Direct naar de inhoud.

Vier bedrijven in de prijzen tijdens Groene Lintjesregen

Een van de prijswinnaars F: GroenLinks Stadskanaal

STADSKANAAL – Woensdagochtend ging de GroenLinks fractie van de gemeente Stadskanaal op pad om de groene lintjes uit te delen tijdens de groene lintjesregendag. Vier groene bedrijven hebben een groen lintje gekregen. ‘Een groen lintje is een erkenning voor een duurzaam, groen bedrijf die stappen zet om de samenleving en/of omgeving te verbeteren. Stappen die nodig zijn voor een groenere toekomst’, aldus Nadja Siersema van GroenLinks

GroenLinks Stadskanaal wil met deze groene lintjes laten zien dat het een duurzaam, groen bedrijf kan. Nadja Siersema: ‘In onze omgeving kan de omslag naar groenere en duurzamere bedrijfsvoering gemaakt worden. Waarbij dit ook werkgelegenheid oplevert voor onze inwoners. Beter voor de inwoners, de omgeving en de natuur.’

GroenLinks heeft de groene lintjes uitgereikt aan de familie Dun, Airogroup BV in Stadskanaal, Porre’s Toen & worteltuin in Alteveer en Bioboerderij Landleven in Onstwedde. Elk bedrijf heeft op geheel eigenwijze een groenlintje verdient volgens GroenLinks.

Het juryrapport:

Familie Dun, biologische akkerbouwer in Musselkanaal is een echte doorzetter. De omslag naar biologische akkerbouw is niet zomaar gedaan, zeker niet op zandgrond in Oost-Groningen. Om maar iets te noemen, het gehele ‘wagenpark’ moest veranderen. De omslag wordt ook gemaakt in de manier van telen, want het bedrijf is ook bezig met strokenteelt.

Airogroup BV in Stadskanaal is een duurzaam bedrijf. John Borgesius was zijn fietsketting aan het invetten en bedacht zich toen… waarom met deze olie? Terwijl dit ook met plantaardige olie kan. Van daaruit is dit bedrijf ontstaan. Alle producten worden op plantaardige basis gemaakt, wat biologisch afbreekbaar is. Een bedrijf die groen, duurzaam en naar de toekomst gericht aan het groeien is.

Porre’s Toene en stichting worteltuin van Geerte van den Wildenberg verdient zeker een lintje. Van bed & breakfast, naar natuurlijk tuin in het Alteveer. Stichting Wortel biedt natuurlijke ontmoetingsplekken voor ouders die hun kinderen heel weinig zien. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. Een natuurlijke tuin, met een sociale basis.

Bioboerderij Landleven van de familie Luring in Onstwedde is al jaren bezig met hun biologische bedrijfsvoering. Van koe tot kaas wordt op het bedrijf zelf geregeld. Naast het vee en de boerderijwinkel is de familie ook bezig met natuurinclusieve akkerbouw, met hierin oude streekgebonden teelt, zoals boekweit.

Datum 2 maart 2022 Rutger Breider

GroenLinks vraagt aandacht voor noodkreet Stadskanaal

Statenfractie GroenLinks Groningen

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal is niet langer bereid de bezuinigingen door te voeren die door het knieperige beleid van het kabinet niet te vermijden zijn. Na tien jaar bezuinigen is het genoeg geweest, zo vindt de raad unaniem. Gevolg is dat de provincie de verantwoordelijkheid krijgt voor de K’noalster financiën. Het is bekend dat ook in andere gemeenten de bodem bereikt is. De ontstane situatie is voor de Statenfractie van GroenLinks aanleiding voor het stellen van vragen aan Gedeputeerde Staten, die eindverantwoordelijk zijn voor het provinciaal beleid.

GroenLinks constateert dat veel gemeentelijke bezuinigingen ten koste gaan van de leefbaarheid. De bezuinigingen treffen vooral instellingen als culturele centra, bibliotheken, zwembaden en andere sportvoorzieningen. De vragen van GroenLinks betreffen de rol die de provincie op zich gaat nemen in deze situatie. Gaat de provincie zich opstellen als boekhouder en strikt de regels toepassen of is er ruimte voor begrip voor het standpunt van de gemeenteraad van Stadskanaal? GroenLinks zou graag zien dat Gedeputeerde Staten alles uit de kast halen om Stadskanaal en andere gemeenten te ondersteunen in hun streven de leefbaarheid in stand te houden. In de Tweede Kamer heeft de partij inmiddels ook vragen gesteld over het initiatief van Stadskanaal.

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema: ‘De leefbaarheid in verschillende gemeenten staat onder druk, door bezuiniging op bezuiniging op bezuiniging. Terwijl er miljarden gepompt worden in bijvoorbeeld KLM. Dit is meer dan zorgelijk. Ergens moet een streep getrokken wordenHoe lang kijkt het Rijk nog de andere kant op?

Datum 15 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

GroenLinks bezorgd over zorg in Zuidoost-Groningen

Donkere tijden Refaja ziekenhuis – (F: B.J. Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – De Statenfractie van GroenLinks in de provincie Groningen maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de zorg in Zuidoost-Groningen en Drenthe. Het zorgaanbod verschraalt, leefbaarheid en werkgelegenheid komen onder druk te staan. Dit mede doordat Zorggroep Treant bezig is met een herstructurering van de ziekenhuiszorg. Dat leidde al tot sluiting van afdelingen, maar het bericht dat in de ziekenhuizen van Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen in totaal 500 banen geschrapt worden is schokkend. Als bijkomend gevolg wordt de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal door basisspoedposten vervangen. Dat betekent dat ambulances niet meer bij deze ziekenhuizen terecht kunnen.

Vragen

GroenLinks statenlid Nadja Siersema – Orsel heeft over deze ontwikkelingen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Groningen. “In de vragen gaat het om drie belangrijke punten”, zegt Siersema. “Heeft de provincie Groningen zicht op deze en toekomstige ontwikkelingen in de zorg en wordt het college betrokken bij het nemen van beslissingen hierin? Het sluiten van de spoedeisende hulp zal leiden tot meer drukte bij de huisartsen en andere ziekenhuizen. Wat betekent dat voor de zorg in de regio? Kunnen de ziekenhuizen en de huisartsen deze extra druk aan?”

Waarborg

Voor de ambulancezorg is de provincie medeverantwoordelijk: zij moet er op toezien dat ambulances binnen de wettelijk voorgeschreven tijden patiënten ophalen en afleveren bij een ziekenhuis. GroenLinks vraagt zich af of dat met het sluiten van twee afdelingen spoedeisende hulp nog wel mogelijk is. Kortom: wordt goede zorg in Zuidoost- Groningen nog gewaarborgd? GroenLinks vindt dat het tijd wordt dat niet alleen naar geld wordt gekeken, maar juist naar de kwaliteit van zorg in de regio.

Datum 12 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks wil betere bescherming van bomen

Logo Statenfractie GroenLinks Groningen

GRONINGEN – Naar aanleiding van de recente kap van bomen nabij Westerbroek, waarbij door de gemeente Midden Groningen tientallen monumentale bomen zijn gekapt zonder de benodigde vergunningen, heeft GroenLinks vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten in Groningen.

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema: “We willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, en nog belangrijker, hoe voorkomen we dat dit in de toekomst nogmaals gebeurt. Ook willen we graag weten of dit de afgelopen jaren vaker is voorgekomen.”

Met betrekking tot de gekapte bomen heeft de gemeente Midden-Groningen een herplantplicht. Dit moet binnen 3 jaar plaatsvinden. Een termijn die voor GroenLinks veel te lang is. Herplant moet op korte termijn worden gerealiseerd en bij voorkeur op de locatie waar de bomen zijn gekapt.

Bomen zijn sieraden in het landschap, zuiveren onze lucht, zorgen voor verkoeling en spelen een belangrijke rol bij de opslag van CO2. Bomen zijn dus belangrijk voor onze leefomgeving en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom vraagt GroenLinks het college ook om te werken aan een bomenvisie, waarin duidelijk moet worden hoe we omgaan met het kappen van bomen, maar vooral met het aanplanten van nieuwe bossen in de provincie.

Datum 12 september 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks maakt zich zorgen over Refaja

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal – Foto: B. J. Brinkman

STADSKANAAL – GroenLinks heeft grote zorgen over de toekomst van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Uit het op maandag 11 februari gepubliceerde rapport blijkt dat er zeer fors wordt gesneden in de dienstverlening in Stadskanaal. Alleen geplande operaties en een beperkte spoedeisende hulp blijken mogelijk te zijn. In het weekend zijn er straks geen opnamefaciliteiten meer.

Wat betekent dit voor de inwoners in Zuid Oost Groningen? ‘In ieder geval extra reistijd voor patiënt en bezoeker, maar wat ons nog veel meer zorgen baart is het nagenoeg verdwijnen van de spoedeisende hulp’, zegt kandidaat Statenlid Nadja Siersema van GroenLinks Stadskanaal. Het is een combinatie van aanrijtijden voor ambulances, die ook vaak niet worden gehaald, en de afstand naar een ziekenhuis. Wat betekent dit voor de hulpverlening na bijvoorbeeld een hartinfarct of een ernstige aanrijding? Daarnaast de prangende vraag of het gevolgen heeft voor de in het ziekenhuis gevestigde huisartsenpost.

Een ziekenhuis is mede bepalend voor de leefbaarheid in een gebied. Zorg op redelijke afstand, maar ook veel directe en indirecte werkgelegenheid zijn verbonden aan een ziekenhuis. Kortom uitkleden van het ziekenhuis in Stadskanaal is een totaal verkeerde keuze. GroenLinks zal dan ook alles op alles zetten om samen met gemeente, provincie en andere belanghebbenden in overleg met het ziekenhuis de ziekenhuiszorg in Oost Groningen en de Veenkoloniën op hoog niveau te houden.

Datum 12 februari 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Stadskanaal doet plogging oproep

GL Afdeling Stadskanaal

STADSKANAAL – Plogging is een fitnestrend waar GroenLinks Stadskanaal zich bij aansluit. Plogging is tijdens het hardlopen het afval wat je tegenkomt opruimen. Goed voor de conditie en goed voor het milieu. Wat wil je nog meer?

Nou dit samen doen! Daarom vragen wij aan iedereen het volgende: Stuur een foto van zwerfafval wat in de gemeente Stadskanaal te vinden is, met de precieze locatie. Dit kan simpel weg in de reacties onder dit bericht. Sluit je aan bij de groep om op zaterdag 20 oktober de route schoon te maken.

Nadja Siersema “De foto’s en locaties worden gebruikt om een route* te maken. Deze route gaan we op zaterdag 20 oktober vanaf 10.00 hardlopend opruimen. Hopelijk met zoveel mogelijk mensen, want samen is leuker! Dus hup, de sportkleren aan en vuilniszak mee en gaan”.

* De route wordt maximaal 10 km, zijn er veel reacties? Dan worden twee routes gemaakt. Eén van 5 km en één van 10 km. Hou de facebookpagina van GroenLinks Stadskanaal in de gaten.

(ingezonden)

Datum 23 september 2018 Bert Jan Brinkman

Compact winkelcentrum met looproute

Navolaan Stadskanaal – Regendag zomer 2016 (F: RTV1)

STADSKANAAL – Nadja Siersema (GL), Erik Bieze (GBS), Hans Klopstra (VVD) zijn het met elkaar eens over de hervorming van het winkelcentrum in Stadskanaal. Afgelopen vrijdagavond werd er tijdens een lijsttrekkers interview bij RTV1 actueel nog eens bij stil gestaan.

Autoloos

Het centrum moet echt compacter. Er is ook voldoende geld om dit allemaal te realiseren. Erik Bieze zegt dat er zelfs acht miljoen extra is. Dat geld komt van de vastgoed ondernemers en van ondernemers zelf. Nadja Siersema stelt dat als er straks begonnen wordt met de her-inrichting het centrum ook direct verkeersveiliger gemaakt moet worden. Siersema wil het autoloos houden. ‘Bezoekers van het centrum moeten veilig kunnen winkelen met hun kinderen’.

Beweging

Klopstra gaat ervan uit dat de particuliere investeerders en ondernemers spoedig hun schouders onder het project zetten. ‘Deze ondernemers hebben ook geen belang bij leegstand’. Hij en Bieze zijn het dan ook met elkaar eens dat ze nu echt in beweging moeten komen om dit alles (samen met gemeente en provincie) tot een succes te maken.

Navolaan

Volgens het centrumvisieplan zullen winkels aan de Navolaan gesloopt worden. De ondernemers krijgen een nieuwe winkel aangeboden, ze kunnen verhuizen en de kosten worden gedekt via een apart fonds. Daar waar de winkels gesloopt worden ontstaat straks leegte (achter de oude markt). Volgens Bieze wordt dit ruimtelijk ingericht. Hij gaat ervan uit dat het niet alleen parkeerruimte gaat worden.

Looproute

Verder moet er een prachtige looproute komen tussen de Beneluxlaan en het inmiddels nieuw ingerichte Menistenplein. Wanneer de herinrichting precies gaat beginnen is nog onbekend. Maar volgens Bieze en Klopstra zal dit niet lang meer op zich laten wachten want leegstand is funest.

Bert Jan Brinkman in gesprek met de lijsttrekkers GL,VVD en GBS

 

 

Datum 27 februari 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-