Direct naar de inhoud.

Verkeersplan met ruimte voor fietsers

Foto: Henk Otter (RTV1)

STADSKANAAL – Dinsdagmiddag was er een inloopmiddag over het nieuwe verkeersplan in het centrum van Stadskanaal. De inloopbijeenkomst werd gehouden in het gemeentehuis. Op de vloer was een rotonde met vrijliggende fietspaden gevisualiseerd. Het was een voorbeeld hoe de vier-tondes in de Aziëlaan en Europalaan eruit gaan zien. Ook op andere kruispunten krijgen fietsers voorrang. Er komt een fietsstraat van het Geert Teisplein naar de Oude markt en van de Navolaan naar het gemeentehuis. Doorgaand verkeer wordt uit het centrum geweerd.

De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met de nieuwe verkeersopzet en stelt ruim 680.000 euro hiervoor beschikbaar. Dat komt bedrag komt bovenop de 700.000 euro die eerder was gereserveerd voor de fietspaden.

Datum 19 december 2018 Bert Jan Brinkman

Nieuw verkeersplan centrum Stadskanaal

Centrum Stadskanaal richtingaanwijzer (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Het ontwerp van de infrastructuur en de vormgeving van de kruispunten verkeersroute centrum Stadskanaal is gereed. In het plan wordt de huidige Plein-Lijn route een route voor het doorgaande verkeer om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren.

Viertondes verdwijnen

Om het doorgaande verkeer te stimuleren de doorgaande route te volgen zullen de viertondes bij het busstation en het politiebureau omgevormd worden tot voorrangskruispunten. Wethouder Goziena Brongers: “Met de uitvoering van dit plan kunnen we ervoor zorgen dat het centrum op een veilige manier beter bereikbaar is voor automobilisten, fietsers en voetgangers.”

Fietsstraat

De bereikbaarheid van het centrum voor fietsers staat centraal. Er komt een fietsstraat vanaf het Geert Teisplein tot aan de Oude Markt. En van de Navolaan tot aan het gemeentehuis. Een fietsstraat bestaat uit twee brede stroken van twee meter breed. Daartussen is een rijstrook van 2,50 meter voor auto’s. Deze mogen in één richting gebruik maken van de fietsstraat.  Langs de fietsstraat komen ter hoogte van het Stadshart    flitsparkeerplaatsen, zodat inwoners een snelle boodschap kunnen doen of bezoekers van het theater of hotel kunnen afzetten.

 

F: Google Street View

Veilig en bereikbaar

Voor het stimuleren van het fietsgebruik krijgen de fietsers op de nieuwe kruisingen en rotondes in het centrum voorrang. Dit sluit aan bij de landelijke richtlijn die zegt dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang moeten krijgen. Bovendien komen er fietskluizen waar inwoners en bezoekers hun elektrische fiets kunnen opladen. Door het aanleggen van voorrangskruispunten bij het politiebureau en het busstation voorkomen we doorgaand verkeer in het centrum. De bezoekers van het centrum moeten een afslag nemen om in het centrum te komen. Het busstation blijft op de huidige locatie en het openbaar vervoer zal gebruik blijven maken van de Plein-Lijn route.

Als de gemeenteraad 17 december instemt met het ontwerp kan de uitvoering in het voorjaar van 2019 worden gestart.

 Inloopbijeenkomst

Om de nieuwe verkeersroute centrum Stadskanaal te laten zien en de plannen te verduidelijken organiseert de gemeente Stadskanaal een inloopbijeenkomst voor alle geïnteresseerden op dinsdag 18 december aanstaande. De bijeenkomst is van 16.00 – 19.30 uur in het gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom.

Datum 19 november 2018 Bert Jan Brinkman

Zwembad centraal bij Wijkinloop Stadskanaal Noord

Wijkinloop
STADSKANAAL – Bewoners van Stadskanaal Noord zijn maandagochtend 27 maart tussen 10.00 -12.00 uur welkom bij de wijkinloop in buurtcentrum Noordstee. Deze keer staat zwembad `Bad Noord` in Stadskanaal centraal.

Naast ontmoeting en gezelligheid kun je bij de wijkinloop in het buurtcentrum terecht voor informatie over diensten en activiteiten in de wijk. Aan de koffietafel is elke week een wijkorganisatie te gast. Deze keer is dat Zwembad Noord. Hans Broekhuis geeft een toelichting over de organisatie en activiteiten in het nieuwe zwemseizoen.

Verder is Nik Poortinga, buurtwerker sport van Welstad aanwezig om wat te vertellen over regelingen waarmee elk kind zwemles kan krijgen.

Datum 23 maart 2017 Redactie

Wijkinloop Stadskanaal Noord over de WMO

Wijkinloop
STADSKANAAL – Bewoners van Stadskanaal Noord kunnen maandagochtend 20 maart tussen 10.00 -12.00 uur weer terecht voor de wijkinloop in buurtcentrum Noordstee.

De wijkinloop is een plek voor ontmoeting en wegwijzer voor diensten en activiteiten in de wijk. Aan de koffietafel is elke week een organisatie te gast om te vertellen over hun bezigheden in de wijk. Deze keer is dat de gemeente Stadskanaal die uitleg geeft over de WMO.

Het maatschappelijk doel van de WMO is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De WMO regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de ondersteuning die mensen kunnen krijgen.

Het buurtcentrum is gevestigd aan de Berkenstraat 2d in Stadskanaal.

Datum 17 maart 2017 Redactie

Wijkinformatiemarkt in buurtcentrum Noordstee

Noordstee (F: RTV1)

STADSKANAAL – Als startochtend van een wekelijkse wijkinloop is er maandag 6 februari een informatiemarkt in buurtcentrum Noordstee in Stadskanaal Noord. Iedere bewoner is tussen 10.00 – 12.00 uur welkom om kennis te maken met diensten en activiteiten in de wijk.

Verhalen

Er is muziek, koffie en voor elke bewoner een heerlijke verassing gesponsord door de wijksuper Pomp. Ook na 6 februari is er wekelijks op maandagochtend een Noordstee wijkinloop. Medewerkers van organisaties luisteren naar uw verhalen, vragen en ideeën. Maar u kunt ook gewoon binnenlopen voor een kopje koffie. Aan de koffietafel is er elke week informatie over een actueel thema.

Datum 1 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Uitnodiging bijeenkomst peilbesluit gemeente Stadskanaal

Gemeentehuis Stadskanaal (Foto RTV1)
Receptie gemeentehuis Stadskanaal (Foto RTV1)

STADSKANAAL – Donderdag 22 september houden Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Stadskanaal gezamenlijk een inloopbijeenkomst over peilbesluit Stadskanaal. In het peilbesluit worden de waterpeilen in de sloten en watergangen vastgesteld die in beheer zijn van het waterschap. De instanties willen hierover graag van gedachten wisselen met u als inwoners of belanghebbenden tijdens deze bijeenkomst.

De inloopbijeenkomst is van 16.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Stadskanaal. Tijdens deze inloopbijeenkomst wordt informatie gegeven over de procedure en het nog te nemen peilbesluit. Medewerkers van het waterschap en de gemeente zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of uw persoonlijke situatie te belichten.

Wat is een peilbesluit?

Een peilbesluit is een officieel document waarin per peilgebied het zomerpeil en het winterpeil worden vastgelegd. De vastgestelde zomer- en winterpeilen geven een bandbreedte aan waarbinnen de peilen in praktijk kunnen fluctueren. Heeft u vragen, kom dan naar de informatiebijeenkomst of neem contact op met het waterschap Hunze en Aa’s, (0598) 693 800.

[Gemeente Stadskanaal]

Datum 17 september 2016 Bert Jan Brinkman

Presentatie wijkbijeenkomsten Maarswold op dinsdag 23 september 2014

maarswoldSTADSKANAAL – In de wijk Maarswold te Stadskanaal zijn het afgelopen jaar, vanaf november 2013 t/m mei 2014 een vijftal wijkbijeenkomsten gehouden. Met thema’s als “Sociaal & Veilig, Groene Assen/Infrastructuur, Jeugd, Kleur & Fleur en Wonen” zijn alle buurtbewoners uitgenodigd om actief mee te praten, te denken en te doen om de wijk Maarswold weer een bloeiende en inspirerende buurt te laten zijn. Op dinsdag 23 september a.s. van 16.00 – 20.00 uur wordt tijdens een inloopbijeenkomst een presentatie gehouden. Bewoners van de wijk zijn hartelijk welkom tussen 16.00 – 20.00 uur aan de Utrechtselaan 4b.

Het is nu tijd om in de wijk Maarswold de volgende stap te laten maken: hoe worden alle ideeën en plannen omgezet naar concreet te realiseren projecten samen met o.a. gemeente Stadskanaal en Lefier Wonen. De uitkomsten van de vijf thema’s, samen met jonge kinderen, (jong)volwassen en oudere wijkbewoners gecreëerd, worden tijdens de bijeenkomst door de Wijkraad gepresenteerd.

De uitgebreide verslagen van de bijeenkomsten “Sociaal & Veilig, Groene Assen/Infrastructuur, Jeugd, Kleur & Fleur en Wonen” kunt u vinden op www.stadskanaalportaal Maarswold. U kunt ze ook opvragen via maarswoldactief@stadskanaalportaal.nl. In het wijklokaal liggen exemplaren voor u klaar. De werkgroep Wijkvisie maakt de komende periode van deze vijf werkbijeenkomsten voorstellen voor het programma en de projectenagenda van de wijk Maarswold. De resultaten vormen de start voor het gesprek met de diverse wijkpartners voor de uitvoering van maatregelen en activiteiten in de wijk.

Natuurlijk wordt ook tijdens deze inloopbijeenkomst om uw mening gevraagd. Aan de hand van de laatste “Nieuwsbrief: Maarswold voor visie en doen!” wordt u nog eens om uw uitdrukkelijke mening gevraagd. Hiervoor kunt u een kleine vragenlijst invullen. Mocht het zijn dat u uw ideeën en aanvullingen voor de wijk Maarswold niet in resultaten heeft teruggezien, of dat u door bezoek aan steden en dorpen tot nieuwe inzichten bent gekomen voor onze buurt, kunt u tijdens de bijeenkomst op 23 september a.s. al uw bruisende ideeën en suggesties inleveren in de “Geef mijn portie maar aan Fikkie”-bak! Deze ideeën en opmerkingen worden meegenomen in de verdere gesprekken met de diverse ketenpartners.

Daarnaast zal ook de gemeente haar visie op de wijk Maarswold geven. En wellicht heeft Lefier na grondige reorganisatie ook nog nieuws te melden over het huidige huizenaanbod. Wilt u met een van deze ketenpartners in gesprek, kom dan naar de inloopbijeenkomst van 23 september a.s.

Maarswold Actief

Datum 12 september 2014 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal