Alle berichten met: Levensvragen

Senioren denken veel na over levensvragen

REGIO/NEDERLAND – Wat is de zin van het leven? Is mijn leven van betekenis? Het zijn vragen die we ons allemaal wel eens stellen. Met name senioren denken vaak na over levensvragen. En zo ja, welke vragen hebben ze dan?

Dat was de insteek van het Grote Levensvragenonderzoek van seniorenorgansiatie KBO-PCOB onder 1.700 senioren. Uit de resultaten blijkt dat 93 procent van de senioren weleens hierover nadenkt en 80 procent zelfs meerdere malen per maand. – Lees verder op www.rtveen.nl