Direct naar de inhoud.

Plannen voor 24 woningen op het terrein van natuursteenbedrijf De Weijs in Wildervank

Het ontwerp voor de woningbouwplannen

WILDERVANK – Op het terrein van het (voormalige) natuursteenbedrijf De Weijs ten noorden van de
C.W. Lubbersstraat te Wildervank wil ontwikkelaar Vazet woningen bouwen. Het plan bestaat uit 22 nieuw te bouwen woningen, de verbouw van het voormalige kantoor tot woning en een bouwkavel voor een vrijstaande woning aan het Oosterdiep.

Op het perceel is nu nog natuursteenhandel De Weijs gevestigd. De projectontwikkelaar wil 14 twee-onder-één kap, één vrijstaande woningen en een rij van acht aaneen gebouwde woningen realiseren. Daarnaast wordt het voormalig kantoor verbouwd tot woning.

De woningen worden ontsloten door een nieuw aan te leggen weg. Deze sluit aan op de Meihuizenweg en de C.W. Lubbersstraat.

Wijzigen van het bestemmingsplan

Omdat deze plannen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan zal deze moeten worden gewijzigd. Het ontwerp voor de plannen is daarom eerst voorgelegd aan de gemeenteraad.

De initiatiefnemer heeft op 21 maart al een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Het plan zal zes weken ter inzage liggen. Na de inspraakprocedure en de ontwerpfase wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

De ligging van het plangebied vanuit de lucht.

.

 

Datum 4 april 2022 Arienne Dozeman

Veel belangstelling voor nieuw woonwijkje Exloo op plek melkfabriek

De voormalige melkfabriek (bron: RTVDrenthe)

EXLOO – Er is grote belangstelling voor de woningen die gebouwd gaan worden op het voormalige fabrieksterrein De Gloep in Exloo. Tientallen inwoners en omwonenden kwamen op de inloopavond af, die gisteravond werd gehouden. 

(meer…)

Datum 17 september 2021 Arienne Dozeman

Plannen voor nieuwbouw achter Mfa Nieuw-Buinen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het bouwen van woningen op het perceel achter Mfa Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. In januari vorig jaar werden de resultaten uit het dorpsbelevingsonderzoek in Nieuw-Buinen gepresenteerd. De uitkomsten lieten zien dat 37% van de ondervraagde inwoners vinden dat er onvoldoende woningaanbod is in hun omgeving. Het gaat hierbij vooral om levensloopbestendige woningen, sociale huurwoningen en woningen voor starters.

F: Google Streetview

De gemeente wil graag tegemoetkomen aan deze vraag en ziet het perceel achter Mfa Noorderbreedte als een geschikte plek voor dit plan. Met veel voorzieningen in de Mfa op loopafstand is deze locatie bij uitstek geschikt voor jonge gezinnen en ouderen. Wethouder Nynke Houwing: “Veranderende omstandigheden zorgen voor verschuivingen in de woonwensen. Bewoners die nu nog huren willen misschien graag een woning kopen. Ouderen die in een eengezinswoning wonen willen graag verhuizen naar een woning die geschikt is voor de oude dag. En jongeren kijken uit naar een zelfstandige en betaalbare woonplek. Met het bouwplan achter de mfa kunnen we in deze vraag voorzien.”

Het plan biedt nog veel ruimte voor inspraak. Dat is een bewuste keuze, want de gemeente wil dit project graag samen met de inwoners van Nieuw-Buinen invulling geven. Dorpsbelangen is daarom vertegenwoordigd in de projectgroep en roept omwonenden in Nieuw-Buinen op om mee te denken over de plannen voor dit nieuwbouwplan en de inrichting van het gebied. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij Dorpsbelangen. De gemeente organiseert bijeenkomsten om mee te denken en te praten om zo gezamenlijk een mooi resultaat neer te zetten met en voor de inwoners van Nieuw-Buinen.

MFA Noorderbreedte
Datum 25 juni 2021 Rutger Breider

Bouw levensloopbestendige woningen in Veendam

Datum 24 mei 2021 Arienne Dozeman

Nieuwbouw in Bareveld van start

VEENDAM – In Bareveld is de vernieuwing van de Pijlkruidstraat en de Ericastraat van start gegaan. In samenwerking met Benus bouwt Acantus hier in totaal 36 nieuwe huurwoningen. De bouw van de eerste 12 woningen is gestart. Anita Tijsma, bestuurder van Acantus: “We zijn erg blij dat de bouw gestart is. Net als de bewoners. Samen met de bewoners en de gemeente Veendam hebben we een lang proces doorlopen, om tot een goed plan te komen. Voor nu en in de toekomst.”

Mooie mix

Er worden 6 gezinswoningen en 6 levensloopbestendige woningen gebouwd. De levensloopbestendige woningen hebben een slaapkamer en een badkamer beneden. Daarmee zijn de woningen geschikt voor jong en oud, alleen, met z’n tweeën of een gezin. De woningen zijn in eerste instantie exclusief bedoeld voor huurders die nu in de Pijlkruidstraat en Ericastraat wonen. Zij kunnen verhuizen naar de nieuwe woningen. De vernieuwing verloopt in fases, zodat de bewoners zo min mogelijk hoeven te verhuizen.

Klaar voor de toekomst

Vanzelfsprekend zijn de woningen op en top gereed voor de toekomst: energiezuinig, goed geïsoleerd, gasloos en ze wekken energie op. Dat betekent een comfortabele en fijne woning met een gezond, aangenaam klimaat en lage energielasten. Naar verwachting zijn de woningen in juni 2021 klaar.

Datum 23 december 2020 Bert Jan Brinkman

Nieuwbouw Esdal College Borger

BORGER – Het college van B&W van Borger-Odoorn staat achter de plannen voor nieuwbouw van
het Esdal College in Borger. Het is de bedoeling dat er aan de Borgerveldweg, ter hoogte van de provinciale weg N374 een nieuwe school gebouwd wordt. De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een besluit. Het moet een modern, duurzaam
gebouw worden waarmee de school midden in de samenleving blijft staan.

Behoud van de school in Borger
Wethouder Albert is Trip is blij met de ontwikkelingen: “Een nieuw gebouw is hard nodig om het Esdal College in Borger te houden. We zijn blij dat we met de school afspraken hierover hebben kunnen maken. Straks staat er een nieuwe school, voor onderwijs passend bij deze tijd.” Het huidige gebouw voldoet zowel technisch als functioneel niet meer aan de eisen van deze tijd. Het is sterk verouderd, slecht geïsoleerd, heeft geen goed binnenklimaat, en is donker, gehorig en niet multifunctioneel inzetbaar.

Wethouder Albert Trip 

Directeur-bestuurder Matthias Kooistra is ook content met de nieuwbouw: “Hiermee is het behoud van de vestiging in Borger zeker gesteld. De school kan zo blijven voorzien in de behoefte aan thuisnabij onderwijs met persoonlijke aandacht en een goede aansluiting met het primair onderwijs”. In het onderwijsprogramma wordt nauw samengewerkt met lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Investering
Het nieuwe schoolgebouw gaat plaats bieden aan ruim 150 leerlingen. Dit aantal is gebaseerd op prognoses van DUO. Het college van B&W heeft een voorkeur voor een duurzame, energiezuinige en multifunctionele variant, ten opzichte van een mogelijke sobere variant. Hiermee is een investering van 4,4 tot 4,8 miljoen euro gemoeid, waarvan het Esdal College een deel voor haar rekening neemt.

Datum 30 september 2020 Bert Jan Brinkman

Geen nieuwe huizen in gemeente Stadskanaal

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – Er is een voorlopige streep gezet door 378 te bouwen woningen in de gemeente Stadskanaal. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ waardoor het vanaf 1 juni alleen nog met uitzondering mogelijk is om een bouwvergunning te krijgen voor de vijftien geplande bouwlocaties. Alleen de fracties van D66 en PvdA stemden tegen.

Normaliter zou het besluit worden opgenomen in de omgevingsvisie. Omdat die pas in 2021 af is, heeft de gemeente gezegd dat het besluit in de maak is en heeft de gemeenteraad gezegd daarmee akkoord te zijn. Daardoor is het op de locaties niet meer mogelijk om te bouwen als de gemeente dat niet wil, tenzij het college van burgemeester en wethouders het goedkeurt. Dat gebeurt alleen als het plan past binnen de toekomstige woonvisie.

Krimp
De reden daarvoor is dat Stadskanaal verwacht dat de bevolkingsomvang de komende jaren zal teruglopen en dat daarmee ook de vraag naar woningen zal dalen. Door de hoeveelheid grond waarop nieuwe huizen gebouwd kunnen worden te beperken, moet de woningmarkt in de toekomst blijven aansluiten op de woningmarkt zonder dat er grote leegstand en verpaupering ontstaat.

De bouwlocaties zijn van de gemeente Stadskanaal en van particulieren. Onder meer de Blauwe Kamer in Alteveer (18 woningen), Hoeklocatie Nederlandlaan (36 appartementen), Maarsheerd (52 appartementen) en de Buinerweg (100 appartementen) in Stadskanaal gaan niet door. In Musselkanaal worden 130 bouwlocaties geschrapt.

(Lees meer op DvhN)

Datum 12 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Nieuwbouw woningen Woellust Wildervank

nieuwbouw van woningen aan de Woellust in Wildervank

WILDERVANK – Op woensdag 18 december wordt door Hesco Bouw uit Stadskanaal begonnen met de bouw van 8 woningen aan de Sterrenboschlaan in woonwijk Woellust te Wildervank (Gemeente Veendam).

Hesco Bouw

Directeur Ralf Holthuis van Hesco Bouw zal samen met wethouder Henk Jan Schmaal, de toekomstige bewoners en belangstellenden om 15:00 het startsein geven voor de bouw. In totaal worden er 8 royale en duurzame woningen gerealiseerd, waarvan 4 tussenwoningen en 4 hoekwoningen.

Er ontstaan twee blokken met karakteristieke woningen welke letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de woonwijk Woellust gaan vormen. Doordat de woningen hoger liggen dan de omliggende bebouwing bieden de huizen een heerlijk vrij uitzicht over groen- en waterpartij. De woningen worden gebouwd in een fraaie jaren ’30 architectuur.

De woningen zijn ontworpen door Oving Architecten uit Groningen en de bouw zal ongeveer 10 maanden in beslag nemen.

Datum 12 december 2019 Bert Jan Brinkman

Sloop panden Vlieghuis in Gieten begonnen

Projectontwikkelaar Wout Donker en wethouder Henk Heijerman op de locatie

GIETEN – In Gieten is begonnen met de sloop van de voormalige garage Vlieghuis, de pizzeria en fietsenwinkel aan de Stationsstraat. Op de locatie komen 12 nieuwe woningen.

 Veelbelovend vooruitzicht

Wethouder Henk Heijerman is blij met de start van de sloop: “Het is een historisch moment voor Gieten. De sloop liet natuurlijk door omstandigheden een tijdje op zich wachten. Nu deze begonnen is, kunnen we vooruit kijken. En dat vooruitzicht is veelbelovend. Er komen 12 prachtige woningen die een aanwinst zijn voor Gieten. Ze bieden kansen voor fijn wonen in het dorpscentrum.”

Twaalf woningen

Na de sloop komen op de locatie 8 toekomstbestendige levensloopwoningen en 4 twee onder één kapwoningen. Wout Donker, projectontwikkelaar bij WVG Ontwikkeling BV, vermoedt dat de woningen erg in trek zullen zijn: “De locatie is prachtig gelegen, op steenworp afstand van voorzieningen en het gezellige centrum van Gieten. Dat centrum wordt met deze woningen nog aantrekkelijker.”

Omgevingsvisie centrum Gieten

De gemeente Aa en Hunze en het Overlegplatform Centrum Gieten zijn begin 2019 tot een nieuwe koers voor het centrum van Gieten gekomen. De sloop van de panden van de voormalige Vlieghuislocatie past in de visie om het centrum groener, karakteristieker en toekomstbestendig te maken.

Datum 6 december 2019 Bert Jan Brinkman

Bareveld gaat huizen vernieuwen

F: Peter Panneman

BAREVELD – Acantus gaat in Bareveld 64 huurwoningen slopen in de Pijlkruidstraat en Ericastraat. De woningen worden gesloopt, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen en wensen van nu en voor de toekomst. Er worden 36 nieuwe huizen voor teruggebouwd. De nieuwbouw en sloop gebeurt de komende jaren stapsgewijs. Het wijkontwikkelplan voor Bareveld is tot stand gekomen met behulp van de bewoners. Eind 2017 zijn bewoners bevraagd over het wonen in Bareveld.

De nieuwe woningen in Bareveld worden gasloos en energiezuinig gebouwd volgens woningbouw corporatie Acantus.

Datum 6 oktober 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal