Direct naar de inhoud.

Prestatieafspraken m.b.t. de sociale woningbouw ondertekend

F) Herman Alink

OUDE PEKELA – Maandagmiddag 28 november om 16.00 ondertekenden in appartementencomplex De Wieke , Anita Tijsma, directeur/bestuurder van Acantus, Joop Brugman, voorzitter Bewonersorganisatie Pekela en Jaap van Mannekes, wethouder van de gemeente Pekela de prestatieafspraken m.b.t. de sociale woningbouw 2018/2019 in de gemeente Pekela.

In goed overleg is afgesproken dat Acantus in de jaren 2018 en 2019 40 nieuwbouw woningen zal bouwen, 50 woningen slopen, 40 bestaande woningen voorzien met energieopwekkende maatregelen zoals zonnepanelen en isolerende verbeteringen en 35 bestaande woningen zullen energiezuiniger worden gemaakt en levensloop bestendiger, zodat ouderen kunnen blijven wonen waar ze wonen.

Acantus heeft in deze prestatieafspraken met name oog gehad voor haar primaire doelgroep, mensen met de wat smallere portemonnee. Bewonersorganisatie Pekela heeft om inzicht te krijgen in de wensen die er leven bij de huurders meegedacht en daarbij aangedragen dat er veel wensen waren op het gebied van energiebesparende maatregelen, renovatie groot en klein onderhoud en vooral betaalbare huurwoningen.

Wethouder Jaap van Mannekes, Anita Tijsma, Joop Brugman. F) Herman Alink

Wethouder van Mannekes was blij met deze afspraak hoewel hij hoopte dat in de loop van 2019 een meer langdurige afspraak kan worden gemaakt. Hij noemde daarbij een termijn van 5 jaar. ‘Voor wat de sociale woningbouw betreft maken we weer een stap voorwaarts met nieuwbouw, toepassing energiebesparende maatregelen en levensloop bestendiger maken’. Maar ook vindt hij dat deze vernieuwing in de particuliere woningbouw nodig is.

‘Wij als gemeente proberen daar wat aan te doen zoals de ingevoerde excessen regeling, sloopfonds en een budget voor verbetering particuliere woningverbetering waar men maximaal 15.000 euro kan lenen tegen een laag rentetarief. Pekela is een krimpende bevolking en als je ze wilt vasthouden moet je kwaliteit bieden’.

Daarnaast zal er een woonlastenonderzoek plaatsvinden, een ontwikkelingsplan worden opgesteld voor omgeving Rozenhof in Oude Pekela en de bomenbuurt in Nieuwe Pekela. Tenslotte gaat Acantus samen met de gemeente bekijken hoe huurachterstanden bij huurders kunnen worden voorkomen.

Datum 28 november 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal