Direct naar de inhoud.

Weg nu open voor Solarpark Veenkoloniën

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld

VEENKOLONIËN – “De weg is nu open voor de ontwikkeling van het Solar Park Veenkoloniën”. Tot die conclusie komen de gezamenlijke ondernemers van de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek (VVBK) en de Ondernemersvereniging Buinermond naar aanleiding van het eindrapport van gebiedscoördinator Titian Oterdoom betreffende het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De heer Oterdoom heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de
initiatiefnemers van het windpark de verkenning verricht. Hij concludeert dat er geen draagvlak is voor het
megawindpark in de Veenkoloniën en dat het vertrouwen in de overheid ernstig is geschaad. “Vernietigende
conclusies die recht doen aan de feiten en onze eigen waarnemingen”, aldus de ondernemers.

Geen draagvlak windpark

Volgens de beide ondernemersorganisaties, waar ruim 250 bedrijven bij zijn aangesloten, kunnen de regionale en landelijke politiek, alsmede de (boeren)initiatiefnemers niet om de conclusies heen. “Het is hun eigen verkenning. Het draagvlakonderzoek dat de drie betrokken gemeenten eerder lieten uitvoeren was ook al klip en klaar, geen draagvlak. Twee gemeenten, Borger-Odoorn en Aa en Hunze staan in de rechtszaal tegenover de minister en nu ligt dit rapport er. Hoeveel ‘nee’ is er nodig? Het is simpel: de inwoners van dit gebied vinden het mega-windpark onaanvaardbaar, ze willen het gewoon niet, punt uit. Wij roepen de minister en de Tweede Kamer op te stoppen met deze heilloze weg”.

Kans pakken
Toch ligt er een grote duurzaamheidsopdracht, constateren de ondernemers. “En daar ligt een gezamenlijk
verantwoordelijkheid. Het Solar Park Veenkoloniën zoals wij dat als ondernemers hebben voorgesteld, voorziet in dezelfde hoeveelheid megawatts als de windmolenparken. Hier is wel draagvlak voor. De heer Oterdoom onderschrijft dat in zijn rapport: ‘Tijdens meerdere gesprekken is nadrukkelijk de aandacht gevestigd op zonne energie, zowel als onderdeel van de uitwerking van de duurzame energieopgave, als in de vorm van een volwaardig alternatief voor het windpark’. Nu opnieuw het mega-windpark is gediskwalificeerd ligt er een uitdaging om dit plan op te pakken en uit te werken. Daar ligt ook een kans voor de boereninitiatiefnemers. Het versterkt de economische structuur, gaat niet ten koste van de leefbaarheid, is innovatief, het maakt een einde aan de conflicten en het levert wel werkgelegenheid op. Onze oproep is: pak dit op!”

Verbijstering
De ondernemers hebben met verbijstering kennis genomen van de reactie van het provinciaal bestuur van
Drenthe, dat stelt dat de molens er toch komen en dat er nu naar compensatie moet worden gekeken. “De
provincie is nota bene mede opdrachtgever van de gebiedscoördinator en negeert nu diens conclusies. Als de verantwoordelijk gedeputeerde hier de opinie van het provinciaal bestuur verwoordt is dat stuitend. De
gebiedscoördinator constateert dat het vertrouwen in de overheid ernstig is geschaad, dan werkt zo’n reactie
averechts. Hiermee keert het provinciaal bestuur de Veenkoloniën de rug toe. Dit is machtspolitiek, dat past niet meer in deze tijd. Bovendien is het beledigend voor de inwoners te veronderstellen dat zij zich nu wel zullen laten afkopen met een compensatieregeling. Ongepast en onwaardig. Gebiedscoördinator Oterdoom constateert dat ook in het rapport: ‘Geïnterviewden geven aan dat er onder de huidige omstandigheden geen behoefte is om mee te praten over de invulling van communicatie, participatie en profijt’. Ernstiger is het dat de provincie hiermee de kans laat liggen om de duurzame energie opgave te realiseren met een onomstreden aanpak, namelijk het Solar Park Veenkoloniën, dat bovendien structuurversterkend voor de regionale economie zal zijn en werkgelegenheid gaat opleveren. Een gemiste kans, wij als ondernemers vinden dit onbegrijpelijk”.

Datum 14 december 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal