Direct naar de inhoud.

PvdA 2e kamer dringt aan op onderzoek zonnepark

Zonne energie i.p.v. windturbines

EXLOO – De PvdA in de Tweede Kamer eist van minister Kamp dat hij het zonnepark ‘Zonkoloniën’ als alternatief voor het Windpark Drentse Monden en Oostermoer serieus gaat onderzoeken. De PvdA-Kamerfractie wil dat minister Kamp een persoonlijk een gesprek gaat voeren met de Stichting Zonkoloniën. De PvdA doet hiermee een nieuwe poging om het uitgewerkte plan voor een solarpark op de tafel te krijgen.

Meeden

Dat is de uitkomst van intern overleg in Exloo tussen PvdA’ers in de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Drenthe, gemeenteraden in de Drents-Groningse Veenkoloniën en het landelijk partijbestuur. Kamp krijgt tijdens een spoeddebat van regeringspartij PvdA te horen dat er in de Veenkoloniën geen onomkeerbare besluiten over het omstreden windpark mogen worden genomen. “Dat geldt ook voor Meeden. Ook daar zijn plannen voor een zonnepark die het bestuderen waard zijn’’, zegt PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken.

Dekken was naar Exloo gekomen om de binnenbrand in zijn partij te blussen. PvdA’ers in de Drents/Groningse grensstreek dreigden afgelopen vrijdag hun medewerking aan de verkiezingscampagne te staken. Ze voelen zich geschoffeerd door PvdA-Kamerlid Albert de Vries die de regio een gebrek aan daadkracht verweet bij het uitwerken van een alternatief plan voor het windpark.

Woede

De Vries zei: “Ik vind dat het in de regio stil blijft.” Daarmee haalde hij zich de woede op de hals van lokale partijgenoten, die het uitgewerkte zonnepark omarmen. Vandaag wordt het alternatief van Stichting Zonkoloniën door de initiatiefnemers nog eens uitgebreid toegelicht. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in Buinen voor gemeenteraden in de grensstreek en Provinciale Staten van Drenthe.

De Vries was gisteren niet aanwezig bij het interne overleg op het gemeentehuis van Borger-Odoorn. Landelijk PvdA-bestuurslid Harry Vogelaar probeerde daar de schade voor zijn partij te repareren. Ook het Drentse PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert, dat enkele weken geleden nog hamerde op een time-out, was niet aanwezig. Zij lieten zich vertegenwoordigen door Van Dekken. Het Groningse Kamerlid gaf toe dat De Vries de plank mis had geslagen met zijn kritiek, dat het plan nog onvoldoende is uitgewerkt. ,,Mijn indruk is juist dat het zonnepark aan alle duurzaamheidseisen voldoet.’’

Platform storm

Jan Nieboer

Jan Nieboer van actiegroep Platform Storm verwacht dat de PvdA definitief achter het solarpark van Stichting Zonkoloniën gaat staan. ” Anders schiet de partij zichzelf in eigen voet. Je kunt niet eerst een motie indienen voor een bezinningsperiode waarin alternatieven worden bekeken en vervolgens de mensen hier weer laten zakken. Dat zou kiezersbedrog en onbetrouwbaar leiderschap zijn.’’

Zonnepark

Nieboer zegt op alle bijval te rekenen van de PvdA. “Dan doen ze wat de kiezers van hun verwachten en voorkomen ze gezondheids- en materiële schade bij de achterban. ’’Henk Zwiep, fractievoorzitter van de PvdA in Borger-Odoorn, gaat er vanuit dat het zonnepark een eerlijke kans krijgt. ” Ik zeg er wel bij: eerst zien en dan geloven. Het is natuurlijk wel Henk Kamp hè, waar we mee te maken hebben.’’

[ Bron : DvhN ]

Datum 24 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Los problemen met mobiele bereikbaarheid op

F: NPO / AvroTros
Slechtbereik op het platteland. F: NPO / AvroTros

BORGER-ODOORN – Drenthe doet een dringend beroep op minister Henk Kamp van Economische Zaken om de slechte mobiele bereikbaarheid in Drenthe op te lossen. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en het bestuur van de Vereniging van Drentse Gemeenten uiten in een brief aan de minister hierover hun zorgen en vragen of hij het probleem samen met de gemeenten en provincie wil oppakken.

“Veel inwoners in Drenthe ervaren nog steeds een (zeer) slechte mobiele bereikbaarheid in diverse dorpen in Drenthe. Dit vinden wij een zeer zorgelijke situatie. Goede mobiele bereikbaarheid is essentieel voor de leefbaarheid van het platteland, de regionale economie én de veiligheid van onze inwoners. De beschikbaarheid van het alarmnummer 112 is immers van levensbelang”, aldus het college van Gedeputeerde Staten.

Publieksonderzoek
Uit recent publieksonderzoek van de NOS, publieke (regionale) omroepen, waaronder RTV Drenthe, blijkt dat er sprake is van geen tot zeer slecht mobiel bereik in Drentse dorpen. Inwoners en ondernemers ervaren hier dagelijks de negatieve effecten van. In Drenthe hebben ruim 3.000 mensen meegedaan aan het onderzoek.

Datum 3 november 2016 Bert Jan Brinkman

WindNEE gaat morgen naar Den Haag

Windmolen clusters Drentse Monden
Windmolen clusters Drentse Monden

BORGER-ODOORN – WindNEE is een stichting die zich verweert tegen de komst van windpark Oostermoer. “Wij organiseren protestacties, voeren dialoog met overheden en hebben het initiatief genomen om via een juridische weg de komst van dit windpark tegen te gaan”, zegt een woordvoerder van de stichting.

Minister Kamp 

Ondanks alle protesten, klachten, zienswijzen en media aandacht voor het Drama van de Veenkoloniën blijft minister Kamp van plan dit rampzalige plan uit te voeren. Hij heeft namelijk een planning te halen. Op 19 september maakte hij zijn besluit bekend. Maar de stichting laat het er niet bij zitten en gaat door met protesteren en actie voeren.

BUS

windmolen_85BB49E17AD25652C1257968003B264B_104Woensdag (5 oktober) gaat er een grote bus vanuit het Noorden richting Den Haag. Van 10.00 tot 13.00 uur is daar een 2e kamer commissievergadering over het Energie-akkoord. Daarin zijn onder andere agenda punten opgenomen die te maken hebben met Windpark de Drentse Monden en Oostermoer in onze gemeenten. Eveneens zijn er al kamervragen gesteld en zullen ook nog worden gesteld op 5 oktober die aandacht vragen voor de schrijnende situatie rondom de Lofar antennes. Omdat we het totaal niet eens zijn met het besluit van minister Kamp dat er 45 windturbine geplaatst moeten worden, wil de stichting dat een groot aantal mensen met hen mee gaat.

Inmiddels hebben er al veel personen zich opgegeven om mee te gaan. Daarom is er besloten met een bus vanaf de rotonde bij Gieten te vertrekken. De kosten bedragen € 12,50 voor een retourrit. Tijdens de rit wordt u bijgepraat over de huidige situatie. Opgeven kan via voorzitterstorm@platformstorm.nl

Datum 4 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

45 windmolens in het Drentse Mondengebied

Geen 50 maar 45 windmolens
Geen 50 maar 45 windmolens

STADSKANAAL – Wethouder Peter Gelling (Gemeentebelangen Stadskanaal) is blij dat er vijf windmolens minder geplaatst worden in het windmolenpark in het Drentse Veenkoloniale Mondengebied. Dat zegt hij vandaag in het DvhN. “Maar”, zo zegt hij. “De gemeente Stadskanaal blijft zich verzetten tegen de komst van het windmolenpark. Ook nu dat iets kleiner lijkt te worden”.

Drouwenermond

De wethouder reageert zo op het besluit van minister Henk Kamp om het windpark wel door te zetten. Niet met 50 windturbines maar met 45 windmolens. De vijf molens die nu niet geplaatst zouden worden kwamen achter Drouwenermond te staan en hiermee recht op Stadskanaal. Gelling: “ De mensen in dat dorp hadden er zeker last van gehad ik ben blij dat ze er niet komen maar vijf windmolens minder is een druppel op de gloeiende plaat”.

Wethouder Peter Gelling (GBS)
Wethouder Peter Gelling

Daarom blijft de gemeente Stadskanaal zich verzetten en het windmolenpark te massaal vinden. Er wordt nu gezocht naar nieuwe juridische mogelijkheden om het tij te keren. “We geven de moed nog niet op”, aldus Gelling.

Verbolgen

Inmiddels hebben de gemeentebesturen van Aa en Hunze en Borger-Odoorn laten weten uiterst verbolgen te zijn over de manier waarop de rijksoverheid het besluit over het windpark wereldkundig heeft gemaakt. De verantwoordelijke wethouders werden niet vooraf geïnformeerd. “Dit voelt als een overval” zegt wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn.

Datum 21 september 2016 Bert Jan Brinkman

Minister Kamp moet rekening houden met LOFAR

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

STADSKANAAL / DEN HAAG – De tweede kamer heeft besloten dat minister Kamp geen windmolens mag plaatsen zonder rekening te houden met LOFAR. Lokale media hadden eerder melding gemaakt van ontvangstproblemen die de supertelescoop zou gaan ondervinden van de wieken van de windmolens. Astron directeur De Vos had dit ook aangegeven in Den Haag. De tweede kamer heeft nu besloten dat de minister hier rekening mee moet gaan houden.

Als het hele windmolenplan in de Drentse Veenkoloniën door zou gaan betekent dit een fikse (financiële) tegenslag voor LOFAR. Kamerlid Agnes Mulder (CDA), die een motie indiende reageert blij: Een meerderheid van de tweede kamer is het gelukkig met mij eens en zien dit ook in”. Agnes Mulder wijst op de grote investeringen die het Rijk maar ook het bedrijfsleven uit binnen en buitenland inmiddels hebben gestoken in LOFAR. Nu er mogelijk windturbines geplaatst worden leidt dit tot grote schade en dreigt er een desinvesteren.

windenergieMinister Kamp moet nu bij de eventuele plaatsing van de windmolens rekening gaan houden met het radiotelescoopnetwerk. De minister noemde de risico’s voor LOFAR eerder ‘aanvaardbaar’. Hoe de minister op deze motie gaat reageren is nog onbekend.

Bewonersbijkomsten

Intussen is er geschrokken gereageerd op de verbodsregels die het ministerie van EZ oplegt bij de bewonersbijeenkomsten over de windmolens. Deze bijeenkomsten worden gehouden tussen 21 maart en 7 april in Stadskanaal, Gieterveen en Tweede Exloermond. Het ministerie wil een persoonsregistratie met barcode instellen. Ook is er een verbod op gebruik van de mobiele telefoon, mogen er geen films of foto’s gemaakt worden en is het verboden om gesprekken op te nemen. Jan Nieboer, woordvoerder van actiegroep Tegenwind Veenkoloniën vindt het allemaal te gek voor woorden. Nieboer wil juist informatie van de woordvoerders van EZ registeren tijdens de bewonersbijeenkomsten omdat deze waardevol kunnen zijn bij volgende juridische stappen.

Datum 9 maart 2016 Bert Jan Brinkman

Ondernemers kijken met gemengde gevoelens terug op bezoek Kamp

windmolensKANAALSTREEK / BUINERMOND – De gezamenlijke ondernemers in de Buinermond en de Kanaalstreek hebben minister Kamp van Economische Zaken vandaag hun plan Solar Park Veenkoloniën aangeboden, als alternatief voor het megawindmolenpark in het gebied. Ze hebben de minister hiermee, zoals zij het omschreven ‘een cadeau’ aangeboden. “Een plan waarmee de duurzaamheidsdoelstelling wordt gehaald, het gebied niet wordt geruïneerd, de bestaande
frictie tussen boereninitiatiefnemers en bevolking wordt opgelost, werkgelegenheid wordt gecreëerd, innovatie tot stand wordt gebracht en de hele regio een economisch en sociaal perspectief wordt geboden. Alles wat het megawindmolenpark niet doet”, aldus de ondernemers, die met een delegatie
waren vertegenwoordigd in het gesprek dat de minister voerde met bewoners van het gebied.
De ondernemers kijken met gemengde gevoelens terug op het bezoek dat de minister vandaag heeft gebracht aan de Veenkoloniën. Woordvoerder Jan Nieboer van de gezamenlijke ondernemersorganisaties: “We zijn content dat de minister ons alternatief plan in ontvangst heeft
genomen, dat was een belangrijk punt. Tegelijk gaf de minister aan dat de procedure tot nu toe wat hem betreft lang genoeg heeft geduurd. Toezeggingen hebben we niet gekregen. Hoewel het een plezierig gesprek was konden we ons niet helemaal aan de indruk onttrekken dat zijn bezoek
onderdeel van een rituele dans was. Zodat hij in de Tweede Kamer kan zeggen dat hij met de mensen in het gebied heeft gesproken. Maar we hebben niet zoveel aan mooie woorden, we willen dat de windmolens er gewoon niet komen. En dat vindt ruim 80% van de inwoners, zoals uit het
draagvlakonderzoek is gebleken. De minister en de Tweede Kamer mogen dat niet negeren.”
De ondernemers hebben een dringend beroep op de minister gedaan het Solar Park Veenkoloniën serieus te onderzoeken. Nieboer: “We hebben ook aangeven dat zijn eerdere uitlating dat in geval van de toepassing van zonne-energie de hele Veenkoloniën vol gezet moet worden met zonnepanelen niet
correct is en geen recht doet aan de inspanningen die wij als betrokken ondernemers plegen. Ik denk dat het de minister nu wel duidelijk is dat we slechts een fractie van de grond in de Veenkoloniën nodig hebben om het Solar Park te realiseren. Bovendien concludeerde de minister aan het eind van
het gesprek dat het hem duidelijk was geworden dat er massale tegenstand tegen het windmolenplan in de Veenkoloniën is”.
De ondernemersverenigingen van Stadskanaal (VVBK) en Nieuw-Buinen (Ondernemersvereniging Buinermond) tellen gezamenlijk ruim 250 leden.

Datum 1 juli 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal