Direct naar de inhoud.

Omwonenden en Nedmag strijden voor rechter over toekomst zoutwinning

De Nedmag locatie in Veendam F: RTV Noord

REGIO – Omwonenden, de Stichting Stop Zoutwinning, de gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen probeerden gisteren voor de rechtbank zoutwinner Nedmag te stoppen met het doorgaan met het winnen van zout.

De zoutwinner uit Veendam heeft toestemming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om tot 2045 zout te winnen, maar daar proberen de tegenstanders van de zoutwinning een stokje voor te steken.

Miljoenen liters pekelwater en diesel gelekt

Tijdens de zitting halen omwonenden, de stichting Stop Zoutwinning en de gemeente Midden-Groningen alles uit de kast om de rechter ervan te overtuigen dat het winnen van zout niet meer veilig kan. Nedmag probeert juist de boodschap over te brengen dat het veilig is, dat de genoemde argumenten van de tegenstanders uit zijn verband getrokken worden en dat het ministerie van Economische Zaken niet voor niets toestemming heeft gegeven.

Belangrijk onderdeel van het pleidooi van de tegenstanders is het effect van het lek dat in april 2018 op twee kilometer diepte in de bodem ontstond. Doordat de druk in de zoutcaverne diep in de grond flink steeg, scheurde het dak van de caverne als het ware en lekten er miljoenen liters pekelwater en diesel uit de caverne.

Diesel

Tegenstanders probeerden onder meer bij monde van advocaat Jewan de Goede te verwoorden dat nog steeds niet honderd procent kan worden uitgesloten dat deze diesel doorsijpelt naar boven. Het verweer van Nedmag-directeur Abel Jan Smit is dat de verschillende aardlagen ervoor zorgen dat deze diesel niet naar boven kan doorsijpelen.

De stichting Stop Zoutwinning heeft daar zijn twijfels bij. Woordvoerder Jean Pierre Dessart geeft aan dat in peilbuizen van Nedmag restanten olie zijn aangetroffen. Nedmag erkent dit, maar noemt andere oorzaken hoe deze olieresten in de peilbuizen terecht zijn gekomen.

Bureau STAB

Voorafgaand aan de rechtszaak is bureau STAB gevraagd de rechter een advies te geven over de zaak die voorligt. Tegenstanders willen dat het winningsplan van Nedmag van tafel gaat, STAB concludeert dat er weliswaar op een aantal punten twijfels zijn, maar concludeert over de gehele linie bezien dat zoutwinning ook in de toekomst in Groningen moet kunnen.

De rechter stelt bureau STAB wel enkele kritische vragen over de inhoud van het rapport. Zo wil de rechter onder meer weten hoe STAB tot een aantal conclusies is gekomen, bijvoorbeeld de conclusie dat het risico op het weglekken van diesel in de toekomst erg klein is. Ook is STAB het eens met de conclusie van Nedmag dat het bedrijf verbeteringen in haar werkprocessen heeft doorgevoerd, waardoor de kans op lekkage in de toekomst klein is.

Winningsplan van tafel

De tegenstanders grijpen echter alle details in het advies van STAB aan om de rechter ervan te overtuigen dat het winnen van zout moet worden afgebouwd. Zo wordt onder meer de bodemdaling als gevolg van zoutwinning betwist. Omwonenden vrezen dat deze bodemdaling veel verder doorzet dan Nedmag en het ministerie van Economische Zaken willen doen laten geloven. Hun uiterste inzet is dat het nieuwe winningsplan van Nedmag van tafel wordt geveegd, zodat de zoutwinner uiterlijk 2030 ophoudt te bestaan.

Of dat gaat gebeuren is de vraag, want de rechter doet over maximaal twaalf weken uitspraak in deze zaak.

Dit is een artikel van RTV Noord en Martijn Folkers. RTV1 en RTV Noord werken samen om de lokale journalistiek te versterken.

Datum 29 juni 2022 Arienne Dozeman

Stop Zoutwinning en Nedmag treffen elkaar in de rechtbank. ‘Gelijk hebben en gelijk krijgen is niet hetzelfde.’

Nedmag in Veendam (bron: Geertjan Darwinkel / RTV Noord)

REGIO – Aanstaande dinsdag dient in Den Haag de rechtszaak van Stichting Stop Zoutwinning tegen zoutwinbedrijf Nedmag. Om verdere bodemdaling in het gebied te voorkomen moet de zoutwinning in het gebied volgens hen stoppen.

Al decennia lang wint Nedmag zout in de regio Veendam. Vorig jaar werd de toestemming voor deze zoutwinning door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot 2045 verlengd. Een besluit dat volgens tegenstanders enkel gebaseerd is op door Nedmag aangeleverde rapporten en waarbij de veiligheid van bewoners ondergeschikt wordt gesteld aan economische belangen.

Wonen tussen de zoutwinningsputten

Jakoba Gräper-Niemeijer woont sinds 1966 in Borgercompagnie. Het huis, dat ooit van haar overgrootouders was, ligt midden tussen de zoutwinningsputten van Nedmag. Met Bewonersgroep Borgercompagnie strijdt zij tegen deze vorm van mijnbouw. Door de zoutwinning daalt de bodem, dat zorgt onder meer voor veel schade aan woningen. Nedmag ontkent dat de problemen het gevolg zijn van hun werkzaamheden, zo vertelt Gräper in het RTV1 programma ‘1 op Vrijdag.’

Jean-Pierre Dessart en Jakoba Gräper-Niemeijer aan tafel bij ‘1 op vrijdag’

Bewonersgroep Borgercompagnie en Stop Zoutwinning hebben de krachten gebundeld. Jean-Pierre Dessart legt uit waar de zaak dinsdag om draait: ‘De rechtszaak gaat over de nieuwe vergunningen, de belangrijkste daarvan is het nieuwe winningsplan.’ In 2018 ontstond er een lekkage in één van de cavernes bij Tripscompagnie, een ondergrondse holte met zout. Miljoenen liters pekelwater en duizenden liters diesel lekten weg. Dessart: ‘Daarom moest er toen een nieuw winningsplan komen, met toestemming voor meer bodemdaling en nieuwe putten. Samen met de bodemdaling door gaswinning heb je het over 110 centimeter. Dat willen wij niet. Niet nog meer zoutwinning en zeker niet meer bodemdaling.’

Nedmag weigert naar een plan B te kijken

Het probleem is volgens Dessart dat Nedmag weigert naar een plan B te kijken. ‘Zoutwinning in deze regio is het makkelijkst en levert dus het meeste geld op. Daardoor weigeren ze bijvoorbeeld zoutwinning onder de Noordzee te overwegen.’

Inmiddels is Nedmag in Borgercompagnie al begonnen met het boren naar nieuwe zoutbronnen. De zogeheten putten Veendam 5 en 6 zijn in april aangeboord. Als Stop Zoutwinning de rechtszaak wint zullen deze nieuwe boringen moeten stoppen. Als ze de rechtszaak verliezen is de toekomst van Nedmag voorlopig verzekerd. Het bedrijf mag dan zout winnen tot 2045.

De strijd nog niet beu

Op de vraag of Gräper-Niemeijer de strijd nooit zat wordt antwoord ze vastberaden.: ‘Nee, want het raakt zoveel mensen en er gebeurt zoveel. Het kan best zijn dat we niet meer in Borgercompagnie kunnen blijven wonen omdat de bodem zover is gedaald.’ Voor dinsdag heeft ze hoge verwachtingen, tegelijk ‘je kunt gelijk hebben, maar niet altijd gelijk krijgen.’

Kijk hier de uitzending van ‘1 op vrijdag’ terug:

Datum 27 juni 2022 Arienne Dozeman

Nedmag neemt risico’s door boren nieuwe zoutbron bij Borgercompagnie te starten

De locatie waar zout gewonnen mag worden
Foto: Martijn Folkers/RTV Noord

BORGERCOMPAGNIE – Zoutwinner Nedmag start in Borgercompagnie met het boren naar nieuwe zoutbronnen. De zogeheten putten Veendam 5 en 6 worden vanaf april aangeboord. Helemaal zonder risico is dit niet: terwijl Nedmag al kosten maakt bij het boren zelf, hopen tegenstanders de zoutwinning te blokkeren.
Het is erop of eronder voor de Bewonersgroep Borgercompagnie. Samen met de stichting Stop Zoutwinning, de Groninger Bodembeweging en anderen vindt er een voorlopig laatste juridisch gevecht plaats om het winnen van zout uit nieuwe zoutbronnen te stoppen.
Ook willen ze dat Nedmag helemaal moet stoppen met de zoutwinning. Dit jaar moet dit zijn beslag krijgen, zegt Jakoba Gräper, die zich al decennia inzet tegen het stoppen van de zoutwinning.

Plan goedgekeurd

Zo’n 28 inwoners die binnen de invloedssfeer van Nedmag wonen hebben zich verenigd en gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen de goedkeuring van het Winningsplan 2018, dat door de minister van Economische Zaken en Klimaat is goedgekeurd. Het Winningsplan stelt Nedmag in staat om nieuwe zoutbronnen aan te boren en ook mogen te neerdalen tot maximaal 95 centimeter.
‘Door nu al te beginnen met het boren neemt Nedmag een groot risico’, stelt Gräper. ‘De procedure bij de rechtbank loopt en met onze advocaat zullen we onze uiterste best doen om de plannen van Nedmag stop te zetten.’

‘Zomer vergallen’

Ondertussen dendert de trein die Nedmag heet door, want het zoutbedrijf heeft zelf vertrouwen in een goede afloop. Dit blijkt tijdens een inloopavond die het bedrijf in Dorpshuis De Eersteling, op het voormalige voetbalveld in Borgercompagnie, heeft belegd; 21 omwonenden hebben zich ervoor aangemeld.
Abel Jan Smit, directeur mijnbouw, vertelt de mensen wat er staat te gebeuren. Tussen april en augustus wordt er in de grond geboord. Om overlast te voorkomen is er een hoge geluidswal geplaatst. Een van de aanwezigen is er nog niet gerust op: ‘Ik hoop toch niet dat jullie mijn zomer gaan vergallen?’, vraagt hij aan Smit. De directeur geeft aan dat overlast gemeld kan worden bij de zoutwinner.

‘Uitstel geen optie’

Smit erkent dat Nedmag een zeker bedrijfsrisico neemt. De zoutwinner kan en mag een nieuwe zoutbron gaan boren, maar de juridische procedures die tegenstanders zijn gestart kunnen dit nog stilleggen.
‘We mogen winnen’, stelt hij. ‘Maar er loopt inderdaad nog een beroepsprocedure tegen het winningsplan. Als de rechter uiteindelijk zegt ‘het mag toch niet’, dan moeten we stoppen. Maar verdere uitstel is geen optie.’
Mochten de tegenstanders hun gevecht verliezen, dan is de toekomst van Nedmag verzekerd. Het bedrijf krijgt van het ministerie groen licht tot 2045
Dit is een artikel van RTV Noord. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.
Datum 25 maart 2022 Larou de Jong

Omwonenden zoutwinning Borgercompagnie willen afsluiting van ‘Nedmagweg’

Bord dat aangeeft waar het transport van Nedmag langs moet (foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

VEENDAM – Omwonenden van de zoutwinning van Nedmag bij Borgercompagnie zijn boos op de gemeenten Veendam en Midden-Groningen. Volgens de bewoners is de ontsluitingsweg van de zoutwinlocatie nooit op de juiste gronden vergund.

.
Ze vragen beide gemeenten en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om het gebruik van de weg stil te leggen.
Nedmag is op de locatie bezig met de voorbereidingen voor het slaan van nieuwe zoutbronnen. De weg wordt gebruikt om al het bouwverkeer buiten Borgercompagnie te houden.

‘Dit gaat voor gevaarlijk situaties zorgen’

De vrachtwagens rijden vanaf deze week via de Veendammerweg en een klein stukje van de Kalkwijk richting de zoutwinning, maar de omwonenden vinden dat geen oplossing.
‘Het is precies het stuk waar ook de fietsers de Kalkwijk op gaan of juist net verlaten. Dit gaat voor hele gevaarlijke situaties zorgen. Ik ben bang dat die fietsers zich vaak in de dooie hoek van de vrachtwagens bevinden’, zegt voorzitter Hielke Penninga van bewonersvereniging ’t Kalkwijksterlint.

‘Weg is illegaal’

Volgens de omwonenden ligt de weg er bovendien illegaal. De gemeente Veendam zou een vergunning hebben verleend op het moment dat er nog sprake was van een agrarische kavelweg in plaats van een ontsluitingsweg voor een industriegebied en dus voldoet die vergunning niet meer, zeggen de omwonenden.
‘Er is voor ons gevoel opnieuw sprake van een procedure die niet zuiver verloopt ten voordele van een mijnbouwbedrijf. Daar hebben we helaas wat meer ervaringen mee in het Groningse’, aldus Penninga.

In oranje is de nieuwe weg aangegeven (bron: RTV Noord)

‘Weg wordt aangegrepen om tegen mijnbouw te protesteren’

Wethouder Schmaal van de gemeente Veendam zegt dat de vergunning wel degelijk voldoet. ‘Die vergunning is van langer terug, maar we wisten toen al wel dat die weg uiteindelijk hiervoor gebruikt zou worden. De bewoners die nu klagen zijn tegen de mijnbouw en grijpen de weg aan om bezwaar te maken’, aldus Schmaal.
Penninga geeft toe dat de ontsluitingsweg inderdaad een aanleiding is om opnieuw te protesteren tegen de mijnbouw in het gebied. In de omgeving zitten ze totaal niet te wachten op de nieuwe zoutputten.
‘We zijn natuurlijk sowieso tegen de zoutwinning met alle risico’s, dus eigenlijk liever helemaal geen zoutwinning. Maar als er dan toch een weg aangelegd moet worden, dan een route die voor zowel Borgercompagnie als ons bij de Kalkwijk veilig is’, zegt Penninga.

Het stukje van de Kalkweg waar zowel de vrachtwagens als de fietsers gebruik van maken (foto: Jeroen Willems / RTV Noord)

Midden-Groningen gedoogt

De weg ligt voor een klein deel op het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen. Die gemeente is tegen de mijnbouw in het gebied, maar gedoogt omwille van de veiligheid het gebruik van de weg.
Dit is een artikel van RTV Noord en Jeroen Willems. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.
Datum 8 februari 2022 Arienne Dozeman

Veelbesproken weg Nedmag vanaf volgende week in gebruik

De ontsluitingsweg richting de zoutwinningslocatie | Foto: Martijn Klungel/RTV Noord

BORGERCOMPAGNIE – Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar zoutwinningsbedrijf Nedmag verwacht de ontsluitingsweg bij Borgercompagnie vanaf volgende week te kunnen gebruiken.

De veelbesproken ontsluitingsweg ontlast Borgercompagnie van het bouwverkeer dat naar de zoutwinningslocatie in het dorp moet. Op dit moment gaat dat bouwverkeer nog door het dorp en moeten er verkeersregelaars ingezet worden.

Als het aan Nedmag ligt hoeft dat vanaf volgende week niet meer. Dan kan het verkeer via de ontsluitingsweg die aansluit op de Kalkwijk in Hoogezand. Op de zoutwinningslocatie voert Nedmag werkzaamheden uit om uiteindelijk twee nieuwe zoutwinningsbronnen aan te kunnen leggen.

Het bouwverkeer richting de zoutwinningslocatie komt nu nog door Borgercompagnie | Foto: Martijn Klungel/RTV Noord

Midden-Groningen was eerst tegen, maar gedoogt gebruik

In eerste instantie was de gemeente Midden-Groningen tegen het gebruik van de speciaal aangelegde weg, omdat ze tegen de uitbreiding van de zoutwinning is bij Borgercompagnie. De gemeente ging zelfs in beroep bij de Raad van State.

Eind vorig jaar besloot de gemeente het bouwverkeer alsnog (tijdelijk) te gedogen, omdat het veiliger is voor het dorp en minder overlast geeft voor de omgeving. Wel waren daar voorwaarden aan verbonden. Twee jaar eerder deed de gemeente Veendam dat al.

Rijplaten en bebording

Zoutwinningsbedrijf Nedmag zegt dat het bedrijf bezig is om aan de laatste voorwaarden van Midden-Groningen te kunnen voldoen. ‘Het gaat onder andere om het plaatsen van bebording en rijplaten’, laat woordvoerder Marieke Klement weten.

Klement verwacht dat Nedmag volgende week klaar is met het plaatsen van de bebording en het aanleggen van de rijplaten. De weg kan daarna in gebruik worden genomen.

Dit is een artikel van RTV Noord en Martijn Klungel. RTV1 en Noord werken de komende tijd nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 26 januari 2022 Redactie

Burgemeester Veendam bezoekt inwoners met mijnbouwschade

De burgemeester van Veendam op bezoek bij inwoners met aardbevingsschade in Zuidwending (foto: Gemeente Veendam)

ZUIDWENING / BORGERCOMPAGNIE – In september van dit jaar werd Berry Link de nieuwe burgemeester van Veendam. Zijn uitnodiging aan alle fracties: ‘neem me mee naar datgene in de gemeente waar je trots op bent.’ Lies Zondag (Veuruutkiek) pakte deze handschoen met graagte op. Vorige week bezocht ze samen met Link twee families met mijnbouwschade.

‘Ik heb bewondering voor de manier waarop deze mensen omgaan met hun problemen’, zegt Zondag, ‘dus ja daar ben ik trotst op.’

Een leerzame middag voor de burgervader

De burgemeester reageerde volgens Zondag positief op haar voorstel. ‘Hij is de burgervader van deze inwoners, juist zij hebben het nodig door hem gehoord te worden.’  Burgemeester Link: ‘Ik was vooral onder de indruk van de hoop en moed die deze gezinnen laten zien, ondanks de moeilijke situatie waarin zij zitten. Helaas is de invloed van de gemeente op deze dossiers beperkt, maar ik zie het wel als mijn rol om partijen weer bijeen te brengen. Deze middag was daarvoor erg leerzaam.’

Woonboerderij total loss

Het eerste bezoek van de middag was aan Sirina Scheppers. Samen met haar stiefvader kocht ze in 2010 een boerderij in Zuidwending. Kort daarna begon de ellende, aardbevingen door gaswinning zorgden ervoor dat het pand dat ze in prima staat kochten nu total loss is.

De zijgevel van de boerderij van Sirina Scheppers in Zuidwending (foto: Sirina Scheppers).

Al acht jaar zijn ze verwikkeld in een juridische strijd met het Instituut Mijnbouwschade (IMG) over de schadevergoeding. Terwijl in recente rapporten duidelijk staat dat hun woning onveilig is en met spoed moet worden hersteld. Scheppers: ‘De fundering is kapot en de gebintenconstructie staat scheef in de boerderij. De zijgevels, voorgevel en draagmuren zijn dusdanig aangetast dat herstel eigenlijk niet meer zinvol is.’

Probleem is dat de woning net buiten de aangegeven contourlijnen voor versterking ligt. Daardoor wordt bijvoorbeeld constructieschade en schade aan de fundering niet vergoedt. Voor cosmetische schade, zoals scheuren of verzakkingen, komen ze wel in aanmerking voor een vergoeding. Maar het geboden bedrag is volgens Scheppers veel te lag, ‘daarvoor kunnen we niet eens één muur herstellen.’

Scheuren in de muren van de boerderij van Sirina Scheppers (foto: Sirina Scheppers)

Scheuren waar je een vuist in kunt leggen

Scheppers heeft de burgemeester rondgeleid door haar boerderij. ‘Sommige scheuren zijn zo groot dat je er een vuist in kan leggen. Volgens mij is hij behoorlijk geschrokken want hoe verder we door de boerderij kwamen, hoe stiller hij werd.’

‘Als inwoners ervaren dat ze vastlopen ligt daar voor de burgemeester een rol. Het zijn toch zijn inwoners, hij moet er iets van vinden.’ (Lies Zondag, Veuruutkiek)

Het is het soort steun dat Scheppers nooit heeft ervaren vanuit de gemeente Veendam. De vorige burgemeester, Sipke Swierstra, zag in de dossiers geen rol voor hem weggelegd. Voor fractielid Zondag onbegrijpelijk: ‘Als inwoners ervaren dat ze vastlopen ligt daar voor de burgemeester een rol. Het zijn toch zijn inwoners, hij moet er iets van vinden.’

Huis midden tussen de zoutwinningsputten

Na Zuidwending bracht de burgemeester een bezoek aan Jakoba Gräper-Niemeijer. Samen met haar man woont ze al sinds 1966 in Borgercompagnie. Het huis, dat ooit van haar overgrootouders was, ligt midden tussen de zoutwinningsputten van Nedmag. ‘Het is voor ons belangrijk dat de nieuwe burgemeester snel inzicht krijgt in wat er hier allemaal gaande is’, vertelt Gräper-Niemeijer. De zoutwinning veroorzaak onder meer bodemdaling en schade.

‘De afgelopen tien jaar hebben wij nooit de gemeente aan onze zijde gevonden. Nedmag is het troetelkindje van Veendam.’ (Jakoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie over de gevolgen van zoutwinning).

Ze zijn al vanaf het begin van de jaren zeventig bij de zoutmijnbouwproblematiek betrokken en kennen dus het klappen van de zweep. Waar in het verleden het dorp nog met Nedmag om tafel zat, is alle vertrouwen in het bedrijf nu weg. Met het bezoek van Link heeft ook Gräper-Niemeijer voor het eerst het gevoel dat er vanuit de gemeente aandacht is voor de situatie in Borgercompagnie. ‘De afgelopen tien jaar hebben wij nooit de gemeente aan onze zijde gevonden. Nedmag is het troetelkindje van Veendam.’

Toen bijvoorbeeld Nedmag in 2017 bijvoorbeeld nieuwe putten wilde slaan stemde de raad daarmee in, ondanks alle inspanning van bewoners om raadsleden goed te informeren. Gräper-Niemeijer: ‘Het is een moeilijk dossier, geen onderwerp waar mensen zich voor hun plezier in willen verdiepen.’ Het bezoek van Link geeft hen de hoop dat Veendam ook weer een beetje hun dorp gaat worden.

Gehoord worden geeft moed

Ook Zondag kijkt positief terug op de bezoeken. ‘Uiteindelijk is de burgemeester niet degene die besluit of er wel of niet geboord wordt naar zout of er meer gas uit de velden wordt gehaald’, stelt Zondag. ‘Maar hij is niet volkomen machteloos. Hij heeft contacten, de dingen krijgen een ander lading wanneer de burgemeester zich er mee bemoeid.’ Scheppers: ‘Hij lijkt me een man die er voor zijn burgers wil zijn. Gehoord worden geeft ons moed, het gevoel dat er iemand achter je staat.’

 

 

 

 

 

 

 

Datum 16 december 2021 Arienne Dozeman

Rechter fluit EZ terug: Nedmag mag niet winnen uit omstreden put

Nedmag in Veendam (bron: Geertjan Darwinkel / RTV Noord)

VEENDAM – Zoutbedrijf Nedmag uit Veendam mag voorlopig de winning uit de omstreden zoutput TR-9 niet hervatten. Dit oordeelde de rechtbank Den Haag onlangs in een kort geding.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had begin van dit jaar tegen adviezen van toezichthouder SodM in juist ingestemd met het nieuwe winningsplan. De uitspraak is een tik op de vingers van het ministerie.

Voor het eerst een overwinning

In de strijd tegen de zoutwinning onder hun dorp hebben inwoners van het Groninger dorp Borgercompagnie voor het eerst een overwinning geboekt. Drie omwonenden van de zoutputten van Nedmag waren naar de rechter gestapt om de door de overheid verleende vergunning voor het slaan van twee nieuwe putten en het herstarten van de winning uit de put TR-9 aan te vechten.

Het zoutbedrijf moest na een grote lekkage in 2018 in de zoutcaverne onder put TR-9 een nieuwe vergunning aanvragen. Bij deze lekkage, ontstaan door een scheur in het dak van een van de ondergrondse zoutkoepels, zijn miljoenen liters pekel en een onbekende hoeveelheid diesel weggelekt in de diepe ondergrond. Waar die diesel is gebleven, is tot op de dag van vandaag onbekend.

Ondanks alle onzekerheden en bezwaren van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen, gemeente Midden-Groningen, provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s heeft het ministerie van EZK in april van dit jaar besloten toch weer een vergunning af te geven.

De rechter heeft het lef gehad om milieu- en veiligheidsbelangen zwaarder te laten wegen dan economisch belang (Bertil Westers – advocaat omwonenden).

Die heeft de voorzieningenrechter nu (eind november) op een punt voorlopig teruggedraaid: ‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat de belangen van verzoekers bij de veiligheid voor mens en milieu, en daarbij in het bijzonder het risico op een nieuw incident en verdere bodemdaling op korte termijn, zwaarder wegen dan de belangen van Nedmag en de minister bij hervatting van de actieve winning uit TR-9,’ staat in het vonnis.

Advies SodM genegeerd

De rechter rekent het het ministerie zwaar aan dat het het advies van toezichthouder SodM genegeerd heeft: ‘Voor de voorzieningenrechter weegt het zwaarst dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verweerder heeft geadviseerd om de actieve productie uit de put TR-9 niet toe te staan. Het SodM heeft dat negatieve advies herhaald, ook nadat Nedmag een aanvulling op het winningsplan 2018, met daarin nieuwe informatie, aan de minister had toegestuurd.’

Bertil Westers, advocaat van de omwonenden is opgetogen: ‘De rechter heeft het lef gehad om milieu- en veiligheidsbelangen zwaarder te laten wegen dan economisch belang. Ik ben blij dat het voorzorgbeginsel weer voorop staat.’

We hebben wel het laatste jasje aan flexibiliteit uitgedaan (Nedmag-directeur Bert-Jan Bruning)

Het oordeel is maar tijdelijk, in afwachting van de uitspraak in de beroepszaak aangespannen door de gemeenten Midden-Groningen, Tynaarlo, de provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s en een aantal belanghebbenden uit de omgeving. Volgens Westers is deze uitspraak echter een goed teken voor de bodemprocedure.

‘Daarin zal alleen maar bevestigd worden wat het SodM nu al zei: we weten nog steeds te weinig van wat zoutwinning met de ondergrond doet, dus je kunt niet op een honderd procent zekere manier winnen.’

Economisch belang

De rechter laat hiermee de veiligheid en het belang van de omwonenden zwaarder wegen dan het economische belang van het bedrijf. Volgens de rechter kan Nedmag ook zonder de put overleven tot de uitspraak in de bezwaarprocedure.

‘Daar kan ik me wel in vinden,’ zegt Nedmag-directeur Bert-Jan Bruning. Al is de rek er volgens hem binnenkort echt uit. ‘Het kan nog wel, maar we hebben wel het laatste jasje aan flexibiliteit uitgedaan.’

Bert Jan Bruning, directeur van zoutwinner Nedmag uit Veendam (Martijn Folkers / RTV Noord)

Twee nieuwe putten

Hij is daarom blij dat de rechter Nedmag op een ander punt wel gelijk gaf: het bedrijf mag alvast beginnen met de ontwikkeling van twee nieuwe putten. De putten zijn volgens Nedmag nodig om het voortbestaan van het bedrijf te kunnen garanderen. Dat is ook voor het ministerie van belang, want het bedrijf is voor de helft in eigendom van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

Bruning: ‘Natuurlijk hadden we het liefst op alle punten gewonnen, maar de rechter heeft geoordeeld dat we mogen werken aan het voortbestaan van het bedrijf.’ Om die reden ziet hij de bodemprocedure ook met vertrouwen tegemoet. ‘Als de rechter nu al had gezegd dat we moeten stoppen, was het een ander verhaal geweest. Maar nu komt er een inhoudelijke toetsing, dat is alleen maar goed.’

Dit is een artikel van RTV Noord en Birthe Schohaus. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar intensief samen om de lokale journalistiek te bevorderen.

RTV Noord volgt de zoutwinning in Groningen samen met onderzoeksplatform Follow the Money. Lees hier de uitgebreide versie van dit artikel.

Datum 13 december 2021 Arienne Dozeman

Veendammer raadsfracties bevragen college over Nedmag

De Nedmag locatie in Veendam
(Foto: RTVNoord)

VEENDAM – De conclusies van deskundigen Dineke Pot en Adriaan Houtenbosch over het bedrijf Nedmag leiden ook in de gemeenteraad van Veendam tot vragen. In een publicatie van RTVNoord en Follow the Money stellen Pot en Houtenbosch dat Nedmag in 2018 niet overvallen hoefde te worden door de scheur in de zoutcaverne, waardoor er duizenden liters pekelwater en diesel weglekten.

Eerder trok Kamerlid Sandra Beckerman hierover al aan de bel bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De fracties van de SP en VeurUutKiek (VUK) willen van het college van Veendam weten of zij net als de deskundigen Dineke Pot en Adriaan Houtenbosch stellen dat Nedmag het lek in de bodem had kunnen voorzien.

Zienswijze

Ook willen de partijen weten of Veendam nog steeds achter het standpunt staat om geen zienswijze in te dienen bij de minister omtrent het winningsplan van Nedmag. De gemeente Midden-Groningen, de provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s hebben wél een zienswijze bij het ministerie van Economische Zaken over het instemmingsbesluit ingediend.

Schadefonds

Ook willen de partijen dat het college van Veendam zich bij de minister inzet voor een schadefonds waar Nedmag geld in stort om gedupeerden te compenseren. Daarnaast willen de partijen dat de gemeentebestuurders er bij de minister op aandringen om de omgekeerde bewijslast of het bewijsvermoeden in te voeren.

Bron: RTVNoord

Datum 8 juli 2021 Arienne Dozeman

Ministerie bevestigt: Nedmag mag tot 2045 zout winnen in Veenkoloniën

De Nedmag locatie in Veendam
F: RTV Noord

VEENDAM – Zoutwinbedrijf Nedmag in Veendam blijft tot minimaal 2045 actief in de Veenkoloniën met het winnen van zout. Dat blijkt uit het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat vrijdag is gepubliceerd. Eerder bleek al uit het ontwerpbesluit dat Nedmag nog een kleine 25 jaar de ruimte krijgt voor zoutwinning. Daar kwam kritiek op, nadat onder meer de Kamerfractie van de ChristenUnie vragen stelde over de duur van de zoutwinning.

Maar het ministerie laat de termijn ongemoeid. Verder komt het ministerie Nedmag tegemoet. In het ontwerp-instemmingsbesluit vroeg het ministerie de zoutwinner nog om een financiële waarborg. Er moest in eerste instantie op initiatief van Nedmag een fonds of stichting worden opgezet, waaruit kosten voor toekomstige beheersmaatregelen worden betaald. Daarbij valt te denken aan maatregelen voor het waterbeheer.

Maar het ministerie heeft in haar definitieve oordeel besloten dat dit niet onder regie van Nedmag moet worden opgetuigd, maar dat dit in de Mijnbouwwet wordt opgenomen. Het bedrijf had hier in een zienswijze op aangedrongen.

Vaker rapporteren

De aanpassing van het besluit van het ministerie heeft echter ook gevolgen voor Nedmag. Zo wordt het maximaal te produceren pekel per zoutcaverne voor Nedmag begrensd, moet het bedrijf vaker rapporteren over haar zoutproductie en moet het een ander middel dan dieselolie gaan gebruiken in het productieproces.

Het definitieve instemmingsbesluit ligt voor belangstellenden tot vrijdag 11 juni ter inzage op de gemeentehuizen van Veendam, Midden-Groningen, Aa en Hunze en Tynaarlo. Ook is het besluit in te zien op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 30 april 2021 Rutger Breider

Grote belangstelling voor lichtjesroute

Fotorechten: BJ Brinkman – RTV1

VEENDAM – Vanaf 6 december slingert de Lichtjesroute door Veendam. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is de organisatie inmiddels genoodzaakt om er 5 routes van te maken. Op deze manier kunnen er zo veel mogelijk deelnemers in de route opgenomen worden en de drukte verspreid worden.

Voor alle deelnemers van de route is er goed nieuws. Want iedere deelnemer maakt kans op mooie prijzen, er is zelfs een straatprijs beschikbaar gesteld. Ook als je niet bent opgenomen in de route maak je kans op deze prijzen. Naast hoofdsponsor Nedmag hebben ook de Rabobank Stad en Midden Groningen, Hollandse Gebakkraam Struyk en de Praxis sponsorgelden en cadeau’s beschikbaar gesteld. Met de sponsorgelden worden o.a. prijzen als vouchers voor diner en/of afhaalmaaltijden gekocht. Om zo de lokale horeca een steuntje in de rug te geven. Het motto is immers ‘van Veendammers voor Veendammers’.

Om te bepalen wie de prijswinnaars worden is er een jury aangesteld. Zij zullen beoordelen wie de leukste, creatiefste, origineelste, of sfeervolste versiering van tuin, balkon of raam heeft. Tussen maandag 7 en zaterdag 12 december gaat de jury op pad en is het belangrijk dat de deelnemers hun versieringen er tip top uit laten zien. De lichtjesroute zal feestelijk afgesloten worden met een heuse prijsuitreiking. Op welke manier dit vormgegeven gaat worden is afhankelijk van de op dat moment geldende Corona maatregelen.

Aanmelden kan nog

Deelnemen kan nog steeds. Ook als je huis niet binnen de route valt kan je meedoen. Aanmelden kan tot en met 26 november door een e-mail te sturen naar lichtjesrouteveendam@hotmail.com.  De routes zijn vanaf uiterlijk 25 november te vinden via de Facebook pagina Lichtjesroute Veendam of via de website van de Lions, www.lionsveendam.nl. Voor wie niet in de gelegenheid is de route online te bekijken kan er ook vanaf 27 november een papieren routebeschrijving opgehaald worden bij Cultuurcentrum van Beresteyn. Ze liggen in het folderrek naast de entree.

Datum 22 november 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal