Direct naar de inhoud.

Jubilarissen V.V. Noordster in zonnetje gezet

PEKELA – Vrijdag 23 november is de algemene ledenvergadering van voetbal vereniging Noordster naar alle tevredenheid verlopen. De voorzitter, Raymon Drenth, nam de aanwezigen mee over het wel en wee bij de club. Trots was hij dat ook bij Noordster veel meisjes aan het voetballen zijn. Tevens werden alle vrijwilligers geroemd voor hun inzet op vele gebieden.Om de club gezond te houden is een kleine verhoging van de contributie noodzakelijk. Hiermee gingen de leden unaniem akkoord.

Jubilarissen

Zoals gebruikelijk werd er tijdens de jaarvergadering aandacht besteed aan de jubilarissen.In het bijzonder werden Be Huizing en Theo Greven bedankt voor hun diensten in het bestuur en met name het beheren van de kantine. Verder kreeg Henk Weering, jarenlang speler van het eerste elftal, een oorkonde voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Koen Seip werd in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger en is al 40 jaar lid van de club. Tevens werden Arne van Schot, Jan Dijk en Bert Zuur gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap.

Samengevat een bijzonder positieve jaarvergadering voor de club, maar ook de verdienste van het nieuwe bestuur.

Datum 24 november 2018 Bert Jan Brinkman

FNV Jubilarissen gehuldigd

F: Geert Ramaker FNV

ZANDBERG – Lokaal FNV Zuid Oost Groningen heeft haar jubilarissen gehuldigd op zaterdag 22 september 2018 in “Partycentrum ‘De Schaapsberg’ te Zandberg. De jubilarissen en hun partners werden tussen 18.30 en 19.00 uur in de  “Blauwe Zaal” van het Partycentrum door een aantal bestuursleden  opgewacht. Na zich ontdaan te hebben van jas en eventueel regenkleding  werden de namen gecontroleerd voor het verkrijgen van de nodige  versierselen die bij een jubileum horen. Daarna kon men een plekje  in de zaal zoeken om te wachten op het verloop van de avond.

Veel jubilarissen

Al vóór  19.00 uur fronsten een aantal bestuursleden hun voorhoofd. Er schenen meer jubilarissen te zijn gekomen dan bij de organisatie bekend was. Een hele lichte paniek; er moeten meer muntjes bij komen dan was uitgeteld, er moeten tafels en stoelen bijgeplaatst worden door het personeel van  De Schaapsberg, zijn er wel voldoende bloemen voor de nu aanwezige jubilarissen en hoe gaat het met de voorraad van het buffet? Mede dankzij Marga, Rieks en Roelf was er ook geen probleem met de bloemen. Dus, totaal geen probleem, muntjes extra bijgehaald om een drankje te bestellen, bloemen voldoende aanwezig en stoelen en tafels stonden in een oogwenk op hun plaats en wat het buffet betreft hadden nog veel meer personen mee  kunnen genieten. In één woord geweldig.

Nico Lieberom tijdens zijn werk

Voorzitter Nico Lieberom van Lokaal FNV Zuid Oost Groningen heette  iedereen van harte welkom en en na een korte inleiding wenste hij een  ieder smakelijk eten. Om alles in goede banen te leiden vertelde de
gastheer van het Partycentrum hoe en wanneer men verwacht wordt van het  buffet gebruik te kunnen maken. Zonder deze uitleg zou het  waarschijnlijk op een catastrofe zijn uitgelopen. Stel je voor, ongeveer  135 personen rennen massaal op de wachtende maaltijd af. Mensen, echt waar, ik heb zelden zo’n groep personen zo gestructureerd bezig gezien. Totaal geen probleem, het geheel is heel geordend verlopen. Ook als je  voor de zoveelste keer je bord zou willen vullen, men heeft elkaar niet  voor de voeten gelopen. Het buffet was buitengewoon geweldig en werd  steeds op tijd en voldoende aangevuld. Volgens mij is er geen wanklank  gehoord. Toen alle magen voldoende waren gevuld genoot men ook nog eens
van een toetje. Daarna kwam Bart Plaatje, bestuurder FNV, aan het woord. Hij memoreerde een jarenlang tijdsbeeld binnen de FNV. Stakingen werden o.a. aangehaald en waarom werd je eigenlijk lid van de vakbond? Vroeger ging het omdat je vader zei dat je lid moest worden van de Bond. Tegenwoordig vooral omdat we gezamenlijk sterker staan dan alleen.

Na de leuke woorden van de heer Plaatje was het dan zover dat de versierselen, de speldjes, konden worden uitgereikt door Tineke Onrust en Bennie Bredek. De jubilarissen woonachtig in het gebied Zuid Oost
Groningen, zijn allen 25 jaar, 40, 50, 60 of zelfs al 70 jaar lid geweest  van de vakbond.

Tevreden

Al met al mogen we terugkijken op een zeer geslaagde avond. Ik denk dat alle partijen tevreden naar huis zijn terug gekeerd. In voorgaande jaren kregen de jubilarissen een toneelstuk voorgeschoteld. Dit werd altijd gespeeld door de Toneelvereniging ’t Centrum uit Musselkanaal. Niet omdat de toneelstukken niet zijn bevallen, in tegendeel zelfs, maar nu hebben we gekozen om eens iets anders te organiseren.
Op naar de volgende jubileumavond. Wie weet wat er dan georganiseerd wordt? Allemaal hartelijk dank voor de gezelligheid.

(ingezonden)

Datum 28 september 2018 Bert Jan Brinkman

C.M.V. ‘De Harmonie’ huldigt jubilarissen

jubilarissen

EXLOËRMOND –  Vorige week hield ‘De Harmonie’ haar uitvoering in de Hunsowhal in 2e Exloërmond. Tijdens een muzikale potpourri werden 2 jubilarissen in het zonnetje gezet. Margriet Nascimento en Bart Hofman zijn resp. 25 en 40 jaar lid van ‘De Harmonie’. Beiden kregen een insigne en oorkonde van de muziekbond KNMO en een boeket bloemen van de vereniging.

Voorzitter Mark Blok van De Harmonie: “Ondanks dat er door omstandigheden geen vooraankondiging van het concert was geweest, was de zaal goed gevuld. Het publiek kon naar een zeer gevarieerd programma luisteren, van Under the double eagle tot Bohemian rhapsody en van You raise me up tot Sir Duke. Al met al weer een geslaagde uitvoering van ‘De Harmonie’ onder de bezielende leiding van Frank Ritsema”.

Datum 6 maart 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal