Direct naar de inhoud.

Rotary Veendam schenkt nieuwe duofiets aan woonzorgcentrum Veenkade 

Roelof Deikema maakt een ritje op de nieuwe duofiets (foto: Arienne Dozeman)

Rotary Club Veendam schonk vandaag een duofiets aan woonzorgcentrum Veenkade. Op deze fiets kunnen zorgverlener en cliënt er samen op uit.

(meer…)

Datum 25 augustus 2021 Arienne Dozeman

Beperkt bezoek mogelijk bij Zorggroep Meander

Foto: Peter Panneman

REGIO – Vanaf donderdag 28 mei kunnen bewoners van de woonzorg- en woonservicecentra van Zorggroep Meander op alle locaties volgens landelijk beleid weer bezoek ontvangen. Eén van de voorwaarden is hierbij dat bewoners één vaste bezoeker mogen ontvangen. De afspraken rondom de bezoekregeling kunnen per locatie verschillen. Zorgvuldigheid blijft hierbij voorop staan. Bij het besluit tot verruiming van de bezoekersregeling zijn Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de VAR betrokken. De komende dagen informeert Zorggroep Meander de naasten dan wel contactpersonen van haar bewoners.

Bezoek weer beperkt mogelijk

Zorggroep Meander is zich er van bewust dat het opschorten van bezoek erg ingrijpend was. Jolande Ellenbroek, directeur Zorg van Zorggroep Meander: “De afgelopen periode leefden we in een uitzonderlijke situatie die niet altijd makkelijk was. We zijn erg blij dat onze bewoners, weliswaar nog beperkt, weer bezoek mogen ontvangen op onze locaties. We doen er nog steeds alles aan om besmettingen te voorkomen en zijn uiterst alert op signalen om mogelijke besmettingen zo snel mogelijk te herkennen.”

Op dinsdag 19 mei heeft het Kabinet aangekondigd dat de verpleeghuizen vanaf 25 mei onder strikte voorwaarden weer (beperkt) open kunnen voor bezoek, mits de locaties daar klaar voor zijn en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Uiteraard mits er geen coronabesmetting in de betreffende locaties is.

Zorggroep Meander biedt ouderenzorg in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde. Daarbinnen hebben ze vier woonservicecentra (A-Horst, Bolderbörg, Kloosterheerd en Breehorn) en vier woonzorgcentra (Borg Westerwolde, Heggerank, Parkheem en Veenkade).

(ingezonden)

Datum 26 mei 2020 Redactie

Nieuw apparaatje helpt bij eenzaamheid

Foto: Direct-contact-knop van de ledenvereniging

RTV1 – Door de coronamaatregelen zijn veel mensen aan huis gekluisterd. Vooral zelfstandig wonende ouderen voelen zich hierdoor somber, zijn eenzaam en zitten met vragen of hebben hulp nodig bij de dagelijkse bezigheden. Voor die mensen stelt Zorggroep Meander Ledenvereniging de Direct-contact-knop beschikbaar. Een nieuw apparaatje waarmee men met één druk op de knop direct een van de ledenadviseurs aan de lijn krijgt.

De ledenadviseur denkt mee en adviseert over ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van maaltijdservice, boodschappen, apotheek. De ledenadviseur weet raad, kent de weg in de zorg en lokale omgeving en zoekt naar een passende oplossing.

Direct contact
De knop werkt eenvoudig en kan overal in huis gebruikt worden. De ledenadviseur is op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 18.00 uur. Daarna kan de knop worden doorgeschakeld naar naasten. De knop is gratis voor leden. Aanvragen kan via 088 – 383 20 00 of ledenvereniging.nl/contactknop.

Gemak en ontspanning thuis
Zorggroep Meander Ledenvereniging biedt advies en toegang tot betrouwbare diensten, zelfhulpmodules en online platforms. Voor leden is dat vaak gratis of met korting. Die producten en diensten bieden juist in deze tijd van het coronavirus gemak en ontspanning. Zoals maaltijdvoorziening aan huis, online programma’s om mentaal en fysiek fit te blijven, matrasreiniging en vervangende mantelzorg. De producten en diensten die juist nu kunnen helpen zijn te vinden op ledenvereniging.nl/corona.

Met videodeurbel verzekerd van anderhalve meter afstand
Ook introduceert de ledenvereniging binnenkort de Ring-deurbel. Een ideale oplossing nu men anderhalve meter afstand moet houden. Met deze slimme bel kan men via de app op de telefoon kijken wie er voor de deur staat. Ook wanneer je niet thuis bent. Men kan met elkaar videobellen en zo op afstand contact hebben. Leden krijgen via de ledenvereniging 20 euro korting en betalen 79 in plaats van 99 euro: het goedkoopste aanbod in Nederland.

Voorbereiding op wmo-gesprek gemeente
Vanwege het coronavirus zijn alle evenementen en bijeenkomsten van de ledenvereniging tot 1 juni geannuleerd of vinden op een later moment plaats. Alle huisbezoeken van de ledenadviseurs van de ledenvereniging zijn opgeschort. Wel kan men door (beeld)bellen contact hebben met de ledenadviseur. Bijvoorbeeld voor de voorbereiding van een keukentafelgesprek met de gemeente. Tijdens dit gesprek bereidt men samen met de ledenadviseur het gesprek met de wmo-consulent van de gemeente voor om zo beslagen ten ijs te komen.

Datum 17 april 2020 Bert Jan Brinkman

Zorggroep Meander verwelkomt 83 Medewerkers Welzijn

Woonzorgcentrum Heggerank Musselkanaal 

VEENDAM/MUSSELKANAAL – Dinsdagmiddag 12 februari verwelkomde Zorggroep Meander 83 nieuwe medewerkers in de Heggerank in Musselkanaal. Deze medewerkers zijn aangesteld als Medewerker Welzijn en worden ingezet op woonzorglocaties van Zorggroep Meander. Zij zijn het aanspreekpunt voor bewoners en zorgen met hun warme persoonlijkheid, een flinke dosis enthousiasme en professionaliteit voor een goede sfeer in de huiskamers.

Nieuwe functie: Medewerker Welzijn Zorggroep Meander krijgt extra kwaliteitsgelden van de overheid voor implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Met deze kwaliteitsgelden kan Zorggroep Meander investeren in de aandacht voor de cliënt, verlaging van de werkdruk van de medewerkers én om mensen kennis te laten maken met werken in de ouderenzorg. Daarom is de functie van Medewerker Welzijn in het leven geroepen. De Medewerker Welzijn houdt continu het welzijn van de cliënt in de gaten, is een vast aanspreekpunt voor de bewoners en zorgt voor een goede sfeer op de huiskamers van de verschillende locaties. De nieuwe medewerkers worden de komende maanden geschoold om de functie succesvol te kunnen vervullen.

In gesprek met elkaar De welkomstbijeenkomst werd geopend door Renate Kamphuis. Na een mooie introductie over Zorggroep Meander, gingen alle nieuwe medewerkers bij hun eigen leidinggevende aan tafel zitten. Daar gingen ze in gesprek om kennis te maken en meer te horen over de locatie waar ze aan de slag gaan.

Datum 14 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Meander sluit keuken locatie Veenkade

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Zorggroep Meander sluit per 1 maart de keuken op locatie zorgcentrum Veenkade. De visie van Zorggroep Meander is gebaseerd op zoveel mogelijk eigen regie en een persoonlijke leefomgeving van de cliënten. “De huidige keuken past niet in deze visie en de ideeën die we daarbij hebben voor de voedingsvoorziening binnen verzorg- en verpleeghuizen. Daarom hebben we nu een nieuw concept ontwikkeld dat hier wel in past”, aldus een woordvoerder van Meander.

Brasserie

In het nieuwe concept worden maaltijden bereid door een medewerker in de woning van de cliënt zelf, waar mogelijk ook met hulp van de cliënt. De Wintertuin wordt doorontwikkeld naar een brasserie. In de brasserie kunnen cliënten en bezoekers terecht voor zowel lunch als warme gerechten. Ook voor gezellig een kopje koffie of thee.

Personeel

Het personeel is betrokken bij en geïnformeerd over de ontwikkelingen. In overleg wordt gekeken hoe deze medewerkers een nieuwe plek kunnen krijgen binnen Zorggroep Meander, bijvoorbeeld in de bezetting van de brasserie. “We streven er hierbij naar medewerkers van werk naar werk te begeleiden. De tijdelijke contracten worden hierbij beëindigd”,.zo laat Zorggroep Meander in haar persbericht weten.

Datum 9 januari 2019 Bert Jan Brinkman

Subsidie voor multifunctioneel centrum in Cereswijk

RTV1

STADSKANAAL – Vandaag is de beschikking binnengekomen voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie in de Cereswijk. LEADER, een Europees subsidieprogramma, stelt 250.000 beschikbaar om een multifunctionele accommodatie te realiseren met een zeer goede bezetting. Dit meldt de gemeente Stadskanaal.

De partijen die samen optrekken in dit project zijn erg blij met deze financiële impuls. Naar verwachting zal in januari 2019 de multifunctionele accommodatie (MFA) gereed zijn. Het voormalig schoolgebouw De Meander wordt levensduurverlengend gerenoveerd en omgebouwd tot MFA. In het kader hiervan worden diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Dit leidt tot een reductie van CO² uitstoot en een betere (toekomstbestendige) vastgoedexploitatie.

Wethouder Boen geeft aan erg tevreden te zijn met de officiële toekenning van de Europese gelden voor de realisatie van een Multifunctionele accommodatie in de wijk Cereswijk. “Dit geeft ons de mogelijkheid midden in de wijk een plek te creëren voor en door de wijkbewoners. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen naar dit centrum voor opvang, onderwijs of ondersteuning. Bewoners en organisaties organiseren in de multifunctionele accommodatie tal van activiteiten. Voor het runnen van deze accommodatie zijn de wijkbewoners onmisbaar.”

Aukje Oortwijn, namens Vereniging Bewonersbelangen Cereswijk. “We zijn erg blij te horen dat de subsidie na lang wachten is verstrekt. Dit maakt de invulling van een multifunctionele accommodatie, waarover we nog druk in bespreking zijn, een stuk concreter”.

“Welstad faciliteert vrijwilligers en bewoners bij alle activiteiten die worden georganiseerd in De Stobbe in Cereswijk. En dat zijn er veel! Voor de bewoners is het een ontmoetingsplek en bovendien het hart van de wijk. Fantastisch dat er, mede dankzij de betrokkenheid van de bewoners, geïnvesteerd wordt in een nieuwe MFA! We kijken er naar uit om samen creatief om te gaan met de nieuwe ruimte”, aldus Nel Kruit, directeur van Welstad.

“Fantastisch dat de multifunctionele accommodatie er komt, voor zowel de kinderen als de wijk”, aldus een enthousiaste Jan Hessel Kruit, directeur van OBS de Badde. “Onze school, de Badde, voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden. Met de nieuwe MFA gaan we weliswaar in vierkante meters terug, maar voldoen we wel aan alle onderwijskundige eisen. Wij kijken er naar uit om met buurtcentrum De Stobbe, de peuterspeelzaal en onze basisschool de Badde samen te gaan, al moet er nog wel veel gebeuren! We gaan samen een fantastische MFA realiseren waar Cereswijk trots op kan zijn.”

Een voorwaarde voor het samenbrengen van alle organisaties en activiteiten in de nieuwe MFA is dat alle partijen gebruik kunnen maken van elkaars ruimten als zij deze zelf niet nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld één grote ruimte is waarin kinderen overdag kunnen bewegen/spelen (het speellokaal) en waar in de avonduren en weekenden welzijnsactiviteiten worden georganiseerd.

Het beoogde MFA beschikt straks over een zeer goede bezetting. Doordat de MFA kleiner is in oppervlakte is het mogelijk om een sluitende exploitatiebegroting te realiseren. Met andere woorden: de multifunctionele accommodatie biedt de organisaties de mogelijkheid om meer geld te steken in hun primaire processen in plaats van in stenen.

Datum 14 maart 2018 Redactie

Activiteitenagenda op website Meander

Foto: Zorggroep Meander

VEENDAM – Zorggroep Meander organiseert veel activiteiten. Voor bewoners, maar ook voor mensen die in de buurt wonen.

Vanaf nu is op de website van Zorggroep Meander een activiteitenagenda te vinden. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen meedoen aan activiteiten zoals bingo, sjoelen, kaarten, hobbyclub of een muziekmiddag. Soms is deelname aan de activiteiten gratis, soms wordt een kleine vergoeding gevraagd. Om nog meer onder de aandacht te brengen wat er wanneer te doen is, worden de activiteiten vanaf nu ook op de website van Zorggroep Meander gepubliceerd.

Nieuwsgierig naar wat er te doen is? Ga naar www.zgmeander.nl/agenda.

(ingezonden)

Datum 27 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Bewegen met een longziekte? Ja natuurlijk!

Longfonds

VEENDAM – Op 20 april gaat het bij Longpunt Oost Groningen over bewegen met een longziekte? Ja natuurlijk! Bewegen is gezond voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een longziekte. Behoud van conditie is belangrijk voor longpatiënten. Voldoende bewegen, letten op de ademhaling, bij wie kunt u terecht om uw conditie op peil te krijgen en te houden?

Gastsprekers zijn mw. A. Töben, fysiotherapeut FTC Noord en mw. J. Gaastra fysiotherapeut van het Mantinghcentrum.

Tijdens de middag is er alle gelegenheid om met de zorgverleners in gesprek te gaan en samen ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom om 14.00 uur in woonzorgcentrum Veenkade van Zorggroep Meander, Kaap de Goede Hoop 1 in Veendam.

Wie een longziekte heeft, krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen
Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt.Een initiatief van het Longfonds. Zes keer per jaar zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners en zorgverleners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden onder meer (long)artsen, fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u mailen naar ellybeens@longfonds. Zie ook www.groningen.longfonds.nl
Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken; veel longpatiënten hebben daar last van.

Longfonds
In Nederland zijn een miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte. Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) zet zich in voor iedereen met een chronische longziekte en voor iedereen met gezonde longen.

Datum 5 april 2017 Redactie

Kinderuitje Thuisbegeleiding Zorggroep Meander

meanderZaterdag 20 september gingen 30 kinderen samen met het team van Thuisbegeleiding Zorggroep Meander een dagje uit naar de Wonderwereld in Ter Apel. Elk jaar organiseert Thuisbegeleiding Zorggroep Meander een kinderuitje. Dit kan mede door de bijdrage van verschillende sponsoren. De kinderen vonden het geweldig!

Samen met de medewerkers die zich als vrijwilliger beschikbaar hebben gesteld, vermaakten de kinderen zich uitstekend in de Wonderwereld. Een speurtocht door het Natuur Ontdekcentrum, de Wonder Drakengrot en de Uilenburcht. Maar ook het buiten spelen, de vogelshow en alle dieren die te zien waren vonden de kinderen erg leuk. Zij konden vragen stellen over de roofvogels en er zaten goede vragen bij. Zoals: ‘Hoe oud kunnen de uilen worden, wat eten ze en hebben ze ook tanden?’
Door de financiële bijdrage in 2013 van Ronde Tafel 70 Kanaalstreek en Stichting Vrienden van Meander is het ook dit jaar weer gelukt om deze 30 kinderen een onbezorgde dag te geven. Wij danken de hoofdsponsoren voor hun bijdrage.

Thuisbegeleiding Zorggroep Meander is onderverdeeld in vier categorieën, Thuisbegeleiding, Het opvoedteam, Video-hometraining en Mijn baby en ik. Thuisbegeleiding biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met psychosociale, psychiatrische of pedagogische problematiek.

Datum 24 september 2014 Bert Jan Brinkman

NL DOET bij Zorggroep Meander op 21 maart

meanderOp vrijdag 21 maart is er veel bedrijvigheid bij Zorggroep Meander tijdens NL DOET!

NL DOET is één van de grootste vrijwilligersacties van Nederland. Op diverse locaties van Zorggroep Meander steken vrijwilligers de handen uit de mouwen voor bewoners en cliënten.

Diverse vrijwilligers begeleiden op 21 maart bewoners van woonservicecentrum Breehorn in Veendam en woonservicecentrum A-Horst in Musselkanaal naar de dierentuin in Emmen. Samen een gezellig dagje uit met hopelijk mooi lenteweer. Een andere groep bewoners van A-Horst doet mee aan de ouderengym in Musselkanaal.

De vrijwilligers helpen mee tijdens de rek- en strekoefeningen. In woonzorg- en revalidatiecentrum Veenkade in Veendam maken de vrijwilligers de tuin gereed voor het komende groeiseizoen. Bladeren opruimen, snoeien, harken en eventueel poten van nieuwe planten. In wooncomplex Olmenhage in Stadskanaal kunnen bewoners hun handen en nagels gratis laten verzorgen door leerlingen van PrO Stadskanaal. PrO is een school voor praktijkonderwijs.

Zaterdag 22 maart gaan vrijwilligers de tuin van Borg Westerwolde in ter Apel zomer klaar maken. Mensen die mee willen helpen zijn welkom. We beginnen om 09.00 uur bij Borg Westerwolde.

NL DOET is een initiatief van het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds zet tijdens NL DOET de schijnwerpers op vrijwillige inzet. Zo laten ze zien hoe belangrijk actieve burgers zijn voor de samenleving. Het Oranje Fonds is het grootste nationale en onafhankelijke fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer € 32 miljoen aan organisaties en initiatieven. De Koning en Koningin zijn het beschermpaar van het Fonds.

Meer weten over NL DOET? Kijk dan op: www.nldoet.nl.

De woonservicecentra Breehorn in Veendam, A-Horst in Musselkanaal en Borg Westerwolde in Ter Apel en woonzorg en revalidatiecentrum Veenkade in Veendam zijn onderdeel van Zorggroep Meander. Zorggroep Meander staat voor zorg dicht bij huis, dichtbij mensen die hulp nodig hebben op het gebied van wonen, zorg en behandeling. Olmenhage is een wooncomplex in Stadskanaal voor senioren die zelfstandig willen wonen met zorg dichtbij.

Datum 11 maart 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-