Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn haalt woningbouw van het slot: ‘Zorg er wel voor dat mammoettanker op koers blijft’

Wethouder Nynke Houwing | Foto: Gemeente Borger-Odoorn

EXLOO – In elk verkiezingsprogramma van de partijen van Borger-Odoorn is wonen een speerpunt. Met het vaststellen van de woonvisie woensdagavond geeft de gemeenteraad een eerste aanzet tot dat speerpunt, maar wethouder Nynke Houwing gaf ook een waarschuwing mee.

Die waarschuwing kwam voort uit een viertal moties van Gemeentebelangen. De motie over het haast maken met nieuwbouw/verduurzaming bij woningcorporaties redde het niet. Het merendeel van de raad gaf aan er vertrouwen in te hebben dat Houwing de corporaties op de huid blijft zitten en vonden de motie daarom onnodig.

Gemeentebelangen wilde ook graag onderzoek laten doen naar herbestemming van leegstaande bedrijfspanden. Daarnaast wil het onderzoek laten doen naar welke locaties in de gemeente geschikt zijn voor tiny houses en de partij wil kijken of het mogelijk is om te komen tot soepelere regels omtrent permanente bewoning op vakantieparken. Met steun van GroenLinks kwamen de moties er door, maar het leidde wel tot veel discussie.

Mission impossible

Waar de andere raadsfracties hun kanttekeningen hadden kwam Houwing met een vurig pleidooi. ‘Blijf alsjeblieft voorlopig weg bij de uitvoering want met deze moties bezorgt u mijn opvolger een mission impossible.’ Volgens Houwing is het ook voor het ambtelijk apparaat een ondankbare taak. ‘We hebben de mammoettanker nu net op koers, zorg ervoor dat dit zo blijft. Met al deze moties vliegen we de uit de bocht en raken we de regie weer kwijt.’

Over het onderzoek naar geschikte locaties voor tiny houses liet de wethouder weten hier al mee bezig te zijn en nog voor het zomerreces met een plan te komen. ‘Ik wil u dan ook adviseren leg de motie in de la en stuur eventueel bij als het plan er ligt.’ Gemeentebelangen en GroenLinks lieten de motie na kort beraad toch op tafel liggen.

Leegstaande panden herbestemmen

Gemeentebelangen wil met de herbestemming van leegstaande panden zien of deze omgebouwd kunnen worden zodat bewoning mogelijk is voor jongeren. ‘Het kan een oplossing zijn voor de grote vraag die er ligt,’ zo zei fractievoorzitter Harm Greven.  Met de toevoeging van senioren ging Groen Links ook mee. Ook Leefbaar Borger-Odoorn stapte in. De wethouder wilde dit ook doen, maar wel met een kanttekening. ‘Als het voor nu beperkt blijft tot de inbreidingslocaties in de dorpskernen.’  De partijen stemden daar mee in. ‘Het is dan een eerste aanzet vanuit daar kunnen we verder kijken.’

Eindsprint

Voor de permanente bewoning van vakantieparken wezen CDA en VVD er op dat er al een onderzoek loopt naar vitaliteit van vakantieparken en dat het beter is om dit onderzoek af te wachten. De wethouder wees de partijen ook op dat onderzoek. Erik Huizing van de VVD gaf daarbij aan dat het wel lijkt op een wedstrijd wie de meeste moties indient deze raadsperiode. ‘Er is in ieder geval een aardige eindsprint aan de gang.’ Henk Zwiep van de PvdA gaf aan dat het niet voor niets een vakantiepark is.

Toch was volgens Gemeentebelangen de insteek anders. ‘Het gaat er om waar permanente bewoning mogelijk zou kunnen zijn.’ Daarmee gaat het onderzoek verder waar het onderzoek naar vitale parken stopt. ‘De onderzoeken kunnen ook naast elkaar lopen,’ zo zei Greven. Pieter de Groot van GroenLinks voegde daar aan toe dat wat hem betreft er alleen gekeken wordt naar permanente bewoning bij parken die niet vitaal zijn. Ondanks de grote tegenstand van de andere partijen kregen de twee partijen de motie er gezamenlijk doorheen.

Digitaal Bouwloket

Eén voorstel dat werd ingebracht door de ChristenUnie kon wel rekenen op de volledige steun van de raad. Borger-Odoorn krijgt een digitaal bouwloket waar inwoners een bouwverzoek kunnen indienen, maar ook interessante bouwplekken aan kunnen dragen inclusief een kaart met alle locaties. Houwing: ‘Er gaat nu ook al veel digitaal, maar met dit voorstel kunnen we dat samen laten smelten. Daar moeten we gezamenlijk invulling aan gaan geven.’

Aan de slag

Uiteindelijk zag Houwing daarmee een grote klus voor haar ambtenaren op haar afkomen, maar was ze blij dat de woonvisie er doorheen is. Borger-Odoorn kan zodoende een start gaan maken met het maken van de plannen om 500 woningen bij te gaan bouwen.  ‘Het gaat om veel meer dan jongeren en ouderen een fijne plek bieden, want het gaat ook om leefbaarheid, het in stand houden van voorzieningen en ook werkgelegenheid,’ zo sloot Houwing af.

Datum 3 maart 2022 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn zet volgende stap om statushouders op te vangen in Valthermond

Het pand waar Borger-Odoorn de statushouders wil plaatsen in de Vrijheidslaan in Valthermond. Foto: Google Streetview
VALTHERMOND – Borger-Odoorn heeft bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een aanvraag gedaan voor de opvang van veertien statushouders aan de Vrijheidslaan in Valthermond. De statushouders kunnen tot het einde van dit jaar in het pand blijven wonen mocht het COA de tijdelijke huisvesting goedkeuren.

Vorige maand bracht RTV1 al naar buiten dat de gemeente plannen heeft om vluchtelingen op te vangen in het voormalige kantoorpand. Omwonenden reageerden destijds verdeeld op het nieuws. Tijdens een informatieavond op 14 februari konden zij vragen stellen en hun zorgen uitspreken over de plannen.

Aandacht voor zorgen omwonenden

Burgemeester Jan Seton, wethouder Nynke Houwing en een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Nederland deden tijdens de informatieavond voor omwonenden de toezegging om ook in het verdere proces aandacht te blijven houden voor de zorgen die zijn uitgesproken. Ook sprak Houwing uit dat er geen minderjarigen in aanmerking komen voor de opvang.

Als het COA de aanvraag van het college goedkeurt, verwacht het college dat de veertien statushouders rond mei hun intrek in het pand kunnen nemen.

Datum 2 maart 2022 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn wil 14 statushouders plaatsen in Valthermond

Het pand waar Borger-Odoorn de statushouders wil plaatsen in de Vrijheidslaan in Valthermond. Foto: Google Streetview

VALTHERMOND – De gemeente Borger-Odoorn is van plan 14 statushouders in de Vrijheidslaan in Valthermond te plaatsen. De gemeente geeft daarmee gehoor aan de oproep van het COA om sneller statushouders op te nemen.

Die oproep deed het COA eind vorig jaar nadat de opvang in Ter Apel overstroomde met nieuwe vluchtelingen. Maandagavond spreken burgemeester Jan Seton en wethouder Nynke Houding met omwonenden in ‘t Brughuus. ‘We willen hun gevoelens hierover aanhoren. Pas daarna gaan we een vervolgstap zetten,’ aldus Houwing.

Wat zijn statushouders?

Asielzoekers worden statushouders zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.

Het zou gaan om een tijdelijke oplossing. Het pand staat al een tijd leeg. Bouwbedrijf Brands is bezig met een plan voor het pand, maar stelt het tot het einde van het jaar beschikbaar. ‘Hierdoor kunnen wij er nu gebruik van maken.’ In het komende jaar gaat de gemeente samen met Lefier en Woonservice op zoek naar een sociale huurwoning voor deze 14 statushouders. ‘Ze zullen dan verspreid worden over de hele gemeente,’ legt Houwing uit.

De wethouder ziet wel dat het schuurt. Mede door de lange wachtlijst die Borger-Odoorn heeft in de sociale huursector. ‘Er is wel een spanningsveld, maar statushouders hebben evenveel recht op een woning als andere mensen. Het systeem zit verstopt door het woningtekort. Daarom deze tijdelijke en creatieve oplossing.’

In Valthermond zullen geen statushouders worden geplaatst met minderjarige kinderen. ‘Het gaat om echtparen en alleenstaanden. Wel zou het kunnen zijn dat die echtparen meerderjarige kinderen hebben.’ De woningen zullen eerst geschikt gemaakt moeten worden. Medio mei zullen de statushouders er moeten wonen.

 

Datum 10 februari 2022 Jelmer Wijnstra

Gemeentebelangen stelt vragen na renovatie debacle Lefier in Nieuw Buinen

De woningen aan de Crysantstraat die gerenoveerd worden. | Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

NIEUW BUINEN – Gemeentebelangen Borger-Odoorn heeft vragen aan wethouder Nynke Houwing van Wonen gesteld na aanleiding van de renovatieproblemen bij woningen van Lefier in Nieuw Buinen. RTV1 bracht vorige week het nieuws dat de bewoners van de Chrysantstraat, Primulastraat en de Akelei zich in de steek voelen gelaten door de woningcorporatie. 

Gemeentebelangen wil van de wethouder weten of zij bekend is met de problemen en of zij zich wil inspannen voor een compensatie aan de getroffen inwoners. ‘Lefier heeft de inwoners wel vervangende faciliteiten aangeboden, maar als die vervolgens niet geplaatst worden en inwoners na veel heen-en-weer bellen pas een wisselwoning ter beschikking krijgen, gaat er wel iets mis,’ zo laat Gemeentebelangen weten.

Lees ook:Lefier laat bewoners in de steek tijdens verbouwing: ‘Geen douche en geen toilet’

Gemeentebelangen wil graag dat de wethouder richting de tweede renovatieronde in maart een oogje in het zijl houdt. Ook hoopt de partij dat Houwing het gesprek aangaat met Lefier zodat de renovatie in maart voorspoediger zal verlopen voor de inwoners. Mochten de antwoorden van de wethouder niet voldoende zijn dan denkt de partij nog na over een eventuele motie.

 

 

Datum 2 februari 2022 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn over regeerakkoord: ‘We staan niet juichend langs de zijlijn’

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo. Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

BORGER-ODOORN – Burgemeester Jan Seton (CDA) ziet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar ook bij zijn eigen college een lichte irritatie hoe landelijk naar lokaal kijkt. Wel is Borger-Odoorn blij dat de regiodeal wordt voortgezet en dat klimaatadaptatie hoog op de agenda staat.

‘Het Rijk lijkt ons steeds meer te zien als een soort overheidsloket, maar we zijn geen rijkskantoor,’ zo vertelt Seton tijdens de tweewekelijkse perslunch.

Seton ziet net als veel collega burgemeesters kansen in een vrijere rol voor gemeenten. ‘We staan veel dichter bij onze inwoners en kunnen zo veel meer gedaan krijgen dan dat ze vanuit Den Haag denken. Niet alles is slecht en het is ook geen tranendal, maar ze halen nu nog niet alles uit de positie die gemeenten kunnen invullen terwijl we wel staan te trappelen om dit te doen.’

Klimaatadaptatie en Regiodeal

Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) ziet dat klimaatadaptatie volop naar voren komt in het regeerakkoord. ‘Wat mij betreft is dit hét onderwerp van de toekomst. Ik had dus ook verwacht dat dit hoog op de agenda zou komen te staan en dat ze er geld voor vrij gingen maken.’

In het regeerakkoord is ook ruimte gemaakt voor een vervolg van de Regiodeal. Hier is wethouder Nynke Houwing (VVD) maar wat blij mee. ‘Dat is echt een hele mooie.’  Met de Regiodeal is Borger-Odoorn op dit moment onder andere bezig om huizen in Tweede Exloërmond te verduurzamen.

Sigaar uit eigen doos

Op financiën is wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) minder optimistisch. ‘Er zijn twee kanten. Je ziet dat de Rijksbegroting omhoog gaat daardoor zal je een verhoging zien van het gemeentefonds. Dat is heel mooi, maar aan de andere kant wordt er wat aan wonen gedaan. Wat heel mooi is, maar daarvoor onttrekt het Rijk wel een miljard uit het gemeentefonds. Dus eigenlijk is het gewoon een sigaar uit eigen doos. We staan dan ook nog niet juichend langs de zijlijn.’

In januari gaat het college het regeerakkoord uitgebreider analyseren om te kijken waar de kansen liggen en wat dat betekent voor Borger Odoorn.

Datum 21 december 2021 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn wil wachttijd huurwoning verkleinen, maar zoekt voorlopig niet naar corporatie die wil bouwen

Wethouder Nynke Houwing | Foto: Gemeente Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning in de gemeente Borger-Odoorn ligt op dit moment op 3 jaar en 11 maanden. Wethouder Nynke Houwing wil dit zo snel als mogelijk verkleinen, maar ziet op dit moment dat de corporaties niet bouwen.

In een memo van het college aan de gemeenteraad valt te lezen dat de wachttijd ongewenst is. Meer betaalbare woningen zijn hard nodig om de wachtlijsten te verkorten, maar naast de talloze ‘gewone’ woningzoekenden neemt de vraag van speciale doelgroepen toe. ‘Het liefst wil je helemaal geen wachtlijst. Wat ideaal is, is moeilijk aan te geven. We werken eraan om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden,’ zo laat Houwing aan RTV1 weten.

Begrip voor corporaties

De wens om helemaal geen wachtlijst te hebben lijkt voor de komende jaren een utopie. Mede doordat de corporaties Lefier en Woonservice in Borger-Odoorn uitgaan van vergrijzing en dus niet bouwen. De wethouder heeft begrip voor deze opvatting van de corporaties. ‘Ze zien zich geconfronteerd met een enorme verduurzamingsopgave. Daar wij als gemeente zelf nieuwbouw toevoegen bekijken we wel of de woningbouwcoöperaties toch ook niet huurwoningen kunnen toevoegen. Hier maken wij prestatieafspraken over met elkaar.’

Benaderen andere corporatie

In het memo wordt ook gerept over het benaderen van een andere corporatie mochten Lefier en Woonservice helemaal niet willen bouwen. Op dit moment is de gemeente daar in ieder geval nog niet mee bezig. ‘Wij zijn niet voornemens om een andere corporatie te benaderen zolang wij in goed gesprek en overleg zijn met de coöperaties binnen onze gemeente. Het memo geeft slechts de mogelijkheden aan naar aanleiding van vragen uit de raad.’

Tempo maken met nieuwe woonvisie

Wel ziet Houwing dat het belangrijk is om nu zo snel als mogelijk een nieuwe woonvisie vast te stellen met de raad. In de oude wordt namelijk nog uitgegaan van krimp en dus is de opvatting van de corporaties te begrijpen. ‘Het snel vaststellen van de woonvisie is om meerdere redenen belangrijk. De woonvisie vormt de basis voor de prestatieafspraken die we met de corporaties maken. Nu heeft het college zich uitgesproken, mede op basis van de groeiende vraag naar woningen, om de kansen die de huidige markt biedt te pakken en te gaan voor groei. Om hierover het goede gesprek te voeren met de corporaties is een actuele woonvisie wel noodzakelijk.’

Daarnaast kijkt Houwing naar commerciële mogelijkheden. ‘Als de commerciële sector met een serieus voorstel komt zullen we dat zeker in overweging nemen.’ Ook is ze met de BOCE gemeentes en de provincie in gesprek. ‘Daarin hebben we het over alle vraagstukken aangaande de woningmarkt. Daar waar mogelijk en wenselijk trekken we met elkaar op of stemmen we af.’

Datum 16 december 2021 Jelmer Wijnstra

Omwonenden Dreef Valthermond klaar met omleiding: ‘Kwestie van tijd voor er een ongeluk gebeurt’

De diepe kuilen langs de Dreef. Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

VALTHERMOND – Door werkzaamheden aan het Zuiderdiep in Valthermond moeten mensen op dit moment volgens de omleiding over de Dreef. Een landweggetje tussen Musselkanaal en Valthermond. Maar volgens omwonenden is het een oplossing van niets. ‘Het is wachten tot er een ongeluk gebeurt.’

Normaal gesproken hoeft er op deze weg geen hinder te ontstaan, uitwijken naar de berm is mogelijk en druk is het niet. Maar door de werkzaamheden aan het Zuiderdiep is de drukte op de Dreef fors toegenomen. Dit zorgt er dan ook voor dat meer mensen voor elkaar aan de kant moeten. Aan extra uitwijkmogelijkheden is niet gedacht. Hierdoor zijn er enorme modderplassen en kuilen langs de kant van de weg ontstaan.

Strijd voor bebording

Volgens de gemeente worden de diepe gaten regelmatig hersteld en zijn er inmiddels gele borden met ‘gevaarlijke berm’ geplaatst. Volgens Wim Hospers die zelf woont aan de Dreef, maar ook zijn bedrijf Hospers Wand en Daktechniek daar heeft zitten zijn de borden geplaatst na zijn aandringen. ‘We hebben vier weken moeten wachten op een reactie van de gemeente. Daarna heb ik zelf contact opgenomen met de aannemer dat ik zelf wel zou betalen voor de borden. Niet veel later belde de gemeente dat zij de borden voor hun rekening zouden nemen. Je moet als burger behoorlijk wat doen om iets voor elkaar te krijgen.”

De gemeente laat weten dat er naast de Dreef ook een omleiding loopt via de Valtherdijk. Mocht het nodig zijn zal de gemeente ook meer borden gaan plaatsen. Hospers denkt dat het een kwestie van tijd is voor er een ongeluk gebeurt.  ‘Inmiddels zijn er al meerdere keren bijna ongelukken gebeurd, de kuilen langs de weg zijn diep en uitwijk mogelijkheden zijn er niet.

De kapot gereden berm op de Dreef. Foto: Jelmer Wijnstra / RTV 1

Zeker s ’avonds is het niet aan te raden hier langs te rijden. De weg is niet verlicht en door het slechte weer van de afgelopen tijd zijn de kuilen langs de kant van de weg vol gelopen met water. De kuilen zijn hierdoor slecht zichtbaar. Tijdelijke verlichting wordt niet noodzakelijk geacht door de gemeente, autoverlichting moet genoeg zijn. Wel geeft de gemeente aan deze weg dit jaar mee te nemen in de strooiroutes om gladheid te voorkomen.

Is er een oplossing?

Volgens omwonenden is er één hele makkelijke oplossing, namelijk het openen van het Noorderdiep. Maar volgens de gemeente is dit alleen nog maar gevaarlijker in verband met de snelheid die hier gereden wordt. ‘Het gebruik van het Noorderdiep willen we zoveel mogelijk beperken tot gebruik van aanwonenden. Het is een woonstraat die ongeschikt is voor doorgaand verkeer,’ zo stelt wethouder Nynke Houwing.

Volgens Annemiek de Groot van Leefbaar Borger Odoorn is er niet voldoende onderzoek gedaan. ‘We weten niet wat het beste werkt en het veiligst is.’ Hospers hoopt althans op een snelle oplossing. ‘Op deze manier is wachten tot het echt goed fout gaat.’

 

 

Datum 10 december 2021 Larou de Jong

Wethouder Houwing heeft verkeersportefeuille Borger-Odoorn terug

Wethouder Nynke Houwing heeft haar verkeersportefeuille terug. Rechten: Gemeente Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – Wethouder Nynke Houwing (VVD) heeft naast haar rijbewijs, ook haar verkeersportefeuille weer terug. Daarmee komt er een einde aan de waarnemingsperiode van wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen), die sinds half oktober de portefeuille in beheer had.

Houwing droeg deze over nadat zij haar rijbewijs verloor tijdens een verkeerscontrole aan de Oude Dijk tussen Exloo en Tweede Exloërmond. Ze bleek meer dan 50 kilometer te hard te hebben gereden langs wegwerkzaamheden.

Door de bouw van een nieuw zonnepark mochten weggebruikers tijdelijk 30 kilometer per uur rijden. Normaal gesproken is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid tijdens die controle was volgens de politie 102 kilometer per uur.

Ongeldige meting

De snelheidsbeperking langs de Oude Dijk stond alleen wel ter discussie. Deze duurde langer dan vier maanden en daarom had er eigenlijk een verkeersbesluit aangevraagd moeten worden bij de gemeente. Dat was niet gebeurd. Uiteindelijk verklaarde de politie de snelheidsmeting ongeldig en dus ontving Houwing relatief snel haar rijbewijs terug.

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV Drenthe en RTV1 werken dit jaar samen om meer lokale journalistiek te bieden

Datum 7 december 2021 Larou de Jong

Raad Borger-Odoorn wil vaart maken met woningvisie: ‘Dan kunnen we gaan meespelen’

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo. Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

EXLOO – De partijen in de gemeenteraad van Borger-Odoorn waren het er donderdagavond over eens. Er moet vaart worden gemaakt met de woningvisie. Toch was die vaart er aan het begin van de avond bijna uit.

Gemeentebelangen wilde het namelijk van de agenda af hebben. “We hebben woensdag nog een gesprek met woningcorporaties en willen ons niet in de kaarten laten kijken,” zo liet raadslid Daan Hooiveld weten. Alle partijen sloten zich aan bij zijn woorden. Dit tegen het zere been van wethouder Nynke Houwing (VVD).

“De raad hamert er al maanden op dat wij tempo moeten maken. Dat is niet mogelijk als we het nu van de agenda halen,” zo liet een vurige Houwing aan de raad weten. “Het zijn nog maar de uitgangspunten, we stellen de woningvisie vanavond niet vast. Dit hoeft de sessie met de corporaties dan ook niet te bijten.”

Raad richt zich op starters en duurzame sociale huur

De hele raad sloeg 180 graden om en dus werd het stuk gewoon besproken. Daarin kreeg Houwing veelal complimenten over het heldere stuk. Alle partijen willen graag dat de nadruk komt te liggen op starters en de bouw van duurzame sociale huurwoningen. “Vergeet daarin niet de alleenstaande starter en oudere, ook zij moeten betaalbaar kunnen wonen” zo zei Martin Hoogerkamp van D66.

Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn ziet graag dat de gemeente nog scherper inzet op de starter. “Zij houden ook onze economie draaiende. Dus we moeten snel aan de slag zodat we kunnen gaan meespelen.” De partijen zien graag dat de woningvoorraad snel gaat toenemen, misschien ook wel op buitenlocaties. “Maar laten we dat niet te snel doen anders denken we over twintig jaar wat hebben we nu gedaan,” zo vertelde Ankie Huijing van het CDA.

Nieuwbouw bij Daalkampen in Borger. Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

Wel vraagt het CDA zich af of de gemeente de groei goed genoeg in beeld heeft. Houwing: “Dit moeten we continu monitoren. Nu is er vooral vraag naar starterswoningen en levensbestendige huizen. We gaan ook niet ineens honderd woningen bijbouwen. Dat werkt averechts.”

Scherp gesprek

De PvdA wil dan ook graag een scherp gesprek voeren met de woningcorporaties. “De corporaties denken nu namelijk dat wij de krimp nog niet voorbij zijn en willen pas mee met groei als we die ook echt constateren, maar die constateren wij al met z’n allen,” aldus Henk Zwiep.

Wethouder Houwing liet weten dat het daarom van belang is dat er zo snel als mogelijk een nieuwe woonvisie komt. “De corporaties anticiperen daar ook op. In de oude woonvisie gaan wij nog uit van krimp. Zodra er een nieuwe is kunnen wij dit voorleggen bij de corporaties en zullen ze daar op moeten anticiperen.”

Cittaslow

De VVD zag Cittaslow terugkomen in de uitgangspunten van de woonvisie en struikelde daar toch enigszins over. “Het is prima dat het aansluit bij Cittaslow maar we moeten er voor waken dat dit geen belemmerende factor gaat zijn,” aldus Albertus Steenbergen van de liberalen.

Andere partijen vinden juist dat ook de woonvisie moet voldoen aan de kernwaarden van Cittaslow. “Rust, ruimte en een stukje authenticiteit zijn onze pijlers en maken ons bijzonder. Dat moeten we behouden,” aldus Huijing van het CDA.

Inspelen op Nedersaksenlijn

Gemeentebelangen en de PvdA wilden graag weten of de gemeente ook de nieuwe opkoopwetbescherming die vanaf 1 januari gaat gelden gaat verwerken in de woonvisie. “Wij hebben op dit moment al een zelfbewoningsplicht,” zo liet Houwing weten. “Bijvoorbeeld bij Daalkampen wilden investeerders alles wel opkopen, maar daar hebben we als gemeente een stokje voor gestoken.”

Gemeentebelangen vroeg zich af of er wordt ingespeeld op de Nedersaksenlijn – (F: RTV Noord)

Ook wilde Gemeentebelangen weten of de wethouder inspeelt op de Nedersaksenlijn. Houwing: “Bij de Nedersaksenlijn en de N366 kijken we wel wat de kansen zijn. Ook om het meer in de aandacht te zetten. Niet alleen qua woningen maar ook economisch.”

Zijn kosten realistisch?

De wethouder vraagt voor het schrijven van de woonvisie 30.000 euro van de raad. De ChristenUnie vroeg zich af of dit realistisch is. “De ambtenaren hebben er een goed genoeg beeld van om te zeggen dat dit realistisch is. We hebben ook al een bureau gevonden die het binnen dat bedrag kan gaan doen met deze uitgangspunten.” De raad stemde vervolgens in dat het als hamerstuk door gaat naar de raadsvergadering van volgende week.

Datum 19 november 2021 Jelmer Wijnstra

Wereldberoemde Nachtwacht week lang te bewonderen in Odoorn

De opening woensdagmiddag in woonzorgcentra De Paasbergen. Foto: Bianca Verhoef Fotografie

ODOORN – Wethouder Nynke Houwing heeft woensdagmiddag in het woonzorgcentrum De Paasbergen in Odoorn met mevrouw Huizing een replica op ware grootte van het wereldberoemde schilderij de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn onthult. 

Het meesterwerk wordt tentoongesteld in gebouw De Paashof, dat tijdelijk omgedoopt is tot ‘Rembrandthuis’. Het schilderij staat in Odoorn in het kader van Nachtwacht on Tour. Voor veel bewoners van woonzorgcentra en seniorencomplexen is het moeilijk om naar het Rijksmuseum te komen. Het topstuk van het museum komt op deze manier naar de bewoners toe.

Vrij te bewonderen

De Nachtwacht is tot 9 november te bewonderen bij De Paasbergen. Bewoners van het woonzorgcentra doen dit op eigen tijden, maar ook voor het publiek is het te bewonderen. Van maandag tot en met vrijdag is de expositie vrij toegankelijk tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur. Gilde-leerlingen van het Drenthe College zijn daarbij aanwezig om informatie te geven.

Datum 28 oktober 2021 Jelmer Wijnstra


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal