Direct naar de inhoud.

Mooie resultaten zichtbaar in Musselkanaal

STADSKANAAL – In 2017 is met handtekeningen op het Willem Diemerplein gestart aan een periode van extra impuls voor de gebiedsontwikkeling in Musselkanaal. Sinds die tijd is er veel gebeurd en de eerste veranderingen zijn zichtbaar.

Eenmaal per jaar wordt de balans opgemaakt. Dorpsbelangen, Ondernemervereniging, gemeente en Lefier sturen hun verantwoording in een voortgangsrapportage naar de provincie Groningen die voor de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal 2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

Wethouder Goziena Brongers over de resultaten: “Ik zie mooie resultaten. Bewoners die met een enorme wilskracht aan de slag gaan met eigen initiatieven. Ze nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Daar kunnen ze heel trots op zijn.”

Resultaten
In de collectieve ruimte in de Florawijk zijn inwoners en organisaties na de sloop van 83 woningen aan de slag gegaan. Een bijenstal, buurtmoestuin en pluktuin zijn aangelegd. Lefier wil 40 nieuwe woningen realiseren. Daarvan zijn in 2018 vijf eengezinswoningen opgeleverd aan de Badstraat. Ook laten de ondernemers zich meer zien. Meer informatie staat op het Instagramaccount ‘Meer in Musselkanaal’.

Doorkijk volgend jaar
De extra impuls voor de gebiedsontwikkeling loopt nog tot de zomer van 2020. In een doorkijk naar volgend jaar staan de werkzaamheden aan de Marktstraat 66-68 en de hoek Kerkstraat – Badstraat op het programma voor het bouwen van respectievelijk 7 en 15 sociale huurwoningen. De partijen hopen dit jaar nog de eerste plannen concreet te hebben voor de invulling van de brandlocatie. Ondernemersvereniging Musselkanaal: “Wij zijn blij dat de meeste ondernemers die getroffen zijn door de brand weer een plek hebben gevonden en geopend zijn in het dorp.”

Over Levendig Musselkanaal
Samen maken we het lint mooier en sterker. Mensen delen hun zorgen en dromen en nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we in de toekomst een levendig en zelfstandig dorp blijven.
Kijk voor meer informatie op: www.levendigmusselkanaal.nl.

Datum 13 juli 2019 Redactie

Musselkanaal doet het op haar eigen manier

Foto: Metha Eikens

MUSSELKANAAL – Elk dorp heeft te maken met veranderingen. Musselkanaal heeft zo haar eigen manier om daarmee om te gaan. Het lintdorp maakt haar lint mooier en sterker. Door bestaande panden aan te pakken, door ondernemers sterker te maken en nieuw te bouwen in het (eerste en tweede) lint. In de Florawijk is na sloop van woningen alle ruimte om gezamenlijk aan de slag te gaan. Mensen delen hun zorgen en dromen en nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Zo zorgt Musselkanaal er met elkaar voor dat zij in de toekomst een levendig en zelfstandig dorp blijft.

Een mooier en sterker Lint
Peter Gelling (wethouder gemeente Stadskanaal): ‘We zijn blij te kunnen vertellen dat de gemeente het zogenoemde Blauwe Pand zeer binnenkort koopt (Marktstraat 66-68). Sinds de brand in 2016 is dit pand een doorn in het oog van veel Musselkanaalsters. Het is een mooie mijlpaal in de ontwikkeling van het Lint. Wat volgt is flora- en fauna onderzoek, sloop, bodemsanering en het uitwerken van plannen met Lefier. Op deze plek bouwt de corporatie 7 sociale huurwoningen.’

Naast het aanpakken van deze ‘rotte kies’ kijkt een werkgroep van ondernemers samen met een vastgoedregisseur, gemeente, Dorpsbelangen en Lefier naar de uitstraling van het hele kernwinkelgebied (van de Gelegenheid tot aan het Blauwe Pand). Wat te doen met leegstaande panden? Wie wil er verplaatsen? Hoe kun je bestaande gevels verbeteren?

Dirk Kloen (Ondernemersvereniging): ‘In ons dorp vind je alle winkels die je nodig hebt. Wij vinden het belangrijk dat dat in de toekomst zo blijft. Stilstaan en afwachten past daar niet bij, daarom zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van Musselkanaal. Er waren meerdere avonden voor alle ondernemers en er zijn nu ruim 20 ondernemers actief in verschillende werkgroepen. De uitstraling van het kernwinkelgebied en de winkels zelf is belangrijk, maar ook kijken we bijvoorbeeld of de ondernemers beter kunnen samenwerken. De ondernemersvereniging heeft ook opdracht gegeven om voor 40 ondernemers/winkeliers een scan van hun winkel te maken. Met deze scan kunnen ondernemers zien hoe ze zich (nog) beter kunnen profileren en meer klanten kunnen trekken.’

Praten en plannen maken gaat gelijk op met doen. Voor de zomer start de gemeente met de aanleg van parkeerplaatsen langs het Lint ter hoogte van de Mitra en de aanleg van een nieuwe kade en steiger ter hoogte van de Gelegenheid.

De aankoop van het Blauwe Pand is een belangrijke stap om het Lint aan te pakken. Lefier pakt ook aan en bouwt in totaal 40 woningen in het (eerste en tweede Lint). Pieter Witzenburg: ‘De eerste bewoners zijn inmiddels verhuisd naar de 5 nieuwe woningen aan de Badstraat. Op de locatie van het Blauwe Pand komen 7 grondgebonden woningen. Ik ben blij te kunnen melden dat we 15 woningen willen gaan bouwen op de locatie Kerkstraat-Badstraat. In mei organiseert de gemeente een bijeenkomst over het bestemmingsplan, dat aangepast moet worden. Je weet natuurlijk nooit helemaal hoe het loopt, maar we gaan ervan uit dat in 2020 de sleutels voor deze woningen uitgedeeld kunnen worden. Voor de bouwlocatie(s) van de resterende 13 woningen zoeken we samen met anderen langs het Lint naar een geschikte plek.’

Levendige groene ruimtes in de Florawijk
De schop gaat in de grond in de Anjerstraat. Ben Schomaker (Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal): ‘In juni presenteerde de bewonerswerkgroep de ontwerpen op het Diemerplein en nu staan er units en is het eerste straatwerk gelegd. Zodra de eerste bomen, struiken en hekwerk er staan is er alle ruimte voor bewoners, organisaties en bedrijven om een deelgebied te adopteren. Dit is een unieke kans om samen een prachtige collectieve ruimte te maken. We komen graag in contact met mensen die hier aan de slag willen. Aan de Anjerstraat zijn er al initiatieven voor een speeltuin, aanleg van kruidentuinen, een moestuin met jongeren en een imker.’

Harold Menzen (Lefier): ‘Aan de Anjerstraat openen we een Tuingereedschap Uitleenpunt. Ook wel TUP genoemd. In een container staan gereedschappen die huurders gratis kunnen lenen om in hun tuin te gebruiken. De TUP is op werkdagen geopend van 8.00 tot 16.00 uur.’

Lefier start in april dit jaar met de sloop van de dichtgetimmerde woningen aan de Begonia-, Azalea- en Geraniumstraat. Daarna kan ook daar de schop in de grond voor de aanleg van de collectieve ruimte.

Extra impuls voor de ontwikkeling van Musselkanaal
Al jaren en elke dag zetten vele mensen (inwoners en organisaties) zich in voor de ontwikkeling van Musselkanaal. Dorpsbelangen, de ondernemersvereniging, de gemeente Stadskanaal, Lefier en de provincie Groningen gaven de ontwikkeling een extra impuls door intensief te gaan samenwerken. Samen ontwikkelingen oppakken past bij Musselkanaal. En vanaf nu ook terug te zien in een nieuw beeldmerk.

Dennis Hemmen (Piit Vormgeving – Musselkanaal): ‘Ik koos voor de M van Musselkanaal als kleurrijk lint. Het lint heeft een stijgende lijn, die de positieve ontwikkeling weergeeft die in het dorp is gestart. De kleuren blauw en groen staan in het midden van het lint, net zoals het kanaal en de bomenrij centraal liggen in het dorp. De vele kleuren in het logo passen bij een kleurrijk / levendig en veelzijdig dorp. Onderaan lopen de kleuren in elkaar over. De verschillende kleuren maken samen één vorm. Dit staat voor de saamhorigheid in het dorp. Ik vond het mooi om als ondernemer uit Musselkanaal op deze manier mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Musselkanaal.’

Dennis hees op 22 maart samen met Eelco Eikenaar de vlag (zie foto) met het nieuwe beeldmerk in de Anjerstraat op. Eelco Eikenaar (gedeputeerde provincie Groningen): ‘Musselkanaal doet de gebiedsontwikkeling op haar eigen manier en de provincie Groningen steunt deze vernieuwende aanpak van harte. Bewoners, ondernemers en organisaties pakken veel zelf op, werken intensief samen en kiezen voor een sterk Lint. Van deze aanpak is veel te leren voor andere dorpen. Musselkanaal mag trots zijn

Datum 23 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Bijzondere inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Dinsdag 20 juni houden Dorpsbelangen Musselkanaal, Ondernemersvereniging Musselkanaal, Lefier en gemeente Stadskanaal een inloopbijeenkomst op het podium van het Willem Diemerplein. Bewoners kunnen kennis maken met de eerste plannen voor de gebiedsontwikkeling in Musselkanaal. De bijeenkomst begint om 16.00 en duurt tot 20.00 uur.

2 miljoen subsidie voor leefbaarheid

Aanleiding is de subsidie van ruim 2 miljoen euro die de provincie Groningen beschikbaar heeft gesteld voor de integrale gebiedsontwikkeling. Hiermee versterken diverse partijen de leefbaarheid van het dorp Musselkanaal, op het gebied van wonen, economie, sociaal en collectieve ruimten.

Elke deelnemende partij (gemeente Stadskanaal, Lefier, Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemersvereniging Musselkanaal) is trekker van één van deze pijlers. Alle pijlers versterken elkaar, om een goed, leefbaar Musselkanaal te zijn en blijven voor de toekomst.

Om de samenwerking tussen de partijen te bekrachtigen, ondertekenen de bestuurders van de vier partijen op ludieke wijze de Samenwerkingsovereenkomst tijdens de inloopbijeenkomst. Hierin is vastgelegd hoe wordt samengewerkt aan de leefbaarheid.

Nieuwbouw 5 NOM woningen

Tijdens de inloopbijeenkomst op 20 juni presenteert Lefier de plannen voor de bouw van vijf nieuwe sociale huurwoningen aan de Badstraat. Deze zogeheten ‘nul-op-de-meter’ woningen zijn levensloop geschikt en zeer duurzaam. Deze woningen krijgen energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.

Invulling collectieve ruimten

In mei 2016 hebben ruim 100 bewoners van Musselkanaal meegedacht over de invulling van de collectieve ruimten van de Anjerstraat en de Geraniumstraat/Begoniastraat. Iedereen was in de gelegenheid ideeën over de leeg (komende) grond kenbaar te maken. Een ‘meedenk groep’, bestaande uit verschillende omwonenden van de betreffende straten heeft de ideeën vervolgens verder uitgewerkt in een voorstel voor een mogelijke invulling.

Datum 15 juni 2017 Bert Jan Brinkman

Afgebrand pand Musselkanaal opruimen

Het winkelpand maart 2016 (archieffoto Marc Dol voor RTV1 en 112 regioflits)

MUSSELKANAAL – Ondernemers uit Musselkanaal zijn de ‘rotte kies’ aan de Marktstraat meer dan zat. De ondernemers vinden dat de restanten van het vorig jaar door brand verwoeste winkelpand moet zo snel mogelijk moet verdwijnen. Woordvoerder Henk Leenders zegt vandaag in het DvhN dat de troosteloze aanblik het winkelcentrum in Musselkanaal geen goed doet. Het gaat om de puinhoop resten die nu een jaar na de brand er nog steeds liggen.

Nieuwbouw

De ondernemers willen op de ‘lege plek’ graag een nieuwe winkel of winkels. Leenders:  “Lefier mag er wat ons betreft ook woningbouw plegen. Hier is geld voor beschikbaar in het kader van het herstructureringsplan Musselkanaal. Geld dat door de gemeente, Lefier en de provincie is bijeengebracht. Dat gaat om zo’n vijf miljoen”.

Wethouder Peter Gelling (GBS) wil ook zo snel mogelijk van de puinhoop resten af maar zegt dat het een verzekeringskwestie is. Deze kwestie heeft tot vertraging geleid. Eventuele nieuwbouw op de plek heeft zijn aandacht. “Samen met Lefier zijn we ermee bezig”, aldus Gelling.

Datum 2 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Bijeenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal

De ondernemersvereniging bijeen in Musselkanaal (Foto: Facebook)

MUSSELKANAAL – De Ondernemersvereniging Musselkanaal organiseert op woensdag 3 mei aanstaande een bijeenkomst voor alle ondernemers uit het dorp in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal. De bijeenkomst vindt plaats in ‘De Gelegenheid’ om 20.00 uur. Spreker van de avond is Bert Broekhuis, die de meest actuele gegevens met betrekking tot het centrum van Musselkanaal toont uit het binnenkort te publiceren, provinciale koopstroomonderzoek: “Hoe gaat het eigenlijk met de winkels en wat vindt de consument ervan?”

Leefbaar Musselkanaal

Eind 2016 heeft de provincie een substantieel bedrag beschikbaar gesteld, evenals de gemeente Stadskanaal en Woningcorporatie Lefier ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal. Deze ontwikkeling bestaat uit de pijlers wonen, economie, sociaal en collectieve ruimten. De deelnemende partijen zijn de gemeente Stadskanaal, Wooncorporatie Lefier, Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemersvereniging Musselkanaal. Elke deelnemende partij is trekker van één van de pijlers. Alle pijlers versterken elkaar, om als geheel een goed, leefbaar Musselkanaal te zijn en ook te blijven voor de toekomst. De Ondernemersvereniging Musselkanaal is trekker van de pijler economie. Henk Leenders van de OV: “Als Ondernemersvereniging vinden we het van belang dat we alle ondernemers uit het dorp betrekken en hen mee laten denken over hoe we het koopcentrum zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de bezoekers om in Musselkanaal te komen winkelen. Te denken valt aan het aanzien van de panden of hoe we ons als ondernemers beter in de markt zetten dan we nu al doen.”

Koopstroom onderzoek

” Voor deze avond hebben we uitgenodigd de heer Bert Broekhuis van het Bureau Broekhuis Rijs Advisering (www.broekhuisrijs.nl). De heer Broekhuis is zeer goed thuis in de problematiek die in onze regio speelt. Hij heeft diverse projecten in het Groningse aangestuurd en doet dit nog steeds”, aldus Leenders.
Broekhuis zal de meest actuele gegevens met betrekking tot het centrum van Musselkanaal tonen uit het binnenkort te publiceren, provinciale koopstroomonderzoek: “Hoe gaat het eigenlijk met de winkels en wat vindt de consument ervan?”

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag avond 3 mei, ’s avonds om 20.00 uur in de Gelegenheid, Kruisstraat 1 in Musselkanaal.  De avond is interactief, de inbreng van de ondernemers wordt daarom zeer op prijs gesteld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op het volgende emailadres: ovmsk@outlook.com.

Datum 28 april 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal