Direct naar de inhoud.

Stinkende mestvergister in Borgercompagnie onderworpen aan complete controle

Een bord aan de straat van de overlast veroorzakende mestvergister
F: RTV Noord

BORGERCOMPAGNIE – De Gemeente Veendam heeft donderdagmiddag samen met de Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en de provincie Groningen een zogeheten integrale controle uitgevoerd bij Dankers Bio Energy in Borgercompagnie. Buurtbewoners klagen al jaren over stankoverlast door het bedrijf.

De controle is uitgevoerd vanwege meerdere verzoeken bij de gemeente om te handhaven tegen het bedrijf. Naast de stank storen de omwonenden zich ook aan het vrachtverkeer dat van en naar het bedrijf rijdt.

Milieu en veiligheid

Tijdens een integrale controle wordt getoetst of het bedrijf alles op orde heeft als gaat om milieuregelgeving, veiligheid en andere zaken. Bij een overtreding wordt er een termijn vastgesteld waarbinnen de ondernemer dit probleem moet verhelpen. Als het probleem niet wordt opgelost kunnen er sancties volgen.

Omwonenden teleurgesteld

Buurtbewoners kon de controle bij de firma Dankers niet ontgaan. Toch gaan de omwonenden er niet van uit dat de problemen na de controle gelijk zijn opgelost. ‘Het feit dat er tien mensen op het erf staan betekent nog niet dat de stank voorbij is’, zegt een buurtbewoner.

De buurt is teleurgesteld in de gemeente omdat afspraken volgens hen niet worden nagekomen. Vorige week werd bijvoorbeeld een gesprek met de omwonenden van de mestvergister afgezegd door de burgemeester. ‘Met deze actie is niet gelijk het vertrouwen terug. Ik zie dit ook gewoon als een stunt zo vlak voor de verkiezingen’, aldus een buurtbewoner.

De gemeente laat weten dat de uitkomsten van de controles met de bewoners zullen worden besproken. ‘Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging’, aldus de gemeente in een brief aan de omwonenden.

Geen reactie

De eigenaren van Dankers Bio energy wilden niet reageren op de controles.

Dit is een artikel van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 15 februari 2022 Rutger Breider

Zonneparkbouwer maakt nieuwe afspraken over sluiten mestvergister Borgercompagnie

De mestvergister in Borgercompagnie (foto: Martijn Folkers / RTVNoord)

BORGERCOMPAGNIE – Als het Groningse bedrijf Powerfield een vergunning krijgt om een zonnepark te bouwen tussen Borgercompagnie en Tripscompagnie, wordt niet alleen de biovergistingsinstallatie gesloten en opgeruimd, maar ook worden de aanwezige mestsilo’s en het mestbassin van Dankers Bio Energy verwijderd.

Powerfield komt met deze aanvullende afspraken na gesprekken met omwonenden van de firma Dankers. Powerfield presenteerde eerder dit jaar een plan voor een zonnepark van 139 hectare groot op een deel van het land van Dankers. Als het plan door zou gaan zou Dankers zijn mestvergister stil zetten.

Eén silo blijft staan

Buurtbewoners reageerden kritisch op het plan. Ook werd er getwijfeld aan het feit of de vergister wel echt helemaal zou stoppen. Powerfield probeert met deze aanvullende afspraken die twijfels weg te nemen. Volgens de zonneparkbouwer blijft er uiteindelijk één silo staan zodat Dankers een regulier akkerbouwbedrijf kan voeren.
‘Met de nieuwe afspraken is zeker gesteld dat de geuroverlast en verkeershinder voor omwonenden verdwijnt. De biovergister, de mestopslag en de verkeershinder zal verdwijnen’, aldus CEO Jean-Louis Bertholet van Powerfield.

Unieke kans

Powerfield hoopt met de nieuwe afspraken de omgeving en het gemeentebestuur warm te maken voor het zonnepark. ‘Ons initiatief past in de conceptvisie van de gemeente Veendam die nu voor ligt, dat het langslepende conflict tussen de buurt met de firma Dankers wordt opgelost en dat er invulling wordt gegeven aan de groeiende vraag naar duurzame energie. Dit is een unieke kans voor het college en de gemeenteraad’, zegt Bertholet.
Datum 29 december 2021 Rutger Breider

Veendam neemt vergunningsaanvraag voor mestvergister Borgercompagnie toch in behandeling

Een van de mestvergisters van Dankers bij Borgercompagnie F: RTV Noord

VEENDAM – De gemeente Veendam neemt de revisievergunningsaanvraag van het bedrijf Dankers Bio Energy in Borgercompagnie toch in behandeling. De aanvraag draait om een pakket aan maatregelen om de stank die de mestvergister van Dankers Bio Energy veroorzaakt in te dammen. Het plan is om een schoorsteen van 25 meter hoog te bouwen plus een aantal bijgebouwen. De maatregelen zouden de geuroverlast voor de omgeving flink moeten verminderen.

Gemeente wil kunnen handhaven

Begin september besloot de gemeente de aanvraag niet in behandeling te nemen omdat Bio Dankers Energy de bijbehorende aanvraag voor een natuurvergunning actief zou hebben ingetrokken bij de provincie. Die natuurvergunning is voor de gemeente Veendam essentieel omdat die nodig is om te handhaven bij overschrijding van de geurnormen.

Dankers kan procedure weer starten

Het blijkt nu dat de gemeente Veendam de vergunningsaanvraag niet zo maar buiten behandeling had mogen stellen en komt daarom terug op die beslissing. De gemeente geeft Bio Dankers Energy de mogelijkheid om met aanvullende stukken te komen en de procedure rondom te natuurvergunning met de provincie weer op te starten.
Datum 28 december 2021 Rutger Breider

Dankers Bio Energy: ‘Gemeente Veendam dwarsboomt oplossing voor geurprobleem Borgercompagnie’

De mestvergister in Borgercompagnie (foto: Martijn Folkers / RTVNoord)

BORGERCOMPAGNIE – Niet Dankers Bio Energy maar de gemeente Veendam frustreert een oplossing voor de stankoverlast van een mestvergister in Borgercompagnie. Dat zegt eigenaar Martien Dankers van Dankers Bio Energy.

Dankers reageert op de uitspraken van wethouder Henk Jan Schmaal van vorige week over het stuklopen van de onderhandelingen tussen de gemeente Veendam en Dankers Bio Energy.

Beide partijen waren met elkaar in gesprek over een oplossing voor het geurprobleem doormiddel van de bouw van een 25 meter hoge schoorsteen en een aantal bijgebouwen bij de mestvergister. Een dergelijke schoorsteen zou het geurprobleem voor de omgeving drastisch moeten verminderen.

Onderhandelingen opgeschort

Wethouder Schmaal maakte tijdens een commissievergadering bekend dat alle onderhandelingen met Dankers zijn opgeschort omdat het bedrijf een aanvraag bij de provincie voor een natuurvergunning actief heeft ingetrokken. De bewuste vergunning is nodig om als gemeente te kunnen optreden tegen de geuroverlast.

De door Dankers aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een schoorsteen met bijgebouwen neemt de gemeente niet meer in behandeling.

Wij hebben nooit afspraken gemaakt met de gemeente over een milieuvergunning (Martien Dankers – Dankers Bio Energy)

Dankers zegt dat de natuurvergunning (ook wel stikstofvergunning genoemd) niet nodig is als het bedrijf er voor zorgt dat er minder ammoniak wordt uitgestoten. ‘Wij hebben nooit afspraken gemaakt met de gemeente over een natuurvergunning (enkel over een omgevingsvergunning, red.). Dat kan ook helemaal niet. Niet de gemeente, maar de provincie is het bevoegd gezag ten aanzien van de natuurvergunning’, stelt het bedrijf in een persbericht.

Wethouder Schmaal weerspreekt dit en zegt dat er wel degelijk afspraken met Dankers zijn gemaakt over de natuurvergunning.

Zonnepark

Dankers en de gemeente spreken ook nog over een tweede oplossing voor het geurprobleem. Namelijk de aanleg van een zonnepark van 189 hectare op het terrein van Dankers. Zonneparkexploitant Powerfield uit Groningen zou met Dankers hebben afgesproken dat als het park wordt gebouwd de mestvegister buiten bedrijf wordt gesteld.

We hebben een aantal concepten heen en weer gestuurd, maar er was zeker nog geen besluit (Henk Jan Schmaal – wethouder Veendam)

Volgens Dankers zouden de gesprekken met de gemeente Veendam hierover al in een ver gevorderd stadium zijn, maar wethouder Schmaal spreekt dit tegen. ‘We hebben een aantal concepten heen en weer gestuurd, maar er was zeker nog geen besluit. Bovendien gaan wij er ook niet over. Een dergelijk initiatief moet onder andere nog aan de zonnevisie worden getoetst, die de raad nog vast moeten stellen’, zegt Schmaal.

‘Gemeente is onbetrouwbaar en onzorgvuldig’

Dankers noemt in het verstuurde persbericht het college van de gemeente Veendam onbetrouwbaar en onzorgvuldig in het hele proces. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen het stopzetten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

‘Daar waar de oplossing voor de geurproblematiek zoals deze door de omwonenden wordt ervaren binnen handbereik was, trekt de gemeente de stekker eruit. Over het vervolg laat zij zowel ons als de omgeving in het ongewis. Wij betreuren dat zeer. Helaas rest ons nu niets anders dan ons weer concentreren op het volledig continueren van de huidige bedrijfsvoering. De gemeente laat ons geen andere keuze. Wij hopen echter dat de gemeente weer met ons de dialoog wil aangaan over de geurklachten.’

De gemeente heeft inmiddels externe expertise ingewonnen om de ontstane situatie te beoordelen.

Datum 14 september 2021 Arienne Dozeman


-advertenties-