Direct naar de inhoud.

Meer samenwerking NOS en lokale/regionale omroepen

Foto: RPO

HILVERSUM – De lokale en regionale publieke omroepen en de NOS zullen in 2021 hun samenwerking versterken op het gebied van de lokale journalistiek. Ruim 60 journalisten worden voor een periode van een jaar gestationeerd bij regionale en lokale omroepen in het hele land, waarbij de NOS als werkgever optreedt. Het bundelen van journalistieke kracht en kennis moet zorgen voor een verrijking en verbetering van de kwaliteit van de lokale berichtgeving.

 

Haarvaten

De gedachte is dat nieuws en achtergronden uit de haarvaten van de maatschappij ook relevant kunnen zijn voor een regionaal en landelijk bereik. Daarvoor is samenwerking tussen de lagen in het mediabestel essentieel. De extra journalisten dragen bij aan een professioneel redactioneel netwerk dat – volledig gefaciliteerd – kwalitatieve content oplevert, beschikbaar voor alle lagen en platformen: lokaal, regionaal en nationaal.

Minister
De samenwerking is een uitwerking van plannen van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media uit zijn zogenoemde Visiebrief. Hij heeft hiervoor 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Minister Slob: “Goede lokale en regionale journalistiek is essentieel voor een goede democratie en goede lokale informatievoorziening. Samenwerken versterkt dit. Ik ben dan ook blij dat deze partijen samen de schouders zetten onder deze belangrijke opgave.”

Het plan Versterking Lokale Journalistiek door Samenwerking sluit ook aan op een recent advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur. Zij pleitten daarin voor concrete afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media, zodat overal in Nederland goede lokale journalistiek aanwezig is. Het gaat hierbij om een experiment, waarbij NLPO, RPO en NOS hopen dat de ervaringen die worden opgedaan, ook op langere termijn waarde zullen hebben en een vervolg zullen krijgen.

Samenwerken
Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO: “We zijn blij met dit gezamenlijke initiatief en de steun van de minister om de noodzakelijke lokale journalistiek ook via samenwerking verder te versterken, en waarbij iedere publieke laag werkt vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Lokale omroepen zitten in de haarvaten van de samenleving en hebben als geen ander toegang tot wat er lokaal speelt en leeft. Door beter samen te werken kan dat aanbod verder worden versterkt en ook
regionaal en zelfs landelijk een groter bereik vinden.”

Mark Minkman, bestuurder RPO: “Het speerpunt is de lokale journalistiek te versterken met journalisten. Met een journalist in alle dorpen, steden en streken vervullen we de essentiële rol die we spelen voor de lokale samenleving en democratie. We bouwen in een samenwerking tussen NOS, NLPO en RPO aan een publiek bestel met betrouwbaar nieuws voor heel Nederland met al het belangrijkste nieuws uit de eigen achtertuin tot aan de andere kant van de wereld.”

Verantwoordelijkheid
Gerard Timmer, Algemeen Directeur NOS: “Drie publieke zielen, één eigenlijk volstrekt logische gedachte. Het verzoek van minister Slob past in de filosofie van de NOS dat we naast onze publieke taak in berichtgeving op het gebied van Nieuws, Sport en Evenementen ook verantwoordelijkheid willen laten zien voor de journalistiek. Een verantwoordelijkheid die we meer en meer tonen in de samenwerking met de regionale omroepen. Die we constructief verkennen met private partijen en een filosofie die ertoe leidt dat we nu ook met regionale en lokale omroepen gaan experimenteren.”

 

Datum 18 januari 2021 Bert Jan Brinkman

Subsidie beschikbaar voor onderzoeksjournalisten

GRONINGEN/RTV1 – Bent u van plan een documentaire, reportage of serie artikelen te maken die dieper ingaan op een Gronings onderwerp? Kunt u aantonen dat dit onderwerp breed verspreid kan worden via verschillende media? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie van het Mediafonds van de provincie Groningen.

Voor het fonds is de komende twee jaar jaarlijks bijna 100.000 euro beschikbaar. Twee keer per jaar kan subsidie aangevraagd worden. De aanvraag voor de eerstvolgende subsidieronde moet vóór 1 oktober 2018 binnen zijn (de daaropvolgende ronde is 1 april 2019).

Vijftig procent vergoed
Nieuw in deze ronde is dat de maximale hoogte van de aan te vragen bijdrage aan het Mediafonds is verruimd. Aanvragers kunnen nu tot 50% van hun onderzoekskosten of -uren vergoed krijgen uit het Mediafonds Provincie Groningen. Dit bedrag is aan te vullen met een subsidie van de nieuwe landelijke regeling onderzoeksjournalistiek van het Fonds BJP. Zo wordt uw journalistieke verdiepingsslag op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving misschien wel volledig vergoed!

Meer informatie
Meer informatie over de criteria, het aanvraagformulier en een handige rekenhulp voor de begroting is te vinden op de website van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/mediafonds

Datum 8 september 2018 Bert Jan Brinkman

Lokale omroepen doen veel voor weinig

DEN HAAG – De meeste Nederlandse gemeentes hebben een Publieke Lokale Omroep die op verschillende platformen (internet/social media, radio, televisie) actief is. Maar met een zeer beperkt budget is het maken van een ‘lokaal toereikend media-aanbod’ best nog een hele klus.

Als het om ‘potentieel’ bereik gaat, is er geen vuiltje aan de lucht bij de lokale omroep. Bijna alle Nederlanders (93 procent) wonen in een gemeente met een publieke lokale omroep. Ruim 90 procent van de Nederlandse gemeenten heeft een lokale omroep, een percentage dat sinds 2000 alleen maar gestegen is (toen was het 84 procent).

Bron: NLPO – Streekomroepen in 2017

Streekomroepen
Het aantal lokale omroepen neemt af omdat bij gemeentelijke herindelingen ook de omroepen fuseren. In 2000 waren er nog 324 lokale omroepen, in 2017 was dat gedaald tot 256. Verder is er in ruim 40 procent van de Nederlandse gemeenten inmiddels een streekomroep actief die een uitzendlicentie heeft voor meerdere gemeenten. Gemiddeld zendt een streekomroep in drie gemeentes uit.

Bekostiging
Budgetten verschillen enorm en daardoor verschilt ook de afhankelijkheid van vrijwilligers en de mate van professionaliteit. Omroepen in grote gemeenten die extra financiering krijgen en ook reclamegeld binnenhalen, kunnen journalistiek wel degelijk een rol spelen. Maar omroepen in kleine gemeenten die uitsluitend afhankelijk zijn van de gemeentelijke bijdrage moeten roeien met erg korte riemen.

Met een norm van € 1,14 per huishouden heeft een gemeente van 25.000 inwoners (160 gemeenten zijn kleiner dan dat) een budget € 13.000. Daar moet alles van betaald worden: huisvesting, apparatuur, Buma-rechten, schoonmaken, zendmasten, personeel, koffie en thee, internet, de boekhouder en dan moet er ook nieuws gemaakt worden.

  • Bron: Piet Bakker – Het stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ.nl). Het hele verslag kun je hier verder lezen.
Datum 14 juli 2018 Bert Jan Brinkman

CDA: “Kabinet investeer nu in lokale omroep”

Archieffoto: Meer geld voor lokale omroep

HILVERSUM – Het kabinet moet in het belang van de democratie nu investeren in de lokale omroep. Als het te lang wacht gaan de goede initiatieven die er nu al zijn onderuit. Dat stelt het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep NLPO. Het pleidooi van Sybrand Buma voor meer geld voor lokale journalisten is bij de NLPO met enthousiasme ontvangen. In WNL op Zondag stelde de CDA-leider dat de lokale journalistiek onder grote druk staat. “Dat is een groot risico voor de democratie”, aldus Buma.

“Er is een budget van 17 miljoen euro dat al jaren niet wordt gebruikt”, zegt de CDA-leider. Hij wil dat dit geld gebruikt wordt voor lokale journalisten. Volgens Buma zijn lokale media van groot belang om de toenemende ondermijning in gemeenten tegen te gaan. “Vroeger reden de lokale journalisten nog op hun fietsje door de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat in gemeenten van minder dan 50.000 inwoners geen media meer bestaat. Terwijl juist die lokale journalisten kunnen controleren of de gemeenteraad deugt.”

De lokale omroepen hebben enkele jaren geleden de professionalisering tot speerpunt gemaakt. Vorig jaar heeft de NLPO bij de Tweede Kamer een plan gepresenteerd waar streekvorming onderdeel van uit maakt. De lokale omroepen kunnen een landelijk dekkend netwerk neerzetten waar professionele journalistiek de basis. “Probleem is wel dat er op dit moment onvoldoende geld beschikbaar is om die noodzakelijke ambitie handen en voeten te geven”, zo stelt directeur Marc Visch van de NLPO. Door nu te investeren kan er ook serieus werk worden gemaakt van samenwerking met regionale en landelijke omroepen.

Het idee dat door sommigen geopperd wordt dat de regionale omroepen de lokaal journalistieke taak moeten uitvoeren wijst de NLPO van de hand. “Samenwerking is heel belangrijk, maar wel ieder met zijn eigen rol en taak”, aldus Visch. “Er is ook niemand die serieus stelt dat de provincies de taken van de gemeentebesturen er wel even bij kunnen doen. Lokale journalistiek en regionale journalistiek versterken elkaar maar zijn niet uitwisselbaar.”

In het Regeerakkoord schrijft het kabinet dat het zich gaat beraden over de wijze van organiseren en financieren van de streekomroep. Maar daar is geen geld aan gekoppeld. “Het is heel fijn dat het CDA zich nu onomwonden uitspreekt voor de lokale omroep en ook uitspreekt dat het beschikbare bedrag van 17 miljoen euro daaraan besteed moet worden”, zo zegt Marc Visch van de NLPO. “Het is twee voor 12 voor de lokale omroep, dus deze ondersteuning komt echt als geroepen.”

Ook andere partijen in de Tweede Kamer hebben zich sympathiek uitgelaten over de plannen van de NLPO. De brancheorganisatie hoopt dat minister Slob van Media op heel korte termijn met een concreet voorstel komt.

Datum 12 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

Luc Drenthe is en blijft journalist

COLUMN – De 89 jarige Luc Drenthe is regio journalist in hart en ziel. Al vijftig jaar lang schrijft hij politiek getinte stukjes. Vroeger deed hij dat voor de krant en de regionale omroep. Als beroepsjournalist ging hij achter zaken aan en haalde vaak de onderste steen boven. Die tijd ligt ver achter hem. Maar zoals zo vaak kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Hij is weliswaar geen beroepsjournalist meer maar de passie voor zijn vak is gebleven. Zo gebruikt hij nu facebook om zijn eigen visie op de politiek en lokale samenleving los te laten.

Wij zochten Luc op in zijn prachtige flat (Maarshorst) met uitzicht op het gemeentehuis van Stadskanaal. Zo ontgaat hem niets, ziet dat ambtenaren ’s avonds vergeten het licht uit te doen. Dat er een soort kerstboom aanstaat, ja zelfs midden in de zomer. Drenthe weet precies wanneer beleidsmedewerkers of wethouders het gemeentehuis verlaten. Vaak ontmoet hij ze dan op straat. Vraagt naar het laatste nieuws. En daar wringt de schoen. als oud journalist wordt hem niets medegedeeld. Ook ontvangt hij geen persberichten meer.

Persuur

Drenthe wil graag het (openbare) persuurtje terug. Net als vroeger in de tijd van oud burgemeester Frits Brink van Stadskanaal. Een persuur in het belang van openheid en transparantie. Woest slaat hij met zijn vuist op tafel en schrijver van dit stukje merkt dat het hem menens is. Zwaar teleurgesteld is hij in de slechte voorlichting. Teleurgesteld omdat hij burgemeester en wethouders in de ogen wil kijken. Hij wil vragen kunnen stellen van hoe, wat en waarom? En het belangrijkste is, zo zegt de oud journalist tegen schrijver, de antwoorden moeten begrijpelijk zijn voor Jan en alleman. De burger snapt niets van ambtelijke taal.

Luc Drenthe vindt het ook jammer dat bijvoorbeeld een lokale omroep onvoldoende geldmiddelen heeft om beroeps journalisten aan zich te binden. Journalisten die dagelijks in de haarvaten van de samenleving kruipen om zaken, kwesties en gebeurtenissen uit te zoeken. De gratis huis aan huis krant doet dit niet. De gewone krant (DvhN) en de regionale omroep slechts summier, die hebben immers de taak om niet alleen Stadskanaal te belichten maar ook de stad en de rest van de provincie.

Vuist

Schrijver vraagt wat Luc Drenthe bedoelt met kwesties. Een lach verschijnt en ja hoor, daar is weer de vuist op tafel. Drenthe komt met een stapel papieren en laat een dossier zien over een gemeenteloods waar 94 miniaturen zijn opgeslagen. Het zou een erfenis zijn van oud VVD wethouder Booij. Een compleet miniaturenpark, jaren geleden gekocht. Drie ton staat hier te verroesten. Stadskanaal heeft er geen bestemming voor maar volgens de laatste onbevestigde berichten wordt het overgedaan aan een ondernemer uit Westerwolde. Kijk zegt hij tegen schrijver: ” zoek dat maar eens uit”. Schrijver zegt dat ie slechts hobby-journalist is voor de (streek)omroep en dat hij maandag weer op zijn normale werk wordt verwacht..

Drenthe lacht opnieuw, komt met de koffie en is inmiddels rustig geworden. Berustend zegt hij dat dit nu precies is wat hij bedoelt. Niemand heeft tijd en de middelen om zaken goed uit te zoeken en daarom moet het persuur terug. ‘Want er zijn nog veel meer zaken die toegelicht dienen te worden. Zaken zoals het Pagecentrum, voortgang centrumontwikkeling, kwesties met winkeliers. Drenthe: “Ik wil vragen kunnen stellen”.

Het is inmiddels donker geworden en schrijver heeft een lange dag achter de rug. Stond enkele uren eerder nog met oud burgemeester Jur Stavast te praten. Maar dat betrof een andere gemeente bij een feestelijke opening. Ik trek mijn jas aan en bedank hem voor zijn hartelijkheid en koffie. Luc Drenthe, gepensioneerd en nog steeds gepassioneerd in journalistiek. Een fijne kerel. Ik vrees dat de tijden zijn veranderd en of zijn wens ooit zal uitkomen is maar zeer de vraag want hoeveel regio-journalisten (waakhonden) zijn er nu nog? Alles draait om tijd en geld..

“Maandag wel komen op de gemeenteraadsvergadering hoor”, roept hij nog in de hal van de woonflat. Ik zeg dat wij (de lokale omroep) er zullen zijn. “En Boelo Lutgert neemt de camera mee..”

Het uitzicht vanuit de kamer van Luc op gemeentehuis en centrum

 

Brinkieman

BertJan Brinkman is redacteur bij RTVeen.nl en schrijft de columns op persoonlijke titel

Datum 19 juli 2019 Bert Jan Brinkman

Streekomroepen onderwerp in regeerakkoord

RTV1 – Op 10 oktober 2017 verscheen het regeerakkoord van de aanstaande coalitie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In het akkoord is een korte mediaparagraaf opgenomen. Daarin staat onder meer aangekondigd dat de komende regeerperiode extra aandacht zal worden besteed aan een voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau.

Journalistiek

Ook komt er extra geld beschikbaar voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek. Het kabinet wil daarnaast de samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau bevorderen. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van regiovensters op de kanalen van de NPO in de komende kabinetsperiode.

Streekomroep

Met betrekking tot de lokale omroepen verwijst het regeerakkoord expliciet naar de vorming van streekomroepen op het lokale niveau. Omdat dit volgens de coalitiepartijen bijdraagt aan de professionalisering, beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen. De NLPO is erg blij met deze aandacht voor de lokale omroepen in het regeerakkoord. De campagne die begin dit jaar met steun van heel veel lokale omroepen is gestart, begint zijn vruchten duidelijk af te werpen. De komende tijd zet de NLPO de campagne dan ook onverminderd voort.

Datum 12 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Nieuw kabinet moet extra investeren in toekomst lokale omroep

Meer geld voor lokale omroep – (F: NLPO)

DEN HAAG – Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel met met meer geld over de brug komt. Dat is de boodschap die 260 lokale publieke omroeporganisaties vandaag (dinsdag 12 september) overbrengen aan leden van de Tweede Kamer. 30 miljoen euro extra investering is er nodig om aan de wettelijke taak te voldoen.

Kwetsbaar

De positie van vrijwel alle lokale publieke omroepen is op dit moment uiterst kwetsbaar. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 al dat eenderde van de lokale publieke omroepen in zware financiële problemen zit. De sector werkt daarom aan een ingrijpend traject om de kwaliteit en continuïteit van alle lokale publieke omroepen te verbeteren en de efficiency te vergroten. Maar de sterke motivatie voor een levensvatbare lokale omroep vertaalt zich niet automatisch in voldoende middelen om hem in te richten. Meer financiële armslag is dringend noodzakelijk. Zo’n driekwart van alle lokale publieke omroepen ontvangt op dit moment minder dan 25.000 euro per jaar. Ter vergelijking: één dag regionale televisie kost gemiddeld ongeveer 29.000 euro. De stichting NLPO, die de belangen van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen behartigt, roept de overheid daarom op om tenminste 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen.

Vaste lasten

NLPO directeur Marc Visch: “Met de huidige vergoeding kunnen de meeste lokale omroepen niet eens de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en minimale apparatuur betalen. Terwijl we met zijn allen qua techniek en kwaliteit steeds meer van de lokale omroep zijn gaan vragen. Gemeenten voeren bijvoorbeeld meer en meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. Daarmee wordt de controlerende en agenderende functie van de lokale publieke omroepen alleen maar belangrijker.”

Burgerjournalistiek

De oproep van de lokale omroepen staat niet op zichzelf. Publieke en commerciële regionale media verdwijnen of concentreren zich noodgedwongen op nieuws uit de stedelijke regio’s. Hyperlokale en burgerinitiatieven missen een journalistieke basisinfrastructuur voor onderscheiden meningen in het kader van hoor en wederhoor. Lokale omroepen daarentegen bieden een betrouwbaar en professioneel netwerk voor burgerjournalistiek avant la lettre. Er werken zo’n 500 professionele journalisten, redacteuren en technisch personeel en meer dan 20.000 intern opgeleide vrijwilligers iedere dag weer aan een onafhankelijke en kritische nieuwsvoorziening over bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen — ook wanneer deze niet langer in het middelpunt van de belangstelling staan. Ze volgen de politieke agenda en attenderen burgers op vraagstukken die van lokaal belang zijn.

Een reportage: 

Datum 13 september 2017 Bert Jan Brinkman

Papieren huis-aan-huiskrant Groot Groningen zal gemist worden

Groot Groningen voor het laatstGRONINGEN – Deze week zult U tevergeefs zoeken naar de krant ‘Groot Groningen’ in onze regio. Vorige week liet de uitgever dat weten in een schrijven op het voorblad van de laatste papieren editie. De gedrukte krant die wekelijks in de brievenbus viel is er niet meer. Vanaf nu kunnen lezers ons digitaal vinden op de website grootgroningen.com laat redacteur Martijn Folkers weten. “Digitaal wordt gelukkig steeds beter gevonden en is toekomst bestendig”.

Folkers die eerder het nieuws vergaarde uit zijn geboortestreek Zuid Groningen gaat zich nu meer richten op het gebied Westerkwartier en de stad. “Op onze website blijven wij natuurlijk wel het nieuws schrijven wat zich afspeelt in Midden, Oost en Zuid Groningen. De papieren editie blijft overigens wel bestaan in een oplage van 120.000 voor lezers in de stad Groningen en Haren. Onder de naam Groot Groningen XXL zal de krant daar niet wekelijks maar maandelijks door de brievenbus glijden”, aldus Folkers

 

De papieren editie van de weekkrant ‘Groot Groningen’ werd goed gelezen en stond bekend om haar redactionele onafhankelijke kwaliteit. De krant die vaak als ‘podium’ diende voor lokale politici maar ook voor lokale (sport) verenigingen zal dus zeker gemist worden. Tegenvallende reclame inkomsten, veroorzaakt door de economische recessie, zouden de oorzaak zijn van het wegvallen van de papieren huis-aan-huiskrant voor de regio’s Midden, Oost en Zuid Groningen.

Datum 15 juni 2015 Bert Jan Brinkman

De lokale waakhond mag niet slapen

Straat- interview met lokale politicus Erik Bieze
Straat- interview met lokale politicus Erik Bieze

COLUMN – Lokale publieke media en de gemeente. Hoe zit dat nu eigenlijk? Wordt het niet eens tijd dat de lokale overheid zich het lot van de lokale journalistiek zich aantrekt? Moeten gemeenten die financieel ondersteunen? Ik vind van wel. Nu zit dat allemaal heel gecompliceerd in ons land. Juist bij de publieke omroep die eigenlijk ook de rol heeft van lokale waakhond. De publieke sector is namelijk grotendeels financieel afhankelijk van de overheid. Gemeenten zijn sinds 2010 wettelijk verplicht de lokale omroep te ondersteunen. Dat doen ze dan ook wel maar het voelt niet goed. Wie betaalt, bepaalt!

Om een beter onafhankelijkheidsgevoel te krijgen zouden de publieke lokale omroepen eigenlijk dit geld rechtstreeks moeten krijgen uit Den Haag of desnoods via de provincie. Dat overheidsgeld hebben ze nodig om goede programma’s te kunnen maken. Los van dit geld zou er ook nog een bedrag moeten komen voor de financiering voor verantwoordelijke journalistiek. Dat zou dan bij de gemeente kunnen wegkomen. Tenslotte moet de burger juist en correct worden geïnformeerd. Een objectieve doch kritische verslaglegging van een belangrijke gemeentelijke gebeurtenis via radio/tv of internet is tenslotte totaal iets anders dan een muziek of amusement programma. Beide taken horen natuurlijk wel thuis in de publieke omroep sector.

Gemeenten
Nu wordt er al jaren geklaagd in Nederland over de teloorgang van de lokale journalistiek. Er is helaas meestal geen geld beschikbaar voor een journalist. De rol wordt overgenomen door een vrijwilliger van de lokale omroep of een gepassioneerde hobbyist van een lokale website. Leuk, maar deze mensen zijn alleen beschikbaar als het hun uitkomt. De (lokale) overheid zou zich aangesproken moeten voelen om de nieuwsvoorzieningen van voldoende zuurstof te gaan voorzien. Juist de gemeenten hebben belang bij goed functionerende lokale journalistiek. Journalistiek die niet gekleurd mag zijn. Wethouders en raadsleden hechten veel waarde over juiste berichtgeving, de lokale media is Brinkieman’s inziens zelfs cruciaal voor een goede lokale democratie! Lokale omroepen zenden nu veelal de maandelijkse raadsvergadering live uit. Persberichten van de gemeente worden keurig overgenomen maar de onafhankelijke kritische (beroeps) journalist ontbreekt vaak in de raadzaal. De raadsleden zagen het aantal journalisten op de perstribune de afgelopen jaren gestaag afnemen.

Stimuleringsfonds
Hoe het allemaal beter geregeld zou kunnen worden is onlangs gepresenteerd in een onderzoek van ‘Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek’ (SvdJ). Hieruit blijkt hoe lastig de lokale media het heeft. Met name in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners was er amper nieuws te lezen over bijvoorbeeld de lokale politiek. Lokale omroepen/media zouden hiervoor dus extra geld moeten ontvangen via onafhankelijke, door de gemeenten gesubsidieerde fondsen. Volgens het onderzoeksbureau DSP- groep kan geld hiervoor beschikbaar worden gesteld uit het gemeentelijke communicatiebudget. Waarom zouden gemeenten de lokale publieke omroep sector niet een beetje extra mogen helpen? Lokale omroep heeft immers geen winstoogmerk zoals bij de commerciële uitgevers van kranten.

RMC
De lokale omroepen zullen ook stappen moeten maken. De omroepen, onder aanvoering van de OLON, bundelen hun krachten in zogeheten Regionale Media Centra’s (RMC). In ons land zijn al een aantal RMC inmiddels succesvol aan de slag zoals in Friesland, Brabant en Twente. Het voordeel is groot. De lokale omroep kruipt als geen ander in de haarvaten van de samenleving. Dit is vaak nieuws wat door de 1e en 2e laag van het publieke omroepstelsel wordt overgeslagen. Het nieuws van ‘dicht bij huis’ wordt gebundeld in het RMC van waaruit het op een professionele manier dagelijks zijn weg vind de huiskamer in. Techniek, opleidingen, communicatie en programma’s maken. Door gezamenlijk cursussen te organiseren, apparatuur te delen en programma’s te maken binnen een ‘Regionaal Media Centrum’ worden onnodige kosten bespaard, kwetsbaarheid voorkomen en kwaliteit bevorderd. De lokale omroepen van de gemeenten Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer, Vlagtwedde, Bellingwedde, Pekela, Oldambt, Veendam en Stadskanaal gaan binnenkort starten met een dergelijk RMC.

raadsvergadering StadskanaalGemeenteraad
De provincie cq de gemeenten kunnen de lokale media instellingen hierbij helpen. Raadsleden moeten hier maar eens alvast serieus over nadenken. Lokale journalisten en lokale politici hebben elkaar nodig. Alleen hebben ze andere taken en verantwoordelijkheden. Raadsleden kunnen geen journalistiek bedrijven maar gaan wel over financiële mogelijkheden.

Brinkieman

BertJan Brinkman is redacteur bij RTV Stadskanaal en schrijft de columns op persoonlijke titel

Datum 19 maart 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-