Direct naar de inhoud.

GroenLinks Stadskanaal ziet de Knoalsterpas graag overgenomen worden door de nieuwe raad.

GroenLinksSTADSKANAAL – Voorafgaand aan de verkiezingen van 19 maart j.l. heeft GroenLinks zich uitgesproken voor het invoeren van de zogenaamde Knoalsterpas. Ondanks dat GroenLinks geen zitting heeft in de raad, en daardoor geen mogelijkheden heeft tot initiatiefvoorstellen, wil zij haar bewoners graag kennis laten maken met deze pas. Daartoe nodigt GroenLinks de nieuwe raad uit om het initiatief van GroenLinks Stadskanaal ter harte te nemen en verder te onderzoeken. Natuurlijk zal dit initiatief ook door de diverse ondernemers gedragen moeten worden, wil dit in de gemeente Stadskanaal doorgang kunnen vinden. Ondernemers worden dan ook van harte uitgenodigd hierover mee te denken. Op de juiste wijze vorm gegeven kan de Knoalsterpas zowel bewoners als de werkgelegenheid in de regio een positieve wending geven.

Deze pas geeft mensen met minder inkomen de gelegenheid om cultuur, sport en evenementen, gezondheid en welzijn makkelijker te kunnen beleven. Door samenwerking op te zoeken als gemeente met de diverse ondernemers en instellingen in de regio kunnen kortingen verkregen worden.Deze kortingen kunnen bijvoorbeeld gelden voor musea en film, muzieklessen, de dierentuin, tijdschriften of sport. Mogelijk met kortingen op diverse diensten van ondernemers in wijk en buurt. Op deze manier is ook de ‘kleine’ ondernemer in staat om de minder bedeelde bewoner in haar behoeften en wensen te voorzien.Bewoners zijn niet verplicht deze kaart aan te schaffen, dat is geheel vrijblijvend. Ook de privacy wordt zoveel mogelijk gewaarborgd: bij lidmaatschap kan een kopie van de Knoalsterpas meegezonden worden, andere bezoekers hoeven hier geen weet van te hebben. Bij een-op-een gesprekken kan ter plaatse de Knoalsterpas getoond worden en hoeven derden dit niet te zien. Voor weer andere kortingen kunnen kortingsbonnen gebruikt worden: aan de eigenaar van de Knoalsterpas de eigen keuze of de bonnen gebruikt gaan worden. In diverse gemeenten is het gebruikelijk dat bewoners middels een informatieboekje en (losse) kortingsbonnen van deze pas gebruik kunnen maken.

Daarnaast is het mogelijk dat, om onnodige angst voor stigmatisering te voorkomen, de Knoalsterpas aan de overige bewoners wordt aangeboden voor een bepaalde prijs per jaar. Dit gebeurt inmiddels met succes in diverse gemeenten in ons land. Voor de ondernemers is dit een uitgesproken kans om een groter publiek met hun product of dienst kennis te laten maken. Aan de ondernemers is tevens de keuze hoeveel korting zij wensen te geven, afhankelijk van het product of dienst die zij leveren. Op deze wijze doen ondernemers direct aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wat tegenwoordig steeds meer van belang is. Daarmee kan de gemeente en ondernemend Stadskanaal zich op aangename wijze profileren in de regio.

Datum 27 maart 2014 Bert Jan Brinkman

Knoalsterpas voor de inwoners van gemeente Stadskanaal

GroenSTADSKANAAL – Naar aanleiding van de volgende onderwerpen tijdens de raadscommissie vergadering van maandag 4 februari 2014 over Armoedebestrijding, Minimabeleid en Schuldhulpverlening is GroenLinks Stadskanaal van mening dat de inwoners van gemeente Stadskanaal enorm gebaat zouden zijn met de zogenaamde Knoalsterpas. Deze pas is inmiddels in diverse gemeenten, als ook in Groningen-Stad ingevoerd. Gezien de grote hoeveelheid inwoners van de gemeente Stadskanaal die onder het minimabeleid vallen, kunnen haar diverse inwoners deze ondersteuning zeer goed gebruiken. Teja van Geenen zal hierover inspreken tijdens de raadscommissievergadering van vanavond 3 februari 2014.

Teja van Geenen, lijsttrekker van GroenLinks: “Deze pas is speciaal voor inwoners met weinig inkomsten en financiële draagkracht binnen de gemeente Stadskanaal. Het geeft kortingen op tal van maatschappelijke, educatieve en sportieve evenementen. Deze evenementen kunnen zowel binnen als buiten Stadskanaal liggen of korting geven op bepaalde belangrijke educatieve tijdschriften en kranten. Op deze wijze kunnen onze inwoners, die anders buiten deze informatiestroom en onderricht vallen, nu optimaal gebruik maken van allerlei belangrijke voorzieningen. Van het aanbod wat door de ondernemers in regio Stadskanaal in samenspraak met de gemeente Stadskanaal wordt overeengekomen.” Gedacht kan worden aan korting op bibliotheek-, sport- en fitnessabonnementen, korting op diverse musea, zoals plaatselijk het streekhistorisch centrum, creatieve lessen voor kunsten en de muziekschool. Ook een bezoek aan een dierentuin past bij de mogelijkheden. Kortingen op duurzaam en groen, zoals ledlampen, informatie over zuinig aan met stroomverbruik, hoe doe je dat? Kortingen op bepaalde vaktijdschriften zoals Ouders van Nu, over opvoeden van (kleine) kinderen.

“Door overeenstemming te bereiken met de diverse ondernemers en organisaties in de regio, kun je voor de Stadskanaalster bewoners, de gezinnen en haar jonge inwoners veel doen op het gebied van educatie en ontwikkeling. We merken echt dat veel gezinnen, die graag meer zouden willen doen voor hun kinderen, daar gewoonweg het geld en de middelen niet toe hebben. De huidige voorzieningen zijn belangrijk en moeten in stand gehouden te worden. Daar zijn echter veel regels aan verbonden, die soms voor ingewikkelde en onvoorziene situaties zorgen. Met deze Knoalsterpas heeft een gezin direct profijt van de aangeboden kortingen. Het geeft onze inwoners meer armslag en dat is goed voor onze gemeente. GroenLinks Stadskanaal ziet kansen dat de ondernemers in de regio samen met de gemeente en andere ketenpartners in Stadskanaal hier een mooie voorziening van kunnen maken. Omdat de knoalsterpas hier in Stadskanaal nog niet is gerealiseerd: maak de gemeente compleet met de Knoalsterpas!”

Datum 3 februari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-