Direct naar de inhoud.

Minister akkoord sluiting verlos- en kindergeneeskunde

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)
TREANT – In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins van Medische Zorg laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de sluiting van de afdelingen klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde op ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen.

Al eerder had de minister gezegd dat hij de concentratie van de geboortezorg in Emmen een logische keuze vond. Dit omdat Emmen voor veel inwoners van Drenthe centraal gelegen is waardoor het voldoet aan de 45 minutennorm. Deze norm houdt in dat er altijd een ziekenhuis binnen drie kwartier bereikbaar moet zijn.

De minister schrijft in zijn brief dat hij wel begrip heeft voor de geuite zorgen van inwoners en betrokkenen:
‘Ik heb begrip voor de zorgen die de inwoners uit de omgeving, en met name ook de vaders en moeders in spé, hebben over de consequenties van het besluit voor de zorg aan zwangere vrouwen en de nog ongeboren kinderen. Ik begrijp ook dat zij graag geboortezorg dichtbij en van goede kwaliteit zouden willen behouden. In dit geval bleek het echter niet haalbaar om deze zorg op de bestaande locaties te handhaven. Belangrijker dan zorg dichtbij vind ik dat patiënten erop kunnen rekenen dat zij kwalitatief goede en veilige zorg krijgen.’

Vertrouwen
Ook benadrukt hij in de brief dat organisaties het er over eens zijn dat er, net zoals nu, nog steeds goede zorg geboden wordt en dat de patiëntveiligheid geborgd is. De minister heeft met de inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) afgesproken dat de inspectie er op toe blijft zien dat alle betrokkenen en ketenpartners hun verantwoordelijkheid nemen om die goed en veilige geboortezorg te blijven leveren. De IGJ heeft de minister laten weten daar vertrouwen in te hebben.

Datum 2 oktober 2018 Redactie

Laatste dag van bevallen in Refaja

Refaja ziekenhuis (F: BJ Brinkman RTV1)

STADSKANAAL – Donderdag 13 september. Een trieste dag voor de regio. Er wordt vandaag afscheid genomen van de afdeling Verloskunde in het Refaja ziekenhuis. Vanaf vrijdag 14 september 2018 is het over want de afdeling verloskunde verhuist, tegelijk met de afdeling kindergeneeskunde en gynaecologie, naar het Scheper-ziekenhuis in Emmen.

Refajanen

De verhuizing naar Emmen kost geen werkgelegenheid. De vertrouwde gezichten verhuizen mee. Toch doet het erg veel pijn. Hiermee – alle protesten ten spijt – is een einde gekomen aan een tijdperk van ‘bevallen’ in het Refaja ziekenhuis. In de afgelopen 48  jaren zijn er heel wat mensenlevens (ook wel Refajanen genoemd) begonnen in Stadskanaal. Van 1970 tot 14 september 2018.

Meer informatie over welke zorg en waar nu precies staat op: www.treant.nl/kind

Datum 13 september 2018 Bert Jan Brinkman

Treant Zorggroep op zoek naar nieuwe bestuursvoorzitter

Carla van de Wiel – F: Treant zorggroep

EMMEN – Treant Zorggroep gaat op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter. Carla van de Wiel, de huidige voorzitter van de raad van bestuur, vertrekt per 1 december aanstaande en gaat aan de slag als directievoorzitter van het HagaZiekenhuis en lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep in Den Haag.

“Carla is in korte tijd het boegbeeld van Treant geworden. In die periode is er veel gebeurd: er is een duidelijke koers voor de toekomst uitgezet en ook in de bestuurskamer is er weer rust”, aldus Coba Anninga namens de raad van toezicht. “We begrijpen en respecteren de beslissing van Carla om haar bakens te verzetten. Al is het voor Treant een aderlating”.

 Zoektocht
De raad van toezicht is al begonnen met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Anninga: “Belangrijk criterium daarbij is dat de nieuwe voorzitter de koers vasthoudt die Treant de afgelopen tijd onder leiding van Carla heeft ingezet. Behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg voor onze regio blijft onze rode draad.”

 ‘Samen hebben we veel bereikt’
Van de Wiel begon eind 2015 als lid van de raad van bestuur van Treant Zorggroep en was bestuursvoorzitter sinds juni 2017. “In die periode heb ik alles uit de kast moeten halen. Zowel professioneel als persoonlijk”, aldus de vertrekkende topvrouw. “Onverwachts werd ik al snel bestuursvoorzitter. Ik heb letterlijk voor twee geleefd. Dat was het dubbel en dwars waard, samen hebben we de afgelopen periode ontzettend veel bereikt. Toch is het tijd weer voor mezelf te kiezen. Ik kwam voor de liefde naar het Noorden. De liefde voor Rotterdam brengt me weer terug naar huis”.

Vanaf 1 december aanstaande gaat Carla van de Wiel aan de slag als directievoorzitter van het HagaZiekenhuis in Den Haag. In die functie wordt zij tevens lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. “Ook in de regio Haaglanden wil ik een bijdrage blijven leveren aan behoud van goede, bereikbare en betaalbare zorg. Ik kijk uit naar het werk dat voor me ligt en kijk met trots terug op mijn periode bij Treant en wat we hier samen bereikt hebben”.

  • Lees meer op de website van de Treant zorggroep
Datum 30 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal zwaar teleurgesteld in besluit Treant

Refaja sluit kindergeneeskunde en verloskunde

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is zwaar teleurgesteld over het besluit van Treant om kindergeneeskunde en verloskunde definitief te concentreren in Emmen. De gemeente Stadskanaal is ook erg bezorgd over de gevolgen van deze sluiting van deze afdelingen in het Refaja ziekenhuis.

Niet bij neerleggen

Gesprekken met Treant hebben niet kunnen voorkomen dat de klinische kindergeneeskunde en de klinische verloskunde vanaf 13 september wordt verplaatst naar Emmen. Wethouder Lian Veenstra: ‘Dit is slecht voor de 80.000 inwoners van onze regio. De reistijd van patiënten die dringend zorg nodig hebben, neemt toe. En daarmee de kans op gevaarlijke situaties. En ook voor familie en vrienden zal een bezoek langere reistijd met zich meebrengen. We leggen ons daarom niet zomaar neer bij het definitieve karakter van deze beslissing en willen een betere oplossing voor de lange termijn’.

Werkgelegenheid

Ook is de gemeente bang voor de werkgelegenheid en een verslechtering van de regio als aantrekkelijke vestigingsplaats. Daarom brengt ze dit najaar organisaties en instellingen samen om een goed en realistisch scenario voor goede zorg in de regio te ontwikkelen. Veenstra: ’We zijn er van overtuigd dat het beter kan dan de regiovisie van Treant. Zorg gaat over mensen en over de leefbaarheid van een gebied. Dit staat onder druk en zal anders moeten worden georganiseerd. Maar dat doe je niet door er alleen bedrijfsmatig naar te blijven kijken maar door de samenwerking te zoeken. We geven het dan ook niet op en zullen met een brede visie voor de zorg in ons gebied komen. Klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde in ons Refaja zijn wat ons betreft een onderdeel van dit scenario.’

Datum 23 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Treant sluit verloskunde en kindergeneeskunde in Refaja

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)

STADSKANAAL – Treant concentreert de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde vanaf half september stapsgewijs definitief op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg kunnen patiënten wel op alle drie ziekenhuislocaties van Treant terecht.

“Zorg voor onze jonge patiënten en hun familie leveren we het liefst op drie locaties, maar dat lukt niet op een verantwoorde manier als gevolg van een structureel tekort aan kinderartsen”, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. “We staan met onze rug tegen de muur. Patiëntveiligheid gaat altijd voor en daarom moeten we de klinische zorg concentreren in Emmen. We zijn ons goed bewust van mogelijke gevolgen voor onze jonge patiënten en hun familie. Met de keuze voor locatie Scheper kunnen we kwaliteit van zorg garanderen en houden we de gevolgen voor onze patiënten zo beperkt mogelijk”.

Refaja Stadskanaal
Treant voert de concentratie vanaf september stapsgewijs in. De afdelingen Klinische Verloskunde en Klinische Kindergeneeskunde op locatie Scheper in Emmen gaan per 13 september weer open. De afdelingen op locatie Refaja in Stadskanaal sluiten per 13 september 18.00 uur. Op locatie Bethesda in Hoogeveen sluiten deze twee klinische afdelingen op 15 oktober. Stadskanaal sluit eerder omdat daar het tekort aan klinisch verloskundigen relatief het grootst is.

Gevolgen voor de patiënt
De concentratie heeft gevolgen voor de geboortezorg en de (spoedeisende) zorg voor kinderen. Patiënten uit de regio Stadskanaal en Hoogeveen kunnen straks bevallen in Emmen. Het WZA in Assen is bereid en in staat om waar nodig bevallingen over te nemen. Ook met de ziekenhuizen in Hardenberg, Scheemda en Zwolle hebben we goede afspraken gemaakt over het eventueel overnemen van zorg. Voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg kunnen patiënten weer op alle drie ziekenhuislocaties van Treant terecht. Voor de meeste zorg kunnen patiënten dus nog steeds terecht op de ziekenhuislocatie bij hen in de buurt.

Thuisbevallingen
Thuis bevallen blijft gewoon mogelijk, al zal er door verloskundigen uit voorzorg mogelijk eerder worden gekozen voor een bevalling in het ziekenhuis. Zilveren Kruis heeft de verloskundigen geïnformeerd dat in voorkomende gevallen gekozen kan worden voor een poliklinische bevalling zonder eigen bijdrage.

Scenario’s en samenwerking
Treant kondigde deze maatregelen mei jongstleden aan. Sindsdien is er veelvuldig overleg geweest met alle betrokken partijen waaronder verzekeraars, huisartsen, verloskundigen, betrokken gemeenten en de IGJ. Alle mogelijke scenario’s zijn onderzocht. Zo heeft Treant samen met Zilveren Kruis gesproken met de ziekenhuizen in het Noorden om te bezien of zij op korte termijn kinderartsen konden leveren of detacheren. Dat bleek echter niet mogelijk. Zilveren Kruis laat dan ook in reactie op het definitieve besluit weten geen alternatieven meer te zien voor concentratie in Emmen. Concentratie in Emmen is daarmee de enige verantwoorde manier om klinische verloskundige en kindergeneeskunde zorg te behouden voor deze regio. Op verzoek van de IGJ zijn de mogelijke gevolgen van de concentratie in Emmen in kaart gebracht. De IGJ is van alle gesprekken en ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Alle afwegingen staan beschreven in het beslisdocument dat op de website van Treant te lezen is. Van de Wiel: “Niemand wil dit, ook Treant niet. We zijn inmiddels wel zo ver dat we allemaal beseffen niet anders te kunnen, langer wachten is simpelweg onverantwoord. We hebben goede afspraken gemaakt hoe we de zorg gegeven de personeelstekorten zo goed mogelijk kunnen organiseren. Alleen door samen te werken kunnen we goede, bereikbare en betaalbare zorg voor deze regio behouden”.

Langere termijn
Voor de langere termijn werkt Treant samen met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Ziekenhuis Groningen, HZD (Huisartsenzorg Drenthe), Zilveren Kruis en Menzis toekomstscenario’s uit voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost-Groningen.

Datum 22 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Samenwerking moet goede ziekenhuiszorg waarborgen

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)
STADSKANAAL – De gemeenten in Zuidoost-Groningen en een deel van Drenthe gaan samenwerken om de volledige ziekenhuiszorg in de regio te behouden, inclusief kindergeneeskunde en verloskunde. Dit hebben de gemeenten afgesproken tijdens een overleg op donderdag 28 juni.

Een op te richten Taskforce Zorg Zuidoost-Groningen bestaande uit diverse organisaties en instellingen (zoals Menzis, de Groninger ziekenhuizen, huisartsen en verloskundigen en wethouders uit de betrokken gemeenten) gaat onder het beoogd voorzitterschap van de provincie Groningen het alternatieve scenario uitwerken en toetsen. Voor 1 januari 2019 presenteert de Taskforce het complete en doorgerekende scenario. Tot die tijd wil men dat Treant de besluitvorming omtrent haar regiovisie en de verloskundige zorg uitstelt.

Toegankelijke en goede ziekenhuiszorg in de regio staat onder druk. Dit bleek eens te meer uit de toelichting van de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep op hun concept regiovisie tijdens de raadsvergadering in Stadskanaal op 18 juni jl. In deze visie wordt het Refaja ziekenhuis afgebouwd als volledige ziekenhuislocatie en omgevormd tot een poliklinisch ziekenhuis. Acute, complexe en klinische zorg wordt ondergebracht in een nieuw te bouwen ‘interventiecentrum’ in midden Drenthe. Als eerste stap heeft Treant aangekondigd om de klinische kindergeneeskunde en de klinische verloskunde al na de zomer te concentreren in Emmen.

De gemeenten vinden dit onacceptabel en willen dat goede zorg dichtbij en bereikbaar blijft in onze regio. Er is een alternatief scenario ontwikkeld dat passende en toekomstbestendige zorg waarborgt. Hierin kiest men voor een regionale netwerkbenadering waarbij gekeken wordt naar de gehele zorgketen. Door intensief samen te werken met huisartsen en verloskundigen, de omliggende ziekenhuizen en andere zorgpartners kan goede ziekenhuiszorg in het Refaja voor de 80.000 inwoners van het verzorgingsgebied worden behouden.

Datum 29 juni 2018 Redactie

Pekelder moeders in actie voor Refaja

PEKELA – Een groep moeders uit Pekela heeft gehoor gegeven aan de oproep om in verzet te komen tegen de sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja ziekenhuis. Vorige week riep de gemeenteraad van Pekela alle Pekelders op zich te roeren. Dat bleek niet aan dovemans oren besteed.

Solidariteit

De jonge moedergroep van Pekela ziet in het voorgenomen besluit van de ziekenhuisdirectie een aanval op de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid van ouders en kinderen. De spontane solidariteit komt recht uit hun hart en is mede gebaseerd op eigen ervaringen. De groep is inmiddels begonnen met een deur-aan-deur actie door Pekela. Zaterdag staan de actievoerders op de jaarmarkt in Nieuwe Pekela.

Ellen van Klaveren

Raadslid Ellen van Klaveren (SP) is blij met de steun. Samen met SvP, PvdA, CDA, GL en PVV diende haar partij een voorstel in voor het behoud van essentiële onderdelen in het ziekenhuis. ‘Wanneer ziekenhuizen kiezen voor samenwerking in plaats van concurrentie en als de Treant-directie zorg dicht bij huis boven nog meer geld in de knip stelt dan is dit voorstel zo van tafel. Maar dat gaat alleen maar lukken als we druk opvoeren. Wij riepen Pekelders op om mee te doen. Deze groep steekt hun nek uit. Laat hen het voorbeeld zijn voor velen.’

Datum 8 juni 2018 Bert Jan Brinkman

GroenLinks stelt Kamervragen over Treant

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)

STADSKANAAL – GroenLinks stelt namens de lokale afdelingen Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen vragen in de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van het voorgenomen besluit van Treant tot sluiting van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal.

De afdelingen van GroenLinks in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen hebben de krachten gebundeld en gezamenlijk deze actie ondernomen. Corinne Ellemeet, GroenLinks Tweede Kamerlid, zal namens de lokale afdelingen deze vragen voorleggen aan de minister voor medische zorg: dhr. Bruno Bruins.
Eén van de vragen gaat onder andere over de invloed op leefbaarheid in de betrokken regio’s, als dit voorgenomen besluit wordt uitgevoerd.

GroenLinks vraagt of de minister deze zorg deelt en of hij bereid is hierover in gesprek te gaan met Treant. “Naast (deelname aan) lokale acties is het goed ook op andere niveaus gezamenlijke acties te ondernemen. Hoe meer signalen, hoe beter” aldus Catharina van Hien, fractievoorzitter van GL Hoogeveen.

Datum 29 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Online petitie voor volwaardig Refaja

Foto: Josetta Mellie

STADSKANAAL – Treant Zorggroep heeft aangekondigd dat ze de klinische afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde wil sluiten, zowel van het Refaja ziekenhuis als van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. Ze wil deze vervolgens concentreren op de locatie Scheper te Emmen. Lokaal Betrokken vindt dit ‘onverteerbaar’ en is daarom een petitie gestart. Ze hoopt dat inwoners van Stadskanaal en omstreken deze massaal zullen gaan ondertekenen.

Treant heeft een tekort aan kinderartsen. Al eerder in december heeft dit ertoe geleid dat ze in Emmen de afdelingen klinische Kindergeneeskunde en Verloskunde noodgedwongen heeft moeten sluiten. Om de problemen het hoofd te bieden wil ze nu de afdelingen concentreren op de locatie Scheper Emmen, maar dat gaat ten koste van de uitstekende draaiende afdelingen van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal.

Lokaal Betrokken

“Onverteerbaar”, vindt Jur Mellies; fractievoorzitter van Lokaal Betrokken. “Het is toch van den zotte dat hier in het Refaja een goed draaiende afdeling opgedoekt wordt om elders een probleem op te lossen. Zo verschuif je het probleem alleen maar. Er is een tekort aan kinderartsen, laten ze zich daar op focussen”, aldus Mellies. Met dat doel heeft Lokaal Betrokken al eerder in maart een website (www.kinderartsgezocht.nl) opgezet. De website is inmiddels al meer dan 3000 bekeken.

Mellies is daarnaast bang dat met het verdwijnen van de afdelingen naar Emmen het ‘hart’ uit het Refaja ziekenhuis wordt gehaald en dat dit op de langere termijn gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van het ziekenhuis. “We willen een volwaardig Refaja ziekenhuis, en daarmee klaar!”, aldus Mellies. De petitie kan online ondertekend worden op www.petities.nl en heeft als titel: ‘Behoud volwaardig Refaja ziekenhuis Stadskanaal‘.

De petitie is 19 mei van start gegaan en loopt tot 18 juni; om het vervolgens aan het bestuur van Treant aan te bieden.

Datum 20 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Afdeling verloskunde sluit in Refaja

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)

STADSKANAAL – Treant Zorggroep maakte vandaag, dinsdag 15 mei, bekend de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal te sluiten. De afdelingen worden gecentreerd in het Scheper ziekenhuis in Emmen.

Wegens een tekort aan kinderartsen in de regio besloot Treant in december de genoemde zorg alleen nog in Hoogeveen en Stadskanaal aan te bieden. Het werven van nieuwe kinderartsen leverde niet voldoende op.

Intussen is aan kinderartsen, gynaecologen en verloskundigen advies gevraagd. Volgens de kinderartsen is het Scheper Ziekenhuis de meest logische locatie. Treant: ‘Locatie Emmen is het grootst qua capaciteit en heeft meer faciliteiten. Bovendien zijn de gevolgen voor de reistijd van patiënten het kleinst als we de zorg centreren in Emmen’.

Het verdwijnen van verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal is voor de ziekenhuizen een groot verlies. Het zorgt ervoor dat het aanbieden van acute zorg, waarbij snelle operaties uitgevoerd worden, niet meer mogelijk is.

Zwangere vrouwen in Stadskanaal en omgeving kunnen na de sluiting van de afdelingen wel voor hun controles in het Refaja terecht en ook blijft de polikliniek Kindergeneeskunde – waar ouders overdag met hun kinderen tussen 0-18 kunnen komen –open. Bevallen kan dan nog in Emmen, Assen, Scheemda of thuis.

Bezuiniging
Met het centreren van de beide afdelingen verwacht Treant zo`n 15 miljoen euro te besparen. Rond de honderd personeelsleden staan straks op straat.

Datum 16 mei 2018 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal