17 mei 2019 Bert Jan Brinkman

De ultieme onzichtbare bescherming komt uit Pekela

Nanocoating machine
Nanocoating machine

OUDE PEKELA – Brandweerauto’s, machines, flatgebouwen en kunstwerken krijgen tegenwoordig een ultieme onzichtbare bescherming tegen vocht en vuil, dankzij de nieuwe nanocoating-techniek. De door Bionic Technology uit Winschoten ontwikkelde techniek wordt toegepast door SvdB Nano Coatings uit Oude Pekela. Dit bedrijf brengt het ultradunne laagje aan, op wat voor voorwerp dan ook.

Eén miljardste

Nanocoating is een niet voor het menselijk oog zichtbare beschermlaag op moleculair niveau (een nanometer is één miljardste deel van een meter). Het ultradunne coatingnet verbindt zich met het oppervlak en vormt een -al dan niet ademende- ondoordringbare barrière. Zelfs een bacterie komt er niet doorheen. Het oppervlak wordt daardoor minder snel vuil, is veel gemakkelijker te reinigen, blijft er als nieuw uitzien en heeft een langere levensduur.

Dick Dijk

SvdB Nano Coatings is gevestigd in Oude Pekela en heeft een nevenvestiging in Bleiswijk. Het bedrijf wordt gerund door ondernemer Dick Dijk (1957) en telt een groeiend aantal medewerkers. Naast nanocoatings aanbrengen en andere vormen van oppervlaktebehandeling, houdt het bedrijf zich bezig met calamiteitensupport en verhuur van klimaatbeheersingapparatuur, onder de naam SvdB Service.

Deze tweede tak vormt de oorsprong van het bedrijf, dat in 2006 is ontstaan vanuit het vroegere Sas van den Bosch. In deze tak gaat het onder meer om het plaatsen van aggregaten bij stroomstoringen. Een grote vaste klant is Ziggo. Voorts verhuurt het bedrijf airco’s en heaters en is het gespecialiseerd in machinetransport.

Windmolen

In 2011 leidde een vraag van een klant om een onderstel van een windmolen te beschermen tegen weersinvloeden, tot de ontdekking en toepassing van nanocoating. Dijk ging hiertoe samenwerken met Bionic Technology, dat unieke nanocoatings ontwikkelt op basis van SiOx-nanomateriaal. Dijk zag de mogelijkheden van deze innovatie en besloot te investeren in mensen, kennis en materiaal om nanocoating toe te passen, onder de naam SvdB Nano Coatings. Met succes: er worden steeds meer toepassingen gevonden en vanuit steeds meer branches wordt bij het bedrijf in Oude Pekela aangeklopt.

Meer info: svdbnanocoatings.nl.

Datum 13 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Commissie Van Zijl compleet: Ruim baan Oost-Groningen

werk in zicht.gifGRONINGEN – De commissie onder leiding van Jan van Zijl die gaat onderzoeken welke kansen er liggen in Oost-Groningen om meer mensen in de arbeidsregio aan het werk te helpen is compleet. Onder voorzitterschap van Jan van Zijl gaan Riet de Wit, Titia Siertsema, Doekle Terpstra en Hannie te Grotenhuis aan de slag in de onafhankelijke commissie die in opdracht van de provincie Groningen voor Oost-Groningen een plan van aanpak schrijft.

De commissie heeft als opdracht het maken van een samenhangend en meerjarig plan van aanpak met als doel het verhogen van de participatiegraad op de arbeidsmarkt. Daartoe maakt de commissie een analyse van de arbeidsmarkt en het sociaal economisch perspectief voor Oost Groningen met het oog op de langere termijn.

Medio februari 2015 komt de commissie met een eerste advies wat met name in gaat op de positie en de toekomst van de sociale werkvoorzieningsschappen en de samenwerking met de gemeenten. Voor de zomer van 2015 levert de commissie haar eindrapport op. Daarin komt het brede arbeidsmarkt vraagstuk, de effecten van de introductie van de Participatiewet en het sociaal economische perspectief aan bod.

De commissie betrekt bij haar onderzoek, analyse en het opstellen van het plan van aanpak, de regiogemeenten, bedrijfsleven, vakbeweging, sw-bedrijven, de (vak)onderwijssector en onafhankelijke gezaghebbende deskundigen.

Commissie
Jan van Zijl – voorzitter. Van Zijl is sinds 2008 voorzitter van de MBO Raad, was van 2000 – 2007 voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), een advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten op het gebied van arbeidsmarktbeleid.
Riet de Wit – lid. De Wit oud-wethouder economie, werk en onderwijs van de gemeente Heerlen en was lid Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis.
Doekle Terpstra – lid. Terpstra is sinds eind 2010 bestuursvoorzitter van de Hogeschool Inholland. Van januari 1999 tot en met april 2005 was Terpstra voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Per 1 mei 2014 nieuwe aanjager voor het Techniekpact.
Titia Siertsema – lid. Siertsema is voorzitter van UNETO-VNI. UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Verder is zij bestuurslid van SMI en voorzitter Raad van Commissarissen 2BA.
Hannie te Grotenhuis – lid en secretaris. Te Grotenhuis heeft sinds 2006 een eigen adviespraktijk Prachttrajecten. Was in 2013 lid en secretaris Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen en van de visitatiecommissie Bestuurlijke toekomst Groningen

Datum 9 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Oplossing voor Aldel en toekomst industriecluster Delfzijl

AldelDELFZIJL – Samenwerkende partijen uit de Eemsdelta hebben aan de minister van Economische
Zaken en de leden van de vaste Tweede Kamer commissie Economische Zaken een
voorstel aangeboden waarin een oplossing voor aluminiumfabriek Aldel en een
toekomst voor het industriecluster Delfzijl wordt geboden. Het voorstel stelt voor de
warmtekrachtkoppeling (WKK) centrale Delesto opnieuw te starten en met de
chemiebedrijven komen tot afspraken voor verduurzaming en innovatie waardoor de
werkgelegenheid in deze regio wordt gewaarborgd en uitgebreid.
Voor het opnieuw starten van de WKK Delesto vragen de partijen een financiële
ondersteuning. Dit kan gegeven worden door een verruiming van de subsidieregeling SDE+
waardoor er een substantieel lagere elektriciteits- en stroomprijs voor de afnemers, waar
onder Aldel, ontstaat. Deze steunmaatregel wordt in andere Europese landen toegepast en
is ‘Brusselproof’. Indien deze steun wordt verleend kan verder gewerkt worden aan de
doorstart van Aldel.

Het cluster van bedrijven op het chemiepark in Delfzijl dat de handen ineen heeft geslagen
heeft naast de vraag voor het financieel ondersteunen van de WKK Delesto een aanbod
geformuleerd waarin er in de komende jaren geïnvesteerd wordt in schonere en duurzame
technologie. Zo wordt bijvoorbeeld biomassa omgezet naar groen synthesegas wat weer
gebruikt wordt voor de productie van groene methanol en de opwekking van groene stroom.
Door de bedrijven zijn meerdere ontwikkel lijnen benoemd waardoor en in de komende tien
jaar een ‘Living Lab’ op industrieel niveau in de Eemsdelta ontstaat. In dit ‘Living Lab’ wordt
concreet gewerkt aan verduurzaming, innovatie en vergroten van de werkgelegenheid.
Het ‘Living Lab’ werkt als een full scale proeflocatie waarbij door samenwerking met de
Energy Academy Europe, hogescholen in het Noorden en universiteiten de best mogelijke
verduurzamingsmogelijkheden voor energie intensieve industrie ontwikkelen. Deze
oplossingen komen vervolgens beschikbaar voor andere industriële complexen die met
gelijke problematieken kampen.

Op woensdag 22 januari is er een Algemeen Overleg (AO) van de vaste Tweede Kamer
commissie Economische Zaken waarin gesproken wordt over Aldel. De opstellers van het
voorstel om de WKK Delesto te ondersteunen en om het ‘Living Lab’ vorm te geven zijn
ervan overtuigd dat dit de oplossing kan zijn om Aldel en het industriecluster Delfzijl een
nieuwe toekomst te geven. ‘De bal ligt stil voor een leeg doel, ze hoeven hem alleen maar in
te schieten, zo zei de directeur van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Patrick
Brouns, tijdens de toelichting op de plannen.
De afgelopen periode hebben de volgende partijen meegewerkt aan het voorstel wat is
ingediend in Den Haag, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports, DEAL
gemeenten (w.o. Delfzijl), provincie Groningen. Het voorstel wordt ondersteund door MKB
Noord, VNO NCW Noord, Energy Academy Europe, Natuur en Milieu Federatie Groningen
en de vakbonden CNV en FNV.

Datum 20 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Crisis treft Drenthe het hardst van alle provincies

588883ASSEN – Van alle provincies is Drenthe is de jaren 2008-2012 het zwaarst getroffen door de economische crisis. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schrijft dat toe aan de sterke krimp van de industrie én het openbaar bestuur in Drenthe. Drenthe liet in die periode een krimp zien van 4,3 procent, terwijl de hele Nederlandse economie toen met 2,3 procent achteruitging. Noord-Brabant deed het het minst slecht, met een krimp van 1,5 procent. In de toelichting van het CBS staat dat provincies veel slechter kunnen presteren doordat ze bijvoorbeeld een grote bouwsector hebben, de bedrijfstak waar in de periode 2008-2012 de zwaarste klappen vielen.

Noord-Brabant
Het grote verschil tussen Drenthe en Brabant komt door de sterke achteruitgang van de industrie in Drenthe. Die bedrijfstak is daar groot en kromp er met 6 procent. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde. Bovendien werd de zorgsector kleiner en kromp het openbaar bestuur in Drenthe.

Bron: NOS.nl

Datum 20 december 2013 Bert Jan Brinkman

Grote brand in Drouwen

brandweer

DROUWEN – Aan de Schoolstraat in Drouwen woede woensdagavond een grote brand in een rietgedekte boerderij.

De brand werd rond 23:00 uur ontdekt. Al snel werd duidelijk dat de boerderij niet meer te redden was.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om deze brand te bestrijden. Om overslag naar andere panden te voorkomen, heeft de brandweer de naastgelegen gebouwen nat gehouden.

De bewoners waren niet thuis tijdens het uitbreken van de brand. Bij de brand zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

De boerderij kan als verloren worden beschouwd. De brandweer is nog enkele uren bezig geweest met nablussen.

 

Datum 24 oktober 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal