Direct naar de inhoud.

Bijeenkomst Longpunt Oost Groningen

Refaja Stadskanaal – (F: B.J. Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – Op 18 april is er weer een bijeenkomst van Longpunt Oost Groningen op de locatie Treant Refaja (Zwartsenbergzaal), Boerhaavestraat 1 Stadskanaal om 19.00 uur.

Het onderwerp deze avond is: ‘Goede voeding, juist met een longziekte! Goede voeding is belangrijk voor mensen met een longziekte. Anneke van de Berg, diëtist van Treant Zorggroep locatie Refaja gaat u veel vertellen over voeding in relatie met longproblemen. Er is alle ruimte om vragen te stellen aan de zorgverleners.

 

Treant, OZG en Longfonds

Het Longpunt is een initiatief van het Longfonds i.s.m. het OZG en Treant zorggroep en Zorgroepmeander. Zes keer per jaar zijn er themamiddagen in Oost Groningen op de locaties: Veendam, Winschoten en Stadskanaal waarop patiënten en hun partners en zorgverleners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden onder meer (long)artsen, fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Wie een longziekte heeft, krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Gratis deelname

Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u mailen naar ellybeens@longfonds.nl. Zie ook www.groningen.longfonds.nl. Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken; veel longpatiënten hebben daar last van.

Longfonds In Nederland zijn een miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte. Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) zet zich in voor iedereen met een chronische longziekte en voor iedereen met gezonde longen.

Datum 5 april 2019 Bert Jan Brinkman

Longzorg in Stadskanaal verder versterkt

Kor Johan Koning (F: Bianca Verhoef Fotografie)
STADSKANAAL – Kor Johan Koning (41) komt de vakgroep Longgeneeskunde van Treant Zorggroep versterken. Met deze uitbreiding is Koning de vierde longarts in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal.

De in Scheemda geboren dokter koos bewust voor ziekenhuislocatie Refaja: zorg verlenen in zijn eigen omgeving, in een relatief kleine ziekenhuislocatie. Na zijn opleiding tot medisch bioloog specialiseerde Koning zich in de longgeneeskunde. Binnen zijn vakgebied is hij met name geïnteresseerd in de longfysiologie (studie van de longfunctie). Koning oefent zijn vak in de volle breedte uit.

Compleet zorgaanbod
De dertien longartsen van Treant Zorggroep leveren een compleet pakket aan zorg op alle drie de ziekenhuislocaties: Refaja in Stadskanaal, Scheper in Emmen en Bethesda in Hoogeveen. Ze zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van astma en COPD, hyperventilatie, allergieën, longkanker, infecties van de ademhalingswegen (zoals longontsteking), longembolie, slaapapneu en tuberculose.

Datum 5 april 2017 Redactie

Bewegen met een longziekte? Ja natuurlijk!

Longfonds

VEENDAM – Op 20 april gaat het bij Longpunt Oost Groningen over bewegen met een longziekte? Ja natuurlijk! Bewegen is gezond voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een longziekte. Behoud van conditie is belangrijk voor longpatiënten. Voldoende bewegen, letten op de ademhaling, bij wie kunt u terecht om uw conditie op peil te krijgen en te houden?

Gastsprekers zijn mw. A. Töben, fysiotherapeut FTC Noord en mw. J. Gaastra fysiotherapeut van het Mantinghcentrum.

Tijdens de middag is er alle gelegenheid om met de zorgverleners in gesprek te gaan en samen ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom om 14.00 uur in woonzorgcentrum Veenkade van Zorggroep Meander, Kaap de Goede Hoop 1 in Veendam.

Wie een longziekte heeft, krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen
Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt.Een initiatief van het Longfonds. Zes keer per jaar zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners en zorgverleners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden onder meer (long)artsen, fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u mailen naar ellybeens@longfonds. Zie ook www.groningen.longfonds.nl
Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken; veel longpatiënten hebben daar last van.

Longfonds
In Nederland zijn een miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte. Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) zet zich in voor iedereen met een chronische longziekte en voor iedereen met gezonde longen.

Datum 5 april 2017 Redactie

Burgemeester opent Longpunt Oost Groningen

 

Burgemeester Veendam opent longpunt (F: Peter Panneman)

VEENDAM – Het Longfonds (voorheen Astma Fonds), Treant Zorggroep (ziekenhuislocatie
Refaja) en het Ommelander Ziekenhuis Groningen het Longpunt Oost Groningen
in Veendam is donderdagmiddag geopend. Patiënten en hun partners kunnen daar
zes keer per jaar terecht voor een informatieve themamiddag en het delen van ervaringen. Longpunt Oost Groningen is het derde Longpuntin Groningen.

Opening

Burgemeester Sipke Swierstra verrichtte de officiële opening van het Longpunt in woonzorgcentrum Veenkade van Zorggroep Meander in Veendam. Wie een longziekte heeft, krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds. Zes keer per jaar zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners en zorgverleners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden onder meer (long)artsen, fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Voordracht

Longarts dr. Roenhorst van Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Refaja en longarts dr. Pieterman van het Ommelander Ziekenhuis Groningen hielden aansluitend aan de opening een voordracht over ‘Ziektebeeld
longaandoeningen, de kenmerken, verschillen en overeenkomsten’. Naast informatie was er alle gelegenheid om vragen te stellen. De thema bijeenkomsten zijn vervolgens op 16 maart en 20 april van 14.00 en 16.00
uur. – [Peter Panneman]

Datum 17 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Lotgenoten longziekte COPD ontmoeten elkaar

-COPD - (hier enkele films over COPD )
-COPD – (hier enkele films over COPD )

TER APEL – Mensen die lijden aan de longziekte COPD kunnen binnenkort deelnemen aan de “Lotgenotengroep COPD Ter Apel”. Deze organisatie is op initiatief van dhr. W.Hoving uit Ter Apel, zelf ernstig COPD patiënt, opgezet om lotgenoten bij elkaar te brengen, met elkaar te praten over de ziekte, ervaringen uit te wisselen en tips te delen. Tevens zullen er tijdens de bijeenkomsten geregeld gratis informatiebrochures/boekjes m.b.t. copd uitgereikt worden die de Lotgenotengroep heeft ontvangen voor de deelnemers via het Longfonds.

Daarnaast heeft de organisatie een reisbureau weten te strikken om tijdens een van de bijeenkomsten langs te komen en de aanwezigen mooie, betaalbare uitstapjes aan te bieden tegen hele scherpe prijzen. Men wordt van huis gehaald en weer netjes thuis gebracht, uiteraard in een verhoogde 9 persoons bus, omdat veel COPD patiënten moeite hebben met een lage instap. Men kan net zo lang gebruik maken van de mooie uitstapjes als men wil, dus ook na beëindiging van een “sessie”, een serie van 6 bijeenkomsten.

Dvd

Daarnaast zijn er een aantal dvd’s in bruikleen met bewegingsoefeningen voor COPD Patiënten. Dhr. Hoving heeft zelf ook de oefeningen gedaan en er, na een moeizame start, veel baat bij gehad. “Je kan meer dan je denkt, maar je moet er wel wat voor doen om die meerwaarde te kunnen gebruiken”, aldus de initiatiefnemer. De COPD oefeningen dvd is gemaakt door een lotgenoot en een longarts en echt een aanrader. Helaas heeft de organisatie maar 4 stuks in het bezit, zodat we moeten “uitlenen” voor een korte periode.

Bijeenkomsten

Deelnemers aan de Lotgenotengroep komen 6 keer bijeen in een frequentie van 14 dagen. Naast het uitwisselen en delen van ervaringen en tips is er ook steeds tegen het eind van een ontmoetingsmiddag ruimte voor een gezamenlijk spel. “Ook dat is heel belangrijk, want op die manier ga je als groepje niet alleen beter met elkaar om, maar is er ook direct ontspanning. Praten met je lotgenoten over je ziekte is immers al inspannend genoeg. Dan moet je even de druk van de ketel halen”, aldus de heer Hoving. Uit elk spel komt een winnaar of winnares naar voren en hij of zij ontvangt een fruitmandje, gratis ter beschikking gesteld door een supermarkt in Ter Apel. De 1e bijeenkomst start op vrijdag 9 september a.s. van 13:30 tot 15:30 uur in het Dienstencentrum aan de Bekenkampstraat 37, 9561 RD Ter Apel en eindigt op vrijdag 18 november a.s. Ondanks dat de naam van de Lotgenotengroep wellicht anders doet vermoeden, zijn ook COPD patiënten buiten Ter Apel van harte welkom als deelnemer aan de Lotgenotengroep.

Opgave

De bijeenkomsten bieden plaats aan maximaal 9 personen. Iedereen met COPD, ongeacht de goldklasse is welkom. Bij meerdere belangstelling wordt een 2e sessie gestart in januari en komt men op de wachtlijst. Voor alle informatie over de Lotgenotengroep en aanmelding als deelnemer kunt u terecht op de website www.lotgenotengroepcopd-terapel.nl

Datum 12 juli 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal