Alle berichten met: kunst- en cultuur

a href="https://rtveen.nl/2022/05/24/coronacompensatie-voor-kunst-en-cultuursector-in-veendam/" title="Permalink to Coronacompensatie voor kunst- en cultuursector in Veendam" rel="bookmark">Coronacompensatie voor kunst- en cultuursector in Veendam

VEENDAM – De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar om de kunst- & culturele sector tegemoet te komen in de nasleep van de coronapandemie. Voor kunst- en culturele organisaties die in financiële nood zitten is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor compensatie. In totaal is hiervoor € 63.000,- beschikbaar gesteld.