Direct naar de inhoud.

OLON verdwijnt – NLPO neemt taken over

HILVERSUM – Met grote meerderheid hebben de lokale omroepen van Nederland afgelopen zaterdag tijdens de ledenvergadering besloten dat er een einde komt aan de Organisatie Lokale Omroepen Nederland (OLON). De OLON behartigde tot 2015 de collectieve belangen van de lokale omroepen, maar had al sindsdien de meeste taken en verantwoordelijkheden aan stichting NLPO overgedragen.

Gert-Jan Weierink, voorzitter vereniging OLON: “Dit is een hele duidelijke en bijzondere markering in de lange geschiedenis van onze sector. Vandaag hebben de leden de laatste stap gezet in het traject dat we vijf jaar geleden zijn gestart met de oprichting van de stichting NLPO. Ik waardeer het besluit dat de leden hebben genomen. We wilden als sector slagkrachtiger gaan opereren. Er is in de afgelopen jaren dan ook werk gemaakt van onze gezamenlijke doelstelling: het verder professionaliseren van de lokale publieke omroepen, voor het versterken van de relevantie en levensvatbaarheid van onze sector. Het is ook een moment om stil te staan bij de rijke geschiedenis die de OLON heeft gekend, met tegelijkertijd het duidelijke signaal en vertrouwen van de omroepen om ons met ambitie en in eenheid op de toekomst te richten. Deze stap geeft eenduidigheid: de NLPO is dé belangenbehartiger van de sector.”

De OLON gaat op in de NLPO

Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO: “Wat mij is bijgebleven is dat de omroepen inzien dat er in gezamenlijkheid resultaten zijn behaald in de afgelopen jaren. De lokale omroepen staan opnieuw op de kaart. Kijk naar de maatschappelijke en verbindende rol die de lokale omroep speelt in deze coronacrisis of de recente onderzoeken en oproepen van de Raad voor Cultuur, Raad voor het Openbaar Bestuur en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Ze onderstrepen allemaal het grote belang van de lokale publieke omroep, en ze vragen dan ook dringend extra geld te investeren in de sector. Dat is niet alleen de verdienste van de NLPO, maar vooral de verdienste van de sector als geheel.”

Archieffoto RTV1 – (Rechten B.J. Brinkman)

Met de opheffing van de vereniging OLON wordt de invloed van de omroepen binnen de stichting NLPO geborgd. Zo wordt onder andere het vertegenwoordigende orgaan, het College van Omroepen, verder versterkt en verzwaard en wordt met het formaliseren van klankbordgroepen de banden met de dagelijkse praktijk nog meer aangehaald.

Marc Visch: “Deze sector drijft op gepassioneerde mensen. En het zijn deze mensen die de sector als geheel sterker maken. Zij zijn het die in de haarvaten van de samenleving zitten. Voor ons als stichting is het van belang om die lijnen met de praktijk zo kort mogelijk te houden. Weten wat er speelt, wat er leeft, om te acteren vanuit één stem en draagvlak. Maar ook dat alle stemmen worden gehoord. Ook tijdens de discussie over de opheffing van de OLON ging het er soms vurig aan toe. En dat is wat ons sterk maakt, wat ons verder brengt. Voor mij is – en was – al duidelijk dat de lokale omroep springlevend is, en klaar voor de volgende stap.”

Voor omroepen verandert er met de opheffing van de OLON niets. De meeste taken en verantwoordelijkheden lagen al bij de NLPO. Ze blijven aangesloten bij de NLPO en de dienstverlening blijft onveranderd. Wel gaat de NLPO nu aan de slag met de start van het traject waarbij leden worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het CvO of de klankborgroepen.

Datum 16 november 2020 Bert Jan Brinkman

Lokale omroepen doen veel voor weinig

DEN HAAG – De meeste Nederlandse gemeentes hebben een Publieke Lokale Omroep die op verschillende platformen (internet/social media, radio, televisie) actief is. Maar met een zeer beperkt budget is het maken van een ‘lokaal toereikend media-aanbod’ best nog een hele klus.

Als het om ‘potentieel’ bereik gaat, is er geen vuiltje aan de lucht bij de lokale omroep. Bijna alle Nederlanders (93 procent) wonen in een gemeente met een publieke lokale omroep. Ruim 90 procent van de Nederlandse gemeenten heeft een lokale omroep, een percentage dat sinds 2000 alleen maar gestegen is (toen was het 84 procent).

Bron: NLPO – Streekomroepen in 2017

Streekomroepen
Het aantal lokale omroepen neemt af omdat bij gemeentelijke herindelingen ook de omroepen fuseren. In 2000 waren er nog 324 lokale omroepen, in 2017 was dat gedaald tot 256. Verder is er in ruim 40 procent van de Nederlandse gemeenten inmiddels een streekomroep actief die een uitzendlicentie heeft voor meerdere gemeenten. Gemiddeld zendt een streekomroep in drie gemeentes uit.

Bekostiging
Budgetten verschillen enorm en daardoor verschilt ook de afhankelijkheid van vrijwilligers en de mate van professionaliteit. Omroepen in grote gemeenten die extra financiering krijgen en ook reclamegeld binnenhalen, kunnen journalistiek wel degelijk een rol spelen. Maar omroepen in kleine gemeenten die uitsluitend afhankelijk zijn van de gemeentelijke bijdrage moeten roeien met erg korte riemen.

Met een norm van € 1,14 per huishouden heeft een gemeente van 25.000 inwoners (160 gemeenten zijn kleiner dan dat) een budget € 13.000. Daar moet alles van betaald worden: huisvesting, apparatuur, Buma-rechten, schoonmaken, zendmasten, personeel, koffie en thee, internet, de boekhouder en dan moet er ook nieuws gemaakt worden.

  • Bron: Piet Bakker – Het stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ.nl). Het hele verslag kun je hier verder lezen.
Datum 14 juli 2018 Bert Jan Brinkman

RTV1 stapt over op NOS radiojournaal

Foto: NOS.nl

RTV1 – Sommige trouwe luisteraars van RTV1 hadden het misschien al opgemerkt. Het NOVUM nieuws is niet meer te horen via RTV1. In plaats daarvan hoor je nu ieder uur het NOS radionieuwsbulletin.

Gestopt

Novum stopt aan het einde van dit jaar met het verzorgen van nieuwsbulletins voor radiozenders. Het ANP, sinds 1 januari 2015 eigenaar van Novum, heeft de aangesloten zenders hiervan onlangs op de hoogte gebracht. Radiozenders die nog nieuwsbulletins van Novum hebben kunnen daarom tijdig overstappen naar het ANP.

Alternatief

Naast het ANP zijn ook WNC, HRN, FMF en NOS belangrijke nieuwsleveranciers. De NOS is echter al jarenlang een leverancier van nieuwsbulletins voor landelijke, regionale en lokale zenders. De NOS levert geen bulletins voor commerciële radiostations en is daarom exclusief voor de NPO zenders. Dankzij een overeenkomst die de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON/NLPO) met de NOS heeft gesloten betalen de lokale en streekomroepen een klein bedrag voor dit radionieuws. Een contract met het ANP zou veel duurder zijn.

NOS

RTV1 heeft daarom besloten een contract af te sluiten met de NOS en is inmiddels overgestapt op het NOS radionieuws. Er wordt nog nagedacht over een (eigen) lokaal nieuwsbulletin welke meerder malen per dag te horen zal zijn in het halve uur.

Datum 27 december 2017 Bert Jan Brinkman

Nieuwe lokale Omroep Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – Op 1 januari 2018 ontstaat de nieuwe gemeente Midden Groningen uit de fusie-gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. In deze drie gemeenten waren decennialang verschillende lokale omroepen actief. Ook die moeten hervormen. De mediawet geeft aan dat er slechts één publieke lokale omroep actief mag zijn binnen een gemeente. Door een nieuwe overkoepelende omroepstichting op te richten wordt aan deze eis voldaan.

Twee vensters

De nieuwe zendgemachtigde heeft gekozen voor een verdeelsleutel constructie. De huidige Lokale omroepen kunnen blijven uitzenden via deze stichting. Stichting Mediagroep Midden-Groningen gaat met twee aparte radiovensters en een TV kanaal verder en zal de zendmachtiging beheren.

Financiering

Op dit moment is de lokale omroep Slochteren (Regio FM) actief voor de gemeente Slochteren, Radio Compagnie voor Hoogezand-Sappemeer en Omroep Menterwolde voor de gemeente Menterwolde. Vanaf begin 2018 zal Radio Menterwolde stoppen met uitzenden. De andere twee radiozenders blijven bestaan en vallen onder de verantwoordelijke ‘zendgemachtigde’ Stichting Mediagroep Midden-Groningen. De financiering om de radiozenders en hun studio’s in de lucht te houden komt dan ook bij deze stichting vandaan. Van de subsidiegelden worden ook de gemeenschappelijke kosten betaald, zoals OLON, Buma/Stemra, NOS, Sena, AT.

De aanvraag voor de nieuwe zendmachtiging is inmiddels in behandeling bij het Commissariaat van de Media en de verwachting is, dat deze na goedkeuring door de nieuwe gemeenteraad in maart/april 2018, verleend zal gaan worden. Tot die tijd worden de huidige machtigingen van Radio Compagnie en van Regio FM Slochteren door het Commissariaat gedoogd. De nieuwe lokale omroep zal met twee studio’s gaan werken en met meerdere FM frequenties.

Noorderstraat

Voorzitter Radio Compagnie Evert Luiken: “Radio Compagnie blijft gewoon gehuisvest in het huidige pand aan de Noorderstraat in Sappemeer en blijft ook hoorbaar op 105.2 FM. Radio Compagnie zal tevens het gebied Menterwolde gaan verzorgen. Hiervoor moeten nog wel enkele aanpassingen gedaan worden aan de zendmast van Omroep Menterwolde die dan inmiddels gestopt zal zijn. Daar moeten we nog afspraken over maken. Dat Omroep Menterwolde niet meedoet binnen de nieuwe stichting vonden we best jammer. Maar het was hun keuze om niet verder te gaan. Dat respecteren wij”.

 

Datum 16 november 2017 Bert Jan Brinkman

De veranderende wereld van de lokale omroep

Kirsten Jassies legt uit (F: B.J. Brinkman)

RTV1 – Afgelopen donderdagavond vond er een informatiebijeenkomst plaats voor lokale media instellingen in Zwolle. Twee bestuurders van RTV1 waren aanwezig om inspiratie op te doen maar ook om te leren wat nu wel en wat nu niet mag in de wereld van reclame uitingen en sponsoring.

Reclamevoorschriften

De OLON, de NLPO en het Commissariaat voor de Media (CvdM) organiseren gezamenlijk deze informatiebijeenkomsten voor bestuursleden en medewerkers van de lokale omroep. Met name de voorschriften van de Mediawet werden nog eens aangestipt. Er is een groot onderscheid tussen Commercieel en Publiekelijk. Met name de sponsor regelingen zijn voor commerciëlen veel gemakkelijker. Daar staat dan weer de bekostiging tegenover bij de publieke omroep.

Social Media

Na de pauze was het de beurt aan social media strateeg Kirsten Jassies. Een heldere inspiratiesessie over de inzet van social media voor de lokale publieke omroep. Duidelijk is dat, naast lineaire radio en televisie, de inzet van website, Facebook, YouTube en Instagram onmisbaar zijn geworden. De uitdaging is om in formats en doelgroepen te denken bij het hanteren van de juiste social media app. ‘Wie wil ik waar bereiken’. Kirsten heeft het prima kunnen uitleggen. Maar ook hier gelden weer de reclamespelregels.

Journalistiek

Ook is duidelijk geworden dat vorming streekomroep (bovenlokaal) of een andere vorm van samenwerking steeds belangrijker gaat worden. Het is de enige weg richting een 3e laag van de Publieke Omroep waarin burgerjournalistiek voorop moet gaan staan. Wie nu nog enkel inzet op een radiokanaal voldoet feitelijk niet meer aan de hedendaagse publieke mediaopdracht. Niet voor niets wil de overheid liever niet meer spreken over ‘lokale omroep’ maar over een Lokale Media Instelling. Er is zoveel meer dankzij de digitale mogelijkheden..

 

Datum 14 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Streekomroepen onderwerp in regeerakkoord

RTV1 – Op 10 oktober 2017 verscheen het regeerakkoord van de aanstaande coalitie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In het akkoord is een korte mediaparagraaf opgenomen. Daarin staat onder meer aangekondigd dat de komende regeerperiode extra aandacht zal worden besteed aan een voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau.

Journalistiek

Ook komt er extra geld beschikbaar voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek. Het kabinet wil daarnaast de samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau bevorderen. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van regiovensters op de kanalen van de NPO in de komende kabinetsperiode.

Streekomroep

Met betrekking tot de lokale omroepen verwijst het regeerakkoord expliciet naar de vorming van streekomroepen op het lokale niveau. Omdat dit volgens de coalitiepartijen bijdraagt aan de professionalisering, beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen. De NLPO is erg blij met deze aandacht voor de lokale omroepen in het regeerakkoord. De campagne die begin dit jaar met steun van heel veel lokale omroepen is gestart, begint zijn vruchten duidelijk af te werpen. De komende tijd zet de NLPO de campagne dan ook onverminderd voort.

Datum 12 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Nieuw kabinet moet extra investeren in toekomst lokale omroep

Meer geld voor lokale omroep – (F: NLPO)

DEN HAAG – Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel met met meer geld over de brug komt. Dat is de boodschap die 260 lokale publieke omroeporganisaties vandaag (dinsdag 12 september) overbrengen aan leden van de Tweede Kamer. 30 miljoen euro extra investering is er nodig om aan de wettelijke taak te voldoen.

Kwetsbaar

De positie van vrijwel alle lokale publieke omroepen is op dit moment uiterst kwetsbaar. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 al dat eenderde van de lokale publieke omroepen in zware financiële problemen zit. De sector werkt daarom aan een ingrijpend traject om de kwaliteit en continuïteit van alle lokale publieke omroepen te verbeteren en de efficiency te vergroten. Maar de sterke motivatie voor een levensvatbare lokale omroep vertaalt zich niet automatisch in voldoende middelen om hem in te richten. Meer financiële armslag is dringend noodzakelijk. Zo’n driekwart van alle lokale publieke omroepen ontvangt op dit moment minder dan 25.000 euro per jaar. Ter vergelijking: één dag regionale televisie kost gemiddeld ongeveer 29.000 euro. De stichting NLPO, die de belangen van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen behartigt, roept de overheid daarom op om tenminste 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen.

Vaste lasten

NLPO directeur Marc Visch: “Met de huidige vergoeding kunnen de meeste lokale omroepen niet eens de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en minimale apparatuur betalen. Terwijl we met zijn allen qua techniek en kwaliteit steeds meer van de lokale omroep zijn gaan vragen. Gemeenten voeren bijvoorbeeld meer en meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. Daarmee wordt de controlerende en agenderende functie van de lokale publieke omroepen alleen maar belangrijker.”

Burgerjournalistiek

De oproep van de lokale omroepen staat niet op zichzelf. Publieke en commerciële regionale media verdwijnen of concentreren zich noodgedwongen op nieuws uit de stedelijke regio’s. Hyperlokale en burgerinitiatieven missen een journalistieke basisinfrastructuur voor onderscheiden meningen in het kader van hoor en wederhoor. Lokale omroepen daarentegen bieden een betrouwbaar en professioneel netwerk voor burgerjournalistiek avant la lettre. Er werken zo’n 500 professionele journalisten, redacteuren en technisch personeel en meer dan 20.000 intern opgeleide vrijwilligers iedere dag weer aan een onafhankelijke en kritische nieuwsvoorziening over bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen — ook wanneer deze niet langer in het middelpunt van de belangstelling staan. Ze volgen de politieke agenda en attenderen burgers op vraagstukken die van lokaal belang zijn.

Een reportage: 

Datum 13 september 2017 Bert Jan Brinkman

Lokale omroep RTV Borger-Odoorn wil lokaal blijven

Studio RTV Borger-Odoorn (F: RTV1)

EXLOO – De lokale omroep RTV Borger-Odoorn heeft eenzijdig de samenwerking beëindigd met de partners in de provincie Groningen. Tot voor kort werkten de omroepen samen als RTV1. De gemeenteraad van Borger-Odoorn moet zich uitspreken over de geschiktheid van RTV Borger-Odoorn als lokale publieke media-instelling. De raad ziet daarbij geen problemen, maar liet wel doorschemeren graag wat meer vernieuwing bij de omroep te willen zien.

 

RTV1

Wethouder Trip zei dat RTV1 nu ook een aanvraag wil doen om als officiële omroep voor Borger-Odoorn te kunnen fungeren. “Deze omroep heeft bijvoorbeeld afspraken met het keramische museum in Nieuw-Buinen. Ook heeft deze omroep geïnvesteerd in televisie. Ik ga als bestuurder niet over de inhoud, maar ik zie wel dat RTV1 actiever is als het gaat om het bedienen van nieuwe doelgroepen, zoals jongeren.”

Commissariaat

Hoe de kwestie gaat uitpakken kan wethouder Trip niet inschatten. “Ik heb me laten vertellen dat het onze taak is om omroepen bijeen te brengen als ze beiden de zendmachtiging willen. Maar gezien wat er nu gebeurd is wordt dat lastig. Ik vermoed dat het commissariaat uiteindelijk moet gaan beslissen welke omroep het meest geschikt is voor onze gemeente.”

Samenwerking

Deel van het bestuur RTV Borger-Odoorn

De overheid en de Nederlandse Lokale Publieke Omroep  (NLPO) zijn juist bezig met het transformeren van lokale omroepen naar streekomroepen die aansluiten bij de leefwereld van de burger, zonder daarbij de lokale verankering te verliezen. Bij de nieuwe indeling in 2017 is er een streekomroep (regio) ontstaan voor de Gronings/Drentse Veenkoloniën en het gebied hier om heen.

Te duur

RTV Borger-Odoorn liet eind juni via een brief aan het bestuur van RTV1 weten dat men alsnog afziet van de, reeds in gang gezette, samenwerking. Volgens de omroep spelen vooral de televisie uitzendingen van RTV1 hierin een grote rol. De omroep zegt in de brief, dat het denkt, dat televisie veel geld gaat kosten en wil niet meegetrokken worden in mogelijke toekomstige financiële tekorten. RTV1 beschikt inmiddels over een lokaal TV kanaal en is afgelopen zomer gestart met lokale televisie en een kabelkrant. Het TV kanaal wordt door kabelaars Ziggo, KPN en SKV doorgegeven door heel zuid en Oost Groningen. Ook de gemeente Borger-Odoorn had voorzien kunnen worden maar het bestuur van RTV Borger-Odoorn heeft dit tegengehouden.

NLPO

In het visieplan van de NLPO / OLON staat dat samenwerking kostenbesparend moet gaan werken. Bovendien moet een lokale omroep of een samenwerking (RMC) beschikken over minimaal een televisie, radio en een internet kanaal. Eerder fuseerden daarom ook lokale omroep Emmen en lokale omroep Coevorden in Drenthe. Ook in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel zijn samenwerkingsverbanden opgericht die over de provinciegrens reiken. RTV1 ziet het liefst een streekomroep of samenwerking ontstaan voor het gebied: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Veendam en Stadskanaal. Het gebied weerszijden langs de Semslinie . Volgens het RTV1 bestuur is een dergelijk gebied precies groot genoeg en biedt het ook de financiële mogelijkheden (bekostiging en reclame) voor het in dienst nemen van beroepskrachten en free-lance medewerkers.

Eilandje

Hoofdredacteur Bert Jan Brinkman van RTV1: “Op deze manier ontstaat er een kruisbestuiving tussen burgerjournalistiek (vrijwilligers) en professionals. Bovendien kan er vanuit deze regio samengewerkt worden met grote broers RTV Drenthe en RTV Noord en zo mogelijk het DvhN. Ik denk dan aan uitwisseling, opleiding, training en kweekvijver. Ook dat werkt weer kostenbesparend. RTV1 wil wel. Het is juist RTV Borger-Odoorn dat op een eilandje wil blijven zitten en constant op de rem drukt zodra we over samengaan praten. Heel jammer allemaal. Maar het blijft hun keuze. ”

( Lees ook RTV Drenthe)

 

 

 

(RTV Drenthe)

Datum 13 september 2017 Bert Jan Brinkman

Nominaties De Lokale Omroep van het Jaar 2017 bekend

Archief: uitreiking awards 2013 (F: BJ Brinkman/ RTV1)

HILVERSUM – De nominaties zijn door de OLON bekend gemaakt voor ‘De Lokale Omroep van het Jaar 2017’. Alle 80 deelnemende omroepen aan De Lokale Omroep Awards 2017 deden automatisch mee in de strijd om de titel “De Lokale Omroep van het Jaar 2017”.

Voorselectie

Na een voorselectie zijn 9 lokale omroepen genomineerd voor deze titel. Bij de selectie van deze omroepen is onder meer gelet op: gevarieerde programmering met dagelijks actueel nieuws op alle platforms conform het LTMA (Lokaal Toereikend Media Aanbod), kwaliteit en continuïteit van onder meer het journalistieke aanbod en de bedrijfsvoering, lokale verbondenheid, gebruik van nieuwe mediatechnologieën, kweekvijver van talent, vernieuwende programmaformats en de samenwerking met andere (lokale) media in de regio.

De genomineerden:
1. Alphen aan den Rijn: Studio Alphen
De jury heeft Studio Alphen genomineerd omdat de omroep een bijzondere plek heeft weten te veroveren in Alphen aan den Rijn. De omroep is een echte nieuwszender en een kweekvijver van talent, zo zijn Mark van der Molen en Kevin van Arnhem nu te horen op 3FM. Studio Alphen is ook de omroep die je regelmatig in het landelijke nieuws voorbij ziet komen.

2. Bergen op Zoom: Zuidwest TV & Zuidwest FM
De jury heeft Zuidwest TV en Zuidwest FM genomineerd omdat de omroep een echte voortrekker is in de vorming van streekomroep. De omroep timmert hard aan de weg en dat is duidelijk merkbaar.

3. Eindhoven: Studio040
De jury heeft Studio040 genomineerd omdat de omroep een goedgeorganiseerde nieuwsorganisatie is, zowel binnen de traditionele media als online. De omroep is online merkbaar actiever geworden. Ook blijft de omroep een belangrijke kweekvijver van (radio)talent.

4. Enschede: TV Enschede FM
De jury heeft TV Enschede FM genomineerd omdat de omroep voorop blijft lopen binnen de lokale omroepsector, o.a. door de samenwerking met de krant in de gezamenlijke newsroom. Het is een omroep met een goed netwerk en daardoor successen boekt. Ook leidt de omroep veel mensen op en begeleiden ze veel stagiaires waardoor de omroep blijft verjongen.

5. Maastricht: RTV Maastricht
De jury heeft RTV Maastricht genomineerd omdat de omroep een duidelijke richting heeft gekozen. Met minder inkomsten is ingezet op een innovatieve benadering met meer gebruik van de nieuwe media. De omroep is merkbaar zichtbaar geworden in de stad, ze zijn overal aanwezig.

6. Midden Delfland, Westland, Maassluis: WOS MEDIA
De jury heeft WOS MEDIA genomineerd omdat de omroep nog steeds hét gezicht van het Westland is. De omroep maakt slimme keuzes en weet de nieuwe media optimaal in te zetten. De omroep straalt daarnaast ook uit dat iedere medewerker zich daar thuis voelt.

7. Montferland, Oude IJsselstreek, Doetinchem: REGIO8
De jury heeft REGIO8 genomineerd omdat de omroep goed georganiseerd is, zowel op redactioneel als financieel vlak. Ook op het gebeid van de nieuwe media scoort de omroep goed: Social is belangrijk voor de omroep, ook voor nieuws. De samenwerking met Omroep Gelderland maakt de omroep (nog) zichtbaarder in de regio.

8. Rotterdam: OPEN Rotterdam
De jury heeft OPEN Rotterdam genomineerd omdat het een aansprekende omroep is die bij Rotterdam hoort. De omroep is een voorloper in het bereiken van een jonge(re) doelgroep door de inzet van vernieuwende (mobiele) journalistiek.

9. Venlo: Omroep Venlo
De jury heeft Omroep Venlo genomineerd omdat de omroep al jaren een gelijkwaardige partner is binnen het publieke omroepbestel. Omroep Venlo is van constante waarde met een hoge kwaliteit aan journalistieke output.

Deze omroepen horen samen met OOG uit Groningen, De Lokale Omroep van het Jaar 2016, tot de beste 10 lokale omroepen van Nederland. Deze 10 omroepen worden dit jaar ingezet als het visitekaartje van de lokale omroepsector.

De genomineerde omroepen moeten in een filmpje van max. 3 minuten zichzelf presenteren aan de jury. In deze film laten ze zien waar de omroep voor staat. Op vrijdag 30 juni worden vertegenwoordigers van de omroepen bevraagd door de jury over het filmpje en de reeds ingestuurde vragenlijst.

Op zaterdag 9 september wordt De Lokale Omroep van het Jaar bekend gemaakt op het Media Park in Hilversum, tijdens de Open Studio Dagen. Dan worden ook De Lokale Omroep Awards 2017 uitgereikt.
De nominaties voor De Lokale Omroep Awards worden bekend gemaakt in week 25.

Archieffoto: BJ Brinkman/RTV1

De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) is initiatiefnemer van de Lokale Omroep Awards. Met het uitreiken van deze prijzen wil de OLON de hoge kwaliteit en vernieuwing van lokale omroepproducties verder bevorderen en de lokale omroepsector beter profileren. De OLON behartigt de belangen van 260 publieke lokale omroepen in Nederland.

Jury
De jury van het Onderdeel De Lokale Omroep van het Jaar 2017 bestaat uit: Voorzitter Toine van Peperstraten (presentator FOX Sports, SBS6 voetbal), Jurre Bosman (directeur NPO Radio), Mezen Dannawi (NPO, Strategie en Beleid), Sieb Kroeske (docent Radiomanagement Hogeschool InHolland), Noël Lebens (wethouder Sittard-Geleen, ambassadeur lokale omroep namens VNG), Frits Lintmeijer (Adviseur strategie, organisatie, communicatie, politiek), Alexander Pleijter (onderzoeker journalistieke innovatie en docent online journalistiek Universiteit Leiden) en Annelies van Santen (OOG, de Lokale Omroep van het Jaar 2016).

Datum 24 mei 2017 Bert Jan Brinkman

RTV1 start digitaal televisiekanaal bij Ziggo

RTV1 televisie – foto: B. J. Brinkman/RTV1

RTV1 – Vanaf begin maart kun je de streekomroep voor Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn (RTV1) zien en horen op de televisie via Ziggo. De kabelaar geeft ons signaal digitaal door op kanaal 41 (TV) en 916 (radio).

Veendam

Het TV signaal is ook te zien in Veendam. Daar geeft SKV ons door op kanaal 25. We zijn nog aan het testen in afwachting van een TV aansluiting via KPN. Die gaat ons doorgeven vanaf begin april. Tot die tijd kun je nog wat onvolkomenheden verwachten zoals het bij een testuitzending meestal gaat.

Mediahub

Het televisie en radiosignaal loopt via de nieuwe mediahub van de OLON in Hilversum. RTV1 wil lokale televisie maken voor de mensen in de Veenkoloniën en Semslinie regio. Er wordt nog gewerkt aan distributie in de gemeente Borger Odoorn en wijde omgeving. We houden U op de hoogte..

Hier een overzicht waar RTV1 nu al wordt doorgegeven via Ziggo.

 

Aa en Hunze (Deel)
Appingedam
Bellingwedde
Borger-Odoorn (Deel)
Delfzijl
Menterwolde
Oldambt (kern Winschoten)
Pekela
Stadskanaal
Veendam (nieuwbouw Woellust)
Vlagtwedde
RC Winschoten
Datum 4 maart 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal