Direct naar de inhoud.

Succesvolle afronding oplevering oude Philips terrein

STADSKANAAL – Gisteren is samen met wethouder Goedhart Borgesius, burgemeester Klaas Sloots, gedeputeerden Rijzebol en Homan van de provincie en verschillende ondernemers van Makeport Mercurius de succesvolle afronding gevierd van de oplevering van het MBP (Mercurius Business Park) terrein. Het terrein staat met name bekend als het oude Phillips terrein. Het terrein is gesaneerd en gerevitaliseerd waardoor het nu klaar is voor een nieuwe start. Makeport Mercurius is onlosmakelijk verbonden met deze start. Zij zijn de aanjagers van vernieuwing en innovatie met als doel de aantrekkelijkheid van de regio als woon-, studie- en vestigingsplaats te vergroten.

Waarom heeft er een sanering plaats gevonden?

In 1960 vestigde Philips zich in Stadskanaal op het huidige MBP terrein. Het bedrijf breidde zich snel uit tot een groot concern en bood aan circa 3.000 mensen werkgelegenheid. Daarmee was de komst van Philips van groot belang voor Stadskanaal. In latere jaren heeft het bedrijf langzaam afgebouwd en in 2004 heeft Philips voor het grootste deel MBP verlaten. In 2006 zijn de laatste activiteiten door Philips beëindigd. Het terrein is nog even in handen geweest van TCN en bood nog plaats aan een klein aantal ondernemingen. In 2012 is TCN failliet gegaan. Toen sloeg het verval toe. Daarom heeft de gemeente in 2014 het terrein van de curator overgenomen. De locatie was ernstig verontreinigd en verpauperd en een doelwit van vandalisme en andere illegale activiteiten.

Succesvolle afronding sanering

Vanaf 2015 is gewerkt aan de sanering en revitalisering van het terrein. Dit heeft letterlijk wat “voeten in aarde” gehad gezien de sanering van de bodem en het grondwater. Tevens is er veel asbest verwijderd en veilig afgevoerd. Er is zelfs chemisch afval aangetroffen wat uiteraard ook vakkundig is opgeruimd. Vandaag is de succesvolle afronding gevierd. Wethouder Borgesius en gedeputeerde Homan hebben gezamenlijk met een kraan ‘symbolisch’ de laatste betonplaat gelegd. Deze betonplaat staat voor het afronden van de sanering maar maakt ook het pad vanaf het terrein naar de spoorlijn compleet. Het is dus symbolisch ook een verbinding met het spoor die voor Makeport en de gemeente Stadskanaal enorm belangrijk is.

Over Makeport Mercurius

Makeport Mercurius is een coöperatie die het midden- en klein bedrijf helpt met vernieuwing en innovatievraagstukken. Ze willen de aantrekkelijkheid van de regio Zuid- en Oost-Groningen als woon-, studie- en vestigingsplaats vergroten. Jaren na het vertrek van Philips uit Stadskanaal vinden ze het tijd om de ogenschijnlijke krimp te veranderen in groei met behulp van de bestaande krachten in deze regio. De verwachting is Makeport Mercurius na de zomer van 2021 de fysieke locatie laat inrichten én expertise kan inhuren. De bedoeling is om leerlingen en studenten van verschillende opleidingen en niveaus in projectteams aan de slag te laten gaan.

Ook stelt Makeport zich als doel een bijdrage te leveren aan de circulaire economie van Stadskanaal. Ze willen producten en diensten toepassen die hun oorsprong in de gemeente Stadskanaal hebben.

Datum 21 mei 2021 Rutger Breider

Oplevering Mozaïek Mercurius

STADSKANAAL – Op donderdag 17 mei wordt het gerestaureerde trappenhuis met het Mozaïek Mercurius van Johan Dijkstra op het voormalig Philipsterrein te Stadskanaal opgeleverd. Deze oplevering is voor genodigden.

Dit mozaïek is ontworpen in 1960 door Johan Dijkstra, medeoprichter van de Groninger Kunstkring De Ploeg.
De Ploeg viert dit jaar haar 100-jarig bestaan met vele activiteiten.

Het mozaïek is gemaakt van geglazuurde gekleurde baksteen en gemetseld aan een trappenhuis van de beeldbuizenfabriek van Philips Stadskanaal.

De beeldbuizenfabriek is gesloopt en ook het trappenhuis zou onder de slopershamer vallen. Maar het zou eeuwig zonde zijn om zo’n bijzonder en mooi kunstwerk te vernietigen. Een werkgroep heeft ervoor gezorgd dat het trappenhuis gebleven is en volledig gerestaureerd.

Dit trappenhuis zal een toeristisch informatiepunt worden: er is informatie over Johan Dijkstra, de Ploeg, Philips Stadskanaal, alle musea in de omgeving en ook over het huidig Business Park Mercurius en het (nog in aanbouw zijnde) zonnepark. Bovenin heeft men een prachtig uitzicht op de omgeving. Het mozaïek wordt door LED verlichting uitgelicht en ook in het trappenhuis is er een veelkleurige LED verlichting die zorgt voor mooie effecten.

In 2019 zal het definitief opengesteld worden voor publiek. Dit jaar wordt er nog gewerkt op het terrein en ook is de energievoorziening nog niet aangelegd. De verlichting zal daarom pas in 2019 operationeel zijn.

Wegens deze werkzaamheden is het terrein in verband met veiligheid niet toegankelijk. Echter: op enkele zaterdagmiddagen kunnen een beperkt aantal mensen onder begeleiding het trappenhuis bezoeken. Dit wordt bekend gemaakt op de website van Museum Philips Stadskanaal en daar kan men lezen hoe zich op te geven voor deelname. Kijk op: www.museumphilipsstadskanaal.nl

Datum 11 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Krakers moeten voormalig Philipsterrein verlaten

Voormalige Philipsfabriek en Kartcentrum na de brand in 2012STADSKANAAL – De krakers van het sterk vervuilde, voormalig Philips-terrein aan de Electronicaweg in Stadskanaal moeten het terrein binnen 48 uur verlaten. Dat heeft de rechtbank in Groningen vrijdag bepaald.

Er was een kort geding aangespannen door de curatoren van het terrein. Die willen het faillissement van de vroegere eigenaar TCN Sig Real Estate afhandelen.

De gemeente Stadskanaal is met de curatoren in onderhandeling om het voormalige Philips-terrein over te nemen en het Mercuriuspark aan te pakken. Die onderhandelingen zijn inmiddels vergevorderd. Het is mogelijk dat er in de toekomst een treinstation en een transferium komt.

[Bron: RTV Noord]

Datum 5 september 2014 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal