Direct naar de inhoud.

Stadskanaal krijgt regenboogpad tussen Navolaan en Oude Markt

(Ter illustratie) Het regenboogpad bij het Groninger Museum | Foto: GroenLinks Groningen

STADSKANAAL – In oktober van vorig jaar werd in de gemeenteraad een motie ingediend door Lokaal Betrokken, PvdA, SP, GBS, D66 en SP, met de vraag voor een regenboogpad in het centrum van Stadskanaal. Na wat licht gesteggel gaat deze er nu daadwerkelijk komen, zo laat raadslid en mede-initiatiefnemer Jur Mellies (LB) aan RTV1 weten.

Samen met de SP en PvdA zette hij het initiatief op. De bedoeling van het pad is volgens Mellies om ‘iedereen zich welkom te laten voelen in de gemeente. Ongeacht geaardheid, overtuiging of religie.’

Navolaan en Oude Markt

Het pad komt in de nieuwe doorgang tussen de Navolaan en de Oude Markt, richting de Kanaalpassage. Het pad zal worden aangelegd zodra de huidige werkzaamheden zijn afgerond. Volgens de gemeente Stadskanaal is het streven om het pad er in ieder geval voor 14 februari te leggen.

De locatie voor het geplande regenboogpad tussen de Oude Markt en de Navolaan | Bron: Gemeente Stadskanaal

Zebrapad of niet?

De motie van het regenboogpad maakte in oktober een flinke discussie in de Knoalster raad los. Zo rees de vraag wat nu de eigenlijke betekenis van een regenboogpad zou zijn en waren er vragen rondom de verkeersveiligheid. Want is een regenboogpad nu een gekleurd zebrapad of niet?

Over dat laatste is Mellies duidelijk: ‘Het regenboogpad is absoluut geen zebrapad. Daarvoor zou het aan allerlei veiligheidsvoorschriften moeten voldoen en moet het verkeersplan aangepast worden. Het is dus enkel symbolisch.’

LHBTI commissie

Ook raadslid Grietje Schipper (PvdA) is blij met de realisatie van het regenboogpad. Schipper maakt zich al jaren hard voor de LHBTI gemeenschap. Na de verkiezingen wil Schipper dan ook een speciale commissie in het leven roepen die zich hiermee bezig houdt. ‘Er vallen heel veel mensen onder deze gemeenschap’, aldus Schipper. ‘Niet, zoals veel mensen denken, alleen homo’s.’

Het PvdA raadslid vindt het vooral belangrijk dat er in de gehele gemeenteraad een goede samenwerking komt om de belangen van de LHBTI gemeenschap te behartigen. 

Datum 27 januari 2022 Hielke Bosch

Lokaal Betrokken, PvdA en SP willen regenboogpad in Stadskanaal

Het regenboogpad bij het Groninger Museum | Foto: GroenLinks Groningen

STADSKANAAL – De Knoalster fracties van Lokaal Betrokken, PvdA en SP willen een regenboogpad in het centrum van Stadskanaal. Dit hebben drie raadsleden van de partijen bekend gemaakt in een video op de Facebookpagina van Lokaal Betrokken. 

De drie partijen willen op deze manier de aandacht vragen voor diversiteit en de acceptatie van de LHBTI’ers. ‘Ik vind dat we best duidelijk kunnen maken dat deze mensen welkom zijn in onze gemeenschap’ aldus Machteld Luijken van de SP.

Navolaan

De weg tussen de Navolaan en de Oude Markt wordt in de video als locatie genoemd. ‘Het maakte eigenlijk niet uit waar je ‘m neerlegt als je ‘m maar neerlegt’, zo zegt Grietje Schipper van de PvdA in de video. ‘Het zou bij wijze van spreken ook in Musselkanaal, Onstwedde of Mussel kunnen’, voegt Jur Mellies van Lokaal Betrokken eraan toe.

Meer partijen

De drie partijen verwachten dat ze niet alleen staan in dit plan voor een regenboog zebrapad. ‘Andere partijen zullen vast aanschuiven’, zo laat Mellies aan RTV1 weten. De raadsleden willen in de volgende raadsvergadering op 25 oktober een motie indienen voor het regenboogpad.

 

 

 

 

Datum 22 september 2021 Hielke Bosch

Start aanleg verbindingsweg Hoofdstraat en Oude Markt

voormalige Vos-locatie (foto: Gemeente Stadskanaal)
STADSKANAAL – Vrijdag is gestart met de aanleg van een verbindingsweg tussen de Oude Markt en de Hoofdstraat. Verwachting is dat de weg eind oktober klaar is.
Bezoekers kunnen dan de Oude Markt inrijden bij het Expert pand. Bij het uitrijden kan men in de richting van Musselkanaal via de Hoofdstraat het centrum uitrijden. Bezoekers die de andere kant op willen kunnen via de Europalaan het centrum verlaten.

De werkzaamheden kunnen nu beginnen, omdat de sloop en sanering van de voormalige Vos-locatie klaar is. (meer…)

Datum 17 september 2021 Arienne Dozeman

Tijdelijk minder parkeerplekken in Stadskanaal

F: Rutger Breider/RTV1

STADSKANAAL – Wie dit weekend en volgende week boodschappen gaat doen in Stadskanaal kan nog wel eens problemen krijgen met het parkeren van de auto. De gemeente verricht namelijk werkzaamheden op de Oude Markt. De helft van de parkeerplekken op de Oude Markt zal gebruikt kunnen worden geeft de gemeente aan. ‘De komende periode blijft de helft van het parkeerplekken beschikbaar voor het winkelend publiek. Op drukke momenten zoals de zaterdag is het beter om uw auto op een andere parkeerplaats te zetten.’ 

De auto’s kunnen maar één kant op in plaats van de gebruikelijke twee richtingen. Als de parkeerplekken bezet zijn geeft dit veel drukte omdat automobilisten moeten keren en ook de Oude Markt via dezelfde ingang moeten verlaten. De gemeente roept op om de auto op andere parkeermogelijkheden te parkeren. ‘U kunt parkeren op het Generaal Maczekplein en ook op het Geert Teis plein. Zo kunnen we de plekken beschikbaar houden voor bezoekers die minder goed te been zijn en voorkomen we onnodige drukte.’ Vanwege de verwachte drukte worden er verkeersregelaars ingezet.

Op dit moment werken de mannen van Avitec aan de laatste riool- en straatwerkzaamheden om de planning te halen. Midden volgende week staan namelijk de asfalt werkzaamheden ingepland. De rijbanen van het eerste gedeelte van het parkeerterrein krijgen dan asfalt. Na de asfalt werkzaamheden kunnen bezoekers van het centrum de nieuwe parkeerplaatsen gebruiken. De aannemer gaat dan verder met het inrichten van het volgende stuk van de Oude Markt. Ondanks het slechtere weer gaat alles nog volgens de planning!

 

Datum 7 mei 2021 Rutger Breider

CannaStemBus in Stadskanaal: ‘We staan hier eigenlijk in een rotgat’

Foto: Ronny Wiekenkamp

STADSKANAAL – De zogenoemde ‘CannaStemBus’ deed in hun tour van dit weekend ook Stadskanaal en Pekela aan. “De bus reist tot 17 maart door heel Nederland om zo veel mogelijk cannabisconsumenten naar de stembus te krijgen.” zo staat op hun website te lezen.

Maar hun bezoek aan Stadskanaal liep niet zonder slag of stoot. Allereerst raakte de chauffeur van de bus onwel en moest per ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden voor onderzoek. Daarnaast stond recht tegenover de speciale stembus een groep evangelisten die de inzittenden van de stembus ‘naar de hel wensten’ zo is op de speciale livestream (zie hieronder) te horen.

Rotgat

De bus stond geparkeerd op de Oude Markt, vlakbij de oude VOS-locatie die ondertussen gesloopt is en nu braak ligt. Dat de locatie niet perfect was werd al snel in de bus benoemd: ‘We staan hier niet op het mooiste plein van Nederland kan ik je melden’ aldus journalist Steven Kompier die als gast in de bus aanwezig was. ‘Om niet te zeggen, we staan hier eigenlijk in een rotgat’, vervolgde hij.

Wiz – Art

Erik, van coffeeshop Wiz-Art Stadskanaal, nam ook plaats in de bus om te vertellen over hun coffeeshop. Zie voor het gehele interview met hem, de livestream hieronder (vanaf 5:26:00).

 

 

 

 

Datum 6 maart 2021 Hielke Bosch

Tien winkelpanden aan de Navolaan gekocht

Navolaan uitzicht – Foto: B.J. Brinkman – RTV1

STADSKANAAL – Voor de vernieuwing van het centrum werkt Stadskanaal aan een betere uitstraling, een betere toegankelijkheid en sterkere looproutes. Ook neemt de gemeente winkeloppervlakte uit de markt om leegstand terug te dringen. De aanpak van de Oude Markt en omgeving vormt een belangrijk onderdeel van het centrumplan. Voor de uitvoering moet vastgoed worden aangekocht. Met de verwerving en op termijn de sloop van het complex met tien bedrijfsruimten aan de Navolaan 8-13 wordt circa 2.000 m2 winkelvloeroppervlakte aan de voorraad onttrokken. Op dit moment staan er 4 panden leeg.

Verhuizen

Met de andere ondernemers zijn gesprekken gaande over het verhuizen naar een ander winkelpand in het centrum. Wethouder Goedhart Borgesius: “Met de aankoop ontstaat er ruimte om de herinrichting van de Oude Markt en omgeving voor te bereiden. Het is een belangrijke stap in de realisatie van een compact en aantrekkelijk winkelcentrum met regionale uitstraling.”

Op 9 november 2017 heeft de provincie Groningen € 1,9 mln. uit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 toegekend en op 29 januari 2018 heeft de raad besloten een budget van    € 4,2 mln. voor de ontwikkeling van het centrum beschikbaar te stellen.Het verworven vastgoed aan de Navolaan is een complex met tien bedrijfsruimten, bestaande uit de panden Navolaan 8 t/m 13. De panden zijn van eigenaar Vastned Retail Nederland B.V. gekocht voor een koopprijs van € 1,0 mln. kosten koper.

Visie

In juli 2016 heeft de raad de Visie winkelcentrum Stadskanaal vastgesteld. De hoofdlijnen van deze visie zijn: een duidelijke stedenbouwkundige structuur, als basis voor de beleving van het recreatieve winkelen, goed bereikbare parkeerfaciliteiten met voldoende parkeercapaciteit, een compact kernwinkelgebied met aantrekkelijke aanlooproutes, aanpak van leegstand / afname winkelvloeroppervlak en een goede uitstraling van de winkels en winkelstraten.

Datum 1 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Raad stelt 4,2 miljoen beschikbaar voor centrumplan

Centrum Stadskanaal richtingaanwijzer (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De gemeenteraad heeft 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het centrumplan Stadskanaal. Het centrum kan nu voor in totaal 6,1 miljoen euro worden aangepakt omdat de provincie Groningen een subsidie van 1,9 miljoen eerder had toegekend. Een ruime meerderheid van 17 van de 22 raadsleden, stemden voor het Centrumplan.

Met het nu beschikbaar gestelde geld kunnen de voor het centrum noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. Zo kan een compact en aantrekkelijk winkelcentrum worden gerealiseerd en behoudt het centrum van Stadskanaal de regiofunctie.

Bij de ruimtelijke ingrepen in het centrum is een sleutelrol weggelegd voor de aanpak van de nu sterk gedateerde Oude Markt en omgeving, inclusief het aanpassen van looproutes en aanliggende pleinen. Hiermee krijgt het centrum een betere uitstraling, betere toegankelijkheid en sterkere looproutes (van Beneluxplein naar Menistenplein, inclusief Beneluxlaan, Europalaan en Europaplein).

Bij de aanpak van de Oude Markt en omgeving wordt ook vastgoed gesaneerd. Er wordt zo’n 3000 vierkante meter aan winkelvloeroppervlakte uit de markt genomen. Dit past bij de centrumvisie waarin vermindering van oppervlakte detailhandel en verplaatsing naar het nieuwe kernwinkelgebied hoort.

Er wordt een subsidieregeling in het leven geroepen. Door gebruik te maken van deze regeling kunnen ondernemers en winkeliers subsidie krijgen voor verplaatsing, gevelverbetering, het herbestemmen of transformeren van vrijkomende panden.

Naast fysieke ingrepen wordt in het centrumplan ingezet op de verdere professionalisering van het ondernemerschap en de marketing van het centrum. De gemeente gaat samen met ondernemers en winkeliers aan de slag voor behoud en versterking van de regionale winkelvoorziening en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid.

Ervaring in andere plaatsen leert dat herstructurering van het winkelgebied ook particuliere investeringen uitlokt, die doorgaans hoger zijn dan de bijdrage van de overheid. In gesprekken met vastgoedeigenaren heeft de gemeente gemerkt dat er grote bereidheid is om te investeren in het centrum. De opknapbeurt van het Menistenplein was een goed voorbeeld van samenwerking en cofinanciering. Wij rekenen erop dat dit vaker gaat gebeuren.

Datum 30 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Opnieuw afvalbrand in Stadskanaal

Foto: M. Dol - RTV1
Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – Op de parkeerplaats bij de Oude Markt in Stadskanaal heeft zaterdagavond een bult afval in brand gestaan.

Omdat de brand tegen de gevel van een winkel woedde is de brandweer van Stadskanaal met prio 1 (blauwe lichten en sirene) naar de brand uitgerukt.

Vorige week zaterdag woedde op dezelfde parkeerplaats ook al een brand. Toen brandde een kliko uit.

De politie is ter plaatse geweest en heeft passanten ondervraagd of ze iets gezien hebben. De brand was snel onder controle.

Datum 27 november 2016 Marc Dol


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal