Direct naar de inhoud.

Extra krediet noodzakelijk voor Leer- en Sportpark

RTV1

VEENDAM – In september 2016 is door de raad besloten in te stemmen met de realisatie van een sport- en onderwijsvoorziening, het Leer- en Sportpark in de omgeving van de Raadsgildenlaan / sportcomplex de Langeleegte. Door vooral niet beïnvloedbare kosten is de realisatie van het Leer- en Sportpark hoger uitgevallen dan begroot.

Extra krediet noodzakelijk
Na het besluit van de raad in 2016 is de situatie op een aantal vlakken substantieel veranderd. De volgende ontwikkelingen hebben ervoor het grootste deel voor gezorgd dat de kosten voor de realisatie van het Leer-en Sportpark zijn gestegen:

• De bouwkosten zijn gestegen door de aantrekkende markt na de crisis van de afgelopen jaren. De VNG heeft hierover in 2018 geadviseerd om de normbedragen voor
onderwijshuisvesting, te verhogen met 40%.
• Door het eerder samengaan van Ubbo Emmius en de Winkler Prins is het leerlingenaantal toegenomen waardoor meer vierkante meters voor huisvesting nodig zijn.
• De bouwvoorschriften zijn aangescherpt op het gebied van energiebesparing en ‘Frisse scholen’.
• Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is inmiddels niet meer gewenst, hiervoor wordt een duurder veilig alternatief gebruikt.
• Voor het parkeren tijdens uitvaarten is een extra ontsluiting ontworpen vanaf het parkeerterrein naar de herdenk-, begraafplaats Het Buitenwoelhof.
• Tijdens werkzaamheden is een vervuiling geconstateerd die opgeruimd moest worden.
• De aansluiting van de toegangsweg aan de Langeleegte en de Korteleegte was niet meegenomen in de oorspronkelijke opstelling in 2016.

Binnen het ontwerp is verder gekeken hoe kosten bespaard kunnen worden. Zo wordt het parkeerterrein op twee hoogtes aangelegd, wordt er niet gebouwd voor de maximaal aantal leerlingen maar max -10%. En wordt de verbouwing van het hoofdgebouw niet geïndexeerd.

Voor de realisatie van het Leer-en Sportpark wordt 9 miljoen euro gevraagd aan de raad, waarvan 7 miljoen euro uit eigen middelen wat overeenkomt met 370.000 kapitaalslasten ten laste van de nieuwe structurele ruimte. Het resterende bedrag komt voort uit de verkoop van het schoolgebouw aan de school.

Beoogd effect
De in 2016 opgenomen doelstelling blijft actueel: Het realiseren van een eigentijds, duurzaam en toekomstbestendige LSP, waarmee een gezonde leefomgeving wordt gecreëerd, die met de onderwijs- en sportvoorzieningen bijdraagt aan talentontwikkeling van de leerlingen en bijdraagt aan de leefbaarheid van de gemeente en de uitstraling in de regio.

Datum 22 februari 2019 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal