Direct naar de inhoud.

Nieboer legt bestuursfuncties neer

Ook stichting Jatrie heeft in haar jaarverslag staan afscheid te nemen van Nieboer. Bij deze stichting had hij de rol van penningmeester in het bestuur. Wijte ten Cate zal de functie van de anti-windmolenactivist overnemen.

‘Drijvende kracht achter dreigbrieven’

De Drent werd vorige week veroordeeld tot één jaar cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk) voor het versturen van dreigbrieven aan betrokkenen van de bouw van windmolens in Meeden en de Drentse monden. De rechter oordeelde dat Nieboer en Jan H., de andere veroordeelde verdachte, de ‘drijvende krachten’ zijn achter het verzenden van de brieven. Zelf zeggen ze onschuldig te zijn.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 21 april 2021 Rutger Breider

Een nieuwe motor voor de Jatrie

De Jatrie – F: Stichting Jatrie

STADSKANAAL – Op 17 mei dit jaar ontplofte, binnen twee minuten, de 95 jarige Bronsmotor van de Jatrie; een grote tegenslag na ruim zeven jaar restauratie en enkele jaren varen met dit unieke binnenvaartschip van wijlen Harm Davids. De bemanning was op weg naar Musselkanaal voor deelname aan de Snikkeweek toen het gebeurde. Een van de twee zuigerstangen was dwars door het carterhuis geslagen: total loss was de conclusie.

Arrangementen

De toekomstplannen van de stichting Jatrie dreigden in een klap in duigen te vallen. De vijftien vrijwilligers van deze stichting waren al maanden aan de slag met de restauratie van een ander bekend Veenkoloniaal schip namelijk de snikke Dieverdoatsie. De stichting Jatrie zou vanaf 2020 beide schepen in exploitatie nemen en beide schepen inzetten voor tochten in het vaargebied tussen Bareveld en Ter Apel. Hiermee zou ook het aanbod van toeristische arrangementen worden versterkt. Afstemming met andere organisaties, zoals Museum Musica, de STAR, het Philips Museum, het Streekhistorisch Centrum, het Keramisch Museum Goedewagen, Historische Vereniging Nieuw Buinen, Glasverzameling Brans en Stelmakerij Wever te Mussel zou tot stand kunnen komen middels de in 2018 opgerichte Vereniging Parels in het Veen.

Fondsen

Vanuit oogpunt van toeristische ontwikkeling was het van groot belang om ook de Jatrie weer in de vaart te krijgen. Publiciteit en rondvraag leverde enkele bruikbare tips op voor een vervangende motor. De voorkeur ging uit naar weer een Bronsmotor want de Jatrie en een Brons zijn aan elkaar verknocht. Een iets kleinere Bronsmotor kwam in beeld. Voor de aanschaf en het plaatsen van deze motor had de stichting Jatrie geen geld. Er werd een beroep gedaan op fondsen en overheden. In tegenstelling tot overheidsorganisaties waren enkele fondsen wel bereid de portemonnee te trekken. Het Wildervankfonds, het Scholten-Kamminga Fonds en het Jonkheer Rhijnvis Feith Fonds kwamen al snel met toezeggingen. Aangevuld met de opbrengst van een particuliere actie kwam de stichting in september op bijna de helft van het benodigde bedrag. Veel afwijzingen volgden maar begin december kwam het bericht van het Prins Bernard Cultuur Fonds dat zij een aanvullend krediet van € 10.000,- beschikbaar stelt voor de nieuwe motor.

De vlag is weer in top.

Binnenkort worden er afspraken gemaakt met Droogdok Groningen, onderdeel van Jelle Talsma Scheepswerven, voor de inbouw van de vervangende Brons. Het is te hopen dat in januari 2020 geen zware vorstperiode de inbouw van de nieuwe motor gaat vertragen. Het risico op herhaling van het op hol slaan is zeer gering omdat deze Brons een andere vorm van brandstofinspuiting heeft dan zijn voorganger.

Inmiddels ligt de restauratie van de snikke Dieverdoatsie goed op schema. De vrijwilligers, de Jatrieanen, zijn bezig met het herplaatsen van de bankjes en de scheepsvloer, de aanleg van de keuken en het toilet, het opnieuw aanleggen en inregelen van het technisch systeem en het betimmeren van de binnenzijde van het schip. Na de uiteindelijke keuring door de scheepvaartinspectie kan het schip weer in de vaart genomen worden. De eerste verzoeken om het schip te huren zijn al binnen.

Boekingen kunnen alvast gericht worden aan jaapduit@ziggo.nl

Datum 11 december 2019 Bert Jan Brinkman

Ingrijpende ombouw van de Snikke

De Snikke (F: J. Westerhof, archief RTV1)
STADSKANAAL – De vrijwilligers van de stichting Jatrie, bijgenaamd de Jatrieanen, zijn al sinds vorig jaar aan de slag met de restauratie van de Snikke Dieverdoatsie. Nu is het dan zover: de Snikke wordt omgebouwd tot een open rondvaartboot.

Nieuwe Europese veiligheidseisen
Voorzitter Jaap Duit schreef met succes enkele fondsen aan om deze investeringen mogelijk te maken. Op initiatief van de Jatrieanen is vorig najaar de scheepvaartinspectie uitgenodigd. Bespreekpunt was aan welke nieuwe Europese veiligheidseisen voldaan moest worden om met groepen groter dan 12 personen te varen.

Dak van doek
De uitkomst, dat de Snikke omgebouwd moet worden tot een zgn. open rondvaartboot, betekent onder meer dat twee-derde van het stalen dak vervangen moet worden door een dak van doek. Dit is nodig, omdat in geval van een noodsituatie, aanvaring of kapseizen, van binnenuit het plafond van het ruim opengesneden moet kunnen worden.

Onzeker over budget
Deze nieuwe eis betekent constructief een ingrijpende verbouwing met alle extra kosten. Er is inmiddels een aangepast plan voorgelegd aan de inspecteur. Qua uitvoering is er bij de Jatrieanen veel technische kennis aanwezig, maar op onderdelen zal echter professionele hulp ingekocht moeten worden. Op dit moment valt nog niet te overzien of er voldoende budget beschikbaar is.

Wellicht in juli 2019 klaar
Het schip moet dit jaar ook nog op de wal voor verdere inspectie en enkele aanpassingen. De Jatrieanen schatten in dat de Dieverdoatsie op zijn vroegst in juli dit jaar weer vaarklaar is en wellicht dan nog een rol kan spelen in de viering van het 50 jarig jubileum van de gemeente Stadskanaal.

Datum 6 januari 2019 Redactie

Foto-expositie en orgelmuziek in de Jatrie

.

STADSKANAAL – Komend weekend zijn er de STAR-stoomdagen. De Jatrie ligt vanaf donderdag afgemeerd bij de Stationsbrug in Stadskanaal. Zaterdagmiddag en zondag is er in het ruim een foto-expositie te zien.

De expositie is van oud- en nieuw Stadskanaal met als thema scheepsbouw en scheepvaart, samengesteld en ingericht door vrijwilligers van de Jatrie. Van achttien historische plekken zijn replica’s van oude foto’s te bewonderen en zijn weer nieuwe foto’s gemaakt.

Een groot aantal foto’s hebben betrekking op de vroegere scheepsbouw in Stadskanaal en Musselkanaal. Tussen 1850 en heden waren er in totaal dertien werven. In het ruim van de Jatrie is achtergrondinformatie over deze werven te zien.

Verder zullen de machinisten regelmatig de Bronsmotor laten draaien. De toegang tijdens de Star-stoomdagen is gratis.

Datum 11 september 2018 Redactie

27e Snikkeweek geopend

Foto: M. Dol – RTV1

MUSSELKANAAL – Woensdag 9 mei is in Musselkanaal de 27e Snikkeweek geopend.

Loco-burgemeester Brongers van de gemeente Stadskanaal en Jan Nieboer van de stichting Snikkeweek openden de Snikkeweek door de scheepsbel bij het Klaaine Klappie te luiden.

Grote afwezige tijdens de opening was de Snikke zelf, die wegens onderhoud niet vaart. De Snikke werd bij de opening vervangen door de Jatrie.

De rest van de week is er van alles te beleven in het centrum van Musselkanaal. Zo is er donderdag een viswedstrijd voor de jeugd, vrijdag een braderie en zaterdag de Knoal Parade.

Datum 10 mei 2018 Marc Dol

Sinterklaas in Veendam met Knoalster schuit

Pakjesboot – (F: Peter Panneman)

VEENDAM – Zaterdagmiddag was het dan zover, Sinterklaas zette voet aan wal in Veendam! Dat deed hij met behulp van de Jatrie uit Stadskanaal die omgetoverd was tot pakjesboot. Na een lange reis geteisterd met veel regen en wind, kon de Sint rond 13:00 uur in de haven aan de Blankensteinkade aanmeren.

Sinterklaas werd door Meneer Mark en Burgemeester Swierstra onthaald en toegezongen door de vele kinderen. Aansluitend vertrok Sinterklaas op zijn paard Americo voor de intocht door het centrum van Veendam.

Datum 19 november 2017 Bert Jan Brinkman

Foto-expositie en orgelmuziek in de Jatrie

Fam. Davids op het dek van de Jatrie, in de jaren dertig (f: ingezonden)
STADSKANAAL – Dit weekend zijn er de STAR-stoomdagen. De Jatrie ligt vanaf donderdag afgemeerd bij de Stationsbrug in Stadskanaal.

Zaterdagmiddag 16 en zondag 17 september is er in het ruim een foto-expositie te zien van oud- en nieuw Stadskanaal met als thema scheepsbouw en scheepvaart, samengesteld en ingericht door vrijwilligers van de Jatrie.

Scheepsbouw
Van achttien historische plekken zijn replica’s van oude foto’s te bewonderen en zijn weer nieuwe foto’s gemaakt. Een groot aantal foto’s heeft betrekking op de vroegere scheepsbouw in Stadskanaal en Musselkanaal.

Dertien werven
Tussen 1850 en heden waren er in totaal dertien werven. In het ruim van de Jatrie is achtergrondinformatie over deze werven te zien.

Orgelmuziek
Tevens is er nostalgische orgelmuziek in het ruim. Een bijzonder fraai houten Duits straatorgeltje van de Fam. Norder van Museum Musica is niet alleen te bewonderen maar ook te horen. Museum Musica vierde afgelopen weekend haar 25 jarig jubileum.

Entree gratis
De toegang tijdens de Star-stoomdagen is gratis.

Datum 11 september 2017 Redactie

Lezing over vervoer in de Veenkoloniën

Vervoer zoals vroeger met de Jatrie
Vervoer zoals vroeger met de Jatrie

STADSKANAAL – Zondag 2 oktober, 14.30 uur start er een boeiende lezing in het SHC over het vervoer in onze regio in vervlogen tijden. Vervoer was in vroeger tijd vooral een zaak van schepen en trekschuiten. In de veenderijen was men van de scheepvaart afhankelijk voor de afvoer van de turf. Ook landbouwproducten en stukgoederen werden over water getransporteerd. Trekschuiten vervoerden tevens passagiers over vaste trajecten. Het reizen per schip was overigens veel comfortabeler dan over land. De wegen waren vaak in slechte staat, veelal nog onverhard en slecht onderhouden.

Aan het einde van de 19e eeuw werden de eerste lokale tramlijnen aangelegd (paarden- en stoomtractie) waardoor het vervoer over land toenam. Zo was het in 2012 bijvoorbeeld precies 100 jaar geleden dat de stoomtram ‘Ol Graitje’, de lijn Winschoten – Ter Apel van de NV Stoomtramweg Maatschappij Oostelijk Groningen, werd aangelegd die vele dorpen in Westerwolde ontsloot. Met de komst van de trein, de fiets en auto veranderde er veel. De kanalen verloren langzamerhand hun betekenis als belangrijke verkeersaders. De (vracht)auto had omstreeks 1960 het pleit gewonnen: verbreding van wegen en bruggen en demping van talloze kanalen en wijken waren het gevolg.

Entree € 3,00; donateurs gratis
Het Streekhistorisch Centrum is te vinden aan de Ceresstraat 2 in Stadskanaal
tel: 0599-612649 e-mail:info@streekhistorischcentrum.nl

Datum 26 september 2016 Bert Jan Brinkman

Jatrie test zwaaikommen in het Stadskanaal

Jatrie test zwaaikommen
Jatrie test zwaaikommen

STADSKANAAL – De Groninger steilsteven Jatrie, met een lengte van 28 meter, is voor de Veenkoloniale kanalen een groot schip. De definitieve ligplaats van het vrachtschip komt ergens in het Stadskanaal. Om geen lange tochten te moeten maken om te kunnen keren is het wel handig om in de nabijheid van haar ligplaats te beschikken over zgn. zwaaikommen.

De afgelopen weken heeft de bemanning enkele potentiele zwaaikommen getest. Volgens de brug- en sluiswachters van de Wedeka was de Gasselternijveensemond een sterke kanshebber. Ze kregen gelijk want zonder dat de daar gelegen bruggen door hun opengedraaid moesten worden, slaagde de test. De speling was slechts een halve meter maar genoeg voor de stuurmanskunsten van schipper Richard Kremer. De tweede test was de afgelopen week bij de eerste sluis in Musselkanaal, voor de kenners ‘het Sapsverlaat’. Ook die proef slaagde. Er was ruimte genoeg. Jammer voor de sluismeester want hij had het schip graag geschut.

[ingezonden]

Datum 27 juli 2016 Bert Jan Brinkman

Jatrie verrijkt met een antiek scheepskompas

2016 kompas 3STADSKANAAL -,Oud schipper Baas uit Stadskanaal heeft een antieke scheepskompas geschonken. Sinds kort heeft dit bijzondere instrument een plek gekregen in de nieuwe stuurhut van de Jatrie. Dhr. Baas; ”Dit kompas hoort in een schip en niet op een schoorsteenmantel. En door het restaureren van de Jatrie komt de geschiedenis van de veenkoloniale scheepvaart weer tot leven. Dat vraagt om waardering.”

Datum 20 juli 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal