Direct naar de inhoud.

Grote brand in Eext, buren tonen noaberschap aan brandweer

F: Persbureau Drenthe

EEXT – Een schuur bij een huis aan de Anderenseweg in Eext is vannacht uitgebrand. Rond vier uur brak de brand uit. Brandweerkorpsen uit Gieten, Annen, Zuidlaren en Borger bestreden het vuur. Zo’n twee uur later hadden ze de brand onder controle. Een gasfles die in de schuur stond, werd tijdens het blussen uit de schuur gehaald om een ontploffing te voorkomen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er raakte niemand gewond.

Noaberschap

Ook hier bestond het gezegde Noaberschap. De brandweer werd namelijk door de buren op koffie getrakteerd. De brandweer was erg dankbaar voor de gastvrijheid en de koffie werd genuttigd.

Datum 30 september 2021 Rutger Breider

Nieuwjaarsboodschap 2021 burgemeester Jan Seton

Burgemeester Jan Seton

EXLOO – Goede noaberschap of naastenliefde in de gemeente Borger-Odoorn tijdens deze moeilijke en zware tijd maakt burgemeester Jan Seton gelukkig en trots. Dat zegt hij in een nieuwjaarsboodschap op YouTube. Volgens Seton geneest ‘naoberschap’ ons niet van het coronavirus maar het laat wel de kracht zien van Borger-Odoorn en van Drenthe.

Je kunt de toespraak van de burgemeester hieronder in zijn geheel zien.

Datum 8 januari 2021 Bert Jan Brinkman

Veendam start pilot Buurtgezinnen

VEENDAM – Op 1 januari 2021 start in de gemeente Veendam de pilot Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de inhoud van de ondersteuning.

Ondersteuning

Soms zit het flink tegen in gezinnen. Problemen stapelen zich op en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. En dan lukt het ouders niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Oprichter Leontine Bibo van Buurtgezinnen: “Deze gezinnen hebben hulp nodig, liefst alledaagse praktisch hulp van familie en vrienden. Maar wat als je familie of vrienden ver weg wonen of als zij jouw problemen er niet bij kunnen hebben? Buurtgezinnen helpt deze gezinnen. Bij Buurtgezinnen willen we toe naar een samenleving, waarin we ons weer meer om elkaars kinderen bekommeren. Opvoeden is niet gemakkelijk. Als we elkaar daarbij helpen, kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.” De ondersteuning is maatwerk en kan bestaan uit bijvoorbeeld de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen. Een steungezin is een gezin met ervaren ouders die een gezin in hun buurt willen helpen. Ze krijgen daar geen geld voor. Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen.

Dicht bij huis

In meer dan 60 gemeenten in Nederland is Buurtgezinnen actief. Wethouder Ans Grimbergen: “De ervaringen uit andere gemeenten zijn veelbelovend. Reden voor Veendam om ook met Buurtgezinnen samen te gaan werken. Wat Buurtgezinnen doet is eenvoudig en krachtig. Ze zoeken voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Dit gezin ontlast de ouders en biedt extra aandacht aan de kinderen. Op deze manier proberen ze te voorkomen dat problemen verergeren. De ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij het gezin georganiseerd. Het is een laagdrempelige en informele manier van ondersteuning aan gezinnen, wat snel werkt en waarbij de steun op een natuurlijke manier plaatsvindt onder begeleiding van een coördinator. De coördinator zorgt dat de steun aan gezinnen past bij de vraag van gezinnen.”

Coördinator

Om de pilot te kunnen starten zoekt Buurtgezinnen een lokale coördinator (parttime). Deze coördinator is het aanspreekpunt en gezicht van Buurtgezinnen in Veendam, zorgt voor afstemming tussen een vraag- en steungezin en gaat de gezinnen begeleiden. Meer informatie over deze vacature is te vinden op de website www.buurtgezinnen.nl

Datum 10 november 2020 Bert Jan Brinkman

Groninger begrafenisverenigingen luiden de noodklok

Overhandiging onderzoeksrapport aan CdK in Groningen René Paas

GRONINGEN – Vroeger was begraven bijna gratis. Het is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat op het platteland buren zorg droegen voor elkaars uitvaart, dat was noaberschap. De hedendaagse uitvaartverenigingen zijn hiervan een uitvloeisel. Gratis is het allemaal niet meer, maar voor een zeer betaalbaar bedrag krijgen de leden een uitvaart in natura. Desondanks verkeren de uitvaartverenigingen in zwaar weer. De Federatie van Uitvaartverenigingen in Groningen luidt de noodklok.

De 110 onderlinge uitvaartverenigingen in Groningen hebben het zwaar. Onbezoldigde bestuursleden kunnen geen opvolgers vinden en blijven tientallen jaren aan het roer, totdat ze er bijna letterlijk bij neervallen. En ondanks het grote financiële voordeel loopt het ledenaantal terug.

Betaalbare uitvaart
Volgens Henk Bazuin van Onderlinge Uitvaartvereniging Hoogezand heeft dit onder meer te maken met communicatie: “Wij passen goed op de centen van onze leden, die geven wij niet uit aan geldverslindende marketingcampagnes, zoals de grote nationale uitvaartverzekeraars wel doen. Het gevolg is een imagoprobleem: veel jongeren zeggen hun lidmaatschap op omdat ze denken bij een verzekeraar voordeliger uit te zijn. Het omgekeerde is waar. Ons doel is juist: een betaalbare uitvaart voor iedereen.”

Onderzoeksrapport
De problemen zijn beschreven in het rapport ‘Onderzoek + adviezen voor behoud van de onderlinge uitvaartzorg dat op vrijdag 15 september op het provinciehuis door de federatie is aangeboden aan Commissaris der Koning in Groningen René Paas. Het rapport is in opdracht van het federatiebestuur opgesteld door de interne commissie Behoud Noaberschap 2.0. “Uitvaartverenigingen staan nu op een kruispunt van wegen waarbij er twee richtingen zijn: change or die”, stelt het rapport.

Uitvaart in natura
Het rapport schetst een viertal hoofdproblemen: teruglopend ledenaantal, lang zittende bestuursleden door problemen met opvolging, communicatie en steeds strengere financiële regelgeving. Bestuurslid Wessel Volders van Begrafenisvereniging Onstwedde over dat laatste: “Wij bieden uitvaarten in natura. Steeds meer overledenen en nabestaanden hebben echter uitgesproken wensen voor de uitvaart die niet binnen dit pakket vallen. Dan vragen ze ons om een uitkering van een bedrag in plaats van het verzorgen van de dienst. Maar dat mogen wij niet doen. De Autoriteit Financiële Markten is zeer streng: doen wij uitkeringen, dan worden we gezien als een verzekeraar. En dat mogen we pertinent niet zijn”.

Noaberschap
Het overheidsbeleid inzake onderlinge uitvaartverenigingen is allesbehalve consistent. Waar hedendaagse wet- en regelgeving het functioneren ernstig belemmeren, wordt ouderwets noaberschap juist gestimuleerd. Noaberschap heeft zelfs een plek gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. “Hiermee wordt het belang en de waarde aangegeven van een plaatselijke uitvaartvereniging. Dit is bedoeld om de kennis en ervaring uit vroeger tijden niet verloren te laten gaan”, staat in het rapport.

Aanbevelingen
In het rapport, waaraan met veel enthousiasme is gewerkt, doet de commissie diverse aanbevelingen om het onderlinge uitvaartwezen in stand te houden en op een toekomstbestendige wijze te organiseren. Tijdens regiovergaderingen van alle Groninger uitvaartverenigingen komen de aanbevelingen in dit rapport aan de orde. De verenigingsbestuurders kunnen dan reageren om vervolgens samen een plan van aanpak te maken en prioriteiten stellen. Denk hierbij aan samenwerking of samensmelting van verenigingen, meer keuzemogelijkheden voor de leden, meer en betere communicatie voor een grotere naamsbekendheid en positievere uitstraling van het onderlinge uitvaartverenigingen en actievere inzet voor opvolging van bestuursleden en een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen het bestuur. Dat laatste wordt volgens Bazuin wel lastig: “Want wie wil er nou op jonge leeftijd al zo intensief bezig zijn met de dood?”

Datum 16 september 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal