Direct naar de inhoud.

Nieuwe commissaris van de Koning provincie Groningen start op 18 april

160212- Rene PaasGRONINGEN – Op 18 april 2016 zal F.J. René Paas (CDA) starten met zijn werkzaamheden als commissaris van de Koning (cdK) voor de provincie Groningen. René Paas werd op 2 februari 2016 door Provinciale Staten van Groningen aanbevolen als nieuwe cdK bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Op 12 februari 2016 is de nieuwe cdK bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 6 jaar. René Paas volgt de huidige cdK Max van den Berg op, die per 1 april 2016 afscheid neemt.

20 april eerste Statenvergadering nieuwe cdK
Met het Koninklijk Besluit van februari is de procedure tot benoeming van de nieuwe cdK officieel afgerond. Op woensdag 20 april a.s. vindt om 9.30 uur een bijzondere Statenvergadering plaats waarin de Staten René Paas als cdK welkom heten en de voorzittershamer symbolisch wordt overhandigd. De nieuwe cdK zal dezelfde dag om 14.00 uur de voorzittershamer voor het eerst in handen nemen tijdens de reguliere Statenvergadering. Zowel de bijzondere als de reguliere Statenvergadering op 20 april zijn live te volgen via www.provinciegroningen.nl.

Vervanging tussen 1 en 17 april 2016
Omdat Max van den Berg per 1 april afscheid neemt en René Paas op 18 april start worden de taken van de cdK in deze periode waargenomen. Romke Visser (vice voorzitter van Provinciale Staten) zal in genoemde periode waarnemen als voorzitter van Provinciale Staten en Henk Staghouwer (gedeputeerde) zal optreden als loco cdK en voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten.

Datum 26 februari 2016 Bert Jan Brinkman

Profielschets nieuwe commissaris van de Koning provincie Groningen is klaar

provinciegroningenGRONINGEN – Afgelopen weken zijn de fractievoorzitters van Provinciale Staten bezig geweest met het opstellen van de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen. In de profielschets staan de eisen waaraan de nieuwe commissaris moet voldoen. De Staten vinden het belangrijk dat de nieuwe commissaris goed past bij de provincie en bij de Groningers. Daarom zijn de inwoners van de provincie in een publieksenquête gevraagd welke eigenschappen de nieuwe commissaris moet hebben. Op basis van de enquête, gesprekken met de directe werkomgeving van de commissaris en eigen ervaringen hebben de fractievoorzitters de profielschets opgesteld. Tijdens een extra Statenvergadering op 28 oktober a.s. bespreken de Staten de profielschets en bieden zij deze aan de Minister van BZK aan. De Minister stelt de vacature vervolgens open. De huidige commissaris van de Koning, Max van den Berg, neemt per 1 april 2016 afscheid.

Publieksenquête: bedankt voor uw mening!
Provinciale Staten van Groningen willen alle inwoners die hun mening hebben gegeven over het profiel van de nieuwe commissaris bedanken! De uitslag van de publieksenquête was een belangrijke inspiratiebron bij het opstellen van de profielschets. Uit de enquête komt naar voren dat inwoners van onze provincie een commissaris willen die mensen laat samenwerken, vernieuwend en daadkrachtig is. Ook moet de nieuwe commissaris makkelijk met mensen omgaan en zich laten zien. Men vindt het opkomen voor de Groningers en de Groningse belangen buiten de provincie de belangrijkste taak van de nieuwe commissaris. Van 14 tot en met 27 september konden alle Groningers aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vonden voor de nieuwe commissaris. Er kwamen ruim 1300 reacties binnen via de website van de provincie, via de post en via een representatief onderzoekspanel. De reacties gaven een mooie inkleuring van wat er leeft en waar behoefte aan is.

Max van den Berg
Max van den Berg

Extra Statenvergadering op 28 oktober met de Minister van BZK
De Staten bespreken het profiel van de nieuwe commissaris met elkaar en de Minister van BZK op 28 oktober a.s. tijdens een Statenvergadering. De fractievoorzitters geven dan een toelichting op de profielschets en vertellen hoe deze tot stand is gekomen. Aan het einde van de vergadering stellen de Staten de profielschets vast en wordt deze aangeboden aan de Minister. Daarna kan de Minister de vacature openstellen. Dit doet hij door de vacature te publiceren in de Staatscourant. Tijdens de Statenvergadering wordt er ook een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit de fractievoorzitters van Provinciale Staten en een adviseur uit Gedeputeerde Staten. Deze commissie voert de gesprekken met sollicitanten en zal uiteindelijk een aanbeveling doen aan Provinciale Staten. Provinciale Staten laten vervolgens hun voorkeurskandidaat weten aan de Minister van BZK. De Statenvergadering is openbaar en wordt rechtstreeks uitgezonden via de website van de provincie. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de vergadering te volgen via internet of de publieke tribune.

De profielschets van de nieuwe commissaris en het onderzoeksrapport van de publieksenquête zijn te lezen via provinciegroningen.nl/ps.

Datum 16 oktober 2015 Bert Jan Brinkman

Herbenoeming burgemeester Galama in gemeentehuis

Burgemeester Galama (F: R. Wiekenkamp)
Burgemeester Galama (F: R. Wiekenkamp)

STADSKANAAL – Bij Koninklijk Besluit is burgemeester Baukje Galama met ingang van 1 september herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Maandagavond (31 aug) om 19.30 uur beëdigt Commissaris van de Koning Max van den Berg burgemeester Galama in het gemeentehuis. Na de beëdiging opent Van den Berg ter gelegenheid van de herbenoeming een foto-tentoonstelling in het gemeentehuis, met de hoogtepunten van de afgelopen zes jaar in de gemeente Stadskanaal. Naast hoogtepunten zijn foto’s te zien van Knoalsters die een binding hebben met een bepaald onderwerp.

Het is best bijzonder dat de beëdiging van Galama in het eigen gemeentehuis zal plaatsvinden. Volgens een woordvoerster laat de provincie altijd de keus aan de burgemeesters of ze hiervoor naar het provinciehuis gaan of dat de Commissaris naar het betreffende gemeentehuis komt. “Dat moet dan wel net passen en vaak lukt dat niet”. Volgens woordvoerster Marga Bertens van Van den Berg komt de commissaris naar Stadskanaal omdat hij na de herbenoeming ook de opening verricht van de foto-expositie in het gemeentehuis.

 

Datum 1 september 2015 Bert Jan Brinkman

Provincie start campagne voor Statenverkiezingen

stempotloodGRONINGEN – Stem voor Groningen op 18 maart! Die boodschap zal de komende vier weken te zien en te horen zijn in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.
De slogan ‘Stem voor Groningen’ is onderdeel van een campagne waarmee de provincie Groningen zoveel mogelijk mensen naar de stembus wil krijgen op 18 maart. Commissaris van de Koning Max van den Berg, het gezicht van de campagne, verrichtte vandaag de aftrap met een verkiezingsposter die tot leven komt.

De Provinciale Statenverkiezingen gaan over de toekomst van de provincie. En dat vinden Groningers belangrijk. Vier jaar geleden ging 58% van de Groningers naar de stembus. Hiermee was de opkomst in onze provincie ruim 2% hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat willen we graag zo houden. Vandaar dat wij als provincie oproepen vóór Groningen te stemmen op 18 maart.

Campagneactiviteiten
De opkomstbevorderende campagne zal de komende vier weken duidelijk zichtbaar zijn op verschillende plekken in de provincie, via posters en borden rondom lantaarnpalen. Ook organiseert de provincie samen met RTV Noord drie verkiezingsdebatten die live te volgen zijn op TV Noord. Pé Daalemmer en Rooie Rinus hebben het verkiezingslied ‘Wat mot je kaizen?’ geschreven dat te downloaden is via www.stemvoorgroningen.nl. Op genoemde webpagina vindt u ook de Stemwijzer en overige informatie over de verkiezingen. Daarnaast zijn er banners op verschillende websites terug te vinden en zijn er radiocommercials te horen, waarin de commissaris van de Koning kiezers aanmoedigt te gaan stemmen. Verder zal het provinciehuis zowel van buiten als van binnen aangekleed worden met campagneuitingen.

Negentien partijen
In totaal doen er negentien partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Zij voeren uiteraard ook nog een eigen (politieke) campagne. Om u te helpen een keuze te maken tussen de verschillende partijen is er een StemWijzer ontwikkeld en nemen de partijen deel aan de verkiezingsdebatten die RTV Noord live uitzendt op 28 februari,
7 maart en 14 maart tussen 18.00 en 19.00 uur.

Verkiezingsontbijt
Het provinciehuis is op 18 maart een van de stemlocaties waar inwoners van de gemeente Groningen hun stem kunnen uitbrengen. Studenten die in het provinciehuis stemmen kunnen op vertoon van hun studentenkaart en stempas tussen 8.00 en 9.30 uur ontbijten met de commissaris van de Koning, jonge politici en medewerkers van de provincie Groningen.

Verkiezingsavond
De verkiezingsdag wordt afgesloten met een verkiezingsavond in het provinciehuis.
Alle Groningers zijn welkom vanaf 21.00 uur. Tijdens de avond zijn er interviews met lijsttrekkers en komen er peilingen voorbij. Verder treden Pé Daalemmer en Rooie Rinus live op met het verkiezingslied ‘Wat mot je kaizen?’.

Bekijk het campagnefilmpje op www.provinciegroningen.nl of op YouTube

Datum 19 februari 2015 Redactie

Max van den Berg en Jannes in Musselkanaal

Lint MusselkanaalMUSSELKANAAL – Donderdag 2 oktober is er een groot pleinfeest in Musselkanaal. De gemeente Stadskanaal, de partners van MFA Lint (Welstad, Zorggroep Meander, Biblionet Groningen en de NOVO), Dorpsbelangen Musselkanaal en de Handelsvereniging Musselkanaal hebben de opening van Lint en het gereedkomen van het geheel vernieuwde Willem Diemerplein aangegrepen voor een groot openingsfeest voor alle inwoners van Musselkanaal.

Max van den Berg
Max van den Berg

De officiële opening van zowel Lint als het plein door CdK Max van den Berg en burgemeester Baukje Galama wordt omlijst met theater en acrobatiek. Start van de opening is om 14.15 uur. Na de feestelijke opening gaan de festiviteiten op het plein door, met onder meer een optreden van Jannes, Sharon Doorson, Papi di Grazzi en meer muzikale bijdragen verzorgt door Simone FM. Vooral de openingshandeling met theater/acrobatiek belooft erg spectaculair te worden.

Lint en het vernieuwde plein geven een impuls aan het centrum van Musselkanaal. Het vernieuwde plein biedt met de daarop geplaatste voorzieningen (waaronder een podium) mogelijkheden voor cultuur, ontspanning en ontmoeting. In Lint, de multifunctionele accommodatie, bevinden zich zorg- en welzijnsvoorzieningen, buurthuis de Kameleon, de bibliotheek, een restaurant, en eveneens voorzieningen voor recreatie en ontmoeting.

Datum 24 september 2014 Bert Jan Brinkman

Anjeractie van 11 tot en met 17 mei 2014

Provincie GroningenCDK Max van den BergMUSSELKANAAL – Voorzitter Max van den Berg en het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen collecteren op 12 mei in Musselkanaal. Onder de naam ‘Anjeractie’ collecteert het Cultuurfonds jaarlijks voor cultuur en natuur in de regio. Om het belang hiervan te onderstrepen gaat het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen op maandag 12 mei a.s. collecteren in Musselkanaal met Christelijke Muziekvereniging Amicitia. De start is rond 18 uur bij het verenigingsgebouw aan de Sluisstraat 43, Musselkanaal.

Een derde van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging. Het overige geld is bestemd voor projecten op gebied van cultuur, natuur en wetenschap binnen de regio. Het is dit jaar de 69e keer dat het Cultuurfonds de Anjeractie organiseert.

Henny Huisman speelt
Speciaal voor de Anjeractie pakt Henny Huisman zijn muzikale carrière weer tijdelijk op. Op www.anjeractie.nl kunnen donateurs aan de Anjeractie voor Henny bepalen welk nummer hij op welk instrument ten gehore moet brengen. Het meest gekozen nummer voert Henny op 23 mei uit. En aangezien hij de instrumenten (nog) niet beheerst, wordt deze uitvoering nog een grote ‘surprise’. Op de website zijn dagelijks ook kaarten te winnen voor culturele evenementen.

Over de Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 25.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Daarbij zijn ook vele regionale en lokale initiatieven. Zo ondersteunt het Cultuurfonds bijvoorbeeld de aanschaf van kostuums en decors voor plaatselijke theatergezelschappen, restauratie van monumenten of het opzetten van educatieprojecten.

Bestuursleden en juryleden Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen 2014
Drs. M.J. van den Berg (voorzitter), Commissaris van de Koning
Mw. H.K. Pot (vice-voorzitter), burgemeester van Appingedam
Prof. mr. dr. J.G. Brouwer, hoogleraar Recht(sgeschiedenis)
Mw. A. Scholtens, Groningse taal en letterkunde
Dhr. J. Brouwer, directeur Kunstencentrumgroep Groningen
Dhr. P. Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden
Mw. M. van Klinken, oud-directeur Vesting Bourtange
Mw. M. Schreur, penningmeester, oud-vz CvB Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Dhr. H. van den Elsen, dean Prins Claus Conservatorium

Datum 7 mei 2014 Bert Jan Brinkman

Max van den Berg brengt bezoek aan gemeente Vlagtwedde

Provincie GroningenCDK Max van den BergSELLINGEN – Max van den Berg, Commissaris der Koning, brengt aanstaande vrijdag een werkbezoek aan de gemeente Vlagtwedde. Hij zal tijdens zijn  bezoek over een aantal zaken van gedachten wisselen met het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester Leontien Kompier ontvangt Max Van den Berg om 09.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Daarna zal hij met het college in de (onlangs geopende) ‘Oude Stelmakerij’ praten over actuele thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en recreatie & toerisme. Verder wordt in het kader van duurzaamheid en economische ontwikkeling een werkbezoek gebracht aan camping ‘De Barkhoorn’ in Sellingen, alwaar aansluitend ook een ontmoeting zal plaatsvinden met de raadsleden van de gemeente Vlagtwedde.

Datum 5 november 2013 Bert Jan Brinkman

CdK van den Berg op zoek naar oplossing Bellingwedde

BellingweddeWEDDE – Commissaris der Koning Max van den Berg heeft gisteren gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bellingwedde. Dit naar aanleiding van het terugtrekken van beoogd waarnemend burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt. Smit zou, tot duidelijk gaat worden hoe de gemeentelijke herindeling in Groningen zal gaan lopen, de waarnemend burgemeester worden. Door een politieke crisis in de gemeente Oldambt (zie ook hier onze eerdere berichtgeving) heeft hij besloten af te zien van de waarneming.

De situatie in Bellingwedde was al onoverzichtelijk, omdat de colleges van de gemeente Vlagtwedde en Bellingwedde kortgeleden de voorkeur hebben uitgesproken om samen een nieuwe gemeente Westerwolde te gaan vormen. Dit tegen het advies van de herindelingscommissie in. De positie van Smit was daardoor al bijzonder geworden, omdat Oldambt een van de beoogde fusiepartners is. Burgemeester Triemstra van Bellingwedde neemt, zoals de bedoeling was, vandaag afscheid van de gemeente.

De commissaris is nu met grote spoed op zoek naar een geschikte kandidaat die de komende twee jaar wil waarnemen. Op sociale media werd de naam van burgemeester Kompier al veelvuldig genoemd, gezien de fusieplannen. Omdat de provincie niet erg blij was met de fusieplannen van de beide gemeentes en omdat de raadsleden hebben aangegeven graag een fulltime waarnemer te willen, lijkt de kans echter klein dat zij waar gaat nemen in Bellingwedde

Datum 1 november 2013 Bert Jan Brinkman

Congres Grenzeloos G(r)unnen

De mogelijke nieuwe gemeenten vanaf 2018
De mogelijke nieuwe gemeenten vanaf 2018

GRONINGEN – Maandag 4 november wordt in de Martinikerk in Groningen het congres Grenzeloos G(r)unnen gehouden, een congres over actief burgerschap, burgerparticipatie en cultuurverandering in het licht van de gemeentelijke herindeling. Het congres wordt georganiseerd door de provincie Groningen, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG). Minister Plasterk is een van de sprekers op het congres en overhandigt het eerste exemplaar van de Handreiking Burgerparticipatie aan commissaris van de Koning Max van den Berg. Tijdens het congres wordt ook het startsein gegeven van de campagne over burgerparticipatie in de provincie Groningen.

Andere sprekers zijn prof. Dr Paul Frissen en Dirk van den Borg. Paul Frissen is bestuursvoorzitter en decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Dirk van der Borg is burgemeester van de fusiegemeente Molenwaard. Het congres start om 12.00 uur en zal duren tot ongeveer 17.15 uur. Begin december moet er duidelijkheid zijn omtrent de gemeentelijke herindelingen in onze provincie.

Datum 31 oktober 2013 Bert Jan Brinkman

Burgemeester Galama kan zich vinden in nieuwe gemeente Oost-Groningen

Burgemeester Boukje Galama. (foto: RTV Stadskanaal)
Burgemeester Boukje Galama. (foto: RTV Stadskanaal)

STADSKANAAL – Burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal zou het geweldig vinden als er een nieuwe gemeente Oost-Groningen komt. “Die sluit aan bij onze denkbeelden.” Dat zei ze vanmiddag tijdens een lunch en werkbezoek van commissaris der koningin Max van den Berg in Stadskanaal. Onderwerp van gesprek tijdens dat bezoek was uiteraard het adviesrapport van commissie Jansen waarin staat dat er een grote gemeente Oost-Groningen moet komen.”We hebben ons al vaker sterk gemaakt voor zo’n grote eenheid en willen ook graag werken aan zo’n gemeente”, zei Galama. De burgemeester voegde eraan toe dat tijdens en na de vorming van Oost-Groningen de contacten met de gemeente Borger Odoorn van groot belang blijven.

Burgemeester Marco Out van Borger Odoorn zegt begrip te hebben voor het flirten van Stadskanaal met zijn gemeente.  Inwoners van Drouwenermond of Nieuw Buinen zouden prima in het plaatje passen van Stadskanaal en de gemeentelijke herindeling maar zou je dit aan de  inwoners vragen van bijvoorbeeld Klijndijk zal het antwoord ongetwijfeld negatief zijn, aldus Out bij radio Drenthe.

 

 

 

Datum 1 maart 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal