Direct naar de inhoud.

Archeologisch onderzoek in woonwijk Borger

Opgraving Daalkampen

BORGER – Sinds kort is het archeologisch adviesbureau RAAP begonnen met een tweede archeologisch onderzoek in de woonwijk Daalkampen in Borger. Het gaat om een gebied ten noorden van Poolse Bevrijderslaan. In de bodem zitten resten van prehistorische huizen. Nadat er zorgvuldig opgravingen zijn gedaan wordt er in het voorjaar de grond bouwrijp gemaakt..

Archeologen van RAAP zijn met twee veldteams en graafmachines aan het graven in Daalkampen. Zij leggen het gebied sleuf voor sleuf open en alle sporen die ze in de grond tegenkomen worden opgetekend. Ook verzamelen ze vondsten zoals scherven van aardewerk en stukken vuursteen. De opgraving duurt ongeveer zes weken.

Schatkamer

Archeologische schatkamer De bodem in Daalkampen is een ware archeologische schatkamer. Uit eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat hier zo’n 3000 jaar geleden al mensen leefden. Dat waren boeren die samen met hun vee in zogenaamde woonstalhuizen woonden. Rondom de huizen lagen bijgebouwen en graanschuurtjes (spiekers). Er zijn eerder al minstens 60 van dergelijke huizen ontdekt in Daalkampen. Ze dateren uit de bronstijd en ijzertijd, vanaf ongeveer 1200 v.C. tot het begin van de jaartelling.

Wethouder Nynke Houwing: ,,We zijn als gemeente trots op onze historische grond. We vinden het daarom belangrijk om de vondsten goed te bewaren voordat er nieuwe huizen op komen. We kunnen namelijk veel leren van de geschiedenis van dit gebied.”

In de eerste opgravingssleuven hebben de archeologen opnieuw sporen van huizen teruggevonden waaronder opmerkelijk genoeg ook sporen van een middeleeuws gebouw. De bodem in Daalkampen gaat ongetwijfeld nog voor veel archeologische verrassingen zorgen.

Datum 26 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Archeologen speuren langs de N34

F: Google Maps

EMMEN – Archeologen gaan onderzoek doen in de bodem in de omgeving van de N34. Dat meldt RTV Drenthe. Tussen Coevorden-Noord en de aansluiting N381 bij Emmen liggen mogelijk interessante archeologische resten, zo blijkt op basis van bureau- en booronderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanwege de verdubbeling van de N34 op dit traject. Voordat de werkzaamheden starten, wordt begonnen met het archeologisch onderzoek. Op deze manier wordt voorkomen dat waardevol erfgoed verdwijnt.

Proefsleuven
Tot het voorjaar 2019 zijn teams met graafmachines bezig om langs de weg proefsleuven te graven. Deze zijn twee tot vier meter breed. De lengte varieert van 25 tot 50 meter. Archeologen brengen de bodem digitaal in kaart en doen onderzoek naar vondsten en grondsporen. Mochten er sporen en vondsten worden gevonden, dan duurt het onderzoek mogelijk langer. [RTV Drenthe]

Datum 20 november 2018 Bert Jan Brinkman

30 jaar Werkgroep Prehistorie

Foto: Het begin: Henny Groendijk (r) en John Smit bekijken een vindplaats.

VEENDAM – In de aanloop naar de tentoonstelling ‘In de ban van de Steentijd: 30 jaar Werkgroep Prehistorie’ is er op woensdag 7 maart een lezing door Henny Groenendijk. Zelden ondergingen de Groninger Veenkoloniën zo’n grote opknapbeurt als met de herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, die in 1979 via een speciale wet tot stand kwam.

Oud-provinciaal archeoloog Henny Groendijk blikt terug. De avond begint om 20.00 uur.

 

 

In de tentoonstelling ‘In de ban van de Steentijd, 30 jaar Werkgroep Prehistorie’ wordt terug gekeken op bijna dertig jaar opgravingsgeschiedenis en de meest bijzondere resultaten daarvan.

De doelstellingen van de Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum waren: ‘Op zowel wetenschappelijke, als leerzame wijze bezig zijn met de pre- en protohistorische archeologie van het veenkoloniale gebied en de randzones.’ Een statische omschrijving van een werkgroep die jarenlang met veel enthousiasme opgravingen verrichtte in de Groninger Veenkoloniën en daarbuiten. Een werkgroep die lang onder leiding stond van de bezielde archeoloog John Smit. Een werkgroep ook die landelijk in aanzien stond en als voorbeeld werd gezien in Ost-Friesland. Van 1983 tot en met het jaar van zijn overlijden in 1997 was John Smit de belichaming en de stuwende kracht achter het archeologisch onderzoek in de Veenkoloniën. Veel boeren zullen zich waarschijnlijk de lange, ietwat gebogen gestalte nog herinneren die de kale akkers afstruinde op zoek naar oude bewoningssporen, omringd door zijn mensen van de Werkgroep Prehistorie.

De werkgroep bleef ontredderd achter, maar krabbelde met steun van provinciaal archeoloog Henny Groenendijk weer op. Er vonden nog diverse bijzondere opgravingen plaats en de Werkgroep Experimentele Archeologie kreeg bij de Heemtuin onderdak. Totdat veranderde wetgeving het zoeken met amateurarcheologen bijna onmogelijk maakte. Ook de telkens terugkerende vernielingen aan met veel liefde door onder andere Roelie Meijer opgebouwde hutten bij de Heemtuin, ondermijnde het enthousiasme en de energie van de groep. De werkgroep inventariseert nog steeds de oude vondsten, die uiteindelijk zullen worden ondergebracht in het centraal Archeologisch depot te Nuis. John Smit en de Werkgroep Prehistorie brachten de Steentijd terug in de regio en verlengde Anthony Winkler Prins’ historie van wild, woest en ledig’ met tienduizenden jaren.

Veenkoloniaal Museum, Museumplein 5, Veendam (0598) 36 42 20 – info@veenkoloniaalmuseum.nl – Kijk voor informatie op www.veenkoloniaalmuseum.nl

Datum 3 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Skelet Gieterveen komt uit IJzertijd

Foto: Waterschap H&A
Foto: Waterschap H&A
Het menselijk skelet dat vorig jaar oktober is aangetroffen tijdens werkzaamheden aan de Hunze bij Bonnerklap – Gieterveen, blijkt uit de IJzertijd. Het is 2500 tot 2800 jaar oud.

Archeologisch is het een zeer interessante vondst. Het onderzoek krijgt daarom een vervolg, om er achter te komen hoe het daar in de IJzertijd terecht is gekomen.

Het skelet bleek zeer compleet met ook nog grote delen van de schedel. Een eerste bestudering zei dat het een volwassen mannelijk persoon betreft. De schedel is gedateerd met behulp van de C14-methode. Dit onderzoek wijst nu uit dat het skelet uit de IJzertijd komt.

Meer op: www.hunzeenaas.nl

Datum 16 januari 2015 Redactie


-advertenties-