Direct naar de inhoud.

Symposium Parkinson(isme) in Geert Teis

Geert Teis
(F:RTV1)
STADSKANAAL – Op donderdag 21 juni organiseren Stichting Wildervank Fonds, Rabobank, Parkinson Vereniging, Treant Zorggroep en Welstad een symposium Parkinson(isme) in het Geert Teis Theater in Stadskanaal. Het symposium duurt van 14.00 tot 17.45 uur.

In Nederland zijn tenminste 40.000 Parkinsonpatiënten, waarbij een onbekend aantal lijdt aan Parkinsonisme. De ziekte van Parkinson is een chronische hersenaandoening, waarbij zenuwcellen die de stof dopamine produceren in de hersenen afsterven. Parkinsonisme is een verzamelterm voor aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson. De ziekte begint vaak tussen het 50e en 60e levensjaar, maar kan ook mensen jonger dan 50 jaar treffen.

Waarom dit symposium?
De ziekte van Parkinson/Parkinsonisme heeft een grote impact op het leven van de patiënt, partner, kinderen en andere naasten. Door de complexiteit en het grillige verloop van deze ziekte, voelen patiënten en naasten zich vaak onbegrepen. Hierdoor wordt deelnemen in de maatschappij steeds moeilijker.

.

Tijdens dit symposium staan kennis vergroten en ontmoetingen tussen mensen met en zonder Parkinson/Parkinsonisme centraal. U krijgt antwoord op vragen als: “hoe gaat u het beste met deze ziekte om?”, “wat kunt u doen om Parkinsonvriendelijk te zijn?” en “welke ondersteuning is er?”. Doel is samen zorgen dat mensen met Parkinson/Parkinsonisme gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Voor wie?
Inwoners van de gemeente Stadskanaal en omgeving, middenstanders, (zorg)professionals, vrijwilligersorganisaties, wijkverenigingen en iedereen die interesse heeft in of te maken heeft met Parkinson(isme) in zijn of haar omgeving is welkom!

Programma
14.00 uur Informatiemarkt (met partijen die steun bieden aan mensen met Parkinson(isme)
15.00 uur Opening
15.15 uur Interactieve theatervoorstelling ‘Parkinson in Perspectief’ door Tiny van Wieren en Wycher van den Bremen
16.15 uur Pauze met bezoek informatiemarkt
16.45 uur Vragenuurtje, stel uw vragen aan een deskundig panel
17.45 uur Afsluiting

Meer informatie

Kijk op www.welstad.nl of mail voor vragen naar info@welstad.nl. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Datum 15 juni 2018 Redactie

Specialisatie radiologen goed voor kankerpatiënt

(Foto: Ewoud Rooks)

TREANT – De radiologen van Treant hebben een manier van samenwerken ontwikkeld waardoor ze beter kunnen bepalen of de chemotherapie bij kankerpatiënten werkt.

De CT-scan waarop de kanker van de patiënt in beeld wordt gebracht, wordt niet langer beoordeeld door de dienstdoende radioloog, maar altijd door een radioloog die gespecialiseerd is in CT’s bij kanker.

Daarnaast wordt gewerkt met een zelf ontwikkelde checklist. Hoofdbehandelaar (meestal een oncoloog) en zijn patiënt zijn daarmee verzekerd van betrouwbare beeldvorming.

Krachten bundelen
In het verleden vond de beoordeling van een CT-scan van kankerpatiënten plaats door de dienstdoende radioloog: een radioloog met voldoende kennis van het volgens richtlijnen beoordelen van CT’s van kankerpatiënten. Radioloog en medisch manager Allard Olthof: ‘De fusie van de drie ziekenhuislocaties van Treant zorgde er voor dat wij als radiologen onze krachten konden bundelen. We zijn sindsdien met meer mensen en daarmee hebben we de ruimte om ons écht te specialiseren in een bepaald deelgebied. Met als resultaat kwalitatief betere zorg.’

Niets missen
‘Maar alleen gespecialiseerde radiologen zijn niet voldoende om onze patiënten en hun behandelaren te verzekeren van een betrouwbaar radiologisch verslag’, aldus Olthof. ‘De wijze waarop we de verslagen maken is minstens zo belangrijk. Daarin kan en mag niets ontbreken. We ontwikkelden daarom een checklist, in samenwerking met de oncologen. Zo weten we zeker dat we niets missen; de hoofdbehandelaar kan daardoor precies zien of de behandeling van de kanker (chemotherapie) werkt.’

Altijd en overal
Alle drie de ziekenhuislocaties van Treant maken gebruik van één radiologisch informatiesysteem (PACS/RIS). De gespecialiseerde radioloog kan daardoor altijd en overal bij de benodigde radiologische onderzoeksgegevens. Dat betekent dat patiënten niet hoeven te reizen of lang moeten wachten op het verslag van hun CT-scan.

Ervaring delen
Deze maand publiceerden de Treant-radiologen hun nieuwe een aangetoond betere werkwijze in het vooraanstaande radiologisch tijdschrift European Radiology. Zodat andere (fusie)ziekenhuizen er lering uit kunnen trekken en daarmee ook hún zorg voor oncologische patiënten kunnen verbeteren.

Radiologie
Radiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opzoeken van de aard en de plaats van een ziekte, letsel of aandoening. De radioloog kan met stralen en golven, bijvoorbeeld via een CT-scan, vaststellen of een lichaamsdeel of orgaan ziek of gezond is.

Foto: Ewoud Rooks

Datum 30 april 2018 Redactie

Onderzoek naar maatregelen vliegenprobleem Refaja

Refaja ziekenhuis (F: RTV1)
STADSKANAAL – De afgelopen week heeft Treant Zorggroep onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om het vliegenprobleem bij het nieuwe operatiekamercomplex (OKC) Refaja op te lossen.

De komende week worden de volgende zaken in gang gezet:

– Intensieve insectenbestrijding
– Inspectie van de buitengevel op de aanwezigheid van kieren en naden, waardoor insecten naar binnen kunnen komen
– Bouwkundige inspectie van de dakkappen
– Rookproeven om de niet visueel zichtbare kieren en naden op te kunnen sporen. Tijdens de rookproeven komt er rook uit het gebouw; dit is niet schadelijk.

Op basis van de uitkomsten van de inspecties wordt besloten welke maatregelen genomen moeten worden. Uitgangspunt daarbij is een duurzame en patiëntveilige oplossing. Intussen wordt het oude OKC opnieuw opgestart. Over twee tot drie weken kan daar weer een volledig operatieprogramma worden gedraaid.

Veel patiënten geholpen door samenwerking locaties
De komende week worden zo’n 80 tot 100 patiënten die oorspronkelijk in het Refaja geopereerd zouden worden, geholpen op de locaties in Hoogeveen en Emmen. Het verplaatsen van een dergelijk aantal patiënten is een ingrijpende logistieke operatie met grote impact op de bedrijfsvoering van de ziekenhuislocaties.

Het betekent onder meer: nieuwe operatieplanning, uitlenen van verpleegkundigen en OK-personeel naar Emmen en Hoogeveen en het verhuizen van apparatuur en instrumentarium. Door de samenwerking binnen Treant Zorggroep is dit zonder problemen verlopen.

Datum 3 februari 2017 Redactie

Patiënten minder doorverwezen en minder kosten ziekenhuislocaties

Ziekenhuislocatie Refaja
Ziekenhuislocatie Refaja
TREANT ZORGGROEP – Uit een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek blijkt dat er in de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep doelmatig gewerkt wordt.

Het gaat om de locaties Bethesda in Hoogeveen, Scheper in Emmen en Refaja in Stadskanaal. Dat wil zeggen dat er geen onnodige zorg wordt verricht en dat patiënten minder vaak worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Met andere woorden: patiënten kunnen vaker van a tot z geholpen worden. Dat is prettig voor patiënten en zorgt voor lagere kosten voor verzekeraars.

Uit het onderzoek blijkt dat de ziekenhuizen van Treant Zorggroep het in vergelijking met de rest van het land 10% beter doen. Het landelijke beeld is dat patiënten bij andere ziekenhuizen vaak worden doorverwezen met alle negatieve gevolgen van dien voor zowel de patiënt als zijn verzekeraar. Bij Treant is die zorg dichtbij voor patiënten met minder kosten.

‘We zijn bijzonder verheugd over het feit dat dit beeld nu onafhankelijk is vastgesteld’, zegt Marcel Kuin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Treant. Het bevestigt dat de fusie tot daadwerkelijke voordelen leidt ‘We kunnen door deze manier van samenwerken veel zorg op onze locaties aanbieden en we zien het effect van de toch wel unieke manier waarop we de zorg in Drenthe en Groningen organiseren.’

Wel stelt Kuin vast dat het financiële resultaat van Treant mede hierdoor al twee jaar negatief is. Treant bespreekt deze situatie met verzekeraars en heeft vertrouwen in een positieve bijstelling van de financiële afspraken.

De komende periode gaat Treant verder met de doorontwikkeling van de locatieprofilering van de ziekenhuislocaties. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar een patiëntvriendelijke en efficiënte verdeling van het zorgaanbod over de locaties. Vanaf januari bespreekt Treant haar beelden met de inwoners, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Datum 5 december 2016 Redactie

Ziekenhuis Treant krijgt vinkjes voor goede stomazorg

Refaja ziekenhuis
Refaja ziekenhuis
STADSKANAAL – Het ziekenhuis van Treant Zorggroep heeft voor alle locaties de vinkjes ontvangen voor goede stomazorg voor zowel urinestoma’s als darmstoma’s. Daarmee zijn de ziekenhuislocaties Bethesda, Refaja en Scheper opgenomen in de Stoma Zorgwijzer van de Nederlandse Stomavereniging.

De Stomavereniging heeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en artsen de normen voor goede stomazorg ontwikkeld. Voldoet een ziekenhuis aan de normen voor goede stomazorg dan krijgt het ziekenhuis in de Stoma Zorgwijzer een groen vinkje. Het groene vinkje is bedoeld als stimulans om de zorg op de ziekenhuislocatie beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (aankomende) stomadragers.

Treant Zorggroep is blij met de verkregen accolades. ‘Het is fijn ook van de patiëntenvereniging te horen dat we het goed doen met onze stomazorg’, aldus Wilma van der Meer, stomaverpleegkundige bij het Refaja. ‘Inmiddels werken we op al onze ziekenhuislocaties op dezelfde wijze’, vult haar collega Marianne Lubberink uit het Scheper aan. ‘We hebben de beste werkwijzen van elkaar overgenomen. En daar vaart de patiëntenzorg wel bij.’

Datum 10 november 2016 Redactie

Extra service van Refaja ziekenhuis voor bezoekers

Refaja ziekenhuisSTADSKANAAL – Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal werkt samen met de website ziekenhuisplanner.nl. In het ziekenhuis mogen maximaal twee bezoekers per patiënt tegelijk aanwezig zijn. In de praktijk gebeurt het echter vaak dat er soms veel meer mensen zijn, en soms niemand.

Om dit te reguleren kan er een bezoekschema gemaakt worden via de webzite ziekenhuisplanner.nl. Er kan op de website een patiënt geregistreerd worden, en dan kunnen mogelijke bezoekers uitgenodigd worden. Die kunnen zich dan via de website aanmelden voor een bezoek. Iedereen die langs wil komen kan dan kijken of er op dat moment al bezoek staat. Zo wordt voorkomen dat het door veel bezoekers te druk wordt voor de patiënt, of zijn / haar kamergenoten.

Vooral bij langere opnames waarbij veel vrienden en kennissen langs willen komen kan het systeem erg handig zijn. Het is erg lastig om allerlei mensen te bellen of te mailen over een bezoektijd, dus met deze site (er is ook een site voor de mobiele telefoon beschikbaar) wordt het bezoek makkelijker te reguleren. In de site is ook een dagboekfuntie opgenomen. Zo kan het bezoek een bericht achterlaten over hoe het op dat moment met de patiënt gaat, en dit kunnen de andere bezeoekers dan weer lezen.

Buiten het Refaja zijn de meeste andere ziekenhuizen en veel verpleegtehuizen ook op de site te gebruiken. Ook na ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis kan de planner gebruikt blijven worden. Het Refaja hoopt hiermee het bezoek dus beter te spreiden.

Datum 4 februari 2013 Bert Jan Brinkman

Lifeliner4 helikopter te hulp geroepen in Stadskanaal

Foto: R. Wiekenkamp
Foto: R. Wiekenkamp

STADSKANAAL – Vanmiddag was er een inzet voor de Lifeliner4 (MMT) in Stadskanaal. De helikopter was opgeroepen om het ambulancepersoneel te ondersteunen bij een patiënt in een woning van “De Renne” flat aan de Renne. Over de toestand van deze patiënt is verder niets bekend. Men is wel enige tijd aanwezig geweest waardoor de Lifeliner4 een lange tijd op het veldje aan de Maarsbroek heeft gestaan. De gele UMCG helikopter trok hier veel bekijks..

via: 112regioflits

Datum 14 januari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal