Direct naar de inhoud.

Kijkje achter de schermen bij bijzonder sportevenement

foto: facebook.com/NelliCoomanGames
foto: NelliCoomanGames

STADSKANAAL – Tijdens de sportweek van 2 t/m 8 juli vinden er twee evenementen bij het Pagecentrum in Stadskanaal plaats; de Nelli Cooman Games en de IWAS Junior World Games (georganiseerd door Disability Games Foundation). Bent u nieuwsgierig waar de atleten verblijven en waar en hoe zij zich voorbereiden op hun sportpresta1es? Loop dan 5, 6 of 7 juli mee met de stagiairs van de Hanze Hogeschool 1jdens één van de rondleidingen.

Op zondag 5 juli zijn er tijdens de Nelli Cooman Run (loop met als doel geld in te zamelen ten behoeve van atletiek voor jeugd en gehandicapten), demonstratiewedstrijd waterbasketbal en de start van de IWAS Junior World Games de eerste rondleidingen. Deze duren ongeveer 1 tot anderhalf uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Bent u nieuwsgierig schrijf u dan in voor 1 van de rondleidingen op de zondagmiddag, maandagochtend of ‐middag of dinsdagochtend of ‐middag. Per groep kunnen er 15 personen meewandelen. Dus voor een kijkje achter de schermen meld u aan, want vol is vol.

Als u vragen hebt of belangstelling heeft om deel te nemen mail dan naar
info@nellicoomangames.nl

Datum 14 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal presenteert ambitieuze sportnota

GemeentehuisSTADSKANAAL – ‘Stadskanaal Sport Samen’, dat is de titel van de ambitieuze sportnota 2014-2018. Eén van de onderdelen is dat de gemeente inzet op gehandicaptensport. Het college stelt de raad voor de komende jaren extra (financiële) ondersteuning te bieden aan sportverenigingen die sportaanbod hebben of willen starten voor mindervalide en gehandicapte sporters.

Ook komt er een Sportfonds Evenementen en Talentondersteuning. Een deel van het fonds wordt gebruikt om (grote) sportevenementen mogelijk te maken. Daarbij wordt vooral gedacht aan (inter)nationale gehandicaptensportevenementen.

In 2012 en 2013 zijn al twee grote evenementen voor mindervalide sporters georganiseerd: IPC Athletics European Championships en IWAS World Games. De bedoeling is in 2015 weer een dergelijk evenement naar Stadskanaal te halen.

Een ander deel van het fonds is gereserveerd voor ondersteuning van lokale sporttalenten. Het fonds wordt ook gevoed door bijdragen van het bedrijfsleven en ideële instellingen.

Het college beschouwt sport nadrukkelijk in het licht van de nieuwe taken binnen het sociale domein, zoals jeugdzorg. Dit omdat de meerwaarde gezien wordt die sport heeft op sociaal en pedagogisch vlak. Om die meerwaarde te benutten en uit te bouwen investeert het college ook in verenigingsondersteuning.

Binnen- en buitensportverenigingen zijn in het najaar van 2013 gevraagd naar hun bevindingen en toekomstverwachtingen ten aanzien van het sportbeleid. Ook was er een expertmeeting met vertegenwoordigers van de GGD, het Pagedal, Huis voor de Sport en de Combinatiefunctionarissen. De input uit deze sessies is besproken in de raadscommissievergadering van 18 november. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de sportnota.

De gemeenteraad bespreekt de sportnota op 10 maart met sportverenigingen. Twee weken later, op 24 maart, volgt het besluitvormend raadsdebat.

Datum 3 maart 2014 Bert Jan Brinkman

IWAS Games: de wereld op bezoek in Stadskanaal

STADSKANAAL – In het Pagecentrum in Stadskanaal zijn vanmorgen de IWAS world games officieel geopend. In aanwezigheid van Burgemeester Galama kwamen alle atleten en begeleiders in een parade binnen. De IWAS world games zijn Internationale wedstrijden voor atleten met een lichamelijke handicap, verdeeld in rolstoelgebonden atleten en mensen met een amputatie. De atleten zijn afkomstig uit 26 landen van over de gehele wereld. Niet alleen uit bijvoorbeeld België, maar ook uit China, Irak en Canada zijn delegaties aanwezig.

Ruim 400 atleten en begeleiders zijn de komende dagen aanwezig in en rond het Pagedal, waar de atleten zullen verblijven. De wedstrijden, op het gebied van handboogschieten, atletiek en zwemmen, zullen in het pagedal of op en rond de atletiekbaan plaatsvinden. Tijdens de openingsceremonie waren er toespraken van Burgemeester Galama, voorzitter van het organiserende comité Bert Eilert en de voorzitter van de IWAS. Het Grootkoor Groningen verzorgde een optreden, onder begeleiding van het politieorkest Noord Nederland.

Alle wedstrijden zijn gratis toegankelijk voor belangstellenden. U kunt gewoon naar de wedstrijden toe, in het zwembad van het Pagedal of op de atletiekbaan. Als extra was vanmiddag op het sportpark van SC Stadskanaal een demonstratiewedstrijd van de amputatieteams van Nederland en België. Voor meer informatie en de tijden van de wedstrijden kunt u kijken op www.disgames.org. Daarop is alle informatie te vinden.

Beluiterd u ook de onderstaande interviews voor meer informatie. Allereerst met voorzitter Bert Eilert van de organisatie:

En met Marieke Doddema, PR functionaris van de organisatie:

Voor een impressie van de opening: Zie de onderstaande foto’s:

 

Datum 15 september 2013 Bert Jan Brinkman

Aanpassingen Sportparklaan en de Olympialaan ivm nieuwbouw Noorderpoort

nieuwe Noorderpoort in aanbouwSTADSKANAAL – De gemeente sluit een gedeelte van de Sportparklaan in Stadskanaal af voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast krijgt de Olympialaan een zodanige aanpassing dat deze geen rechtstreekse verbinding meer vormt tussen de Sportparklaan en de Marathonlaan. De maatregelen hangen samen met de realisatie van de nieuwe vestiging van Noorderpoort. De aanpassingen bevorderen de verkeersveiligheid en voorkomen het uitwaaien van leerlingen van Noorderpoort naar de Vogelwijk.

De gedeeltelijke afsluiting van de Sportparklaan is een wens van Noorderpoort en korfbalvereniging Stadskanaal ‘74. Overstekende, vaak jeugdige sporters zullen na de aanpassing geen hinder gaan ondervinden van gemotoriseerd verkeer. Voor het doorgaande verkeer heeft de gedeeltelijke afsluiting geen gevolgen. Op korte afstand zijn voldoende alternatieven aanwezig.

De afsluiting voor gemotoriseerd verkeer wordt gerealiseerd na de IWAS World Games, die van 15 tot 22 september gaan plaatsvinden. Een afsluiting voorafgaande aan deze wedstrijden voor sporters met een lichamelijke beperking zou betekenen dat de organisatie het draaiboek had moeten aanpassen.

Noorderpoort Nieuwbouw (f: Marc Dol).
Noorderpoort Nieuwbouw (f: Marc Dol).

Tot het voornemen de Olympialaan aan te passen is al door de gemeenteraad besloten. Dit als gevolg van vele zienswijzen vanuit de Vogelwijk naar aanleiding van het bestemmingsplan “Stadskanaal Kern-Noorderpoort”. Onder meer de verwijdering van een dam in de watergang langs de Marathonlaan moet beletten dat schooljeugd ongehinderd de Vogelwijk in trekt. De politie ondersteunt de maatregelen. Ook de overige sportverenigingen hebben positief gereageerd.  [RTVS]

Datum 13 augustus 2013 Bert Jan Brinkman

Rally rijden om gehandicaptensport te promoten

fdg-u1421KANAALSTREEK – Stichting Disability Games Foundation (DGF) doet mee aan de CarbageRun. Met deze rally wil stichting DGF aandacht vragen voor gehandicaptensport. In het bijzonder worden de IWAS World Games gepromoot, die van 14-22 september in Stadskanaal plaatsvinden. Atletiek, zwemmen en handboogschieten voor sporters met een beperking vormen het programma. De accommodaties bevinden zich in de omgeving van het Pagecentrum te Stadskanaal.

Deze rally, waaraan 500 auto’s mee kunnen doen, vormt een stoet van uitbundig uitgedoste auto’s van maximaal €500. De auto wordt in kleuren van de stichting geschilderd. Daarnaast wordt de auto voorzien van ‘accessoires’ die verwijzen naar de gehandicaptensport. Op maandag 8 juli wordt het startsein gegeven in Hardenberg om vervolgens 12 juli in Barcelona te finishen. De bestuurders van de auto zullen een dagboek bijhouden. Dit is te volgen op de Facebookpagina van de stichting en nadien in de vorm van een verslag op de website

IWAS World Games in het kort

De IWAS is de internationale bond voor sporters die een ledemaat missen en/of in een rolstoel zitten. De IWAS World Games worden tweejaarlijks georganiseerd. Allicante, Spanje, kreeg de financiën niet rond, waardoor Stadskanaal in beeld is gekomen voor deze wedstrijd.

Atletiek, zwemmen en handboogschieten vormen het programma. We verwachten circa 800 mensen uit 40 landen. Deze mensen verblijven in het bungalowpark van Pagedal.

Scholen betrokken bij IWAS World Games

De organisatie van de Games zoekt de samenwerking met scholen op. Basisscholen in Stadskanaal zijn gevraagd mee te werken aan een knutselproject en kunstwerk dat gedurende het evenement vorm krijgt. Middelbare scholen kunnen zich via de docent aanmelden voor een clinic en/of een rondleiding langs de sporten.

Behalve het bezoeken van het evenement, zijn er ook scholen benaderd om ons te helpen het evenement tot een succes te maken. Bijvoorbeeld met de voorbereiding van het kunstwerk, ter ondersteuning van de sporten en de invulling van het programma voor de avonduren.

Stichting Disability Games Foundation rijdt deze zomer van Stadskanaal naar Barcelona. Dit alles om gehandicaptensport te promoten. De rit naar Barcelona wordt gereden met tientallen anderen onder de vlag van de “Carbage Run”. Op 8 juli wordt het startschot gegeven om vervolgens op 12 juli in Barcelona aan te komen.

Een vereiste is dat de auto niet meer dan €500 euro mag kosten en niet jonger mag zijn dan bouwjaar 1998. Deelnemers aan deze rally rijden met een opgetuigd ‘barrel’ een route van 3.000 kilometer. Hoe origineler, hoe beter. In de weken die komen wordt hard gewerkt aan het ontwerp en de uitvoering ervan.

Onderweg wordt een reportage gemaakt in woord, geluid en beeld. Als de rit naar Barcelona voltooid is, kan het ‘barrel’ worden ingezet als PR wagen in de aanloop naar de IWAS World Games. De auto zal regelmatig in Stadskanaal te zien zijn, maar kan ook ingezet worden op evenementen.

Datum 26 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal