Direct naar de inhoud.

Omwonenden zoutwinning Borgercompagnie willen afsluiting van ‘Nedmagweg’

Bord dat aangeeft waar het transport van Nedmag langs moet (foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

VEENDAM – Omwonenden van de zoutwinning van Nedmag bij Borgercompagnie zijn boos op de gemeenten Veendam en Midden-Groningen. Volgens de bewoners is de ontsluitingsweg van de zoutwinlocatie nooit op de juiste gronden vergund.

.
Ze vragen beide gemeenten en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om het gebruik van de weg stil te leggen.
Nedmag is op de locatie bezig met de voorbereidingen voor het slaan van nieuwe zoutbronnen. De weg wordt gebruikt om al het bouwverkeer buiten Borgercompagnie te houden.

‘Dit gaat voor gevaarlijk situaties zorgen’

De vrachtwagens rijden vanaf deze week via de Veendammerweg en een klein stukje van de Kalkwijk richting de zoutwinning, maar de omwonenden vinden dat geen oplossing.
‘Het is precies het stuk waar ook de fietsers de Kalkwijk op gaan of juist net verlaten. Dit gaat voor hele gevaarlijke situaties zorgen. Ik ben bang dat die fietsers zich vaak in de dooie hoek van de vrachtwagens bevinden’, zegt voorzitter Hielke Penninga van bewonersvereniging ’t Kalkwijksterlint.

‘Weg is illegaal’

Volgens de omwonenden ligt de weg er bovendien illegaal. De gemeente Veendam zou een vergunning hebben verleend op het moment dat er nog sprake was van een agrarische kavelweg in plaats van een ontsluitingsweg voor een industriegebied en dus voldoet die vergunning niet meer, zeggen de omwonenden.
‘Er is voor ons gevoel opnieuw sprake van een procedure die niet zuiver verloopt ten voordele van een mijnbouwbedrijf. Daar hebben we helaas wat meer ervaringen mee in het Groningse’, aldus Penninga.
In oranje is de nieuwe weg aangegeven (bron: RTV Noord)

‘Weg wordt aangegrepen om tegen mijnbouw te protesteren’

Wethouder Schmaal van de gemeente Veendam zegt dat de vergunning wel degelijk voldoet. ‘Die vergunning is van langer terug, maar we wisten toen al wel dat die weg uiteindelijk hiervoor gebruikt zou worden. De bewoners die nu klagen zijn tegen de mijnbouw en grijpen de weg aan om bezwaar te maken’, aldus Schmaal.
Penninga geeft toe dat de ontsluitingsweg inderdaad een aanleiding is om opnieuw te protesteren tegen de mijnbouw in het gebied. In de omgeving zitten ze totaal niet te wachten op de nieuwe zoutputten.
‘We zijn natuurlijk sowieso tegen de zoutwinning met alle risico’s, dus eigenlijk liever helemaal geen zoutwinning. Maar als er dan toch een weg aangelegd moet worden, dan een route die voor zowel Borgercompagnie als ons bij de Kalkwijk veilig is’, zegt Penninga.
Het stukje van de Kalkweg waar zowel de vrachtwagens als de fietsers gebruik van maken (foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

Midden-Groningen gedoogt

De weg ligt voor een klein deel op het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen. Die gemeente is tegen de mijnbouw in het gebied, maar gedoogt omwille van de veiligheid het gebruik van de weg.
Dit is een artikel van RTV Noord en Jeroen Willems. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.
Datum 8 februari 2022 Arienne Dozeman

Wat is de toekomst van Wedeka met haar 1500 werknemers?

Hoe moet het verder met sociaal werkbedrijf Wedeka waar rond de 1500 mensen werken? De vijf deelnemende gemeenten nemen er binnenkort een beslissing over. Drie opties zijn onderzocht: afbouwen, opsplitsen of ombouwen.

F: Google Streetview

Aanleiding voor de onderzoeken is het miljoenenverlies waar het Wedeka al jaren mee kampt. Het verlies betrof vorig jaar zo’n zeven miljoen euro. De jaarlijkse tekorten raken de gemeenten Stadskanaal (42 procent) en Veendam (25 procent) als grootste aandeelhouders het hardst. Deze partijen dringen dan ook het meest aan op verandering in de structuur van Wedeka.

Dit zijn de drie opties

De drie opties in het kort. Bij het afbouwscenario blijft Wedeka bestaan, maar wordt het aantal werknemers langzaam steeds minder door pensionering en een geringe instroom. Bij opsplitsscenario zal Wedeka worden opgeheven en zullen alle werknemers worden ondergebracht bij de gemeente waarin ze wonen. Het ombouwscenario houdt in dat Wedeka volledig verandert in een leer-werkbedrijf.

Hoe denken de gemeentes erover? Een overzicht.

Veendam

Voor Veendam is het opsplitsen van het bedrijf een reëel scenario. ‘Opknippen van Wedeka zou beter zijn als het gaat om directe sturing’, zei wethouder Henk Jan Schmaal vorige week. ‘Het belangrijkste is dat de tekorten bij Wedeka moeten teruglopen. Als je daar serieus naar kijkt moeten tekorten nu worden weggewerkt door inkomsten te verhogen. Het is dan wel een beetje gek dat een product duurder wordt, waardoor aandeelhouders meer moeten betalen en dat daardoor het tekort kleiner wordt. In onze ogen kan dat anders.’

Stadskanaal

Wethouder Johan Hamster van Stadskanaal is tevens voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van Wedeka. Hij wil op dit moment niks zeggen over welke kant de gemeente Stadskanaal op wil met het sociale werkbedrijf. ‘Als dagelijks bestuur nemen we binnenkort een standpunt in. Dat hadden we eigenlijk al begin deze maand willen doen, maar we hebben langer de tijd nodig. Het wordt nu uiterlijk eind deze maand’, zegt Hamster.

Andere aandeelhouders

Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn zijn voor een veel kleiner deel aandeelhouder van Wedeka. De tekorten bij het werkvoorzieningsschap drukken daardoor minder zwaar op de begroting. De behoefte om zaken te veranderen bij Wedeka lijkt bij die gemeenten dan ook minder groot. Bovendien hebben deze gemeenten nog andere werkvoorzieningsschappen waarmee wordt samengewerkt.

Midden-Groningen

Wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen: ‘Wij zijn een kleine partij. Wij discussiëren mee, maar zijn eigenlijk neutraal. Onze mensen zitten goed bij Wedeka, maar ze kunnen ook zo aansluiten bij ons eigen Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI).’

Midden-Groningen heeft rond 120 mensen aan het werk bij Wedeka. Een groot deel daarvan zit bij de plantsoenendienst in Menterwolde. De rest doet productiewerk in Veendam of wordt ergens anders gedetacheerd.

‘Voor ons is het belangrijk dat de voorwaarden voor onze mensen die bij Wedeka werken goed zijn en natuurlijk dat de kosten niet teveel oplopen. Maar het kost nou eenmaal geld. Wij hebben de raad uitgelegd waarom die kosten zo hoog zijn en die begrijpen dat ook. Wij zien trouwens dat de kosten bij Wedeka en BWRI ongeveer gelijk zijn’, zegt Verschuren.

Westerwolde

Wethouder Giny Luth van Westerwolde zei afgelopen week in de gemeenteraad dat de gemeente al eerder heeft gekeken naar de mogelijkheden van opsplitsing. ‘Toen hebben wij gezegd: dat doen we niet. Daar sta ik nog steeds achter. Wedeka is een mooi bedrijf en ik hoop dat het ook van ganser harte dat het een mooi bedrijf mag blijven’, zei Luth deze week tijdens de raadsvergadering.

Borger-Odoorn

Borger-Odoorn wil op het moment van onderhandelen niet aangeven hoe ze precies in de wedstrijd zit. Vanuit de raad wordt er intussen afgewacht. ‘We hebben nog geen eenduidig standpunt hierover, omdat we niet weten wat de gevolgen zijn. We hopen dat ze wel voor de goede variant gaan kiezen. We vinden het belangrijk dat het voor de kwetsbare mensen goed geregeld is’, zegt fractievoorzitter Harm Greven van Gemeentebelangen in Borger-Odoorn.

Over de inhoudelijke scenario’s die nu op tafel liggen, is de gemeenteraad van Borger-Odoorn niet bijgepraat. ‘Er moet wel iets veranderen, dat is ons ook opgelegd. En dat gaat gevolgen hebben, op welke manier dan ook. Dat houden we nauwlettend in de gaten. Wij willen het beste voor de mensen bij de Wedeka’, zegt Greven.

Ook de VVD wacht af met welk voorstel het college bij de raad komt. ‘We staan er heel open in. Er moet eerst een concreet voorstel komen. Ons aandeel is ook erg klein. Maar we moeten nu ook niet te veel gaan roepen met z’n allen, om verwarring te voorkomen’, aldus Erik Huizing.

‘We weten dat Wedeka in zwaar weer zit’, zegt Martin Hoogerkamp van D66. ‘We zijn daar als fractie ook voorzichtig mee om er iets over te zeggen, omdat het om kwetsbare mensen gaat. We kijken nu even vanuit de zijkant, om niet door een porseleinkast te lopen. Wij zijn ook een kleine speler in het geheel.’

Patstelling?

Om een van de drie varianten (afbouwen, opsplitsen of ombouwen) te kunnen kiezen zullen vier van de vijf aandeelhouders voor dezelfde variant moeten kiezen. Er lijkt een patstelling te zijn ontstaan tussen de grote jongens (Stadskanaal en Veendam) en de overige drie gemeenten (Midden-Groningen, Westerwolde en Borger-Odoorn).

Daar naar gevraagd wil voorzitter Hamster niet reageren. ‘Ik ga daar niks over zeggen. Het overleg dat we hebben is constructief en we hopen zo snel mogelijk een beslissing te maken’, aldus Hamster.

Bron: RTV Noord

Datum 20 juni 2021 Rutger Breider

Veendamse kinderen minder kans op arbeidsmarkt

VEENDAM – Kinderen die opgroeien in de gemeente Veendam hebben, volgens onderzoek van de Volkskrant, de minste kans op de arbeidsmarkt. Niet alleen Veendam staat onderaan de lijst van gemeenten die het later financieel zwaar krijgen, maar ook inwoners van Midden-Groningen, Oldambt, Appingedam en de stad Groningen. Het bevestigt min of meer de wijsheid dat wie voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje wordt.

Volgens Arjen Edzes, socioloog en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), spelen er in het onderzoek van de Volkskrant twee effecten door elkaar. ‘Het ene is dat ouders een zekere mate van armoede overdragen op hun kinderen, waardoor de armoede bestendigt in generaties. En als je dan ook nog eens opgroeit in een omgeving met sociaal minder economische omstandigheden, is de kans op om die plaats verder vooruit te komen minder groot’, legt hij uit.

Stigma’s bij kinderen

De RUG onderzoekt soortgelijke omstandigheden al langer in de Veenkoloniën, waar het beeld van het Volkskrant-onderzoek bevestigd wordt. ‘Het verleden dat ouders hebben opgebouwd, leidt bijvoorbeeld tot stigma’s bij hun kinderen’, gaat Edzes verder. ‘Zo wordt een bepaald verwachtingspatroon op kinderen overgedragen. Er wordt in sommige gezinnen genoegen genomen met een minder onderwijsniveau dan elders.’

Oplossing

‘Je kunt niet snel een oplossing bedenken om hier iets aan te doen’, voegt Edzes er meteen aan toe. Als daartoe toch een poging gewaagd moet worden, ligt er in het onderwijs volgens hem een sleutel. ‘Als je iedereen probeert hetzelfde onderwijs te geven, maakt dat de kans om vooruit te komen het grootst.’ Stadswijken anders samenstellen zou ook kunnen helpen, al is Edzes zich er ook van bewust dat dit niet in een handomdraai gebeurt.

Om een ommekeer te bewerkstelligen moeten instellingen die minder kansrijke gezinnen de helpende hand bieden, eerst allemaal op dezelfde lijn zitten, vindt Edzes. Meer werkgelegenheid draagt daar volgens hem ook aan bij. ‘Zo worden de kansen voor bepaalde gezinnen om samen vooruit te komen een stuk groter’, besluit hij.

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 12 oktober 2020 Hielke Bosch

Tekort van zeven miljoen euro: gemeenten onderzoeken opheffing Wedeka

F: Google Streetview

REGIO – De vijf gemeenten die betrokken zijn bij sociaal werkbedrijf Wedeka in Oost-Groningen onderzoeken of het voordeliger is om Wedeka op te heffen en op te splitsen. Een tekort van 7 miljoen euro is de aanleiding voor het onderzoek. Wedeka heeft zo’n 1600 medewerkers. Voor elk van die medewerkers krijgen de gemeenten vanwege rijksbezuinigingen steeds minder geld. De gemeenten Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn kunnen de oplopende tekorten niet langer dragen.

De top is bereikt

‘Het heeft nu de top bereikt’, vertelt voorzitter Johan Hamster van Wedeka. ‘Wij krijgen per deelnemer van Wedeka ongeveer 5000 euro te weinig. Daardoor ontstaat het tekort.’ Het eigenlijke tekort is zo’n 8,5 miljoen euro. Door een reeks maatregelen wordt het tekort beperkt tot 7 miljoen euro. Maar ook dat is nog altijd veel te veel, zegt Hamster. ‘We zitten hier als gemeenten zo in de knoop. Dit is niet houdbaar voor ons. We moeten nu alle mogelijkheden onderzoeken en het enige scenario dat we nog niet bekeken hebben, was het opsplitsen van Wedeka en het personeel onder brengen bij de gemeenten.’

Het is nog slechts een scenario

Het is slechts een van de vijf scenario’s, benadrukt Hamster. Er is dus niet gezegd dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. ‘Maar het is wel een bijzonder scenario. We doen het niet graag, maar we moeten het onderzoeken om niets uit te sluiten.’  De situatie is volgens Hamster enorm frustrerend, omdat Wedeka goed functioneert. ‘Zelfs in coronatijd gaat het hartstikke goed’, verzucht hij. ‘Maar de aantallen zijn hier verhoudingsgewijs zo groot, dat het financieel niet vol te houden is.’

Financiële gevolgen onderzocht

Mocht het zo ver komen dat Wedeka ophoudt te bestaan, dan zou het personeel in dienst komen bij de gemeente waarin het personeelslid woont. Aan de beschermde status van de Wedeka-medewerkers zou niets veranderen. Met het onderzoek worden met name de financiële gevolgen van een dergelijke stap onderzocht.

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek klaar is.

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 1 oktober 2020 Hielke Bosch

Dorpen vragen om handhaving bouwactiviteiten Windpark N33

Fundering – Foto ingezonden door
Johan Mulder

WINDPARK N33 – Vanuit de DorpenAlliantie Oost Groningen is door de dorpscoöperatie Meeden, de dorpscoöperatie Ommelanderwijk en Vereniging Dorpsbelangen Westerlee vorige week gezamenlijk een handhavingsverzoek ingediend bij de betrokken gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Veendam en het Rijk.

In afwijking van het ingediende ontwerp?

Een inwoner van de dorpen heeft bij de betrokken dorpenorganisaties aan de bel getrokken. Nu dat de wieken en onderdelen van de windturbines voor Windpark N33 worden aangevoerd, werd bij een bezoek aan de bouwsite vanaf de openbare weg opgemerkt dat de funderingen tot enkele meters boven het maaiveld liggen. Dit lijkt in afwijking te zijn van de verleende omgevingsvergunning en de aangeleverde ontwerptekeningen in het inpassingsplan.

De betrokken dorpen vinden dan ook dat hierop gehandhaafd moet worden en vragen om garanties voor het aanhouden van de maximale as- en tiphoogte van de 35 turbines. Minimale aanpassing van as-hoogte en wieklengte zal de initiatiefnemers een hoger rendement opleveren, maar zal ook bijdragen in het vergroten van de overlast ten gevolge van slagschaduw en lawaai.

De dorpen stellen daarnaast dat als dorpsgenoten en particulieren in afwijking van een verleende bouwvergunning een kozijn enkele centimeters verplaatsen, dit resulteert in een bouwstop. De DorpenAlliantie is van mening dat dit bij een afwijking ook voor grote projectontwikkelaars moet gelden. Nu dat het windpark er gaat komen, willen de dorpen nadrukkelijk een vinger aan de pols houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Foto ingezonden door L. Zondag

Verruimen werktijden bouwwerkzaamheden

Bij leden van de dorpsalliantie is getoetst hoe ‘men’ stond tegenover het verruimen van de werktijden. Ondanks dat op deze vraag negatief is geantwoord, lijkt het er op dat men medewerking wil gaan verlenen aan het verruimen van de werktijden.

Betrokken dorpen zijn op dit moment in afwachting van een schriftelijke reactie van de aangeschreven gemeenten.

Foto ingezonden door L. Zondag

(ingezonden)

Datum 5 augustus 2020 Redactie

Wedeka wil locaties sluiten

F: Google Streetview

REGIO – Om de oplopende tekorten het hoofd te bieden gaat sociaal werkbedrijf Wedeka op termijn locaties sluiten. Dit kan omdat het aantal werknemers terugloopt. Het bestuur van Wedeka kijkt in eerste instantie naar locaties die worden gehuurd. Een aantal daarvan zouden binnen nu en twee jaar gesloten kunnen worden. Verder zijn de eigen locaties in Stadskanaal en Ter Apel in beeld. Die zouden volgens het nieuwe bedrijfsplan over vijf jaar gesloten kunnen worden.

Tekort van 6,9 miljoen

De plannen kwamen ter sprake tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Wedeka. Directeur Grietje Kalfsbeek besprak met de vijf aandeelhouders (Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn) de financiële situatie van het bedrijf en die ziet er niet rooskleurig uit. In 2021 wordt een tekort van 6,9 miljoen verwacht en dat loopt in de jaren daarna na verwachting op tot 8 miljoen euro.

‘Het grote probleem voor Wedeka, met 1500 mensen in dienst, is het aantal leidinggevenden dat wij moeten vervangen. Dat werk werd eerst door een medewerkers van de sociale werkplaats (sw) gedaan, maar als zo iemand met pensioen gaat moeten we daar iemand voor terughalen die tien keer zo duur is’, zegt Kalfsbeek die verder de teruglopende subsidies als grootste probleem noemt voor de tekorten.

Nieuw bedrijfsplan

Met een nieuw bedrijfsplan, dat geldt voor de periode 2020-2030, hoopt Wedeka de tekorten niet nog verder te laten stijgen. Naast het afstoten van locaties, wordt er gedacht aan het zoeken van nieuwe klanten en het verhogen van de tarieven. Verder wil het bestuur kijken of er meer sw-medewerkers onder één leidinggevende kunnen werken. Gebeurt dit allemaal niet dan kunnen de tekorten zelfs oplopen tot 11 miljoen euro per jaar. Het nieuwe bedrijfsplan, dat nu nog een concept, zal de aankomende tijd met de verschillende aandeelhouders worden besproken.

Financieel lijkt Wedeka niet extra geraakt door de corona. Het bedrijf verloor zo’n vier ton in de eerste maanden van het jaar, maar daar staat een compensatie van het rijk van 1,7 miljoen euro tegenover. ‘Dus daar hebben we nog wat marge’, aldus Kalfsbeek.

Corona

Toch heeft ook bij Wedeka het virus veel impact gehad. ‘De schrik was in het begin groot bij onze werknemers’, zegt Kalfsbeek. ‘In de eerste coronamaand zat ook veertig procent thuis, maar dat gaf ons de ruimte om plannen te bedenken en aanpassingen te doen op de werkvloer. In de maanden daarna gingen er weer steeds meer mensen aan het werk en nu zitten we weer op honderd procent!’

 

 

 

 

 

 

Bron: RTV Noord

 

Datum 4 juli 2020 Hielke Bosch

Wisselexpositie ‘Theo van den Boogaard spoort wél’

Theo van den Boogaard

ZUIDBROEK – Komend weekend, 14 en 15 september, is de allerlaatste mogelijkheid om de wisselexpositie ‘Theo van den Boogaard spoort wél’ in het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum te bezoeken. Deze bijzondere expositie, met veel aandacht voor Theo’s stripfiguur Sjef van Oekel, werd een jaar geleden geopend als eerbetoon aan het werk van Nederlands bekendste striptekenaar.

Van den Boogaard, woonachtig in Amsterdam, werd vooral bekend van de Sjef van Oekel-strips, over de belevenissen van de zeer bekende en evenzeer omstreden televisiepersoonlijkheid Sjef van Oekel, gespeeld door Dolf Brouwers. In Nieuwe Revu verscheen in 1976 ‘Sjef van Oekel in de Bocht’. Van deze strip verschenen vele albums, ook in het buitenland.

Na komend weekend is er op 21 en 22 september het jaarlijkse Modelspoorweekend in het museumstation. Deze keer met een aantal nog niet eerder in het museum vertoonde modelbanen. Aansluitend kunt u vanaf 5 oktober de nieuwe wisselexpositie over het leven van de machinIst en de conducteur komen bezoeken.

Het NNTTM is eigenaar van het geheel herstelde monumentale Waterstaatsstation 3e klasse uit 1865. In het station bevindt zich het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum. Het museum is iedere zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en daarnaast voor groepen op afspraak.

Datum 10 september 2019 Redactie

Ruigste run van de Veenkoloniën

Ruigste run van de Veenkoloniën.

BORGERCOMPAGNIE – Komende zondag 15 september vindt voor de 4e keer de Ruigste Run van de Veenkoloniën plaats. De Ruigste Run van de Veenkoloniën is een mudrun door het fraaie Adriaan Tripbos, gelegen tussen Borgercompagnie en Tripscompagnie. Al 1200 deelnemers hebben zich opgegeven om door de modder te ploeteren, te zwemmen, te klimmen en touw te zwaaien.

De mudrun is een uitdaging voor jong en oud, voor sportievelingen en recreanten, solo, met je kinderen of met een groep collega’s, vrienden of sportmaatjes. Door de verschillende afstanden (4,5 km, 7,5 km of 15 km) is de mudrun voor iedereen een realistische uitdaging.

De deelnemers aan vorige edities waren enthousiast. Het weer beloofd zondag goed te worden en er zijn nog een aantal startplaatsen beschikbaar…. Ga de uitdaging aan!

Voor meer informatie www.ruigsterun.nl

Datum 13 september 2019 Redactie

Perfect weer om binnenkort te schaatsen

F) Pixabay

WEERONLINE – Precies tijdens de voorjaarsvakantie in Midden- en Noord-Nederland breekt een ijskoude winterperiode aan. Het is perfect weer om de schaatsen onder te binden en veel ijsbanen zullen door de vrieskou vanaf zondag al hun deuren openen.

Schaatsen op grote plassen en vaarten is voorlopig nog erg riskant. Door de stevige wind ontstaan gemakkelijk wakken en dunne plekken in het ijs.

Wie zich volgende week op het ijs waagt doet er goed aan zich warm aan te kleden. Er staat een ijskoude oosten- tot noordoostenwind en daarmee ligt de gevoelstemperatuur overdag tussen -6 en -10 graden! De middagtemperatuur komt maandag, dinsdag en woensdag op veel plaatsen rond het vriespunt uit. Zulke zogenaamde ijsdagen hebben we zo laat in het winterseizoen sinds 2013 niet meer gehad. Daarbij waait het overwegend matig. Wel is het prima weer met veel zon en enkele wolkenvelden.

Lekker weer om erop uit te trekken
Ondanks de lage gevoelstemperaturen is het prima weer om buiten bezig te zijn. Niet alleen is het prima schaatsweer, ook zijn de weercondities bijvoorbeeld perfect voor een stevige wandeling. Het wandelweercijfer is over het algemeen een 8. Ook liefhebbers van een koude hardloopronde kunnen hun hart ophalen met de lage temperaturen en veel zonneschijn.

Bron: Weeronline

Datum 22 februari 2018 Redactie

NL-Alert Hoogezand ivm gaslek door vuurwerk

F) Pixabay

HOOGEZAND – (update) Brandweer Groningen meldt op twitter: In Hoogezand aan de Pallas is een gaslekkage, hier is er opgeschaald naar Grip1. Er zijn inmiddels meerdere huizen preventief ontruimd.  De tijdelijke opvang voor deze mensen vindt plaats in Zorgcentrum Woldwijck.

Naar verluidt zou de gaslekkage zijn ontstaan door zwaar vuurwerk wat terecht kwam in een put.

Zojuist is er een NL-Alert uitgegaan met de waarschuwing geen vuurwerk af te steken in de omgeving Pallas en ramen en deuren te sluiten.

UPDATE: De gaslekkage is inmiddels verholpen en alles is weer veilig!

Info: Aat den Oss.

 

Datum 1 januari 2018 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal