Direct naar de inhoud.

Plannen voor nieuwbouw achter Mfa Nieuw-Buinen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het bouwen van woningen op het perceel achter Mfa Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. In januari vorig jaar werden de resultaten uit het dorpsbelevingsonderzoek in Nieuw-Buinen gepresenteerd. De uitkomsten lieten zien dat 37% van de ondervraagde inwoners vinden dat er onvoldoende woningaanbod is in hun omgeving. Het gaat hierbij vooral om levensloopbestendige woningen, sociale huurwoningen en woningen voor starters.

F: Google Streetview

De gemeente wil graag tegemoetkomen aan deze vraag en ziet het perceel achter Mfa Noorderbreedte als een geschikte plek voor dit plan. Met veel voorzieningen in de Mfa op loopafstand is deze locatie bij uitstek geschikt voor jonge gezinnen en ouderen. Wethouder Nynke Houwing: “Veranderende omstandigheden zorgen voor verschuivingen in de woonwensen. Bewoners die nu nog huren willen misschien graag een woning kopen. Ouderen die in een eengezinswoning wonen willen graag verhuizen naar een woning die geschikt is voor de oude dag. En jongeren kijken uit naar een zelfstandige en betaalbare woonplek. Met het bouwplan achter de mfa kunnen we in deze vraag voorzien.”

Het plan biedt nog veel ruimte voor inspraak. Dat is een bewuste keuze, want de gemeente wil dit project graag samen met de inwoners van Nieuw-Buinen invulling geven. Dorpsbelangen is daarom vertegenwoordigd in de projectgroep en roept omwonenden in Nieuw-Buinen op om mee te denken over de plannen voor dit nieuwbouwplan en de inrichting van het gebied. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij Dorpsbelangen. De gemeente organiseert bijeenkomsten om mee te denken en te praten om zo gezamenlijk een mooi resultaat neer te zetten met en voor de inwoners van Nieuw-Buinen.

MFA Noorderbreedte
Datum 25 juni 2021 Rutger Breider

Historische Vereniging krijgt nieuw onderkomen na brand

MFA Noorderbreedte

NIEUW-BUINEN – De Historische Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen heeft na anderhalf jaar zoeken een nieuw onderkomen. In november 2018 was er brand in hun vorige onderkomen ‘T Aailand, waardoor de collectie zo goed als verwoest werd. Machines en gereedschappen van de glasfabrieken in het dorp werden tentoongesteld aan bezoekers. Na de genoodzaakte sluiting heeft het museum nu een onderkomen in MFA Noorderbreedte.

De opening moet nog even wachten, want vanwege het coronavirus mag er nog niemand in het gebouw binnenkomen.

De brand in november 2018 F: Marc Dol – RTV1

 

 

Datum 9 juni 2020 Hielke Bosch

Woonwijk Maarsveld krijgt MFA

­STADSKANAAL – Er zijn plannen voor een nieuwe Multifunctionele  (MFA)  in de accommodatie woonwijk Maarsveld in Stadskanaal. De gemeente wil graag de mening van de buurtbewoners en houdt daarom een inloopavond.

De MFA wordt gebouwd voor OBS MR.Neuteboomschool, CBS de Maarsborg en wijkbelang Maarsveld. Mogelijk krijgen nog meer partijen een plekje in de MFA.

De gemeente heeft acht mogelijke locaties in beeld gebracht die in aanmerking kunnen komen voor de nieuwe MFA . Zij horen graag van de bewoners wat zij van de locaties vinden en welke locatie hun voorkeur heeft.

U bent van harte welkom op donderdag 28 november 2019 van 17:00 – 20:00 uur in wijklokaal Mr. Neuteboomstraat 5a in Stadskanaal.

Datum 22 november 2019 Harrie Schutte

Feestelijke start verbouw MFA Cereswijk

.

STADSKANAAL – Woensdag 23 januari om 13.30 uur is het officiële startmoment bij de nieuwe MFA Cereswijk. In deze nieuwe wijkvoorziening zullen de Stobbe met alle buurthuis- en welzijnsactiviteiten, OBS de Badde en de peuterspeelzaal een plekje krijgen.

De openingshandeling wordt samen met kinderen van OBS de Badde verricht door wethouder Brongers. Na het startmoment is er van 13.45 uur tot 14.30 uur gelegenheid om het gebouw te kijken aan de Ceresstraat 44.

Datum 20 januari 2019 Bert Jan Brinkman

Subsidie voor multifunctioneel centrum in Cereswijk

RTV1

STADSKANAAL – Vandaag is de beschikking binnengekomen voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie in de Cereswijk. LEADER, een Europees subsidieprogramma, stelt 250.000 beschikbaar om een multifunctionele accommodatie te realiseren met een zeer goede bezetting. Dit meldt de gemeente Stadskanaal.

De partijen die samen optrekken in dit project zijn erg blij met deze financiële impuls. Naar verwachting zal in januari 2019 de multifunctionele accommodatie (MFA) gereed zijn. Het voormalig schoolgebouw De Meander wordt levensduurverlengend gerenoveerd en omgebouwd tot MFA. In het kader hiervan worden diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Dit leidt tot een reductie van CO² uitstoot en een betere (toekomstbestendige) vastgoedexploitatie.

Wethouder Boen geeft aan erg tevreden te zijn met de officiële toekenning van de Europese gelden voor de realisatie van een Multifunctionele accommodatie in de wijk Cereswijk. “Dit geeft ons de mogelijkheid midden in de wijk een plek te creëren voor en door de wijkbewoners. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen naar dit centrum voor opvang, onderwijs of ondersteuning. Bewoners en organisaties organiseren in de multifunctionele accommodatie tal van activiteiten. Voor het runnen van deze accommodatie zijn de wijkbewoners onmisbaar.”

Aukje Oortwijn, namens Vereniging Bewonersbelangen Cereswijk. “We zijn erg blij te horen dat de subsidie na lang wachten is verstrekt. Dit maakt de invulling van een multifunctionele accommodatie, waarover we nog druk in bespreking zijn, een stuk concreter”.

“Welstad faciliteert vrijwilligers en bewoners bij alle activiteiten die worden georganiseerd in De Stobbe in Cereswijk. En dat zijn er veel! Voor de bewoners is het een ontmoetingsplek en bovendien het hart van de wijk. Fantastisch dat er, mede dankzij de betrokkenheid van de bewoners, geïnvesteerd wordt in een nieuwe MFA! We kijken er naar uit om samen creatief om te gaan met de nieuwe ruimte”, aldus Nel Kruit, directeur van Welstad.

“Fantastisch dat de multifunctionele accommodatie er komt, voor zowel de kinderen als de wijk”, aldus een enthousiaste Jan Hessel Kruit, directeur van OBS de Badde. “Onze school, de Badde, voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden. Met de nieuwe MFA gaan we weliswaar in vierkante meters terug, maar voldoen we wel aan alle onderwijskundige eisen. Wij kijken er naar uit om met buurtcentrum De Stobbe, de peuterspeelzaal en onze basisschool de Badde samen te gaan, al moet er nog wel veel gebeuren! We gaan samen een fantastische MFA realiseren waar Cereswijk trots op kan zijn.”

Een voorwaarde voor het samenbrengen van alle organisaties en activiteiten in de nieuwe MFA is dat alle partijen gebruik kunnen maken van elkaars ruimten als zij deze zelf niet nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld één grote ruimte is waarin kinderen overdag kunnen bewegen/spelen (het speellokaal) en waar in de avonduren en weekenden welzijnsactiviteiten worden georganiseerd.

Het beoogde MFA beschikt straks over een zeer goede bezetting. Doordat de MFA kleiner is in oppervlakte is het mogelijk om een sluitende exploitatiebegroting te realiseren. Met andere woorden: de multifunctionele accommodatie biedt de organisaties de mogelijkheid om meer geld te steken in hun primaire processen in plaats van in stenen.

Datum 14 maart 2018 Redactie

Maarswold krijgt een multifunctioneelcentrum

Francis Boen – (foto pvdastadskanaal.nl)

STADSKANAAL – De wijk Maarswold in Stadskanaal krijgt een eigen buurtcentrum. Het komt in de voormalige openbare G. W. Spitzenschool langs de Europalaan. Die school herbergt al jaren geen basisscholieren meer. Een deel van het pand wordt nog wel gebruikt door een peuterspeelzaal maar die verhuist binnenkort naar een nieuw onderwijsgebouw.

“De G.W. Spitzenschool komt dan leeg te staan”, zegt wethouder Francis Boen (PvdA) tijdens de raadsvergadering maandagavond. Het gebouw is eigendom van de gemeente Stadskanaal. De wijk Maarswold had nog geen buurtcentrum. Ook hoopt de wethouder dat het onderkomen de wijkbewoners inspireert opnieuw een wijkraad te vormen.

Inwoners van de wijk Maarswold krijgen met het multifunctioneel onderkomen een prachtige centrale plek om samen te komen voor allerlei activiteiten. Ook repeteert er de plaatselijke muziekvereniging. Verder komt er ruimte voor zorgorganisatie Philadelphia. Die geeft huisvesting en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. De vierde gebruiker van het pand wordt het Noorderpoort. Er worden vanaf volgend jaar praktijklessen gegeven gericht op innovaties in zorg en thuishulp.

Datum 19 december 2017 Bert Jan Brinkman

Feestje SPW ongepast

MFA op Sportpark Noord (f: Lefier)
MFA op Sportpark Noord (f: Lefier)

STADSKANAAL – Het bestuur van voetbalvereniging SPW moet zijn verontschuldigingen aanbieden aan de omwonenden van het sportcomplex aan de Berkenstraat. Dat staat in een schrijven van burgemeester Baukje Galama aan het bestuur van de voetbalclub.

Op 4 mei, voor en tijdens de dodenherdenking, vierde de voetvalclub een periodekampioenschap op uitbundige wijze. Te uitbundig en daarom vonden buurtbewoners het ongepast op 4 mei. Tijdens de raadsvergadering werden de klachten van de omwonenden door D66 Stadskanaal geventileerd. Burgemeester Galama noemt het feestje in de brief aan het bestuur ongepast. [ bron: Dvhn ]

Datum 6 juni 2014 Bert Jan Brinkman

Levensgrote kindertekeningen in nieuwe Bibliotheek Musselkanaal

De kindertekeningen
De kindertekeningen

MUSSELKANAAL – Bibliotheek Musselkanaal heeft per 7 april een nieuwe plek in de multifunctionele accommodatie Lint. De kinderafdeling heeft een speciale wand die bestaat uit levensgrote kindertekeningen. Afgelopen woensdag hebben de makers van deze tekeningen het resultaat bewonderd.

Wedstrijd
Alle kinderen van 6 en 7 jaar die lid zijn van de Bibliotheek in Musselkanaal konden meedoen aan een tekenwedstrijd. De tekeningen zijn beoordeeld door een deskundige jury, met daarin onder andere wethouder Erik Bieze. De winnende tekeningen zijn onderdeel geworden van een speciale wand in de kinderafdeling van de nieuwe Bibliotheek. Van één van de winnende tekeningen is een kleurplaat gemaakt.

Onthulling
Woensdag 9 april hebben de kinderen van de winnende tekeningen een bezoekje aan de nieuwe Bibliotheek gebracht. Ze konden met eigen ogen het resultaat bewonderen en hebben een cadeautje in ontvangst genomen.

Datum 10 april 2014 Bert Jan Brinkman

Een bezorgde Musselkanaalster over jeugdsoos De kameleon

HeggerankMUSSELKANAAL – Het centrum van Musselkanaal gaat binnenkort op de schop. Hiervoor heeft de gemeente 1.2 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast wordt er ook nog eens negen ton gestoken in de verhuizing van sociaal cultureel centrum De Kameleon en de bibliotheek naar leegstaande ruimten in het verzorgingscentrum De Heggerank dat omgebouwd wordt tot MFA. De jeugdsoos en de bibliotheek worden dan, na de verhuizing, met de grond gelijk gemaakt om vervolgens ruimte te maken voor ongeveer 150 parkeerplaatsen en voor een apart podium en plein voor bijvoorbeeld de kermis.

Hans de Jonge
Hans de Jonge

Dat niet alle Musselkanaalsters het eens zijn met de verhuizing van ‘De Kameleon’ naar ‘De Heggerank’ blijkt uit het verhaal van Hans de Jonge. Hij vindt het een belachelijk idee. “De gemeente steekt negen ton in een gebouw van zorggroep Meander. Dat is dus bijna een miljoen voor een andermans pand”. Volgens Hans de Jonge had het allemaal veel goedkoper gekund om de Kameleon voor een ton op te knappen of om die voor dat bedrag te verplaatsen naar één van de overige leegstaande panden in het centrum. “Het overige geld hadden we dan kunnen gebruiken voor andere dingen in ons centrum.  Ook waren er veel dorpsbewoners die al, ruim voor de make-over aan de gemeente hadden aangegeven om De Kameleon gewoon te behouden op de huidige plek. Maar er is niet naar ons geluisterd. We hangen er maar een beetje bij. Bovendien, een Jeugdsoos tussen de bejaarden in. Hoe bedenk je het”, aldus de Jonge.

Hans de Jonge in “S-Express / actualiteiten” bij RTV Stadskanaal

Datum 27 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Scholen Gasselternijveen verhuizen naar MFA

GASSELTERNIJVEEN – In Gasselternijveen wordt op dit moment een MFA (Multifunctionele Accomodatie) gebouwd, waar uiteindelijk een groot deel van de openbare voorzieningen in gehuisvest zullen worden. Op termijn zullen o.a. het dorpshuis, de kinderopvang, de geldautomaat, de peuterspeelzaal en vele andere organisaties in het gebouw zitten. De eerste fase van de nieuwbouw is bijna opgeleverd. De beide scholen in het dorp zullen de eerste bewoners van het nieuwe MFA worden.

Hoewel je het aan de buitenkant nog niet direct zou zeggen gaat dit weekend de eerste school, ’t Kompas, verhuizen naar de nieuwbouw. De verhuizing staat gepland voor vandaag t/m maandag. De nieuwbouw is aan deze school vastgebouwd. De oude lokalen van de school worden nu verder verbouwd als tweede fase van de verbouwing. Daar zullen dus de andere organisaties onder andere een plek krijgen.

De ander school in Gasselternijveen, de OBS J. Emmens zal verhuizen in het weekend na sinterklaas, van 6 tot 9 december. De lokalen van de scholen kenmerken zich door de vrolijke kleuren en grote glaspartijen, waardoor er veel licht binnen kan vallen. De beide scholen komen in dezelfde vleugel te zitten, en gaan veel dingen delen, zoals het schoolplein en de gemeenschapsruimte.

Foto’s: Johan Orsel en OBS J. Emmens

Datum 21 november 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal