Direct naar de inhoud.

Financiële tegemoetkoming voor ouders van schoolgaande kinderen

geldSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal stelt vanaf het nieuwe schooljaar een Kindpakket beschikbaar voor ouders met weinig inkomen. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgaande kinderen. Het college heeft dit besloten en wil hiermee dat ieder kind dezelfde mogelijkheden krijgt.

Met dit Kindpakket voert het college de opdracht van de gemeenteraad uit om bestaande minimaregelingen voor kinderen voortaan onder te brengen in één pakket.

Een onderdeel van het Kindpakket dat ook wordt aangepast is het Schoolpakket, dat per 1 augustus van start gaat en in plaats komt van de huidige computerregeling voor schoolgaande kinderen. Minima die voldoen aan de eisen en waarvan de kinderen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, komen in aanmerking voor een bedrag van 350 euro. Dit is bedoeld als eenmalige tegemoetkoming in de kosten van een laptop, tablet, fiets of andere noodzakelijke schoolspullen.

De gemeente gaat meerdere middelen inzetten om de doelgroep van betreffende ouders te bereiken. Er is een speciale folder gedrukt, scholen en cliënten van de gemeente worden rechtstreeks geïnformeerd over de mogelijkheden en tijdens minimamarkten is informatie beschikbaar. De folder over het Kindpakket en het aanvraagformulier zijn ook te zien op www.stadskanaal.nl/kindpakket

Datum 13 juni 2016 Redactie

PvdA en ChristenUnie: kindpakket in gemeente Stadskanaal

Raadsvergadering (archieffoto RTVS)
Raadsvergadering (archieffoto RTVS)

STADSKANAAL – De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar kinderen die opgroeien in armoede. Uit zijn onderzoek is gebleken dat 1 op de 9 kinderen in ons land opgroeit in armoede. Doordat er steeds meer mensen zonder werk komen te zitten, zullen meer gezinnen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en zal er vaker een beroep worden gedaan op de bestaande voorzieningen. De Kinderombudsman beveelt het samenstellen van een kindpakket aan.

Deze kinderen ervaren dat ze niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en raken hierdoor steeds meer geïsoleerd. Als we deze groep kinderen niet ondersteunen zullen ze getekend zijn voor het leven en wordt hen de mogelijkheid ontnomen om zelf uit de armoede te komen en te blijven wanneer ze volwassen zijn. Het zal het kind-zijn ontwikkeling en het gevoel van veiligheid diep schaden.
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bestrijden van armoede. In september wordt het gemeentelijke armoedebeleid herijkt. Tijdens de algemene beschouwingen van 8 juni hebben de PvdA en ChristenUnie van de wethouder de toezegging gekregen dat het kindpakket onderdeel zal worden van het nieuwe armoedebeleid, toegespitst op de lokale situatie.

Datum 9 juni 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal