Direct naar de inhoud.

Podcast over boer en verzetsman Thie Brouwer

Verzetsman Thie Brouwer podcast in Drenthe Toen bij RTV Drenthe

GASSELTERNIJVEENSCHEMOND – RTV Drenthe besteedt op vier achtereenvolgende zondagen in de maand mei aandacht aan het levensverhaal van Thie Brouwer (1902-1988) in het programma Drenthe Toen. Elke zondagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur is een podcast te beluisteren over het leven van deze voormalige boer en verzetsman.

Geboren

Thie is geboren in Gasselternijveenschemond en bezocht de christelijke school in Stadskanaal. Hij logeerde de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog bij zijn moeder, weduwe Jantje Groenwold, in het ouderlijk huis aan de Handelskade. Ze verborg daar ook vier onderduikers.

Oorlogsjaren

Tijdens zijn leven was Thie van jongs af aan bevriend met Jan Smallenbroek en Johannes Post. Tijdens de oorlogsjaren had hij ook contact met de bekende verzetslieden Leendert Valstar en Roelof Jan Dam tot vlak voor hun gevangenname en executie. Na de oorlog werd hij voedselcommissaris van de provincie Drenthe en kreeg hij het beheer over de boerderijen van 1300 NSB-boeren. Ook was hij al die jaren wethouder en gedeputeerde.

Jan Willem van de Kolk

Op zich een opvallend levensverhaal, ware het niet dat Thie Brouwer tijdens z’n leven er niet over sprak. Jan-Willem Van de Kolk uit Stadskanaal stuitte na onderzoek van zijn familiestamboom op zijn levensverhaal en kreeg authentieke geluidsopnamen van gesprekken tussen Thie en zijn kinderen en kleinkinderen.

Podcast

Journaliste Lydia Tuijnman maakte de podcast, die in delen elke zondagmiddag in mei te beluisteren is op RTV Drenthe. Na afloop is de uitzending te beluisteren via uitzending gemist op RTVDrenthe.nl. Daar staat de podcast, die over Thie Brouwer wordt gemaakt, dan ook online. 

Datum 3 mei 2021 Bert Jan Brinkman

Sfeerimpressie Van de Kolk in Semsstraatkerk

STADSKANAAL – (video) – “Er zijn veel dominees buiten de kerk en daar ben jij er een van.” Dat zei Grieta Vosselman afgelopen zondag tegen oud-wethouder Jan Willem van de Kolk na afloop van de tweede “Preek van de Leek” in de Semsstraatkerk in Stadskanaal. Van de Kolk sprak daar over zijn levensgeschiedenis en de veranderingen in zijn godsbeeld.

De Preek van de Leek is een idee van de stichting vrienden van de Semsstraatkerk. November vorig jaar trapte oud-schooldirecteur Jan Willems af met het verhaal over zijn leven en de Westerschool. Zondag 19 januari was het de beurt aan Jan Willem van de Kolk om een preek te geven.

Een verslag van Boelo Lutgert:

Datum 24 januari 2020 Bert Jan Brinkman

Jan-Willem van de Kolk staat voor de Veenkoloniën

Jan Willem van de Kolk (PvdA) wil Veenkoloniën prominent in beeld

VEENKOLONIËN – “De belangen van de Veenkoloniën moeten beter vertegenwoordigd worden. Daarom sta ik kandidaat namens de Partij van de Arbeid (PvdA). Als genoeg mensen op me stemmen, ga ik de provinciale staten in”. Jan-Willem van de Kolk staat nummer tien op de PvdA-kandidatenlijst, maar is resoluut. Hij is deze keer geen lijstduwer. “Onze regio is teveel op zichzelf teruggeworpen. Voorzieningen staan onder druk. We moeten vooruit. De Veenkoloniën moet prominenter op de politieke agenda”.

Van de Kolk was jarenlang wethouder van de gemeente Stadskanaal, kent het gebied goed en weet hoe de hazen lopen: “Ons gebied telt in het Noorden te weinig mee. Drenthe en de provincie Groningen werken bijvoorbeeld intensief samen rond de stad Groningen en Assen, maar in de Veenkoloniën is er nauwelijks sprake van. Dat moet anders.”

Volgens de PvdA-er zijn de komst van de windmolens en het afblazen van de treinverbinding tussen Stadskanaal en Emmen gevolgen van die slechte samenwerking: “Drenthe heeft Groningen onvoldoende betrokken bij de locatiekeus van het windmolenpark. Deze provincie zou meer naar de toekomst en over de provinciegrenzen heen moeten kijken. De Veenkoloniën wordt gepasseerd, letterlijk en figuurlijk. Voordat je ingrijpende keuzes maakt, is afstemming nodig. De provincie Groningen moet hierop inzetten”.

Voor de sociaal-democraat is de toekomst van de Veenkoloniën speerpunt nummer één: “Er moet een meerjarenprogramma komen voor de Veenkoloniën. Inwoners, overheden, regionale organisaties en bedrijfsleven zijn gebaat bij duurzame samenwerking. In het programma moet aandacht zijn voor de toekomst van de zorg, werkgelegenheid, landschap, energie, voorzieningen, bereikbaarheid en onderwijs. Natuurlijk mag het niet bij plannen blijven. Boter bij de vis. Daar gaat het om”.

De komende jaren besteed het provinciebestuur veel aandacht aan de groei van de stad Groningen, de ontwikkeling van de Eemshaven en het aardbevingsgebied. Voor Van de Kolk des te meer reden om op te komen voor de belangen van de Veenkoloniën en Oost-Groningen: “Als ik tegen een provinciebestuurder vertel dat samen met onze oosterburen de aansluiting tussen Zuid-Groningen en de Duitse A31 verbeterd moet worden, kijkt hij of hij het in Keulen hoort donderen. De krachten moeten gebundeld. Alleen op die manier is de Veenkoloniën zeker van een leefbare toekomst. Dat verdienen onze inwoners”, aldus Van de Kolk.

Datum 16 maart 2019 Bert Jan Brinkman

PvdA: Paas moet snel in actie komen voor Refaja

Jan Willem van de Kolk, PvdA Stadskanaal

STADSKANAAL – De Partij van de Arbeid wil dat commissaris René Paas snel in actie komt voor de inwoners van de Groninger Veenkoloniën.

“Het is vijf voor twaalf voor het Refaja-ziekenhuis. Er liggen geen formele besluiten, wel is er grote onrust, zowel onder patiënten, personeel als inwoners. Het is hoog tijd dat het bestuur van de provincie Groningen verantwoordelijkheid neemt en zich bekommert over de toekomst van het regio-ziekenhuis”, aldus Tjeerd van Dekken, lijsttrekker van de PvdA bij de statenverkiezingen.

Belangrijke regiofunctie
Volgens de Stadskanaalster PvdA-kandidaat Jan-Willem van de Kolk is het ziekenhuis een anker onder de gemeenschap: “Het is na Wedeka veruit de grootste werkgever. Refaja vervult een zeer belangrijke regiofunctie. De vraag naar zorg neemt door de vergrijzing fors toe, maar aan de patiënten en hun familie wordt gevraagd een reis naar Scheemda of Hoogeveen te ondernemen. Voor veel ouderen is dat een crime. De leefbaarheid van de Veenkoloniën staat onverantwoord onder druk”.

Provincie afwezig
Van de Kolk wijst erop dat de provincie Groningen zich destijds, onder commissaris Van den Berg en gedeputeerde Moorlag, vergaand met de toekomst van de ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl heeft bemoeid. “Aan de noodlijdende Ommelander Ziekenhuisgroep is een achtergestelde lening verstrekt van tien miljoen euro. Ook zijn waarborgen ingebouwd voor de oude gebouwen. In de discussie over het Refaja schittert de provincie echter door afwezigheid. Dat moet echt anders”.

In gesprek
Minister Bruins gaf deze week aan dat de Treant-Zorggroep, waaronder het Refaja valt, in gesprek moet gaan met de hele omgeving. Er liggen veel onbeantwoorde vragen. Van Dekken: “Het toekomstperspectief van het ziekenhuis is omgeven met mist. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de operatiekamers waar voor miljoenen euro’s in is geinvesteerd? Kunnen de huisartsen en ambulances het gemis wel opvangen?

De provincie heeft de taak om zich in te zetten voor de regionale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, maar kijkt al veel te lang toe. Ze moet in actie komen en het gesprek aangaan met de directie van Treant. De inwoners van de Veenkoloniën verdienen die aandacht”.

Datum 16 februari 2019 Redactie

Van de Kolk (PvdA) heeft dubbel geluk

Jan-Willem van de Kolk (F: RTV1)

STADSKANAAL – Groningers kunnen woensdag 15 maart bij de verkiezingen voor de Tweede kamer kiezen voor dubbel geluk. Althans dat zou je kunnen zeggen over lijst twee, nummer 77. Op de lijst van de Partij van de Arbeid prijkt achter de dubbele zeven, het geluksgetal, de naam van Jan-Willem van de Kolk.

De Stadskanaalster is tegenwoordig wethouder van de gemeente Bedum, aardbevingsgemeente op Het Hogeland. “Een sterke sociaal-democratische partij is nu nodig. Dat betekent strijden tegen armoede en uitsluiting, investeren in werkgelegenheid en zorg. Je moet er niet aan denken, dat de peilingen uitkomen. De PvdA heeft gewerkt aan herstel van de economie, maar heeft door het kabinet met de VVD ook veel schade opgelopen. Het roer moet daarom linksom”, aldus de lijstduwer.

De sociaal-democraat is helder over de inzet: “Je merkt dat de recessie sporen nalaat. Daar past een sociaal antwoord op. Rechts wil de huren verhogen en de uitkeringen verlagen. Dat is nu echt niet nodig. Iedereen wil toch een fijn, ontspannen en verbonden Nederland waarin iedereen meetelt?!”.

[ingezonden]

Datum 13 maart 2017 Bert Jan Brinkman

CdK René Paas zomergast bij ‘Veenkoloniën: herinneringen en vergezichten’

René Paas CvK Groningen
René Paas CdK Groningen

RTVEEN – Commissaris van de Koning René Paas is zaterdagochtend 20 augustus zomergast bij het radioprogramma ‘Veenkoloniën: herinneringen en vergezichten’. Gastpresentator Jan-Willem van de Kolk, wethouder van Bedum, gaat men hem in gesprek over ervaringen, beelden, meningen en visies over de Veenkoloniën.Van de Kolk verzorgt tijdens de maand augustus drie afleveringen. Het zomerradioprogramma is behalve op de radio ook te beluisteren via de website van RTVeen, de opvolger van Radio Parkstad en RTV Stadskanaal.

Hans Klopstra
Zaterdag 13 augustus praat Van de Kolk met Hans Klopstra, de bekendste advocaat in de regio. Klopstra verwierf landelijke bekendheid als pleitbezorger voor de verdachten in de moord op Suzanne Wisman en Varscha Mohansingh. Naast zijn werk treedt hij regelmatig op als bestuurslid voor organisaties die in problemen verkeren. Zo was hij bestuurslid van BVO Veendam en Zeehondencrèche Pieterburen. Daarnaast was hij enige tijd wethouder van de gemeente Winschoten.

Henk Smid
De laatste uitzending vindt zaterdag 27 augustus plaats. Dan is het de beurt aan Henk Smid. Deze Stadskanaalster is CEO van Variass Group, een internationale bedrijf dat haar hoofdvestiging heeft in Veendam. Smid is tevens voorzitter van de branchevereniging voor technologische industrie waar zo’n 200 bedrijven bij zijn aangesloten. Daarnaast is Smid zeven jaren voorzitter geweest van voetbalvereniging SJS en is hij belangrijk voor het Pagepop-festival.

Het programma ‘Veenkoloniën, herinneringen en vergezichten’ duurt van 11.00 – 12.00 uur en is behalve via de radio ook overal rechtstreeks te beluisteren via de website www.rtveen.nl/luister-live .

Een uur eerder, vanaf 10.00 uur, presenteert Van de Kolk het programma: ‘Een week nieuws’. Een opwarmertje naar het gesprek met een bekende Veenkoloniale zomergast.

Datum 4 augustus 2016 Redactie

Rabo-directeur Scholte ziet toekomst Veenkoloniën positief tegemoet

Harry Scholte achter mengtafel omroep Veenkoloniën (RTV1)
Harry Scholte achter mengtafel omroep Veenkoloniën (RTV1)

STADSKANAAL / RTV1 – Harry Scholte van de Rabobank Zuid en Oost Groningen is optimistisch over de toekomst van de Drentse en Groninger Veenkoloniën. “De regio kent veel ondernemers die voor nieuwe impulsen zorgen. Wat er soms aan ontbreekt, is dat we er te weinig van weten. De Veenkoloniën mogen dit meer uitdragen. We hebben alle reden om trots te zijn”, aldus Scholte.

De bankdirecteur woont zijn hele leven in Musselkanaal: “Ik kon kiezen voor de Randstad. Maar dit gebied trekt me. Ik voel me hier thuis: Groningen”. Scholte vindt overigens dat de overheid meer kan faciliteren: “Schep kansen, zorg bijvoorbeeld voor de beste breedbandverbindingen en laat vervolgens de initiatieven bloeien. Er is in het verleden, laat ik het voorzichtig zeggen, misschien teveel gepamperd. Maar we waren ooit het gebied waar het gebeurde. Als we zorgen voor nauwe samenwerking met de stad Groningen en andere regio’s dan liggen er tal van mogelijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat de stad ons nodig heeft”.

Harry Scholte deed zijn uitspraken tijdens het zomerradioprogramma ‘Veenkoloniën, herinneringen en vergezichten’ van RTV-1, de opvolger van Radio Parkstad en RTVStadskanaal.

Jan Willem van de Kolk
Jan Willem van de Kolk

Gastpresentator is Jan-Willem van de Kolk, voormalig wethouder van Stadskanaal. Hij is nu bestuurder van de gemeente Bedum en houdt zich elke dag bezig met de gevolgen van de gaswinning. “Het programma maken is een mooie tussendoortje. In je leven moet je alles een keer proberen”, grapt hij.

Zaterdag 13 augustus start de tweede reeks van drie uitzendingen. “Ik ontvang veel positieve reacties, maar ik doe dit tijdelijk”, stelt Van de Kolk. “Ik heb zes beroemde Veenkolonialen op mijn lijstje staan die zich graag een keer laten interviewen. Dus het kan best zijn dat ik in de zomer van 2017 weer van de partij ben”, aldus de nieuwbakken radioreporter.

Datum 8 augustus 2016 Bert Jan Brinkman

Harry Scholte te gast bij ‘Veenkoloniën, herinneringen en vergezichten’

Harry Scholte achter (nieuwe) mengtafel omroep Veenkoloniën (RTV1)
Harry Scholte achter (nieuwe) mengtafel omroep Veenkoloniën (RTV1)

STADSKANAAL / RTV1 – Harry Scholte, voorzitter van de directie van de Rabobank Zuid en Oost Groningen is zaterdag 16 juli vanaf 11.00 uur te gast in een uitzending van het zomerradioprogramma ‘Veenkoloniën: herinneringen en vergezichten’. Scholte geeft leiding aan de grootste bank in de regio.

De bancaire en financiële sector maakt de afgelopen jaren grote veranderingen door. Scholte is nauw betrokken bij al die ontwikkelingen. Ruim 31 jaren voert hij de Rabobank aan. Bekend zijn de contacten, die de bank met de leden onderhoudt. De jaarvergadering van de coöperatie wordt door honderden, soms zelfs enkele duizenden mensen bezocht.

Jan-Willem van de Kolk, wethouder van de gemeente Bedum, interviewt Scholte voor RTVeenkolonien, de overkoepelende omroeporganisatie voor Radio Parkstad en RTVStadskanaal. Hij vraagt hem naar de kansen en bedreigingen voor de regio. Ook gaat hij in op de persoonlijke drijfveren van Harry Scholte, een geboren en betogen Veenkoloniaal.

Het programma ‘Veenkoloniën, herinneringen en vergezichten’ duurt van 11.00 – 12.00 uur en is behalve via de radio ook rechtstreeks te beluisteren via de website www.rtvstadskanaal.nl. Een uur eerder, vanaf 10.00 uur, presenteert Van de Kolk het programma: ‘Een week nieuws’.

Datum 13 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Theater Geert Teis krijgt zomerse opknapbeurt

Geert Teis TheaterRTV1 – Deze zomer wordt het Theater Geert Teis onder handen genomen. Met geld van sponsoren wordt het theatercafé anders ingericht. Ook wordt de tweede zaal verbouwd. Dit vertelde Nina Hiddema, directeur van de schouwburg tijdens de radio-uitzending ‘Veenkoloniën, herinneringen en vergezichten’. Een programma dat deze zomer zes keren bij RTVeenkoloniën gepresenteerd wordt door Jan-Willem van de Kolk, wethouder van de gemeente Bedum.

“De aantrekkelijkheid van het theater willen we vergroten. De tweede zaal wordt geschikt gemaakt voor allerlei activiteiten. Bruiloften, feesten, kleine optredens, het kan zo dadelijk allemaal.” Nina Hiddema vindt die veranderingen nodig. Ze wil dat de schouwburg middenin de samenleving komt te staan. Als het aan haar ligt wordt het fraaie gebouw de komende jaren intensiever benut.

“De afname van het inwoneraantal houdt me bezig. We merken dat er minder kinderen zijn. Maar het theater heeft een goede naam. De trek naar dit theater is groot. Ook Stadjers weten ons te vinden. Het gratis parkeren dichtbij de deur en de warmte van het team en de zaal zijn belangrijk selling points. Deze kansen willen we aangrijpen. Het Theater Geert Teis krijgt met de opknapbeurt de functie van een huiskamer in de Drentse en Groninger Veenkoloniën.”

Jan Willem v/d Kolk
Jan Willem v/d Kolk

Herman Sandman

Nina Hiddema was de eerste zomergast tijdens de radio-uitzending. Zaterdag 9 juli om 11.00 uur verleent Herman Sandman zijn medewerking. Sandman is journalist van het Dagblad van het Noorden. De Veenkoloniaal werkt momenteel vooral op het Hogeland. Daarnaast is hij een geliefd schrijver en columnist. “De muziekkeuze laat ik voor een belangrijk deel afhangen van mijn gasten. Bij Herman verwacht ik dus Groninger muziek, in ieder geval van Bert Hadders”, aldus zomerpresentator Jan-Willem van de Kolk.

Datum 4 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Rotary Stadskanaal schenkt stichting Tess Unlimited Guatemala ruim 10.000 euro

overhandiging van de cheque
overhandiging van de cheque

STADSKANAAL – Stichting Tess Unlimited heeft gisterenavond in Stadskanaal een bedrag van ruim 10.000 euro ontvangen. Het geld is afkomstig van de plaatselijke Rotary die voor het goede doel jaarlijks geld inzamelt tijdens de Knoasternacht en Koningsdag.

Jan Willem van de Kolk zit in het bestuur van de stichting Tess Unlimited en mocht gisterenavond het geld in ontvangst nemen. Tess Unlimited helpt kinderen met een hazenlip in het land Guatemala. De stichting draagt zorg voor begeleiding bij operaties en de herstelperiode daarna. Ook zorgt de stichting dat de kinderen hierna spraaklessen krijgen
.
Aike Muthert van de Rotary Stadskanaal is blij dat zijn organisatie zoveel geld heeft kunnen ophalen voor Stichting Tess Unlimited. De rotaryclub had gerekend op enkele duizenden euro’s in verband met het zeer slechte weer tijdens Koningsdag. Stadskanaal bleek gul te zijn voor de kinderen met de ziekte schisis (hazenlip) want uiteindelijk is er 10.700 euro binnengekomen.

Jan Willem van de kolk is blij met het geld. Volgens hem kunnen er zeker 25 kinderen geopereerd worden van dit bedrag. Ouders van deze kinderen kunnen een dergelijke operatie vaak niet betalen. “Dankzij deze financiële hulp uit Stadskanaal kunnen wij nu bijspringen” zegt van de Kolk.

Website: TessUnlimited

Datum 2 juni 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-