Direct naar de inhoud.

Herinneringen aan het Onderwijs van vroeger in het SHC

'juf' Annie v/d Veen nu in 2013
‘juf’ Annie v/d Veen nu in 2013

STADSKANAAL – Aan zijn schooltijd heeft elke Nederlander herinneringen. Onmiddellijk komen beelden van  het schoolplein, de gang met natte jassen of het grote schoolbord aan de muur boven drijven. Van­daar dat op zondag 3 februari het onderwijs centraal staat tijdens een presentatie van oude beelden uit het archief in het Streekhistorisch Centrum. Bert Roossien laat dan foto’s zien van schoolgebouwen en schoolklassen uit Stadskanaal en omgeving. Ook lesmateriaal zoals oude schoolplaten komt aan bod. Als speciale gast is deze middag mevr. Annie Hakkenes-van der Veen aanwezig. Zij was van 1945 tot 1956 juf aan de Nieuwe School te Stadskanaal (gem. Wildervank), later Burgemeester Lieseschool geheten.

Net als in andere delen van Nederland schoten in de periode 1880-1920 ook in de Kanaalstreek en Westerwolde de scholen als paddestoelen uit de grond. Dat was in eerste instantie te danken aan de bevolkingstoename in deze jaren. Daar kwam bij dat er steeds ­ strengere eisen aan de schoolgebouwen werden gesteld, waardoor gemeenten en schoolbesturen genoodzaakt werden tot renovatie of nieuwbouw.  Door de toenemen­de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs werd het boven­dien ook voor de voorvechters van Christelijk onderwijs mogelijk een eigen ‘School met den Bijbel’ te bouwen.

Naast beelden van schoolgebouwen en oude klassenfoto’s uit de regio zal in de diavoorstelling aandacht worden geschonken aan enkele andere facetten van het onderwijs. Zo was daar meester Borgman, tot 1932 hoofd van de openbare school te Vledderveen die met zijn wereldtuin de kinderen op aanschouwelijke wijze aardrijkskundige en historische kennis bijbracht. Op een terrein niet ver van de school was de wereld met zijn continenten op verkleinde schaal gereconstrueerd. Op elk continent werden (voorzo­ver mogelijk in ons koude klimaat) de daar verbouwde cultuurgewassen geplant en onderhouden. Leerlingen konden te voet het traject volgen dat de mailboten toen op geregelde tijden van Holland naar Indië aflegden of dat Columbus in 1492 naar Amerika had gebracht.

Tevens is in het Streekhistorisch Centrum een kleine tentoonstelling ingericht waar leermiddelen van vroeger te zien zijn: oude schoolboeken, schrijf- en rekenmaterialen, handwerkjes die de meisjes moesten maken en natuurlijk de bekende schoolplaten over de vaderlandse geschiedenis, de levende natuur en de aardrijkskunde van Nederland en zijn toenmalige overzeese bezittingen. Deze tentoonstelling is tot eind maart te bezichtigen.

Klassenfoto uit 1954 van de Nieuwe School te Stadskanaal met rechts juf Annie van der Veen.
Klassenfoto uit 1954 van de Nieuwe School te Stadskanaal met rechts juf Annie van der Veen.
Datum 24 januari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal