Direct naar de inhoud.

Negatief zwemadvies Langebosch

Foto: Peter Panneman

WILDERVANK – Er is blauwalg geconstateerd bij het strand van Langebosch. Dit is ook aangetroffen in het water rondom de woningen aan het Langeboschemeer. Daarom geldt hier een negatief zwemadvies.

Ga niet zwemmen waar een negatief zwemadvies geldt en laat ook je hond daar niet zwemmen.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Groningen.

Datum 23 juni 2020 Redactie

Proef blauwalgbestrijding Langebosschemeer

Waterkwaliteit verbeteren

VEENDAM – In samenwerking met Waterschap Hunze en Aa’s start de gemeente Veendam met een proef om de waterkwaliteit in de zwemplas Langebosschemeer te verbeteren.

 Blauwalg
In verband met de aanwezigheid van blauwalg is sinds een langere periode een negatief zwemadvies van kracht voor de plas.

Blauwalgen zijn bacteriën en leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Zowel mensen als honden kunnen door aanraking met blauwalg verschillende gezondheidsklachten krijgen.

 Doorspoelen
In de maanden juni en juli laat waterschap Hunze en Aa’s relatief schoon en helder water in nabij de sluis Langebosschemeer. Dit water wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer.

Door het water in het Langebosschemeer te verversen met dit aangevoerde water, wordt de leefomgeving van de blauwalg aangepakt. De verwachting is dat dit leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalve maand. Het inlaten van het water is gestart op 2 juli 2018.

 Metingen tijdens de werkzaamheden
Gedurende de werkzaamheden wordt er intensief gemeten op de aanwezigheid van blauwalgen. Op basis van deze resultaten gaan het waterschap en de gemeente dit experiment evalueren.

Datum 10 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies Borgerswold en Langebosch

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Zwemmen in zwemplas Langebosch en in het water bij het Koetshuis in Borgerswold wordt door de provincie Groningen afgeraden. Ze heeft hiervoor een negatief zwemadvies gegeven. Dat deed de provincie medio mei ook al. In het water zit een te hoge concentratie blauwalg. Er zijn inmiddels borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Wie toch een duik neemt, heeft een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.

Overige locaties

Andere zwemlocaties in onze provincie, waar een negatief zwemadvies geldt zijn De Lijte aan het Paterswoldsemeer, Veendiepplassen (Bellingwolde), Suyderoogh (Lauwersoog), de stranden Zeearend, Kleine Zwaan en Brilduiker aan het Lauwersmeer.

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater van mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

Datum 4 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies voor Langebosch te Veendam

zwemmen pas op de risicosVEENDAM – De provincie Groningen geeft een negatief zwemadvies af voor de zwemplassen Zwaneveldsgat bij Koham en Langebosch te Veendam. Dit gebeurt vanwege een te hoge concentratie blauwalg. De provincie heeft borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een negatief zwemadvies wordt het zwemmen ontraden. Zwemmers hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op de website en in de pers.

 

 

Datum 2 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Negatief zwemadvies Langebosch in Veendam

Langebosch bordVEENDAM – Voor de zwemplas Langebosch in Veendam  geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Er zijn ter plekke borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een waarschuwing is een hoge concentratie blauwalg in het water aangetroffen, waardoor er een verhoogd risico bestaat voor de volksgezondheid. Zwemmers hebben grote kans om last te krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten.

Controle zwemlocaties
De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater tijdens het zwemseizoen (mei tot en met september). Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers. De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches).

Meer informatie
Algemene informatie en het laatste nieuws over zwemwaterlocaties is te vinden op www.zwemwater.nl, www.provinciegroningen.nl/zwemwater of NOS Teletekst (pagina 725). Voor smartphones (Android en iOS) is een speciale app beschikbaar. Voor informatie over gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD (www.ggdgroningen.nl of 050 367 41 77).

Datum 28 mei 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal