Direct naar de inhoud.

Rondleiding tijdens Open Bedrijven Dag

Schilders demonstratie
demonstraties volop tijdens de rondleiding

NIEUW-BUINEN – Net als in voorgaande jaren neemt het ‘Keramisch Museum Goedewaagen’ deel aan de manifestatie Open Bedrijven Dag. Ter gelegenheid daarvan biedt het museum een uitgebreid rondleidingenprogramma voor de halve prijs aan. Tijdens de Open Bedrijven Dag presenteert het museum zijn bijzondere collectie van keramiek uit de tijd van Art Nouveau en Art Déco. Daarnaast wordt in de vanaf 10.30 uur steeds op het halve uur beginnende rondleidingen door museum en fabrieksateliers van de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen ook uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwste museum-ontwikkelingen.

Eén van de grote verrassingen voor museumbezoekers blijkt de unieke collectie tegels en tegeltableaus van 1885 tot 1935 te zijn die in de afgelopen jaren als bruikleen verworven werd. En dat het Goedewaagen-concern op dit bijzondere, Nederlandse erfgoed inhaakt, bewijst de aankoop van de Friese Tegelfabriek Albarello in Menaldum. Het knappe ambachtelijke tegelwerk van Menaam wordt door het museum geëxposeerd bij de presentatie HAL-tegelkunst en een te koop getoond zwaluwen-tableau in de museumwinkel.

En speciaal voor de OBD zijn twee nieuwe, kleine museumpresentaties ingericht: koeienplastieken van de 19e eeuw tot nu en handgeschilderde Friese schotels uit de 19e eeuw. En als bij eerdere OBD-dagen toont de Nieuw Buiner glasverzamelaar Henk Brans een selectie van zijn collectie Glas uit Nieuw Buinen. De moeite van het bekjken waard zijn de nieuwe exposities over de glazuurkunst van Hein Andrée en Chris Lanooy. Een publiekstrekker is verder ‘Tegelkunst van de HAL uit collectie Rijppaert.’

Bijzonderheden programma Open Bedrijven Dag, zaterdag 5 november 2016, 10-17 uur: entree half geld: € 2,50 p.p, jongeren 6-17 jaar € 1,25 p.p. rondleidingen vanaf 10.30 uur steeds elk uur beginnend op het halve uur; kosten € 4 p.p., jongeren 6-17 jaar € 2 p.p.

Datum 3 november 2016 Bert Jan Brinkman

25 jaar Keramisch Museum

Bert Jan proeven in maart 2013
Bert Jan Baas in maart 2013

NIEUW BUINEN – Het programma op zaterdag 29 november ziet er als volgt uit – Rien Wijnsma toont zijn bijzondere videofilm: ‘De productie van de miniatuur van Heinekens stoombrouwerij De Hooiberg bij Royal Goedewaagen’. Tijdens drie werkdagen maakte de Amsterdamse miniaturenverzamelaar Rien Wijnsma filmopnamen van een heel bijzonder ambachtelijk project waaraan 70 personeelsleden gedurende 5 maanden werkten.

Sander Alblas, powerpointlezing over een bezoek aan de Japanse keramiekcentra van Arita en Imari. ‘Een gevoel van thuis komen’ voor de Goedewaagen-ontwerper die van kinds af aan eerst in Gouda en later in Nieuw Buinen vertrouwd raakte met de productie van de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen. Voor Goedewaagen en tegenwoordig ook voor het Europees Keramisch Werk Centrum in Den Bosch specialiseerde hij zich in de techniek van de 3D-vormgeving. Als lid van een delegatie van het E.W.K.C. onderzoekt hij nu de mogelijkheid tot samenwerking met het al van de VOC bekende productiecentrum van het Imari-porselein, hét voorbeeld van het Delfts Bont.

Bert-Jan Baas, powerpointlezing over het reconstrueren van kunstglazuren van Goedewaagen en de Plateelbakkerij Zuid-Holland uit de periode 1920-1950, ‘Industriële archeologie bij de museumcollectie’. Sinds 2008 doet chemicus en keramiekverzamelaar Bert-Jan Baas samen met keramiste Anneke Lutz uit Mussel research op basis van teruggevonden glazuurrecepten. Een voor Nederland uniek onderzoek.

Kyushu_Arita-porselein_okt14_Sander-Alblas_klFriggo Visser, powerpointlezing over hoogtepunten van 25 jaar keramisch museum ofwel ‘De sporen van een kwajongen in de museumwereld’. Het gebeurt niet gauw dat een kunstcriticus de kans krijgt om volstrekt particulier gefinancierd een ‘eigen’ museum te kunnen inrichten. En dat gebeurde in Nieuw Buinen met opmerkelijke wapenfeiten en met dankzij de belangeloze bruiklenen van veel Nederlandse verzamelaars een ook eenmalige collectie.

29 november – Entree gratis – wel graag komst aanmelden via de mail.

Datum 26 november 2014 Bert Jan Brinkman

Keramisch Museum Goedewaagen gaat op reis tijdens open monumentenweekend

Sander_gouache_Rotterdam-1998_31mrt11NIEUW BUINEN – Thema van het nationale Open Monumentenweekend is dit jaar ‘op reis’ en als er één begrip synoniem is voor Goedewaagen dan is het dat reizen.

De familienaam van ‘goede wagen’ werd in de 17eeuw gekozen voor de toenmalige transportonder-neming in appelwijn. Van-ouds moest er gereisd wor-den om vanwege de uitste-kende kwaliteit turf uit Nieuw Buinen te halen voor de Goudse keramiekovens. De grote glasfabrieken van Nieuw Buinen maakten toen veel gevraagd verpakkings-glas voor bedrijven in heel West-Europa. En wereldwijd reizen deden ook de Goede-waagen-producten. Of het nu de honderden verschillende kleipijpen betreft, dan wel de succesvolle editie van mo-derne serviezen of Royal Goedewaagen’s reisge-schenken bij uitstek: de vele edities voor de Holland Ame-rika Lijn of de KLM-huisjes.

Het gebouw waarin de aar-dewerkfabriek Royal Goede-waagen en de stichting Ke-ramisch Museum Goede-waagen gevestigd zijn, is in zijn puur functioneel naoor-logse vormgeving, zelf na-tuurlijk geen bijzonder bouw-kundig monument. De bij-zondere, ambachtelijke tech-nieken die in museum en fabriek gedocumenteerd worden, dragen daarentegen een monumentale waarde uit.

Met een programma van rondleidingen steeds om 13.30, 14.30 en 15.30 uur wordt op zaterdag 13 en zon-dag 14 september het Monu-mentenweekend gevierd. Deelname voor half geld: € 4 voor volwassenen en € 2 voor 6 tot 18-jarigen.

Datum 5 september 2014 Bert Jan Brinkman

Kunstnijverheid uit de crisistijd 1 – Willem Stuurman

Logo_Keramisch-Museum-Goedewaagen_kleinZaterdag 22 juni 2013, 14.30 uur – rondleiding door museum en fabrieksateliers, Euro 5 p.p.

Zondag 23 juni, 14.30 uur – powerpoint-lezing over kunstnijverheid in de crisistijd 1, de ontwerper en keramist Willem Stuurman, Euro 5 p.p. 

In een reeks van zondagse Powerpoint-lezingen vraagt het Keramisch Museum Goedewaagen aandacht voor verrassende ontwikkelingen die zich inzetten tijdens de Wereldcrisis van 1929 tot en met 1936. Op zondagmiddag 23 juni opent de lezingenreeks met het verhaal over de ontwerper en keramist Willem Stuurman (Amsterdam 1908 – Amersfoort 1995) die van 1931 tot en met 1934 voor de Goudse fabriek P.J. van der Want Azn ‘Zenith’ meer dan 300 modellen aanleverde en daar ook geheel eigen glazuren voor liet maken.

Als eerste museum in Nederland is het museum in Nieuw Buinen tien jaar geleden in diverse, fabriek georiënteerde studiegroepen van verzamelaars en keramiekspecialisten begonnen met een wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse, industriële aardewerk-productie tijdens de wereldcrisis. Dit ook omdat vanaf de oorlog er een beeld was ontstaan van crisiskunst en daarmee van artistieke armoede. In een reeks exposities toonde het museum aan dat er omgekeerd als reactie op de crisis een voor de Nederlandse keramiek reeks van sterk vernieuwende experimenten werd ingezet. Zowel de vormgeving als de manier van decoreren droegen die vernieuwing uit.

De 23-jarige Amsterdammer Willem Stuurman die veertien jaar oud al toegelaten was tot de keramiekopleiding aan de Amsterdamse kunstnijverheidsschool Quellinus, zou voor de Zenith in een ongekend tempo nieuwe modellen maken. Archiefonderzoek leert dat hij dat deed voor een salaris van Hfl. 25 per week. Stuurmans ontwerpen met hun organische golvende reliëfpatronen en de aan middeleeuws Perzische koperwerk verwante snaveltuiten waren een commercieel succes. Die crisis ten spijt. Stuurman werd op grond van een arbeidsconflict op de eerste Kerstdag 1934 op staande voet ontslagen. Zijn ontwerpen bleven echter voor een deel tot na de oorlog in productie, zij het dan dat die revolutionaire modellen uit zijn tijd nadien veel bravere decors kregen. De Stuurman-lezing begint op 23 juni om 14.30 uur. De entree bedraagt Euro 5 p.p.

Datum 15 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal