Direct naar de inhoud.

Kansen voor voetbal en MFA in 2e Exloërmond

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

2E EXLOËRMOND – Het afgelopen jaar is intensief overleg gevoerd tussen een kerngroep van de gemeenteraad, de besturen van de voetbalverenigingen TEVV en Treffer ‘16 en het dorpshuis in 2e Exloërmond. De gesprekken waren gericht op het bereiken van een constructieve situatie voor de toekomst van het dorp. Deze overleggen hebben geresulteerd in een motie die door de voltallige raad is aangenomen.

In de motie roept de raad het college op om samen met de besturen van de verschillende verenigingen en de inwoners van 2e Exloërmond de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) met dorpshuisfunctie. Het huidige dorpshuis dat dan vrij komt kan dan worden gebruikt voor voetbalgerelateerde activiteiten. Uitgangspunt is om dit op een termijn van 4-6 jaar te kunnen realiseren.

De gemeenteraad wil verder dat de voebalverenigingen en de inwoners van het dorp ook de verantwoordelijkheid nemen om in goed overleg een compromis te bereiken voor het bespelen van de voetbalvelden in 2e Exloërmond. Ofwel door te komen tot één (nieuwe) voetbalvereniging, of door het opstellen van een speel- en trainingsrooster voor het gebruik van de velden als er sprake is van twee verenigingen.

In het laatste geval geldt de uitdrukkelijke instemming van beide besturen als harde voorwaarde. Lukt het niet om tot één (nieuwe) vereniging te komen of een compromis te bereiken voor het bespelen van de velden door twee verenigingen? Dan zal de gemeente de voetbalvelden in 2 e Exloërmond niet meer voor voetballen ter beschikking stellen. Dit gebeurt dan conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uit de nota Leefgebieden en sport.

Ingezonden

Datum 20 oktober 2019 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal