Direct naar de inhoud.

Verkenning ontwikkeling omgeving Pagediep

Pagediep – Foto en beschrijving: Wikipedia

STADSKANAAL – Het college van B&W van de gemeente Stadskanaal heeft ingestemd met de aanbesteding van een verkennend onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de omgeving van het Pagediep tussen Onstwedde en Stadskanaal.

De provincie heeft de zone in haar omgevingsvisie aangewezen als ecologische verbindingszone en als zone voor landschapsontwikkeling. Dit geeft mogelijkheden voor natuurontwikkeling en versterking van bijvoorbeeld flora en fauna in combinatie met de uitvoering van andere gewenste ontwikkelingen. Staatsbosbeheer heeft bijvoorbeeld verschillende eigendommen rond het Pagediep en wil graag dat deze beter met elkaar worden verbonden.

Waterberging

Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de regio een waterbergingsopgave waarin een ingericht landschap van het Pagediep een bijdrage kan leveren. Ook de gemeente Stadskanaal heeft een waterbergingsopgave voor het stedelijk gebied van Stadskanaal en wil graag de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren. De ontwikkeling van het gebied biedt ook mogelijkheden voor toerisme en recreatie en zo mogelijk een versterking van de lokale economie.

Door dit allemaal in samenhang te ontwikkelen ontstaat er een belangrijke versterking van het landschap. Het verkennend onderzoek moet inzicht bieden hoe een ontwikkeling van het gebied aan de ambities en opgaven van de verschillende partijen kan bijdragen.

De verkenning wordt in opdracht van de gemeente Stadskanaal mede namens de provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer uitgevoerd en zal na afronding van de aanbestedingsprocedure eind dit jaar starten.

Het gebied strekt zich globaal uit van Onstwedde tot aan de Atlantislaan in Stadskanaal en van de voormalige vloeivelden (Veenhuizerstukken) tot aan Kettingwijk. Het wordt doorsneden door de N366 en het A.G. Wildervanckkanaal.

Datum 6 september 2018 Bert Jan Brinkman

Schoonmaakactie Pekel Aa

Zwefvuil Pekel Aa - f: Jeannet-Stötefalk -westerwoldegroen.nl
Zwefvuil Pekel Aa – f: Jeannet-Stötefalk –westerwoldegroen.nl

OUDE PEKELA – Morgen (zaterdag 28 februari) zal het Burgerinitiatief Pekela Schoon opnieuw een zwerfvuilactie houden, ditmaal in Oude Pekela. De nadruk zal zaterdag liggen op de oever van de Pekel Aa langs het fietspad tussen Oude Pekela en Winschoten. Al verschillende keren heeft de werkgroep de oevers schoongemaakt, waarbij letterlijk rond de duizend petflesjes, naast veel ander afval, uit het water zijn verwijderd. Omdat de werkgroep de indruk heeft, dat het slecht een druppel op de gloeiende plaat is, heeft zij zo vlak voor de verkiezingen de verschillende verkiesbare partijen van zowel het Waterschap Hunze en Aa’s als ook Noorderzijlvest uitgenodigd.

Ankie Voerman (Pekela Schoon): “Tot nu toe hebben twee partijen positief gereageerd op de uitnodiging: Water Natuurlijk en de Partij voor de Dieren. Nu hoefden de partijen zich niet aan te melden. We hopen dan ook oprecht dat er wel meer komen. Plastic in het water is een onderschat probleem. We nodigen het waterschap uit, omdat we ze opnieuw met de neus op de feiten willen duwen. Mensen die zelf meewerken aan het schoonmaken van ons oppervlaktewater, worden zich tenslotte beter bewust van het probleem… Het staat niet langer op een afstand…”.

De actie zal zaterdag plaatsvinden tussen 11.00 uur en 12.30 uur en begint vanaf de parkeerplaats bij de haven (Flessingsterrein) te Oude Pekela. Pekela Schoon voorziet in veel materiaal, maar het meenemen van een hark om zo voorzichtig plastic tussen het riet weg te halen, is wel handig. Naast de politici worden ook burgers gevraagd zich aan te sluiten bij deze actie..Voor een schoon Pekela.. voor een plasticvrij oppervlaktewater..

Datum 27 februari 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-