Direct naar de inhoud.

Belevingsonderzoek Borger, Exloo, Klijndijk en Buinen

Gem.huis Exloo

BORGER-ODOORN – Op 23, 24, 25 en 26 januari presenteren studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden de resultaten uit de door hen uitgevoerde belevingsonderzoeken in de vier dorpen.

Studenten

De gemeente gaf in 2016 opdracht belevingsonderzoeken uit te voeren. In samenwerking met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), werd als pilot het eerste belevingsonderzoek uitgevoerd in Drouwen. De BOKD verwerkt de resultaten uit de belevingsonderzoeken in dorpsagenda’s. De eerste belevingsonderzoeken zijn bekostigd met een bijdrage uit de subsidie Vitaal platteland en werden uitgevoerd door studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld om na Drouwen, Borger, Exloo, Klijndijk en Buinen ook belevingsonderzoeken in de overige dorpen in de gemeente mogelijk te maken.

Participatie

Wethouder Freek Buijtelaar, verantwoordelijk voor ruimtelijke en duurzame ontwikkeling, grijpt de belevingsonderzoeken aan om meer zicht te krijgen op de beleving van de inwoners in de dorpen, buurten en wijken. “Er zijn diverse thema’s waarbij wij de samenwerking zoeken met onze inwoners. Plannen voor onderhoud en aanleg van wegen, fietspaden, groen en sociale activiteiten zijn bijvoorbeeld zaken die in gezamenlijkheid kunnen worden afgestemd en opgepakt. In deze tijd waarin de participatie steeds grotere vormen aanneemt, willen wij onze inwoners faciliteren om hun aandeel hierin te kunnen leveren. Een goede en constructieve interactie tussen partijen is dan onontbeerlijk. Bewoners kunnen hiermee zelf de
verantwoordelijkheid nemen en de ontwikkeling van hun woon- en leefomgeving op de agenda zetten.”

De resultaten uit de belevingsonderzoeken worden gepresenteerd op:
• maandagavond 23 januari bij steakhouse El Zorro, Hoofdstraat 83 in Buinen;
• dinsdagavond 24 januari in dorpshuis Oes Hokkie, Wanstraat 71 in Klijndijk;
• woensdagavond 25 januari in dorpshuis Exloo, Hoofdstraat 58a in Exloo;
• donderdagavond 26 januari in MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3h in Borger.

Aanvang 19.30 uur. Wethouder Freek Buijtelaar is als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig bij de presentaties.

Datum 22 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Zorgbeurs in gemeentehuis Exloo goed bezocht

F: PrachtigBorger.nl
F: PrachtigBorger.nl

BORGER-ODOORN – Met ouderdom komen de gebreken, dat weten we allemaal. Maar hoe gaan we om met deze gebreken en hoe herkennen we ze? Tijdens een informatieve beurs in het gemeentehuis van Exloo werden belangstellenden geïnformeerd over een breed aantal onderwerpen. Stichting ‘Waar een wil is’ zet zich in voor de leefbaarheid en versterking van een goede samenleving. Dementie, hersenletsel, Alzheimer en Parkinson, het zijn helaas bekende begrippen geworden.

 

Zorg

Tezamen zorgen deze gebreken voor problemen bij volwaardig zelfstandig wonen. Op de zorgbeurs van afgelopen zaterdag (8 oktober) waren er deskundigen aanwezig, die uitgebreid ingingen op zorg. “ Onder ouderen zien we dat mobiliteit erg belangrijk is. Blijven bewegen, naar buiten gaan, een ommetje maken. Deze informatieve beurs wil de ouderen handvatten geven, in contact brengen met instanties en kennis delen over ouderenzorg. Maar ook ondersteuning bieden op financieel en juridisch gebied.”

Volgens Wil Luchjenbroers past de beurs goed binnen de uitgangspunten van de stichting, die zich richt op versterking van de samenleving en opkomt voor de zwakkeren. De Stichting ‘Waar een wil is’ zoekt naar verbindingen die het samenleven vereenvoudigen. Op 15 maart vorig jaar hield de Stichting voor het eerst een zorgbeurs. Zeventig, vooral kleinere, zorginstellingen, verzorgden toen een goed bezochte en uiterst genoegzame zorgmarkt.

“Het was erg nuttig, binnen de kortste tijd kregen de bezoekers een goed beeld, de zorginstellingen gingen netwerken en er ontstonden samenwerkingen en verbindingen”, aldus Luchjenbroers. Wethouder Frist Alberts opende de informatieve zorgbeurs. Bijzonder waren dit jaar enkele gastsprekers met informatieve, interessante lezingen. [PrachtigBorger.nl]

Datum 9 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Buurtbedrijf Borger-Odoorn van start

Wethouder Frits Alberts
Wethouder Frits Alberts

BORGER – Vandaag, precies een week geleden vond de officiële opening plaats van het Buurtbedrijf op het dorpsplein in Borger. Met de onthulling van het logo door wethouder Frits Alberts kan het buurtbedrijf van start met zijn werkzaamheden voor en door inwoners van Borger-Odoorn. Het Buurtbedrijf biedt een plek voor personen die langere tijd niet in het arbeidsproces actief zijn geweest. Daarnaast is het Buurtbedrijf ook de plek voor ontwikkeling en sociale activering. De medewerkers kunnen op diverse lichte klussen worden ingezet en krijgen zo de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving.

Het Buurtbedrijf is opgezet in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Buurtsupport, Promens Care, welzijnsorganisatie Andes, het sociaal team en anderen. Volgens wethouder Frits Alberts is het buurtbedrijf een mooie ontwikkeling in onze gemeente. Het Buurtbedrijf voorziet in een behoefte door deze doelgroep een plek in de samenleving te bieden. Binnen de Participatiewet zijn dergelijke initiatieven van groot belang.

90749070906790799069

[bron en foto’s PrachtigBorger.nl]

Datum 30 september 2016 Bert Jan Brinkman

OLON: onderzoek ondersteunt noodzaak en relevantie publieke lokale omroep.

Lokaal en regionaal nieuws via RTV Stadskanaal
Lokaal en regionaal nieuws via RTV Stadskanaal

HILVERSUM – Lokale omroepen spelen (online) een belangrijke rol in de regio als waakhond van de lokale democratie. Dit blijkt uit een gisteren gepresenteerd onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Pers. In het onderzoek “Wie waakt er over de regio?” is de kwaliteit geanalyseerd van online nieuws in 80 Nederlandse gemeenten. De onderzoekers bestudeerden het aantal artikelen, het aandeel van lokaal bestuurlijk nieuws, de diversiteit aan onderwerpen en de originele bronnen van de artikelen.

De lokale omroep scoort procentueel het hoogst als het gaat om nieuwsberichten over lokaal beleid, gevolgd door het regionale dagblad. Uit het achterliggende onderzoeksmateriaal blijkt verder ook dat lokale omroepen in de onderzochte gemeenten een gevarieerder palet aan lokaal nieuws brengen in vergelijking met andere beschikbare online nieuwsmedia.

13216-625-410“Echt een opsteker,” zegt Martijn Vroom, voorzitter van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON), “vooral als je je bedenkt dat de financiële situatie van een groot aantal omroepen alles behalve florissant is en meer dan de helft van de gemeenten hun lokale omroep onder de normbedragen bekostigt.” Het rapport is volgens hem daarom vooral een belofte voor de toekomst. Want, de lokale omroepsector is op dit moment hard bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Door samenwerking binnen en buiten de eigen gelederen gaan de lokale omroepen de komende jaren een kwaliteitsslag maken waardoor de rol van waakhond over de democratie nog meer tot zijn recht komt. Dat signaal wordt met dit rapport nogmaals afgegeven, ook aan lokale en landelijke beleidsmakers: blijf vooral investeren in deze veelbelovende en voor de lokale samenleving cruciale sector.

Het volledige rapport is te vinden via de website van het Stimuleringsfonds voor de Pers: www.persinnovatie.nl

Datum 4 september 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-