Direct naar de inhoud.

Onderhandelingen verlopen stroef in Stadskanaal: ‘Nog een hele puzzel’

De gemeenteraad van Stadskanaal in de Pleinzaal van het Geert Teis | Foto: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Het kan nog wel even duren voordat de gemeente Stadskanaal een nieuw college heeft. Winnaar Lokaal Betrokken en PvdA willen vernieuwing in Stadskanaal, het liefst zonder het CDA. 

Door Hielke Bosch & Martijn Folkers

Duidelijk is geworden dat GemeenteBelangen, SP en D66 niet meepraten in de tweede informatieronde van informateur Bert Nederveen. Er wordt nu gesproken met ChristenUnie, CDA, Lokaal Betrokken, PvdA en VVD.

Grootste struikelblok: ChristenUnie wil graag met het CDA, terwijl Lokaal Betrokken en PvdA juist zonder de christendemocraten verder willen. Onder het mom van vernieuwing willen deze partijen een college met ChristenUnie, PvdA, Lokaal Betrokken en VVD.

‘Willen graag meedoen’

‘We willen graag meedoen’, zegt PvdA-voorvrouw Grietje Schipper. ‘Of wij Lokaal Betrokken stevig vasthouden? Laat ik het zo zeggen: we liggen elkaar wel. Wij zien zonder Jur geen mogelijkheid om een college in Stadskanaal te vormen en Jur ziet dat ook zo.’

Lokaal Betrokken-fractieleider Jur Mellies constateert dat het een hele tour wordt om tot een coalitie te komen. ‘Het is nog een hele puzzel’, stelt hij vast. ‘Wij zijn er helder over: we willen graag een progressief gemeentebestuur waarbij een nieuwe bestuurscultuur en een raadsbreed akkoord belangrijke punten voor ons zijn. De christelijke partijen houden aan zaken vast waar wij anders over denken. Ze hebben al wel geconstateerd dat ze niet om ons heen kunnen.’

Nog gespreksronde nodig

Het plan van informateur Nederveen was om tijdens de komende raadsvergadering van 25 april zijn advies te presenteren. Hij laat nu weten dat toch niet te gaan redden. Hij moet een tweede ronde gesprekken met de beoogde vijf partijen voeren, voordat hij tot een goed advies kan komen.

Dit betekent volgens Nederveen overigens niet dat de formatie in een impasse zit: ‘Het komt vooral door de vakantie dat het zo lang duurt. Een aantal fractievoorzitters is er daarom niet, dus daardoor is er wat vertraging.’

‘Vijf wethouders is te veel voor Stadskanaal’

Nederveen was vier jaar geleden ook al de informateur in Stadskanaal. Hij vindt de huidige onderhandelingen niet heel veel moeilijker dan in 2018, al is er volgens hem wel een klein verschil.

‘We hebben nu te maken met een soort van luxeprobleem. Er zijn maar liefst vijf partijen die in aanmerking komen voor de coalitie. Die willen natuurlijk allemaal een wethouder leveren, maar vijf wethouders is gewoon te veel in Stadskanaal. Er zal dus één moeten afvallen.’

Maar wie moet dat worden? Dat is de grote vraag waar Nederveen zich de komende weken opnieuw over zal moeten buigen. De informateur heeft als doel gesteld om tijdens de raadsvergadering op 9 mei zijn advies alsnog te presenteren.

 

Datum 21 april 2022 Redactie

Het beste raadslid van Stadskanaal is… Jur Mellies (Lokaal Betrokken)

Jur Mellies met de bloemen en de oorkonde
Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord

STADSKANAAL – Raadslid Jur Mellies (Lokaal Betrokken) is gekozen tot beste raadslid van de gemeente Stadskanaal. RTV Noord vraagt in elke Groningse gemeente aan de raadsleden welke collega ze als beste bestempelen. Zijn collega-raadsleden noemen Mellies ‘heel actief op allerlei gebieden’ en iemand die ‘van alles op de hoogte is’.

Mellies kreeg zeven stemmen, hij bleef zijn voormalig partijgenoot Erik Bieze (GemeenteBelangen) ruim voor. Bieze kreeg drie stemmen van zijn collega’s.

‘Super en gaaf’

‘Ik krijg er een kleurtje van, super en gaaf dat mijn collega’s mij een goed raadslid vinden. Ik hoop dat de kiezers dat straks ook vinden, want daar doen we het eigenlijk voor.’

‘Gedreven debater’

Mellies scheidde zich halverwege de vorige periode af van GemeenteBelangen, de partij van Bieze. Onder de naam Lokaal Betrokken wist hij in 2018 op eigen kracht in de gemeenteraad te komen. De afgelopen jaren onderscheidde Mellies zich als lokaal politicus rond de heropening van het asielzoekerscentrum in Musselkanaal.

Collega’s in de gemeenteraad noemen Mellies ‘een redelijk man’, die genuanceerd is in zijn uitlatingen. Ook is Mellies ‘een gedreven debater’.

Met een smoes naar het gemeentehuis gelokt

Mellies werd vrijdagochtend met bijbehorende oorkonde verrast op het gemeentehuis. Burgemeester Klaas Sloots had hem er met een smoes naartoe gelokt. ‘Ik dacht dat ik op het matje moest komen’, zei Mellies na afloop. Hij noemde de onderscheiding ‘teveel eer’. ‘De echte publieksprijs volgt op 16 maart’, aldus Mellies, doelend op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Datum 4 maart 2022 Redactie

Stadskanaal krijgt regenboogpad tussen Navolaan en Oude Markt

(Ter illustratie) Het regenboogpad bij het Groninger Museum | Foto: GroenLinks Groningen

STADSKANAAL – In oktober van vorig jaar werd in de gemeenteraad een motie ingediend door Lokaal Betrokken, PvdA, SP, GBS, D66 en SP, met de vraag voor een regenboogpad in het centrum van Stadskanaal. Na wat licht gesteggel gaat deze er nu daadwerkelijk komen, zo laat raadslid en mede-initiatiefnemer Jur Mellies (LB) aan RTV1 weten.

Samen met de SP en PvdA zette hij het initiatief op. De bedoeling van het pad is volgens Mellies om ‘iedereen zich welkom te laten voelen in de gemeente. Ongeacht geaardheid, overtuiging of religie.’

Navolaan en Oude Markt

Het pad komt in de nieuwe doorgang tussen de Navolaan en de Oude Markt, richting de Kanaalpassage. Het pad zal worden aangelegd zodra de huidige werkzaamheden zijn afgerond. Volgens de gemeente Stadskanaal is het streven om het pad er in ieder geval voor 14 februari te leggen.

De locatie voor het geplande regenboogpad tussen de Oude Markt en de Navolaan | Bron: Gemeente Stadskanaal

Zebrapad of niet?

De motie van het regenboogpad maakte in oktober een flinke discussie in de Knoalster raad los. Zo rees de vraag wat nu de eigenlijke betekenis van een regenboogpad zou zijn en waren er vragen rondom de verkeersveiligheid. Want is een regenboogpad nu een gekleurd zebrapad of niet?

Over dat laatste is Mellies duidelijk: ‘Het regenboogpad is absoluut geen zebrapad. Daarvoor zou het aan allerlei veiligheidsvoorschriften moeten voldoen en moet het verkeersplan aangepast worden. Het is dus enkel symbolisch.’

LHBTI commissie

Ook raadslid Grietje Schipper (PvdA) is blij met de realisatie van het regenboogpad. Schipper maakt zich al jaren hard voor de LHBTI gemeenschap. Na de verkiezingen wil Schipper dan ook een speciale commissie in het leven roepen die zich hiermee bezig houdt. ‘Er vallen heel veel mensen onder deze gemeenschap’, aldus Schipper. ‘Niet, zoals veel mensen denken, alleen homo’s.’

Het PvdA raadslid vindt het vooral belangrijk dat er in de gehele gemeenteraad een goede samenwerking komt om de belangen van de LHBTI gemeenschap te behartigen. 

Datum 27 januari 2022 Hielke Bosch

Gemeenteraad Stadskanaal houdt ‘spoeddebat’ over gaswinning Groningen

Bron: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Alle negen fracties van de Knoalster gemeenteraad hebben een verzoek tot een spoeddebat over de gaswinning in Groningen ingediend. Dat debat gaat er ook komen, namelijk morgenavond al. De raad wil een motie vaststellen tegen de verhoging van de gaswinning dit jaar. 

In de motie moet komen te staan dat de beslissing van het ministerie van Economische Zaken om tweemaal zoveel gas uit het Groningerveld te pompen onacceptabel is. Een zet die je niet snel zou verwachten vanuit een gemeente die niet tot het bevingsgebied hoort. Toch wil de raad deze motie vaststellen om zo de aardbevingsgemeenten een hart onder de riem te steken.

Steunbetuiging

‘Ondanks dat we geen bevingsgemeente zijn, zijn we wel een Groninger gemeente’, aldus raadslid Jur Mellies van Lokaal Betrokken. ‘Daarom willen we ook een steunbetuiging uitspreken aan de andere Groninger gemeenten.’ Mellies voegt eraan toe dat het eigenlijk geen echt debat is. ‘We zijn het met alle fracties erover eens dat deze motie er moet komen. Ik lees deze morgenavond voor en eventueel kunnen raadsleden nog een stemverklaring uitbrengen. Lang zal het dus waarschijnlijk niet duren.’

Volgens Mellies zijn ook andere niet-bevingsgemeenten van plan een dergelijke motie aan te nemen. Zo zou de gemeente Westerwolde hetzelfde willen doen.

Gronings statement

‘Het gaat ook om een stukje solidariteit naar de andere gemeenten’, aldus Egbert Hofstra van de PvdA. ‘Het is niet alleen de aardbevingsproblematiek waar het mis gaat. Kijk bijvoorbeeld naar de dreigende sluiting van de kinderchirurgie in het UMCG. We willen nu gewoon een gezamenlijk Gronings statement maken.’

 

 

Datum 12 januari 2022 Hielke Bosch

Oppositie Stadskanaal: Eerst de feiten boven tafel

STADSKANAAL – Nadat wethouder Lian Veenstra en haar fractie van de SP uit de coalitie van de gemeente Stadskanaal zijn gestapt heeft de gemeente een verkenner aangesteld om te onderzoeken hoe er een ‘breder politiek draagvlak’ kan komen. Verkenner Bert Nederveen kwam alleen van een koude kermis thuis toen bekend werd dat de oppositie in de gemeenteraad niets voelde voor een gesprek. Fractievoorzitters Klaas Pals (D66) en Jur Mellies (Lokaal Betrokken) reageerden hierop in het RTV1 radioprogramma 1 op zaterdag met Rutger en Hielke.

Koud op ons dak

“De verkenner viel eigenlijk een beetje koud op ons dak” aldus Mellies. “We hadden wel iets gehoord van een verkenner maar dat kwam via de media.”

“Het is onzorgvuldig hoe er met de oppositie is omgegaan” vult Pals aan. “Eigenlijk is er ook niet zoveel aan de hand. De coalitie heeft nog gewoon een meerderheid. Ze moeten gewoon de moed hebben om besluiten te nemen, dan heb je een gezond bestuur.”

Voorwaarden

In de media kwam de afgelopen week flink wat kritiek los op de oppositie. Zo zei Klaas Remmerts, fractievoorzitter van het CDA, dat het door de keuze van de oppositie niet gemakkelijker wordt en fractievoorzitter Klopstra van de VVD zei dat hij gehoopt zou hebben dat de partijen hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Hierover zijn Jur Mellies en Klaas Pals duidelijk; “Als je tekent moet je de voorwaarden kennen, en die zijn niet bekend. Eerst moeten de feiten boven tafel komen, dan kunnen wij onze verantwoordelijkheid pas nemen en kunnen we erover debatteren met elkaar.

Constructieve oppositie

Volgens D66 voorman Pals moet de coalitie van Stadskanaal zoeken naar een constructieve oppositie. “Ze denken veel te ouderwets. Alle oppositieleden zijn hele constructieve en meedenkende raadsleden, als ze die nou is uitdagen en dit feit ook uitdragen dan ben je eigenlijk helemaal geen coalitie nodig. Kijk niemand kan iets doen aan de financiële rampspoed die ons te wachten staat. De coalitie kan er geen miljoen bij lullen en de oppositie kan er geen miljoen af lullen.” alus Klaas Pals.

Met elkaar om tafel

Overigens meldden de fractievoorzitters van de twee oppositiepartijen wel dat ze binnenkort met de coalitie en oppositie om tafel gaan. “Uiteindelijk komt er ook wel een opening, daar ben ik van overtuigd.” aldus Jur Mellies. “Hoelang dat gaat duren dat durf ik niet te zeggen.”

 

Datum 30 mei 2020 Hielke Bosch

Lokaal Betrokken verbolgen over opstappen wethouder

Jur Mellies met stomheid geslagen over opstappen wethouder SP

STADSKANAAL – De fractie Lokaal Betrokken is met stomheid geslagen na de bekendmaking dat wethouder Lian Veenstra (SP) per direct haar taken heeft neergelegd. Met haar stapt ook de SP uit de coalitie. ‘Het komt wel op heel beroerd moment’, vindt fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal Betrokken.

Bezuinigingen

De gemeente verkeert in slecht weer en er zullen pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. De gemeente Stadskanaal staat hierin niet alleen; veel gemeenten hebben te maken met tegenvallende resultaten. Dit komt vooral doordat het Rijk taken bij de gemeenten legt maar vervolgens verzaakt voldoende middelen mee te sturen. Mellies zegt hierover: ‘We zijn al jaren aan het bezuinigen en onze begroting sluitend aan het maken door een greep uit de algemene reserves te doen. Maar de bodem van de kas raakt in zicht als het Rijk weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. Er zullen drastische maatregelen genomen moeten worden.

Onbegrijpelijk

De discussie hierover zou de komende maanden in de gemeenteraad gevoerd gaan worden.’ Wethouder Veenstra voelt niets voor deze discussie blijkt nu. ‘Onbegrijpelijk!’ vindt Mellies. ‘Zonder slag of stoot het bijltje er bij neergooien is wel een heel makkelijke manier om je verantwoordelijkheid te ontlopen.’

Datum 22 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Zorgen om vervoer windturbine onderdelen

STADSKANAAL – Net als in de gemeente Veendam maken ook sommige politici in de gemeente Stadskanaal zich grote zorgen over het vervoer van onderdelen van de te bouwen windturbines. Deze worden in Drenthe langs de grens met Groningen gebouwd.

De partij ‘Lokaal Betrokken’ schrijft op haar website en op facebook bezorgt te zijn dat door het transport van de zware onderdelen mogelijk schade en overlast wordt toegebracht aan de lokale wegen, infrastructuur en aan flora/fauna binnen de gemeente Stadskanaal.

Vergunning

Volgens fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal betrokken moet er voor dit bijzondere zware transport vergunningen/verzoek worden aangevraagd door het RDW. Mellies wil graag weten of er al überhaupt zo’n verzoek en vergunning aanvraag is gedaan. Ook wil hij weten hoe het college van B en W van Stadskanaal hier tegenover staat.

Datum 13 mei 2019 Bert Jan Brinkman

Harma Manning nieuwe voorzitter Lokaal Betrokken

Harma Manning

STADSKANAAL – Leden van de lokale partij Lokaal Betrokken hebben in een extra Algemene Vergadering een nieuw bestuur gekozen. Deze heeft vervolgens uit haar midden – unaniem – Harma Manning naar voren geschoven als nieuwe voorzitter. Manning volgt daarmee Jur Mellies op als voorzitter van het bestuur.

Lokaal Betrokken heeft als nieuwkomer bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar één zetel weten te bemachtigen. Mellies nam toen als eerst gekozene zitting in de raad van de gemeente Stadskanaal en was daarmee naast voorzitter van het bestuur ook opeens fractievoorzitter. Mellies: ‘We waren het er al gauw over eens dat het voorzitterschap van de fractie en dat van het bestuur niet in één persoon verenigd moest zijn.’

Waardevolle kracht

En dus moest er een nieuwe voorzitter van het bestuur komen. Maar die was gauw gevonden in de persoon van Harma Manning. Mellies is blij met de benoeming van Manning. “Harma is onze lijstopvolger en vanaf het prille begin een waardevolle kracht binnen onze partij; daarbij geniet zij het vertrouwen van de overige leden. Ze is de juiste persoon voor deze functie.”

Datum 10 november 2018 Bert Jan Brinkman

Online petitie voor volwaardig Refaja

Foto: Josetta Mellie

STADSKANAAL – Treant Zorggroep heeft aangekondigd dat ze de klinische afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde wil sluiten, zowel van het Refaja ziekenhuis als van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. Ze wil deze vervolgens concentreren op de locatie Scheper te Emmen. Lokaal Betrokken vindt dit ‘onverteerbaar’ en is daarom een petitie gestart. Ze hoopt dat inwoners van Stadskanaal en omstreken deze massaal zullen gaan ondertekenen.

Treant heeft een tekort aan kinderartsen. Al eerder in december heeft dit ertoe geleid dat ze in Emmen de afdelingen klinische Kindergeneeskunde en Verloskunde noodgedwongen heeft moeten sluiten. Om de problemen het hoofd te bieden wil ze nu de afdelingen concentreren op de locatie Scheper Emmen, maar dat gaat ten koste van de uitstekende draaiende afdelingen van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal.

Lokaal Betrokken

“Onverteerbaar”, vindt Jur Mellies; fractievoorzitter van Lokaal Betrokken. “Het is toch van den zotte dat hier in het Refaja een goed draaiende afdeling opgedoekt wordt om elders een probleem op te lossen. Zo verschuif je het probleem alleen maar. Er is een tekort aan kinderartsen, laten ze zich daar op focussen”, aldus Mellies. Met dat doel heeft Lokaal Betrokken al eerder in maart een website (www.kinderartsgezocht.nl) opgezet. De website is inmiddels al meer dan 3000 bekeken.

Mellies is daarnaast bang dat met het verdwijnen van de afdelingen naar Emmen het ‘hart’ uit het Refaja ziekenhuis wordt gehaald en dat dit op de langere termijn gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van het ziekenhuis. “We willen een volwaardig Refaja ziekenhuis, en daarmee klaar!”, aldus Mellies. De petitie kan online ondertekend worden op www.petities.nl en heeft als titel: ‘Behoud volwaardig Refaja ziekenhuis Stadskanaal‘.

De petitie is 19 mei van start gegaan en loopt tot 18 juni; om het vervolgens aan het bestuur van Treant aan te bieden.

Datum 20 mei 2018 Bert Jan Brinkman

StreetFit Groningen bij v.v. SPW

STADSKANAAL – Vrijdag 20 april a.s. vindt bij V.V. SPW in Stadskanaal de tweede editie van StreetFit plaats. Een regionaal voetbalevent voor kwetsbare inwoners, bedrijven & sportverenigingen. Naast voetbal zijn er leuke side events, een gezond buffet na afloop & is er een DJ aanwezig die de deelnemers net een stapje extra laat zetten.

 StreetFit

StreetFit betreft een Gronings voetbalinitiatief gericht op sociale cohesie, sport en het mixen van maatschappelijke groeperingen. Stichting van de Straat is hofleverancier met deelnemende partijen als het Legers des Heils, WerkPro, het Kopland & Open Hof. Daarnaast schitteren ook lokale ondernemers, verenigingsteams en een diverse noordelijke zorginstellingen tijdens StreetFit. Door samen te sporten op de vereniging willen wij verschillende deelnemersgroepen dichter bij elkaar brengen.

 STOOT

StreetFit is uitkomst van een samenwerking tussen Stichting van de Straat & organisator STOOT. Laatstgenoemde biedt sport & gezonde leefstijl programma’s aan (jong)volwassenen in een kwetsbare positie die o.a. te kampen met angststoornissen, trauma’s of bijvoorbeeld verslavingen. Voor hen is deelnemen aan reguliere verenigingsactiviteiten (nog) niet aan de orde. STOOT ondersteunt middels leefstijlprogramma’s en begeleiding richting het verenigingsleven om ook deze jongeren een kans te bieden naar maatschappelijke participatie.

Tweede editie bij V.V. SPW in Stadskanaal op vrijdag 20 april

Na het pilotevent bij SC Stadspark die op vrijdag 23 maart heeft plaats gevonden. Gaat StreetFit met het tweede toernooi naar v.v. SPW in Stadskanaal op vrijdag 20 april.

Toeschouwers zijn van harte uitgenodigd om naast het veld & vanuit de gezellige kantine de teams aanschouwen. Het toernooi wordt afgesloten met een gezond buffet voor de deelnemers.

Side events

Tijdens StreetFit zijn er leuke en grappige side events voor de Groningse voetbalfanaten. De deelnemers kunnen bij de Shoot-out leuke prijzenverdienen door zoveel mogelijk punten te verzamelen. Daarnaast is fysiotherapeut Jur Bron aanwezig tijdens het evenement om consulten aan te bieden voor de deelnemers om blessures te voorkomen.

Prijsuitreiking

Voor de teams zijn er leuke prijzen te winnen, de winnaar van het toernooi wint een bezoek met het hele team naar bioscoop Kinepolis in Groningen. De tweede prijs wordt aangeboden door eet-café de Globe deze biedt ver elk team lid een stuk taart aan met een koffie.

De derde prijs zijn zuivelhoeve toetjes voor het hele team.

Bij de shoot-out zijn er 10 kaarten te winnen voor het stripmuseum in Groningen voor het team dat hier de meeste punten scoort. De prijzen worden aan het eind van de dag uitgereikt door Jur Mellies initiatiefnemer en lijsttrekker van lokaal betrokken in Stadskanaal.

Regiotoernooien

In de maanden mei t/m juli volgen nog twee StreetFit dagen in de regio, het vijfde en laatste toernooi vindt plaats op de Grote Markt. Er is nog ruimte voor bedrijven, zorginstellingen en verenigingsteams om deel te nemen aan dit geweldige event, veelal op vrijdagen aan het einde van de maand. Hierover kunt u contact opnemen met de projectorganisatie info@stoot.nu.

(ingezonden)

Datum 18 april 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal