Direct naar de inhoud.

Voorzitter winkeliersvereniging Veendam: ‘corona heeft de schwung uit het winkelcentrum gehaald.’

Joseph Kremer in zijn juwelierszaak in Veendam (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

VEENDAM – Joseph Kremer stond aan de vooravond van een grote investering in zijn juwelierszaak in Veendam toen in het voorjaar van 2020 de eerste corona maatregelen werden getroffen. Hij zette door, want ’ik geloof dat Veendam de potentie heeft om het heel goed te doen in de regio.’

Joseph Kremer (33) werkt al zeventien jaar in zijn juwelierszaak in Veendam. Het familiebedrijf gaat vier generaties terug. Ook is hij voorzitter van de winkeliersvereniging in de Parkstad.

Een winkelcentrum in overlevingsstand

De gevolgen van corona zijn volgens Kremer goed merkbaar bij de winkeliers. ‘Veel ondernemers zijn nog altijd bezig met overleven’, aldus Kremer. Dat er daardoor weinig ruimte is voor nieuwe plannen kun je hen volgens hem niet kwalijk nemen, ‘maar nu is wel het moment om aan de slag te gaan.’
Om te floreren heeft het winkelcentrum volgens Kremer een gezamenlijk gedragen visie nodig. Voor corona was er sprake van een ‘positieve drive’, het winkelcentrum van Veendam had ‘de schwung’ te pakken. Er werden veel activiteiten georganiseerd en samen was er gekozen voor Veendam als bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Met een BIZ betalen alle ondernemers en vastgoedeigenaren mee aan het verbeteren van het winkelgebied. Uit deze pot werd een centrummanager aangesteld om de ambities uit te voeren.

 

‘Op dit moment werken veel ondernemers even nergens aan mee, de energie is op.’ (Joseph Kremer, voorzitter winkeliersvereniging Veendam)

Vier weken later volgde de eerste lockdown. Kremer: ‘Op dit moment werken veel ondernemers even nergens aan mee, de energie is op.’ Een ondernemer heeft bijvoorbeeld personeel moeten ontslaan en durft het nog niet aan om nieuwe mensen aan te nemen. Daardoor is hij zelf alle dagen aan het werk. ‘Dat je dan niet de energie hebt voor ook nog een vergadering over de toekomst van het winkelcentrum snap ik wel.’ Het winkelcentrum lijkt te blijven steken in de overlevingsstand.

Een half uurtje rijden voor Veendam

Zo’n drie jaar geleden begonnen de plannen voor de verbouwing van Kremer zijn juwelierszaak. Het doel: de grootste juwelier van Noord-Nederland worden. Het naastgelegen pand werd gekocht en zo het winkeloppervlak verdubbeld tot 200 vierkante meter. ‘We hebben bijna een miljoen geïnvesteerd, dat kan alleen als je geloofd in de plaats. Ik geloof dat Veendam de potentie heeft om het heel goed te doen in de regio.’

Zo’n grote investering voor alleen Veendam kan volgens Kremer niet uit. Hij wil relevant zijn voor de hele regio. ‘De consument rijdt tegenwoordig gemakkelijk een half uurtje verder naar de grotere plaatsen om te shoppen, dus waarom niet naar Veendam.’
Om indruk te blijven maken wil hij elke vijf jaar zijn zaak opfrissen en elke tien jaar compleet vernieuwen. ‘Er is bij consumenten steeds meer behoefte aan inspiratie en entertainment, een ervaring die je bij het online shoppen niet vindt.’
Het is volgens Kremer belangrijk dat Veendam erover nadenkt waar ze als winkelcentrum naartoe wil. Welke doelgroep wil je bereiken? Hoe zorg je ervoor dat klanten juist bij jou willen kopen? Met het opstellen van een zogenaamd DNA was daarmee een mooi begin gemaakt.

Leegstand

Een jaar geleden sloot de Albert Heyn in het winkelcentrum, een paar weken geleden kondigde ook C&A het vertrek aan. Wanneer grote ketens de stekker eruit trekken wordt het er niet makkelijker op, weet ook Kremer. ‘Mensen vragen mij wel eens hoe ik zo enthousiast kan zijn over een winkelcentrum dat zoveel leegstand heeft, maar ik zie juist kansen en ruimte voor verbetering.’

Een leegstaand pand tegenover juwelier Kremer (foto: Ariënne Dozeman/RTV1)

De gemeente Veendam wil de leegstand in het winkelcentrum aanpakken. Zo is er een subsidieregeling voor de concentratie van winkels in het centrum. Wie zijn zaak wil verhuizen van de randen naar het centrum kan op steun rekenen.

Een proces dat je volgens Kremer niet aan de markt moet overlaten. Gemeente en ondernemers moeten actief gaan kijken welke winkels er missen in het centrum en welke je wilt verplaatsen. Om vervolgens te proberen ondernemers daartoe te verleiden. ‘Elke dag je best doen om je winkel te draaien is niet genoeg meer.’

Niet snel genoeg

De gemeente Veendam werkt op dit moment ook aan een nieuwe centrumvisie. Volgens Kremer een mooie stap, ‘maar daar moet wel een uitvoerbaar actieplan achter zitten.’ De ontwikkelingen gaan hem vaak niet snel genoeg: ‘Als we nu iets bespreken wil je als winkelier volgende week aan de slag, dat is bij de gemeente niet reëel.’ Zelf gelooft hij niet in de lange termijn: ‘Je moet nu aan de gang, over een half jaar kan het beeld weer heel anders zijn.’

Centrum Veendam als warenhuis

Kremer beseft dat zijn juwelierszaak een specifieke winkel is en daarom niet de maatstaf. Voor een kledingwinkel of boekenwinkel rij je misschien niet zo snel om als voor een trouwring of luxe horloge. ‘Maar’, stelt Kremer, ‘ik denk wel dat alle mensen tussen hier en Hoogezand kiezen voor Veendam of Hoogezand. Hetzelfde geldt voor Assen.’

Veendam moet naar zichzelf gaan kijken als een warenhuis. En dat warenhuis moet zo relevant worden dat mensen bereidt zijn tien minuten verder rijden. Die relevantie ligt volgens Kremer vooral in de sfeer en de beleving die je met elkaar neerzet.

Juist nu is het moment dat men in beweging moet komen. Niet gemakkelijk in een tijd waarin de onzekerheid alleen maar toeneemt. Kremer: ‘Je wilt het liefst vandaag aan de gang. Iedereen op sleeptouw nemen en de schouders eronder. De komende weken wordt het DNA afgerond en zullen we samen met de gemeente hierop doorborduren richting een centrumvisie. Dit zal het succes en de toekomst van het warenhuis Centrum Veendam bepalen.’

 

 

 

Datum 20 november 2021 Arienne Dozeman

PVDA en INretail brengen bezoek aan Veendam

PvdA Kamerlid William Moorlag en INretail directeur Jan Meerman brengen werkbezoek aan ondernemers en bestuurders in Veendam en Winschoten
VEENDAM – Op vrijdag 6 maart 2020 brachten PvdA Tweede Kamerlid William Moorlag, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en koninklijke INretail een bezoek aan Veendam. Wethouder Economische Zaken Henk Jan Schmaal ontving hen in het gemeentehuis Veendam om in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van de retail in Veendam. Aan de hand van een presentatie vertelde Henk Jan Schmaal over de reeds gerealiseerde acties in Veendam en de toekomstplannen voor de retail.

Werkbezoek
Het bezoek aan de gemeente Veendam is onderdeel van het werkbezoek van Tweede Kamerlid William Moorlag, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en koninklijke INretail aan zowel Winschoten als Veendam.

Er waren bezoeken gepland aan ondernemers in Veendam en Winschoten om in gesprek te gaan over onderwerpen zoals leefbaarheid, leegstand, ondernemerslasten, verplichtingen, situaties in familiebedrijven en de invloed en impact van digitalisering en e-commerce.

In Veendam heeft stichting De Nieuwe Winkelstraat (initiatief van INretail) meegeholpen aan verbeterplannen voor het centrum en daar ook draagvlak voor gecreëerd.

Datum 8 maart 2020 Redactie

Subsidie voor verfraaien winkels in Musselkanaal

.
STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de verbetering van winkelgevels in het kernwinkelgebied van Musselkanaal.

Ondernemers kunnen plannen voor het verbeteren van hun gevel indienen bij een onafhankelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en onafhankelijke adviseurs. Voor de verfraaiing van de gevels is in totaal 112.000 euro beschikbaar.

Musselkanaal kampt, net als Stadskanaal, met leegstand in een uitgestrekt winkelgebied. Door de winkels meer te concentreren en de toegang en het aangezicht en de uitstraling te verbeteren wordt de aantrekkingskracht van het centrum versterkt.

De subsidie is onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal.

Datum 9 juli 2018 Redactie

Partijen gaan samenwerken aan het hart van Veendam

(Archieffoto Kerkstraat west: P. Panneman)

VEENDAM – Op maandag 11 september om 09.00 uur ondertekenen Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC), vastgoedeigenaren, Rabobank, MKB Noord en de gemeente Veendam de intentieverklaring “Samenwerken aan het hart van Veendam” waarin de afspraken voor De Nieuwe Winkelstraat worden vastlegt. De ondertekening is in de raadzaal van het gemeentehuis in Veendam.

De Nieuwe Winkelstraat
Veel winkelgebieden hebben het moeilijk. Winkels sluiten, er is leegstand en omzetten lopen terug. Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum dat zich richt op de toekomstbestendigheid van Nederlandse winkelgebieden. DNWS begeleidt diverse winkelgebieden in heel Nederland om via een stappenplan tot een actieplan te komen.

DNWS in Veendam
DNWS is in Veendam gestart op 21 maart 2017 met een startbijeenkomst bij de Rabobank. Met diverse partijen is een actietraject doorlopen. Alle input heeft geleid tot een eindrapport. Hieruit is een aantal prioriteiten gekomen. Deze worden vastgelegd in een intentieverklaring. De prioriteiten zijn:

1. Aanpak van de leegstand en het creëren van een kleiner winkelrondje; onderzoek naar verplaatsing van winkels en eventuele subsidies daarvoor mogelijk te maken. Ook wordt er gekeken naar het wonen boven winkels en woningen in plaats van winkels.
2. Onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om autoverkeer toe te laten in de Kerkstraat; met betrokken partijen zal dit worden afgestemd.
3. Onderzoek naar verdere professionalisering van de ondernemersvereniging waarbij door in te zetten op sfeer en beleving en acties/evenementen moeten worden ingezet om te komen tot meer bezoekers in het centrum.
4. Onderzoeken of een BIZ-zone voor het centrum van Veendam een aanvulling of vervanging kan zijn voor de reclamebelasting.

Datum 9 september 2017 Bert Jan Brinkman

Winkelcentrum Sorghvliet krijgt facelift

Winkelcentrum Sorghvliet – (F: Peter Panneman)

VEENDAM – De eigenaar van winkelcentrum Sorghvliet, C1000 Vastgoed in Veghel heeft vergevorderde plannen om het winkelcentrum in de wijk Sorghvliet geheel te moderniseren. Naast de geplande verbouw, zal er ook een gedeelte gesloopt worden om zo plaats te bieden aan benodigde parkeerplaatsen. Tevens zal getracht worden om de leegstaande panden opnieuw in te vullen.

C 1000 Vastgoed bevestigd dat er inderdaad plannen zijn om het winkelcentrum te renoveren, maar vindt het nog te vroeg om hier inhoudelijk op in te gaan. (Peter Panneman)

Datum 13 augustus 2017 Bert Jan Brinkman

Forse investeringen in winkelcentrum Stadskanaal en kern Musselkanaal

Centrum Stadskanaal
Centrum Stadskanaal
STADSKANAAL/MUSSELKANAAL – Het college wil fors investeren in zowel het winkelcentrum in Stadskanaal als de gebiedsontwikkeling voor de kern Musselkanaal. Het college vraagt de raad in te stemmen met een bijdrage van maximaal € 4,2 miljoen voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal. Voor de integrale gebiedsontwikkeling van de kern Musselkanaal willen B&W een bedrag van € 750.000 beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist op maandag 11 juli over beide plannen.

Voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal wordt van de provincie een subsidie van € 2,8 miljoen gevraagd. Verder moeten private partijen en ondernemers wezenlijk bijdragen aan de plannen, zo stelt het college als voorwaarde. ,,We willen er een toekomstgericht centrum van maken, met een bundeling van functies, die de levendigheid bevorderen. Het centrum is niet alleen van de gemeente, maar van ons allemaal”, aldus verantwoordelijk wethouder Peter Gelling.

Kernwinkelgebied Stadskanaal verkleind
In het plan staan diverse actiepunten om het winkelgebied in het centrum van Stadskanaal aantrekkelijker te maken. Hiermee wil het college leegstand voorkomen, blijft de werkgelegenheid in stand en draagt de opknapbeurt bij aan een optimaal woon-, werk- en leefklimaat. Zo wordt in de centrumvisie het kernwinkelgebied verkleind tot Europalaan, Kiepkörf, Menistenlaan en Hoofdstraat, aangevuld met de Kanaalpassage.

B en W zijn van plan het kernwinkelgebied compacter te maken door winkels van buiten naar binnen dit gebied te verplaatsen. Sloop is op voorhand niet uitgesloten, bijvoorbeeld van panden rond de Oude Markt. Daar zal in dit voorbeeld een herinrichting zorgen voor een facelift van de entree van het centrum. Ondernemers hebben zelf ook allerlei plannen bedacht om de omgeving van pleinen en aanloopstraten te verbeteren.

Musselkanaal
Net als voor het centrum van Stadskanaal het geval is, zijn ook bij het integrale plan voor de gebiedsontwikkeling van het dorp Musselkanaal diverse andere partijen intensief betrokken. ,,We hebben samen met de woningcorporatie Lefier, Stichting Dorpsbelangen, de Ondernemersvereniging, huurders van de Florawijk en de Rabobank de krachten gebundeld. Het doel is, ook op langere termijn, een vitaal dorp te houden”, legt wethouder Gelling uit.

In de plannen wordt gekozen voor het investeren in de kanaalbebouwing, omdat deze wordt ervaren als ruggengraat van het dorp. Het principe van ‘omgekeerde groei’ wordt toegepast. Dit betekent dat 83 woningen in de Florawijk worden gesloopt. Gekeken wordt hoe terugbouw plaatsvindt, bijvoorbeeld in het lint, de basis van het dorp.

Voor de invulling van open ruimten, die ontstaan door ‘verdunning’ van de Florawijk, zijn inwoners nadrukkelijk betrokken. Hierover is al volop nagedacht.

Om tot een compact koopcentrum te komen, wil het college ook in Musselkanaal winkels verplaatsen naar het kerngebied in het lint. Verder moet een aan te stellen vastgoedregisseur met ondernemers en winkelpandeigenaren in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen.

Datum 20 juni 2016 Redactie

Ingrijpen particuliere woningmarkt in krimpgebieden noodzakelijk

leegstand
leegstand

GRONINGEN – Niet ingrijpen in de particuliere woningmarkt in de drie krimpgebieden van Groningen kost in 2030 ruim 1 miljard euro. Inzetten in beperking van de leegstand door aanpassing en vernieuwing van de woningvoorraad kost 737 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de stec groep. De provincie zet daarom in op een transitiefonds om ingrijpen in de particuliere woningmarkt mogelijk te maken. Als eerste begin stelt de provincie twee miljoen euro voor dit transitiefonds beschikbaar en zetten we erop in om andere overheden en private partijen mee te laten doen in het transitiefonds.

Tussen 2014 en 2040 komen in de drie krimpgebieden van Groningen, De Marne, Eemsdelta en Oost-Groningen circa 14.000 van de 60.000 koopwoningen leeg te staan. Bijna 1 op de 5 woningen is niet meer bewoond. Het gaat dan om losse woningen in kleine dorpen, maar ook om complete gebouwen en straten in grotere kernen. De stec groep heeft in een onderzoek door gerekend hoeveel de verschillende scenario’s kosten in 2030. Dat varieert van niet ingrijpen, dat wil zeggen, de markt al het werk laten doen, dan liggen de kosten op 1.014 miljard. Licht ingrijpen, dat betekent, beperkte sloop en aanpassing van woningen met als effect een oplopende leegstand; kosten 945 miljoen euro. En zwaar ingrijpen, dat is beperking van de leegstand door aanpassing en vernieuwing van de woningvoorraad, dan bedragen de kosten 737 miljoen euro.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar van Leefbaarheid en Wonen: ‘Om de leefbaarheid in Groningen op peil te houden is niets doen geen optie. De provincie zet daarom in om coalities te sluiten met overheden en particuliere instellingen om de particuliere woningvoorraad aan te pakken en kleiner te maken. Daar is dus steun bij nodig van vele partijen. Ook de Rijksoverheid wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid.’

De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met meerdere instrumenten om in te grijpen in de particuliere woningmarkt. Zoals woningverbetering, verduurzaming, samenvoeging en sloop van woningen. Nu is het tijd om de financiering van de grote noodzakelijke beweging op de woningmarkt voor elkaar te krijgen.

Datum 15 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Plan van aanpak centrum Stadskanaal laat nog even op zich wachten

Wethouder Peter Gelling
Wethouder Peter Gelling

STADSKANAAL – Het plan van aanpak voor het centrum van Stadskanaal had deze maand klaar moeten zijn. Maar de juiste afstemming en fine-tuning met andere kernen in Oost-Groningen en de provincie heeft extra tijd nodig, aldus wethouder Peter Gelling (GBS). “Er is nu eerst een sterkte-zwakte-analyse van de kernen Stadskanaal, Veendam, Winschoten en Hoogezand’ gemaakt. Die afstemming tussen alle partijen heeft tijd gekost. Daardoor hebben we het tijdspad niet gehaald zoals afgesproken tijdens de raadsvergadering in juni “.

“We zijn nu druk bezig met een plan om de gemeenschappelijke problemen aan te pakken. We vertalen dat nu ook al lokaal naar Stadskanaal. We zijn er echt druk mee bezig zo zegt de wethouder via RTV Noord. Dit is urgent, dat beseffen we.” Een nieuwe deadline durft Gelling niet te geven. ‘Maar het zal zeker binnenkort zijn.’

CWS
Namens de Centrum Winkeliers Stadskanaal (CWS) zegt voorzitter Klaas Jan Havinga blij te zijn dat er in ieder geval wat staat te gebeuren. ‘In juni was het vijf voor twaalf en de klok tikt door. Maar ik ben wel blij met het initiatief vanuit de gemeente. Hierdoor ben ik redelijk optimistisch.’

Datum 24 september 2015 Bert Jan Brinkman

Bart Smit Stadskanaal sluit zijn deuren

IMG_20150105_160643
FOTO: Jan Paul Beukema – RTV-Stadskanaal

STADSKANAAL – Na tientallen jaren van prominente aanwezigheid in het centrum van Stadskanaal, sluit speelgoedwinkel Bart Smit definitief zijn deuren.

De vestiging is gelegen aan het Europalaan 202, de huidige dichtstbijzijnde vestiging van Bart Smit is in Veendam te vinden. Bart Smit is onderdeel van Blokker Holding. Leen Bakker, Xenos, Marskramer, Blokker en Intertoys zijn ook onderdeel van Blokker Holdings maar blijven gewoon open in Stadskanaal.

 

De reden van de sluiting is voor alsnog onbekend, wel laat Bart Smit in een reactie weten dat het gaat om een besluit van de directie.

 

 

 

Datum 5 januari 2015 Redactie

Kwart consumenten mijdt winkelcentra vanwege leegstand

logo-multiscopeMARKTONDERZOEK – Mede door de opkomst van online shoppen neemt in veel winkelgebieden de leegstand snel toe. Winkels gaan failliet of zien om andere reden geen toekomst meer en sluiten de deuren. Met maatregelen als pop-up stores wordt geprobeerd de leegstand tegen te gaan. Leegstand blijkt voor een kwart een reden om niet of minder vaak naar een winkelcentrum te gaan. De consument is vooral op zoek naar gezelligheid en goedkope producten. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.000 Nederlandse consumenten.

 

Voor- en nadelen
Dat veel winkelpanden leeg staan is voor een kwart van de consumenten een reden om winkelgebieden minder vaak of niet meer te bezoeken. Als nadeel van fysieke winkels wordt genoemd dat producten niet op voorraad zijn, het gebrek aan parkeergelegenheid en het soms opdringerige personeel. De belangrijkste voordelen van het winkelen in fysieke winkels vinden consumenten het zien en voelen van producten, dat het aangekochte product direct mee te nemen is en dat je er mee terug kan gaan als iets defect blijkt te zijn.

Gezelligheid en prijs belangrijk, parkeerkosten niet.
Als reden om vaker naar winkelgebieden te gaan wordt het vaakst gezelligheid genoemd. 52% gaat regelmatig een dagje winkelen voor de gezelligheid en is dan vooral op zoek naar het gevoel een dagje uit te zijn. Naast winkels zijn bijvoorbeeld restaurantjes en terrasjes een aanvulling op de beleving van een dagje ‘shoppen.’ Ook het aanbod van verschillende winkels speelt daarbij een rol. Consumenten zijn niet alleen op zoek naar de grotere winkelketens, maar zien ook graag kleinere zelfstandige winkels.

De prijzen zijn een belangrijke factor om te kiezen voor online winkelen in plaats van offline. 17% vind het verschil daartussen te groot en zou bij lagere prijzen vaker naar een fysieke winkel gaan. De kosten voor het parkeren in en rondom winkelgebieden spelen een veel minder grote rol. Slechts 7% zal bij lagere of gratis parkeerkosten vaker een winkelgebied bezoeken.

Meer vertrouwen in fysieke winkels
Ondanks dat online winkelen steeds meer gemeengoed wordt, krijgt het nog niet het vertrouwen dat offline winkelen wel heeft. Een derde van de consumenten heeft meer vertrouwen in een fysieke winkel dan in een online winkel. Slechts 6% vertrouwt online winkels meer. De keuze om iets bij een online of fysieke winkel te halen heeft in grote mate ook te maken met het soort aankopen. Vooral bij de dagelijkse boodschappen, de aanschaf van een auto en het kopen van een fiets kiest men voor een fysieke winkel. CD’s/DVD’s kopen we liever online, net als dat we een vakantie vaker online boeken dan dat we een reisbureau bezoeken.

tabelVoorkeur voor fysieke winkel t.o.v. online winkel (afb. rechts)

 

Methodiek en verantwoording
De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalige peiling onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij 1.000 consumenten het onderzoek volledig hebben ingevuld.

 

Klik hier voor bureau Multiscope die dit marktonderzoek gehouden heeft.

Datum 13 maart 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal