Direct naar de inhoud.

Veendam in de top 10 met de laagste huizenprijzen van Nederland

Energiezuinige huurwoningen in Veendan | Foto: Peter Panneman

VEENDAM – De huizenprijzen in Nederland stijgen momenteel tot recordhoogtes. In de gemeente Veendam zijn de huizenprijzen met 12% gestegen ten opzichte van 2020. Daar ligt de gemiddelde huizenprijs op 231.374 euro. Daarmee staat de gemeente echter wel in de top 10 met de laagste huizenprijzen van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Hoger in de top 10 staan de gemeentes Eemsdelta met een gemiddelde van 223.055 euro en  Pekela met een met 200.451 euro.

De gemiddelde huizenprijzen in de provincie Groningen t.o.v. 2020. | Bron: CBS/RTV Noord

Oldambt

In de gemeente Oldambt zijn de huizenprijzen het hoogste gestegen in de provincie Groningen. De gemiddelde prijs voor een woning ligt daar op 260.104 euro. Een stijging van maar liefst 30% ten opzichte van 2020.

In de gemeente Stadskanaal moet je gemiddeld 250.693 euro aftikken voor een huis, een stijging van 15%. Daarmee valt de gemeente net buiten de top 10 met de laagste huizenprijzen.

Datum 22 februari 2022 Hielke Bosch

Roze 50plus Oldambt heet nu “Regenboog Oldambt”

OOST GRONINGEN – Roze 50plus Oldambt heet met ingang van 1 januari 2021 “Regenboog Oldambt”. Waarom deze naamsverandering? Regenboog Oldambt wil een organisatie zijn waar LHBTI-ers van alle leeftijden uit het Oldambt en ver daarbuiten welkom zijn. Vandaar dat er gekozen is om geen leeftijdsgrens in de naam meer aan te geven. Daarnaast werd Roze 50plus vaak verward met de politieke partij 50plus en dat is met de nieuwe naam niet meer aan de orde.

De regenboog staat voor diversiteit en is een internationaal symbool voor LHBTI+ gemeenschappen, zo ook voor Regenboog Oldambt. Samen met deze nieuwe naam is er ook een nieuwe website en een nieuw logo. De website is per 1 januari 2021 in de lucht.

Website 

Het logo is de regenboog in de vorm van een ronde O van Oldambt en symboliseert het streven van Regenboog Oldambt om er te zijn voor iedere LHBTI-er in het Oldambt. Neem een kijkje op de nieuw vorm gegeven en toegankelijke website: www.regenboogoldambt.nl . Daar is alle informatie over de organisatie en activiteiten van “Regenboog Oldambt” te vinden.

Datum 3 januari 2021 Bert Jan Brinkman

Lokale omroep RTV GO in financiële problemen

WINSCHOTEN – De lokale omroep voor de gemeente Oldambt wordt vrijwel zeker opgedoekt. Aanleiding is het feit dat gisterenavond tijdens de raadsvergadering is besloten om de aangekondigde bezuinigingen door te voeren. Deze bezuinigen treffen de (extra) subsidie (15000 euro) die de omroep krijgt van de gemeente. RTV GO krijgt alleen nog de wettelijke bekostiging die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid voor gemeenten die een publieke lokale omroep hebben. Maar ook dit geld is niet geoormerkt. Van dit geld kan de omroep nog de huur betalen en haar licentiekosten.

Stekker eruit

De gemeente Oldambt adviseert het bestuur van de radio en TV zender op zoek te gaan naar sponsorgelden. Voorzitter Jansen van RTV GO kondigde al eerder aan de zender op te heffen als ze geen geld meer krijgt. Dan gaat de stekker uit zowel de radio als de TV zender. RTV GO is ontstaan uit het samengaan van Omroep Scheemda en Radio Winschoten.

Datum 10 november 2020 Bert Jan Brinkman

Veendamse kinderen minder kans op arbeidsmarkt

VEENDAM – Kinderen die opgroeien in de gemeente Veendam hebben, volgens onderzoek van de Volkskrant, de minste kans op de arbeidsmarkt. Niet alleen Veendam staat onderaan de lijst van gemeenten die het later financieel zwaar krijgen, maar ook inwoners van Midden-Groningen, Oldambt, Appingedam en de stad Groningen. Het bevestigt min of meer de wijsheid dat wie voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje wordt.

Volgens Arjen Edzes, socioloog en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), spelen er in het onderzoek van de Volkskrant twee effecten door elkaar. ‘Het ene is dat ouders een zekere mate van armoede overdragen op hun kinderen, waardoor de armoede bestendigt in generaties. En als je dan ook nog eens opgroeit in een omgeving met sociaal minder economische omstandigheden, is de kans op om die plaats verder vooruit te komen minder groot’, legt hij uit.

Stigma’s bij kinderen

De RUG onderzoekt soortgelijke omstandigheden al langer in de Veenkoloniën, waar het beeld van het Volkskrant-onderzoek bevestigd wordt. ‘Het verleden dat ouders hebben opgebouwd, leidt bijvoorbeeld tot stigma’s bij hun kinderen’, gaat Edzes verder. ‘Zo wordt een bepaald verwachtingspatroon op kinderen overgedragen. Er wordt in sommige gezinnen genoegen genomen met een minder onderwijsniveau dan elders.’

Oplossing

‘Je kunt niet snel een oplossing bedenken om hier iets aan te doen’, voegt Edzes er meteen aan toe. Als daartoe toch een poging gewaagd moet worden, ligt er in het onderwijs volgens hem een sleutel. ‘Als je iedereen probeert hetzelfde onderwijs te geven, maakt dat de kans om vooruit te komen het grootst.’ Stadswijken anders samenstellen zou ook kunnen helpen, al is Edzes zich er ook van bewust dat dit niet in een handomdraai gebeurt.

Om een ommekeer te bewerkstelligen moeten instellingen die minder kansrijke gezinnen de helpende hand bieden, eerst allemaal op dezelfde lijn zitten, vindt Edzes. Meer werkgelegenheid draagt daar volgens hem ook aan bij. ‘Zo worden de kansen voor bepaalde gezinnen om samen vooruit te komen een stuk groter’, besluit hij.

 

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 12 oktober 2020 Hielke Bosch

Dorpen vragen om handhaving bouwactiviteiten Windpark N33

Fundering – Foto ingezonden door
Johan Mulder

WINDPARK N33 – Vanuit de DorpenAlliantie Oost Groningen is door de dorpscoöperatie Meeden, de dorpscoöperatie Ommelanderwijk en Vereniging Dorpsbelangen Westerlee vorige week gezamenlijk een handhavingsverzoek ingediend bij de betrokken gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Veendam en het Rijk.

In afwijking van het ingediende ontwerp?

Een inwoner van de dorpen heeft bij de betrokken dorpenorganisaties aan de bel getrokken. Nu dat de wieken en onderdelen van de windturbines voor Windpark N33 worden aangevoerd, werd bij een bezoek aan de bouwsite vanaf de openbare weg opgemerkt dat de funderingen tot enkele meters boven het maaiveld liggen. Dit lijkt in afwijking te zijn van de verleende omgevingsvergunning en de aangeleverde ontwerptekeningen in het inpassingsplan.

De betrokken dorpen vinden dan ook dat hierop gehandhaafd moet worden en vragen om garanties voor het aanhouden van de maximale as- en tiphoogte van de 35 turbines. Minimale aanpassing van as-hoogte en wieklengte zal de initiatiefnemers een hoger rendement opleveren, maar zal ook bijdragen in het vergroten van de overlast ten gevolge van slagschaduw en lawaai.

De dorpen stellen daarnaast dat als dorpsgenoten en particulieren in afwijking van een verleende bouwvergunning een kozijn enkele centimeters verplaatsen, dit resulteert in een bouwstop. De DorpenAlliantie is van mening dat dit bij een afwijking ook voor grote projectontwikkelaars moet gelden. Nu dat het windpark er gaat komen, willen de dorpen nadrukkelijk een vinger aan de pols houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Foto ingezonden door L. Zondag

Verruimen werktijden bouwwerkzaamheden

Bij leden van de dorpsalliantie is getoetst hoe ‘men’ stond tegenover het verruimen van de werktijden. Ondanks dat op deze vraag negatief is geantwoord, lijkt het er op dat men medewerking wil gaan verlenen aan het verruimen van de werktijden.

Betrokken dorpen zijn op dit moment in afwachting van een schriftelijke reactie van de aangeschreven gemeenten.

Foto ingezonden door L. Zondag

(ingezonden)

Datum 5 augustus 2020 Redactie

Gemeenten Oost-Groningen gaan samenwerken

F: Gemeente Stadskanaal

REGIO – De gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde gaan samenwerken voor de ‘Route Dagbesteding’. Hiermee slaan de gemeenten de handen ineen voor dezelfde aanpak in Oost-Groningen en het opzetten van een sluitend begeleidingsnetwerk voor jongeren in kwetsbare posities tot 23 jaar. De gemeenten willen deze jongeren in beeld blijven houden om de juiste ondersteuning te bieden.

De gemeenten in Oost-Groningen hebben de laatste jaren ieder op hun eigen manier invulling gegeven aan de ‘Route Dagbesteding’. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in 2019 blijkt dat het belangrijk is om voor de hele regio een duidelijke en zelfde aanpak te hebben.
Een aanpak waar alle Oost-Groninger gemeenten en scholen achter staan. Daarom hebben de vijf gemeenten nu gekozen voor dezelfde ‘route dagbesteding’ voor jongeren die vanuit het onderwijs doorstromen naar dagbesteding.

Vanuit de regio wordt een coördinator aangesteld die de aanpak voor de ‘Route Dagbesteding’ gaat afstemmen. Om te zorgen dat de manier van werken bij iedere gemeente hetzelfde is. Ook stuurt de coördinator op het in beeld brengen van de kwaliteit van de dagbesteding. En wordt er getoetst of de jongeren op de juiste plek zitten.

Dit zijn jongeren die onderwijs volgen in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo basisberoepsgerichte leerweg en de entree opleiding. Gemeenten moeten deze jongeren volgen totdat zij 23 jaar zijn. Voor de deelnemende Oost-Groninger gemeenten gaat de grootste groep van deze jongeren door in het onderwijs (mbo1 en mbo2). Een deel gaat aan het werk of naar een vorm van dagbesteding.

Datum 12 juni 2020 Hielke Bosch

10.000 bezoekers eerste dag Oostwold Airshow

Oostwold Airshow PB 8, warbirds op zondag in formatie, foto Koos Boertjens

OOSTWOLD – Op zondag 9 juni heeft de eerste dag van de jubileumeditie van de Oostwold Airshow met ruim 10.000 belangstellenden het vorige record uit 2017 alweer gebroken. Toen passeerden op de eerste dag zo’n 8000 bezoekers de kassa.

De publieksstromen kwamen wat laat op gang, maar waren zo massaal dat er rond het middaguur op verschillende toegangswegen opstoppingen ontstonden. Ook de situatie rond de nieuwe parkeerterreinen liep organisatorisch niet helemaal naar wens. Zo moesten er meer pendelbussen worden ingezet dan in eerste instantie was bedacht. De organisatie raadt daarom alle bezoekers die morgen naar Oostwold willen afreizen aan om zeker op tijd van huis te gaan.

De eerste dag van het evenement krijgt traditioneel het predicaat ‘Airshow Light’ mee. Uit de programmering bleek dat echter op geen enkele manier. Het was een komen en gaan van aerobatic demonstraties, team displays en wingwalkers. Er vlogen in totaal meer warbirds dan de hele vorige airshow in 2017 op beide dagen samen.

Ook de re-enactors en standhouders op de ‘Airmarket’ hadden over belangstelling niet te klagen. De muzikale intermezzo’s door Sergeant Wilson’s Air Force Show nodigden zelfs uit om te gaan dansen.

Opvallend was het grote aantal bezoekers uit Duitsland en de samenstelling van het publiek. Van jong tot oud en mannen maar zeker ook vrouwen.

Vandaag worden er nog meer toeschouwers verwacht die een nog uitgebreider programma te zien zullen krijgen. De kassa en ook de parkeerterreinen zijn vanaf 08.00 uur geopend. Tot zeker 17.00 uur kan jong en oud opnieuw genieten van een, zeker voor het Europese vasteland, uniek programma. De finale met een z.g. mass-formation, met alle warbirds tegelijk in de lucht, spreekt nu al tot de verbeelding.

(Ingezonden)

Datum 12 juni 2019 Redactie

Burgemeester Oldambt onverwacht overleden

Foto: Jeroen Bos – OldambtNu.nl

GEMEENTE OLDAMBT – Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt is dinsdagavond plotseling overleden. Zo maakt de gemeente Oldambt bekend op twitter.

Smit was vanaf 2010 burgemeester van de gemeente Oldambt. Voor die tijd zat hij bij de politie. Afgelopen maandag woonde hij het koningsdagconcert in Groningen nog bij.

Aan het einde van de middag stonden meerdere politiewagens en een ziekenauto in de straat waar hij woonde. Pieter Smit is overleden aan een hartstilstand. Hij is 54 jaar geworden.

Datum 10 april 2018 Bert Jan Brinkman

Taalambassadeurs Pekela ontvangen certificaat

Foto) Gemeente Pekela

PEKELA – Op donderdag 21 december 2017 hebben taalambassadeurs uit Pekela een certificaat ontvangen. In het Taalhuis in Oldambt is het certificaat uitgereikt samen met een boekenbon. In totaal zijn er vijf taalambassadeurs gecertificeerd, waarvan twee uit Pekela en drie uit Oldambt.

Taalambassadeurs
Een Taalambassadeur weet uit eigen ervaring hoe het is om niet (goed) te kunnen lezen en schrijven.
Ze zijn getraind om uiteenlopende doelgroepen; van politici tot laaggeletterden, te overtuigen van het belang van goede basisvaardigheden voor iedereen.

Taalhuis
In het Taalhuis kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld het schrijven en lezen van e-mails en brieven, schrijven van sollicitatiebrieven, invullen van formulieren, rekenen of hulp bij het internet.

Bekendheid laaggeletterdheid
De gemeente Pekela wil het belang van laag geletterdheid bij de inwoners van Pekela onder de aandacht brengen en tegengaan. De gemeente Pekela, Noorderpoort, welzijnsorganisatie De Badde, Biblionet en stichting Lezen & schrijven werken samen om dit doel te bereiken. Het Taalhuis is een erkend leerbedrijf.

Ingezonden door gemeente Pekela

Datum 22 december 2017 Redactie

A7- gemeente blijkt een luchtballon

Herindeling GroningenHOOGEZAND – Gemeente Hoogezand-Sappemeer wil niet langer er van uitgaan om één gemeente te gaan vormen met de gemeente Oldambt. Eerder sprak het college van Hoogezand-Sappemeer nog de voorkeur uit om samen met Slochteren, Menterwolde en Oldambt op te gaan in de zogeheten A7-gemeente, maar daar ziet de gemeente nu vanaf en spreekt van geen haalbare kaart.

Volgens burgemeester Peter de Jonge van Hoogezand-Sappemeer heeft de nieuwe koers alles te maken met de uitslag van de verkiezingen: ‘De samenstelling van de colleges en de raad is veranderd. Wij zijn altijd voorstander geweest van herindeling, maar in Oldambt merken we minder animo. Een volmondig ja ontbreekt.’ Het college van Hoogezand-Sappemeer stelt voor verder te gaan met Slochteren en Menterwolde. Slochteren en Menterwolde spraken eerder al hun voorkeur uit om op te gaan in één gemeente. Er is zelfs al een werknaam bedacht voor de nieuwe gemeente: de gemeente HSSM. Daarmee is de A7-variant of A7 gemeente van de baan. De Jonge zegt vandaag via het DvhN en RTV Noord het te betreuren dat een opschaling met Oldambt er niet in zit. ‘De potentie van de A7-gemeente zie ik nog steeds. De ontwikkeling van het gebied langs de snelweg moeten we samen oppakken. Als dat niet via één gemeente kan, zullen we moeten samenwerken.’

De nieuwe gemeente HSSM zal ongeveer 62000 inwoners tellen, grenscorrecties daargelaten. Gemeente Veendam (die zijn blik ook gericht heeft op Hoogezand-Sappemeer) en de gemeente Oldambt hebben nog geen reacties gegeven. Overigens moet het provinciebestuur zich nog wel uitspreken over de herindelingsplannen. De provincie had de gemeenten echter een laatste kans gegeven er eerst zelf uit te komen voor januari 2015. Eerder al lieten gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde weten ook een nieuwe gemeente (Westerwolde) te willen vormen.  Door de ontstane situatie is de kans aanwezig dat overblijvers Stadskanaal, Veendam en de Pekela’s een Veenkoloniale gemeente gaan vormen en dat Oldambt (wat al een herindeling achter de rug heeft) zelfstandig blijft of aansluit met Bellingwedde en Vlagtwedde of met Delfzijl.

Datum 17 oktober 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal