Direct naar de inhoud.

Gemeente Veendam stelt nieuwe centrumvisie op

Het centrum van Veendam (foto: RTV Noord)

VEENDAM – De gemeente Veendam is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor het centrum van Veendam. Doel is volgens de gemeente om samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners werken aan een vitaal en leefbaar centrum.

Ontwikkeling centrum

Een nieuwe visie voor het centrum is volgens de gemeente nodig om te kijken hoe de situatie nu is en de koers te bepalen voor de komende jaren. Doel is een concreet uitvoeringsprogramma.

Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘Het ontwikkelen van een actuele visie is nu belangrijker dan ooit. Het winkellandschap verandert immers snel en structureel. Dit heeft impact op de vitaliteit van veel winkel- en centrumgebieden, ook in Veendam. In de afgelopen tien jaar is er al veel gebeurd om het centrum te verbeteren. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar gesteld en de BIZ is opgestart. In 2019 zijn het Veenlustplein en het Raadhuisplein opnieuw ingericht. Maar het werk is nog niet af. Belangrijk is dat we nu tot uitvoering komen.’

Interactief proces

Om tot een visie en uitvoeringsprogramma te komen is daarom een zogenoemd interactief proces opgesteld. Ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners van het centrum en inwoners van de gemeente worden de komende maanden op verschillende manieren en momenten uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de toekomst van het centrum.

Eind 2022 moet de nieuwe centrumvisie klaar zijn. Voor de uitvoering van het traject heeft de gemeente Veendam Seinpost Adviesbureau ingeschakeld.

Ideeën?

Wie ideeën of tips heeft voor het centrum van Veendam kan die nu al mailen naar centrumvisie@veendam.nl.

Datum 9 mei 2022 Arienne Dozeman

GroenLinks vraagt aandacht voor noodkreet Stadskanaal

Statenfractie GroenLinks Groningen

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal is niet langer bereid de bezuinigingen door te voeren die door het knieperige beleid van het kabinet niet te vermijden zijn. Na tien jaar bezuinigen is het genoeg geweest, zo vindt de raad unaniem. Gevolg is dat de provincie de verantwoordelijkheid krijgt voor de K’noalster financiën. Het is bekend dat ook in andere gemeenten de bodem bereikt is. De ontstane situatie is voor de Statenfractie van GroenLinks aanleiding voor het stellen van vragen aan Gedeputeerde Staten, die eindverantwoordelijk zijn voor het provinciaal beleid.

GroenLinks constateert dat veel gemeentelijke bezuinigingen ten koste gaan van de leefbaarheid. De bezuinigingen treffen vooral instellingen als culturele centra, bibliotheken, zwembaden en andere sportvoorzieningen. De vragen van GroenLinks betreffen de rol die de provincie op zich gaat nemen in deze situatie. Gaat de provincie zich opstellen als boekhouder en strikt de regels toepassen of is er ruimte voor begrip voor het standpunt van de gemeenteraad van Stadskanaal? GroenLinks zou graag zien dat Gedeputeerde Staten alles uit de kast halen om Stadskanaal en andere gemeenten te ondersteunen in hun streven de leefbaarheid in stand te houden. In de Tweede Kamer heeft de partij inmiddels ook vragen gesteld over het initiatief van Stadskanaal.

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema: ‘De leefbaarheid in verschillende gemeenten staat onder druk, door bezuiniging op bezuiniging op bezuiniging. Terwijl er miljarden gepompt worden in bijvoorbeeld KLM. Dit is meer dan zorgelijk. Ergens moet een streep getrokken wordenHoe lang kijkt het Rijk nog de andere kant op?

Datum 15 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

PVDA en INretail brengen bezoek aan Veendam

PvdA Kamerlid William Moorlag en INretail directeur Jan Meerman brengen werkbezoek aan ondernemers en bestuurders in Veendam en Winschoten
VEENDAM – Op vrijdag 6 maart 2020 brachten PvdA Tweede Kamerlid William Moorlag, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en koninklijke INretail een bezoek aan Veendam. Wethouder Economische Zaken Henk Jan Schmaal ontving hen in het gemeentehuis Veendam om in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van de retail in Veendam. Aan de hand van een presentatie vertelde Henk Jan Schmaal over de reeds gerealiseerde acties in Veendam en de toekomstplannen voor de retail.

Werkbezoek
Het bezoek aan de gemeente Veendam is onderdeel van het werkbezoek van Tweede Kamerlid William Moorlag, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en koninklijke INretail aan zowel Winschoten als Veendam.

Er waren bezoeken gepland aan ondernemers in Veendam en Winschoten om in gesprek te gaan over onderwerpen zoals leefbaarheid, leegstand, ondernemerslasten, verplichtingen, situaties in familiebedrijven en de invloed en impact van digitalisering en e-commerce.

In Veendam heeft stichting De Nieuwe Winkelstraat (initiatief van INretail) meegeholpen aan verbeterplannen voor het centrum en daar ook draagvlak voor gecreëerd.

Datum 8 maart 2020 Redactie

Oost-Groningen sluit Regio Deal met het Rijk

Van links naar rechts: Hennie Hemmes, José van Schie, Bart Huizing, Ans Grimbergen, Goziena Brongers-Roffel, Laura Broekhuizen en Tjeerd van Dekken. – F: H. Veenstra

STADSKANAAL – Hand erop! Oost-Groningen sluit een Regio Deal met het Rijk. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen de schouders onder de leefbaarheid in Oost-Groningen. De komende maanden wordt de deal verder uitgewerkt. Met de Regio Deal investeren de organisaties en gemeenten in de kracht van Oost-Groningen.

Waarom een Regio Deal?
Oost-Groningen is een regio met actieve en zelfstandige inwoners. Met het sluiten van een Regio Deal werken we aan een breed regionaal programma om de kracht van de regio te versterken. We zetten in op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

Uitwerken van het plan
De regio Oost-Groningen (Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) heeft een deal kunnen sluiten voor 30 miljoen euro. De helft van dit bedrag komt van de provincie en de regio, de andere helft van het Rijk. In de komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt met het Rijk en de betrokken partners. Daarna zal de uitvoering van de Regio Deal starten. Voor de uitvoering staat een periode van vier jaar.

Hand erop, schouders eronder
De Regio Deal geeft een stevige impuls aan het versterken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Bijzonder aan deze aanpak is de brede samenwerking. Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven werken samen aan de totstandkoming van het plan en zullen ook in de uitvoering samen optrekken. Gedeputeerde Van Dekken benoemt onder andere initiatieven op het gebied van onderwijs: “Gezamenlijk willen wij ervoor zorgen dat leerlingen met een goed diploma van school komen. Een diploma dat past bij het werk dat in de regio is. Ook gaan we ons extra inzetten voor leerlingen bij wie om diverse redenen de schoolse omgeving niet goed past.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Route Rubicon (van Dollard College, Noorderpoort en Terra) waar jongeren les krijgen van docenten binnen de muren van het leerbedrijf en zo de kans krijgen om alsnog een startkwalificatie te behalen.” Laura Broekhuizen, wethouder wonen van de gemeente Oldambt en voorzitter van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, vult aan: “We hebben in Oost-Groningen een regionale opgave op verschillende terreinen. Zo werken we bijvoorbeeld al langer als regio samen aan de verbetering van de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad. De Regio Deal zorgt ervoor dat we deze samenwerking kunnen voortzetten en sterker kunnen maken.”

Datum 17 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Huiseigenaren Musselkanaal krijgen advies energiegebruik

 

.

MUSSELKANAAL – Een honderdtal huiseigenaren in Musselkanaal krijgt in de komende maanden vrijblijvend advies over hun energieverbruik aangeboden. Hiermee krijgt Musselkanaal een unieke pilot. De pilot richt zich op 100 huishoudens in drie gebieden, te weten de Heesterbuurt, het Musselpark en Havenkade –Marktkade. Het doel is om energie te besparen. Deze groep van huiseigenaren is uitgekozen voor de pilot, omdat uit onderzoek blijkt dat hun energieverbruik verhoudingsgewijs hoog is. Het programmabureau van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost Groningen voert de pilot uit, afgekort als RWLP ( www.RWLP.nl ) en is mede gefinancierd door de provincie Groningen.

Advies

De eigenaren krijgen advies van een energiecoach. Met deze tips kunnen zij hun energienota verlagen. De huishoudens die aan de pilot deel kunnen nemen ontvangen een brief. Bewoners van de 100 geselecteerde woningen kunnen zelf aangeven of zij wel of niet mee willen werken aan de pilot. Gezien de te verwachten besparingen op het energieverbruik is de verwachting dat de bewoners van alle geselecteerde woningen mee willen doen aan deze pilot. De resultaten zullen in de zomer van 2020 duidelijk zijn. Aan de hand hiervan kunnen ook plannen gemaakt worden om andere huiseigenaren in Musselkanaal deel te laten nemen aan dit project.

Levendig Musselkanaal

Samen maken we het lint mooier en sterker. Mensen delen hun zorgen en dromen en nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we in de toekomst een levendig en zelfstandig dorp blijven. Levendig Musselkanaal! Aandacht voor energiebesparing en de aanpak van de particuliere woningvoorraad kunnen hierin niet ontbreken. Dorpsbelangen Musselkanaal, Ondernemersvereniging, Lefier, gemeente Stadskanaal en Welstad geven de ontwikkeling in Musselkanaal een extra impuls.

(ingezonden)

Datum 5 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Samenwerking wijkontwikkelplan in Veendam-Noord

.

VEENDAM – Ans Grimbergen (wethouder gemeente Veendam), Anita Tijsma (directeur Acantus), Max Slor (Commissie Huurzaken) en Tim Meijer (projectmanager Syntera) hebben getekend voor het gezamenlijk uitwerken van het wijkontwikkelplan Veendam-Noord, deelgebied West. Dit is het startsein om samen met de inwoners, aan de slag te gaan om de wijk toekomstbestendig te maken.

Samen aan de slag
Dit plan wordt samen met bewoners opgesteld. De werkgroep is bezig met het voorbereiden van het onderzoek. Dit najaar gaat de projectgroep daadwerkelijk de wijk in, voert een enquête uit onder de bewoners en belegt bewonersbijeenkomsten. De doelstelling is om in het voorjaar van 2020 het wijkontwikkelplan op te leveren. Dan is bekend wat er allemaal in de wijk gaat gebeuren.

Woonruimte voor iedereen
In het coalitieakkoord van 2018 staat: “Iedereen in Veendam moet geschikte woonruimte kunnen vinden die aansluit bij de eigen behoefte.” In de wijk Veendam-Noord, deelgebied West wordt nu de daad bij het woord gevoegd. “Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Fijn wonen is ook wonen in een prettige leefomgeving. Wij kunnen en willen niet van achter onze bureaus bedenken wat hier moet gebeuren. Dat doen wij ter plekke en samen. Samen bouwen aan een toekomstbestendige wijk. Daar verheug ik me nu al op”, aldus wethouder Ans Grimbergen van de gemeente Veendam.

Jarenlang woonplezier
Anita Tijsma (directeur Acantus): “Veendam-Noord is een wijk waar mensen graag wonen. Acantus wil dat mensen niet alleen nu graag in deze wijk wonen, maar ook over 10 of 20 jaar. Daarom gaan wij in deze wijk samen met de bewoners aan de slag. Zo zorgen we ervoor dat onze huurders ook in de toekomst met veel plezier in deze wijk blijven wonen.”

Datum 18 juli 2019 Redactie

Aa en Hunze zet in op behoud bushaltes

Gemeentehuis AA en Hunze in Gieten (F: Google Streetview)
GIETEN – Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van het openbaar vervoer in o.a. Bareveld, Nieuwediep, Eexterveen, Gieterveen, Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal.

Uit het “ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2020” van het OV-bureau Groningen-Drenthe blijkt dat de haltes bij Bareveld/Nieuwediep en de Hilte/Gieterveen op lijn 110 en de haltes aan de Kielsterachterweg op lijn 74 worden opgeheven en dat is voor B&W niet acceptabel.

Nieuwe lijn 310
De invoering van de nieuwe lijn 310 (ter vervanging van de huidige lijn 110) houdt in dat De Hilte/Gieterveen en Bareveld/Nieuwediep niet meer worden bediend. De nieuwe 100 km/uur bus van lijn 310 gaat via de N33 rechtstreeks van Veendam naar het OV knooppunt in Gieten.

Andere route lijn 74
Lijn 74 gaat niet langer via de Kielsterachterweg richting Hoogezand/Groningen, maar rijdt naar Veendam. Een gevolg hiervan is dat drie haltes aan de Kielsterachterweg worden opgeheven. De alternatieven die geboden worden leiden in alle gevallen, o.a. door grotere fietsafstanden, tot langere reistijden. Met name voor scholieren is dit nadelig.

In gesprek
B&W verwachten van het OV bureau dat openbaar vervoer voor de inwoners van Eexterveen, Gieterveen, Bareveld, Nieuwediep, Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal beschikbaar blijft en is daarover in gesprek met het OV bureau.

Leefbaarheid belangrijk
Leefbaarheid is een belangrijk thema in Aa en Hunze. “Inwoners zetten zich samen met de gemeente en belangenorganisaties in voor het behoud van voorzieningen. Passend openbaar vervoer is vooral voor scholieren en voor inwoners die niet over eigen vervoer beschikken van groot belang” aldus wethouder Henk Heijerman.

Datum 11 juni 2019 Redactie

Stadskanaal investeert in voorzieningen en leefbaarheid

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)
STADSKANAAL – Het college van B&W kiest in haar deze week verschenen ambitienota voor grote investeringen in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Daarmee kiest ze voor het belang van haar inwoners en de gemeente als geheel.

Concreet investeert ze in de bereikbaarheid van het stationsgebied, de bouw van scholen, in binnensportaccomodaties en de instandhouding van de 3 buitenbaden door een renovatie die de baden technische zekerheid biedt voor de komende 20 jaren.

Tekorten
Daarnaast wordt de gemeente opnieuw geconfronteerd met grote tekorten. Deze tekorten ontstaan vooral op taken die het rijk bij gemeenten heeft belegd, maar waar de gemeente met de rijksbijdragen niet uitkomen (Jeugd, WMO en de vroegere Sociale werkvoorziening). Waar mogelijk heeft de gemeente de afgelopen tien jaren gesneden en omgebogen. Dat is telkens gelukt, mede door steeds efficiënter te gaan werken. Maar ook nu is de noodzaak er weer om een tekort om te buigen.

Kiezen voor stabiliteit
De ambities, in combinatie met de nieuwe tekorten, vragen daarom om scherpe keuzes. Daarvoor komt het college in haar ambitienota met een samenhangend pakket van 12 stevige maatregelen en onderzoeken. Zo kijkt ze naar besparingen op zaken zoals minimabeleid, wmo en jeugd, maar ook op groen, tarieven en de eigen organisatie, voor wat betreft bevolkingszaken.

Verhoging OZB
Voor de investeringen in de voorzieningen zal de gemeente de OZB moeten verhogen met 16% in 2020. Voor een gemiddelde woningeigenaar betekent dit ongeveer 40 euro per jaar. Dit levert ruim 1 miljoen euro op, ongeveer gelijk aan de structurele lasten van de investeringen. De verhoging brengt de tarieven op het provinciale gemiddelde.

Zwarte cijfers
Met het pakket aan maatregelen en investeringen zal de gemeente vanaf 2022 weer zwarte cijfers schrijven. Op de reserves van de gemeente wordt tot die tijd wel 10 miljoen euro ingeteerd door de tekorten die bijna volledig ontstaan door de te lage rijksbijdragen op de sociaal domein-taken.

Doel
De gemeente Stadskanaal heeft als doel het goede woon-, leef- en werkklimaat in de gemeente in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren door bijzondere initiatieven tot bloei te laten komen, óndanks de hardnekkige problemen. Inmiddels behoren krappe financiën door continu tegenvallende (rijks)bijdragen ook tot die hardnekkige problemen. Ondanks een heel decennium van ombuigingen.

De gemeente zet met de ambitienota fors in op de leefbaarheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat de financiële positie de komende jaren stabiel is.

(Ingezonden)

Datum 6 juni 2019 Redactie

Gemeente Aa en Hunze wil leefbaarheid bevorderen

Gemeentehuis AA en Hunze – (F: Google Streetview)

GIETEN – Het college van Aa en Hunze stelt €50.000,- beschikbaar voor het programma Vitaal Platteland 2019. Samen met een bijdrage van €50.000,- van de provincie Drenthe is er €100.000,- beschikbaar voor lokale initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. “Dit sluit goed aan bij ons collegeprogramma ‘Samen Doen”. We hebben heel veel actieve inwoners die samen de schouders zetten onder mooie lokale initiatieven. Met Vitaal Platteland kunnen we dat mede mogelijk maken” aldus wethouder Henk Heijerman.

Lokaal initiatief

Aa en Hunze heeft samen met de provincie Drenthe in 2016, 2017 en 2018 meer dan 20 lokale initiatieven ondersteund. Van de oprichting van een dorpscoöperatie tot het verduurzamen van dorpshuizen, van een dorpsmoestuin tot een amfitheater en nog veel meer. Vanwege het succes van voorgaande jaren wordt Vitaal Platteland voortgezet. Lokale initiatieven die gericht zijn op wonen en leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen, werk en economie of sociale structuur kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit Vitaal Platteland.

De regeling Vitaal Platteland wordt naar verwachting in mei 2019 opengesteld. Meer informatie over de regeling is dan ook te vinden op de website van de gemeente Aa en Hunze

Datum 17 april 2019 Bert Jan Brinkman

Studenten vergroten leefbaarheid omgeving

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal met daarop de bankjes

STADSKANAAL – Om de leefbaarheid in de gemeente Stadskanaal te vergroten zijn Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal, gemeente Stadskanaal en wooncorporatie Lefier de samenwerking aangegaan voor het plaatsen van bankjes die door studenten zijn ontwikkeld. Studenten van Noorderpoort werden uitgedaagd om een ‘ultiem bankje’ te ontwerpen voor op het schoolplein. Dit ontwerp viel dusdanig in de smaak dat de gemeente Stadskanaal en Lefier aangegeven hebben ook enkele bankjes in projecten te willen plaatsen.

Wedstrijd
Afgelopen jaar zijn de studenten van Noorderpoort voor een uitdaging gesteld: ontwerp een ‘hufterproof’ en flexibel in te zetten bankje, die kan worden gebruikt voor het nieuwe schoolplein van de school. Uit 36 ontwerpen heeft een jury drie ontwerpen gekozen die vervolgens verder werden uitgewerkt. Het winnende bankje heeft inmiddels een plek gekregen op het nieuwe schoolplein.

Feestelijke onthulling
Naast de plaatsing van het bankje op het schoolplein, hebben ook de gemeente Stadskanaal en Lefier interesse getoond in het bankje en gelijk enkele exemplaren besteld. De eerste twee bankjes worden op woensdag 18 juli om 16.00 uur onthuld bij de nieuwe jeu-de-boulesbaan van de Drouwenerhof in Stadskanaal, in samenwerking met Cosis. Ook staat de plaatsing van bankjes in Musselkanaal, Onstwedde, Maarsveld en Maarswold op de planning.

Mooie samenwerking
De studenten van Noorderpoort, de gemeente Stadskanaal en Lefier plaatsen de bankjes gezamenlijk. Gemeente Stadskanaal is blij met deze nieuwe verfraaiing in haar wijken en dorpen en trots op de manier waarop het tot stand is gekomen. De partijen kijken terug op een mooie samenwerking waar ze middels een feestelijke handeling bij stil willen staan. Een moment waarbij jongeren, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking samenwerken. Als dat geen leefbaarheid is.

Datum 17 juli 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-