Direct naar de inhoud.

Volgens GroenLinks heeft niet iedereen die dat nodig heeft jodiumtabletten in huis

foto ter illustratie (bron: RIVM)

REGIO – De kans dat er een ongeluk gebeurt in een kerncentrale is klein, maar als het gebeurt moeten er jodiumtabletten bij de hand zijn. Dat stelt de Drentse Statenfractie van GroenLinks. In het bijzonder zwangere vrouwen en gezinnen met kinderen jonger dan vier jaar hebben deze nu nog niet altijd in huis. Ook weten ze vaak niet dat dit nodig is. GroenLinks stelt Kamervragen en wil dat de Minister ingrijpt.

Schildklierkanker

Het inademen van radioactieve stoffen kan leiden tot schildklierkanker. Dat risico geldt in het bijzonder voor mensen jonger dan 40 jaar die in een gebied wonen binnen een straal van 20 kilometer van een kerncentrale. En voor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen die maximaal 100 kilometer van een kerncentrale wonen.

Tussen 2010 en 2015 heeft iedereen in Nederland die binnen een straal van 20 kilometer van een kerncentrale woont jodiumtabletten ontvangen via de post. Hiervan verstrijkt binnenkort de houdbaarheidsdatum en dus worden er nieuwe tabletten opgestuurd.

Risicogroep zonder jodiumtabletten

In 2017 heeft ook ieder huishouden met kinderen onder de achttien jaar die tussen de 20 kilometer en 100 kilometer van een kerncentrale wonen de jodiumtabletten ontvangen. Deze zijn houdbaar tot 2026. Probleem is volgens fractievoorzitter van GroenLinks in de Drentse Staten Slagt-Tichelman dat er in de afgelopen vier jaar ook zwangeren zijn bijgekomen en kinderen zijn geboren. Die vallen in een risicogroep, maar hebben geen tabletten ontvangen. Ook mensen die nieuw zijn komen wonen in de regio hebben geen tabletten in huis. Zij zouden deze moeten krijgen, of op zijn minst worden geïnformeerd over het zelf in huis halen van deze jodiumtabletten.

Waar staan de kerncentrales?

Het gaat om de gebieden rondom de Nederlandse kerncentrale Borssele, de Belgische kerncentrales Doel en Tihange en de Duitse kerncentrale in Lingen.

Voor Drenthe geldt dat alle inwoners van de provincie binnen een straal van 100 km van de kerncentrale van het Duitse Lingen vallen. Ook veel inwoners van Groningen wonen in dit risicogebied. Ter indicatie, Stadskanaal ligt hemelsbreed zo’n zestig kilometer van de kerncentrale in Lingen. Overigens staat in de planning dat deze in 2022 sluit.

Structureel informeren

Veel zwangere vrouwen en gezinnen met jonge kinderen zijn zich volgens Slagt-Tichelman niet bewust van het risico en de eventuele preventieve maatregelen bij een ongeval in een kerncentrale. GroenLinks pleit er dan ook voor om deze groep structureel te informeren. “Er is een hiaat, daar moet iets aan gedaan worden,” zegt Slagt-Tichelman. Gemeenten, verloskundigen en ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij het verspreiden van informatie en een distributieprogramma. “Bijvoorbeeld door bij de aangifte van een geboorte bij het gemeentehuis meteen een voucher mee te geven die kan worden ingeleverd bij de apotheek.”

Waarom jodiumtabletten?

Bij een ongeval in een kerncentrale kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen.

Door op het juiste tijdstip jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met stabiel jodium, dat ongevaarlijk is. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

Datum 11 oktober 2021 Arienne Dozeman

Shine moet gevolgen voor omgeving in kaart brengen

Shine Medical

VEENDAM – Het bedrijf Shine Medical Technologies wil in de gemeente Veendam een fabriek bouwen voor het produceren van medische isotopen. Deze isotopen worden gebruikt in onderzoek en behandeling van hart- en vaatziekten en kankers. Voordat zij hiervoor een vergunning kunnen aanvragen moet het bedrijf eerst een milieueffectrapport maken. Dat stelt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Zonder rapportage geen vergunning

De ANVS is vergunningverlener en toezichthouder, omdat het gaat om een nucleaire installatie. Shine moet onderzoek doen naar het effect van de fabriek op mensen, dieren en de leefomgeving. Wat is bijvoorbeeld de stralingsbelasting? En op welke manier valt deze te beperken? Maar bijvoorbeeld ook wat de risico’s zijn bij een calamiteit. Zonder deze rapportage zal er geen vergunning worden gegeven.

Een nucleaire installatie

De medische isotopenfabriek die Shine wil bouwen, is volgens de kernenergiewet een nucleaire installatie. Er is namelijk uranium aanwezig en sprake van kernsplijting. Daarbij komt straling vrij en zo worden de isotopen geproduceerd.

Als de medische isotopenfabriek in Veendam komt, is dat de tweede in zijn soort. Shine is al enige tijd bezig om een medische isotopenfabriek in Janesville (Wisconsin) in de Verenigde Staten te bouwen. Shine wil de isotopen maken door de splijting van uranium tot stand te laten komen met behulp van een deeltjesversneller. Juist omdat het hier om een nieuwe techniek gaat is de veiligheid belangrijk.

Waarom nabij Wildervank?

Tot 19 augustus 2021 kon iedereen reageren op het plan van Shine. Er kwamen 18 reacties binnen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Bijvoorbeeld van omwonenden die zich zorgen maken over calamiteiten. Is de brandweer voldoende toegerust? Is er een vluchtplan? Maar mensen hebben ook bezwaar vanwege de akkerbouw op de rondliggende percelen en de bebouwing dichtbij de fabriek. De commissie wil daarom ook graag weten waarom deze locatie is gekozen en waarom een andere locatie, bijvoorbeeld industriegebied Eemshaven, niet geschikter is.

Inspraak

De ANVS verwacht dat Shine in ieder geval een jaar bezig is met opstellen van een milieueffectrapport en de aanvraag van een kernenergiewetvergunning. Als alle papieren door Shine zijn ingeleverd bij de ANVS is er voor omwonenden opnieuw de kans om een reactie te geven.

Shine wil de installatie in Wildervank bouwen. Om dat te kunnen doen, moeten zij ook een omgevingsvergunning aanvragen. De provincie Groningen en de gemeente Veendam moeten deze aanvraag beoordelen en daar een besluit over nemen. Daarnaast is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Hoe deze
processen eruit zien en hoe bewoners hierop inspraak hebben, wordt door de provincie en gemeente nog bekendgemaakt. Deze procedures staan los van de vergunningen die de ANVS afgeeft.

 

 

 

 

Datum 4 oktober 2021 Arienne Dozeman

Scheuring bij GroenLinks in Veendam

 

VEENDAM – Bij de partij GroenLinks in de gemeente Veendam is onenigheid ontstaan. Hierdoor heeft de driekoppige steunfractie zich teruggetrokken. GroenLinks Veendam zit met één zetel in de gemeenteraad onder leiding van fractievoorzitter Trevor Mooijman. De teruggetrokken steunfractieleden bestaan uit Theo Mooijman, Lisette Zwart-Boonstra en Rianne ten Veen.

Kernenergie

De scheuring is ontstaan omdat de steunfractieleden zich niet kunnen vinden in het standpunt van fractievoorzitter Trevor Mooijman over kernenergie. Mooijman wil kernenergie niet uitsluiten om de klimaatdoelstellingen te halen. Hij ziet niets in velden vol windturbines en zonnepanelen en wil met kernenergie een (te) volgebouwd landschap voorkomen.

Datum 10 november 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal