Direct naar de inhoud.

Oost-Groningen slaat handen ineen om Participatiewet tot succes te maken

KansenGRONINGEN – Alle colleges van de Oost-Groninger gemeenten hebben dinsdag 17 december besloten om in te stemmen met het document ‘Participatie: óók in Oost-Groningen’. De betrokken gemeenten onderschrijven het doel van de Participatiewet. De wet biedt mensen met een beperking kansen om aan de slag te gaan bij reguliere bedrijven, meer dan nu het geval is. Vanwege de kwetsbare sociaal-economische structuur zijn in Oost-Groningen echter extra maatregelen nodig. De gemeenten hebben daarom de handen ineen geslagen om de regio te versterken. Ze stellen voor om als Rijk, provincie, sociale partners, onderwijs en gemeenten verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de plannen.

In een begeleidende brief aan staatssecretaris Klijnsma vragen de zeven Oost-Groninger burgemeesters haar rekening te houden met de situatie in de betrokken gemeenten. Ze wijzen de staatssecretaris op het gegeven dat de regio een hoog aantal Wsw-ers en een lage werkgelegenheid kent. Invoering van de wet leidt tot ernstige financiële problemen voor de gemeenten en juist tot minder arbeidsparticipatie.

Op twee fronten zijn daarom aanvullende en stevige maatregelen nodig: mensen nog beter voorbereiden op werk en extra werk creëren. Gemeenten willen investeren in de Trainings- en DiagnoseCentra. Ook willen ze de werkvoorzieningsschappen ombouwen tot Ontwikkel- en Participatiebedrijven. Binnen deze bedrijven worden verbindingen gelegd met reguliere bedrijven. Om de tekorten het hoofd te kunnen bieden en deze ombouw te financieren vragen de gemeenten aan het rijk een bedrag van 50 miljoen voor de periode tot 2019.

De gevolgen van de Participatiewet zijn volgens de Oost-Groninger gemeenten alleen op te vangen als de werkgelegenheid stevig groeit. De gemeenten willen daar samen met werkgevers, het Rijk en de provincie aan werken. VNO/NCW-Noord wordt betrokken bij een economisch ontwikkelprogramma. Gemeenten zetten in op verdere verbetering van de fysieke en ICT-infrastructuur. Aangesloten wordt bij het innovatieprogramma Gas 2.0. Bovendien komt er een bovenlokaal economisch team waarbinnen de Oost-Groninger gemeenten en provincie samenwerken. De rijksoverheid wordt gevraagd om locatieonafhankelijke diensten in de regio Oost-Groningen te vestigen. Hiermee kan de overheid een bijdrage leveren aan de opgave om 125.000 banen voor mensen met een beperking te realiseren. Daarnaast willen de gemeenten een pilot starten bij het Noorderpoort om leerlingen in het MBO zodanig op te leiden dat ze de competenties op niveau 2 en 3 behalen, zonder de verplichting om de algemene vakken te volgen.

Op 15 januari heeft een afvaardiging van bestuurders een afspraak met staatssecretaris Klijnsma om aandacht te vragen voor de situatie in Oost-Groningen. Naar verwachting vindt de plenaire behandeling van de wet in de Tweede Kamer eind februari plaats. De betrokken gemeenten zijn Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde

Datum 19 december 2013 Bert Jan Brinkman

Pekela kiest voor herindelings- variant Zuidoost Groningen

Gemeenten Zuid GroningenPEKELA – De gemeenteraad van  Pekela heeft zijn voorkeur uitgesproken om te gaan herindelen met de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Bellingwedde. Gisterenavond tijdens de raadsvergadering was er een duidelijke raadsmeerderheid voor een nieuwe gemeente Zuidoost Groningen. Alleen de coalitiepartijen SP en Groenlinks willen geen fusie. Beide partijen kwamen met een motie waarin te lezen stond niet te kiezen voor een vrijwillige opheffing van de gemeente Pekela. Deze motie haalde het niet want geen enkele andere partij steunde deze. Hiermee is de officiele voorkeur van de gemeente Pekela de variant Zuidoost Groningen.

Als laatste gemeente van de provincie Groningen is nu Vlagtwedde aanzet. Dinsdag 17 december zal de gemeenteraad een voorkeur uitspreken. Gevreesd wordt dat Bellingwedde en Vlagtwedde, Stadskanaal buiten de deur wil houden, en kiest voor de nieuwe gemeente Groot Westerwolde.  De gemeenteraad Bellingwedde sprak vorige week hier al zijn voorkeur over uit en koos officieel voor deze herindeling.

Datum 11 december 2013 Bert Jan Brinkman

Anneke Duit lijsttrekker GroenLinks Pekela

Logo groen linksMet plezier presenteren wij u de door de leden vastgestelde kandidatenlijst van GroenLinks Pekela voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Zestien GroenLinksers staan klaar!

Onze huidige wethouder gaat door als lijsttrekker en wethouders-kandidaat, gevolgd door twee nieuwkomers in de gemeentepolitiek, Marjolein Walraven uit Nieuwe Pekela en Gisela Schuur-de Haas (thans voorzitter GroenLinks Pekela) uit Oude Pekela. Ook ons verkiezingsprogramma is vastgesteld: “Iedereen is welkom en telt mee!”. Met als inzet: “Samen bouwen aan een Sociaal – Groen – Respectvol Pekela, met inwoners die trots zijn op zichzelf, hun dorp en hun medebewoners.”

GroenLinks Pekela is er klaar voor!

Gevarieerde kandidatenlijst
Dinsdagavond hebben de leden van GroenLinks Pekela unaniem de lijst voor de komende verkiezingen vastgesteld. Wij zijn blij dat we met 16 mensen de verkiezingskar gaan trekken.
De lijst is divers samengesteld: jong en oud, Oude, Nieuwe en Boven Pekelders, mannen en vrouwen, nieuwkomers en oudgedienden. Opvallend is dat deze keer de vrouwen aan de top domineren en de mannen de rij sluiten. Onze huidige raadsleden, Lidwien Martens en Coen Oosterveld stoppen met het raadswerk. Coen Oosterveld neemt na vele actieve jaren in de politiek afscheid, maar blijft als lijstduwer en coach van onze nieuwe mensen actief lid van onze afdeling.

Verkiezingsprogramma: Iedereen is welkom en telt mee!
Samengevat is de kern van het verkiezingsprogramma:
Samen bouwen aan een Sociaal – Groen – Respectvol Pekela, met inwoners die trots zijn op zichzelf, hun dorp en hun medebewoners. Gezien de vele ontwikkelingen die vanuit de rijksoverheid op ons afkomen, wordt het samen doen steeds belangrijker. De komende jaren zal meer gebruik moeten worden gemaakt van de kennis en kunde die in onze gemeente aanwezig is. Een gemeenschap die voor een groot deel draait op de vrijwillige inzet van onze inwoners. Dat wil GroenLinks koesteren, blijven steunen en waarderen.

Datum 7 december 2013 Bert Jan Brinkman

Voor het eerst een fakkeltocht in Oude Pekela

Poster2013PEKELA – Op 21 december 2013 wordt er in Oude Pekela voor het eerst een fakkeltocht georganiseerd. De tocht begint om 19.00 uur vanaf de Wedderwegkerk.

De tocht komt voort vanuit een verlangen van Agnes Dreves en haar man Bernhard Ploeger. Zij verloren drie jaar geleden hun zeventienjarige dochter aan een zeldzame hartziekte.  Ze dachten na over een unieke manier om hun dochter op de dag voorhaar verjaardag, 21 december, op een speciale manier te gedenken en vonden dat dus in de organisatie van deze fakkeltocht.

In de optiek van de organisatoren, naast het genoemde stel ook nog Thea de Boer en Ankie Voerman, heeft iedereen wel iemand te gedenken. Een persoon of meerdere personen die ontvallen zijn uit de naaste omgeving. Personen die gemist worden.

Daarom is de fakkeltocht (uit veiligheidsoverwegingen overigens met lantarentjes met daarin kaarsen) een tocht waaraan een ieder gratis kan meedoen en zijn of haar eigen naaste tijdens de wandeling kan gedenken.

De route van de tocht zal in ieder geval ook gaan langs de Molenhof, de plaats waar veel van de Pekelder ouderen wonen. Mensen die vaak al heel wat namen hebben doorgekrast op hun verjaardagskalenders. Zodat ook zij, vaak minder goed ter been, een moment van herdenken zullen ervaren.

Doel van de tocht
De fakkeltocht vindt plaats vlak voor de belangrijkste feestdagen van het jaar. Het kerstfeest en Oud- en Nieuwjaarsdag. Dagen waarop gestorven naasten vaak het meest gemist worden. Daarmee komt de werkgroep op het doel van de tocht: “Het gedenken van de eigen overleden geliefden”.

De Route
Om de tocht voor de meeste mensen mogelijk te maken, zal het een korte route van maximaal een half uur zijn. De route zal door het centrum van Oude Pekela lopen en in ieder geval langs de Molenhof. Start- en eindpunt is de Wedderwegkerk, Hendrik Westersstraat 114 te Oude Pekela.

Aanvullende informatie
De fakkeltocht wordt gesponsord en is daardoor gratis voor alle deelnemers.
Na de fakkeltocht is er de gelegenheid tot een gesprek of kan men onder het genot van een kopje koffie/thee of warme chocolademelk luisteren naar de mooie liederen van Edwin Jongedijk. Jongedijk heeft toegezegd te komen zingen in de Wedderwegkerk en zal daarmee voor deze fakkeltocht een waardig slot verzorgen.

Sponsoren
De fakkeltocht wordt gesponsord door de Gemeente Pekela. Edwin Jongedijk sponsort de tocht door gratis zijn liederen ten gehore te brengen. De Protestante Gemeente Pekela heeft de kerk gratis ter beschikking gesteld.

Andere sponsoren zijn: Hensen Audio (Gratis beschikbaar stellen van versterking in de kerk) , EHBO Afd. Pekela (Gratis EHBO’ers), Monika Orlowska, Studio4Reclame (Gratis maken van de poster),  Motorver. MIOS ’93 uit Blijham (Gratis Verkeersregelaars), Vrijwilligers van Stichting Semmy, Extra Trend en Cadeaushop Numero 98 (Gereduceerde prijs lantarentjes), Rainbow Events (Gratis drukken posters), Politie Pekela (Openbare orde).

De werkgroep dankt alle sponsoren.

Vrije gift
Na de wandeltocht is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift. De opbrengst zal voor 100% overgemaakt worden naar een goed doel, gekozen is voor Stichting Semmy.

Doe mee
Doet u mee. De avond begint om  19.00 uur  en duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Loop mee in deze fakkeltocht en laat zien, dat er niemand gemist kan worden.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.fakkeltochtpekela.nl.

Datum 2 december 2013 Bert Jan Brinkman

Politie maakt einde aan ontvoering van meisje

politie_boeienOude Pekela – De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een einde gemaakt aan een ontvoering van een 5-jarig meisje. Daarbij werd een 38-jarige inwoner van Oude Pekela aangehouden.

Maandagavond drongen twee mannen een woning in Ezinge binnen. De bewoners werden bedreigd en mishandeld. Vervolgens werd het 5-jarige meisje ontvoerd. De bewoners waarschuwden daarop de politie. Na onderzoek werd duidelijk dat de ex-partner van de bewoonster betrokken was bij de ontvoering. De 38-jarige man bleek te verblijven bij familie in zijn woonplaats. Het Arrestatieteam deed in deze woning een inval. Naast de verdachte werd daar ook het 5-jarig meisje aangetroffen. Ze bleek in goede gezondheid te verkeren en werd overgedragen aan haar familie. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten. De politie doet nader onderzoek naar de achtergrond van deze ontvoering.

Datum 19 november 2013 Bert Jan Brinkman

Jacob Hofman uit Pekela vermist

UPDATE: Jocob is terecht !   

Jacob_Hofman

NIEUWE PEKELA – De 22-jarige Jacob Hofman uit Nieuwe Pekela wordt sinds dinsdag vermist. De man is verdwenen uit de instelling waar hij verbleef en is voor het laatst gezien in Winschoten. Hofman gebruikt medicijnen en heeft deze dringend nodig.

Hij heeft een normaal postuur en kort zwart stekelhaar. Op de dag van zijn verdwijning droeg Hofman een blauwe jas van het merk Gucci, een blauwe spijkerbroek en groene Nike Air Max schoenen.

Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie: 0800-6070

 

Datum 13 november 2013 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal heeft grootste daling werkloosheid in September

grafiekSTADSKANAAL – Uit cijfers van het UWV blijkt dat de werkloosheid in Stadskanaal in de maand september het meest is gedaald van alle Groninger gemeentes. Dit ten opzichte van de maand augustus. Als het aantal werkzoekenden vergeleken wordt met een jaar eerder is het aantal WW uitkeringen wel fors gestegen.

In september waren er in Stadskanaal 754 mensen met een WW uitkering. In augustus waren dat er 798. Dat betekent een daling van 5,5%. Vergeleken met september 2012, toen er 614 mensen met een WW uitkering waren, is wel sprake van een forse stijging. De andere gemeenten in onze regio doen het een stuk minder goed: Vlagtwedde had 0,3% meer werkzoekenden, Bellingwedde 4,9% meer, Pekela 2,7% minder en Veendam 2,0% minder.

In totaal waren er in heel Groningen 10.732 mensen met een WW uitkering, 0,5% minder dan in augustus. Een verklaring voor de relatief grote daling in Stadskanaal geeft het UWV niet.

Datum 17 oktober 2013 Bert Jan Brinkman

Relatief weinig inbraken in Stadskanaal

inbraakSTADSKANAAL – In Noord-Nederland wordt er relatief weinig ingebroken, zo blijkt uit cijfers van het verbond van verzekeraars. In totaal zijn er in 2012 ruim 91.000 inbraken of pogingen daartoe geweest in Nederland. Dat betekent wel een forse toename ten opzichte van bijvoorbeeld 2008; in 5 jaar tijd is het aantal inbraken met ongeveer 40 procent gestegen.

De noordelijke provincies doen het in dit verband redelijk goed; de provincie Groningen scoort het laagst van alle provincies in Nederland. Koploper is Noord-Brabant; de kans op een inbraak in je woning is er ruim 2,5 keer zo groot dan in Groningen. Gemiddeld wordt er in 1 op elke 88 huizen in Nederland ingebroken.

De gemeentes in onze regio scoren behoorlijk verschillend. Volgens cijfers van de politie zijn er in de gemeente Stadskanaal in 2012 80 inbraken geweest; 22% minder dan in 2011. Per 1000 inwoners wordt er 2,4 keer ingebroken. Dat is relatief weinig, het landelijk gemiddelde ligt veel hoger. De overige gemeentes in onze regio: Vlagtwedde: 35 inbraken,(2,2 per 1000); Pekela: 89 inbraken (6,9 per 1000), Bellingwedde: 36 inbraken (4,0 per 1000), Borger-Odoorn: 49 inbraken (1,9 per 1000) en Aa en Hunze: 105 inbraken (4,1 per 1000).

 

Datum 9 oktober 2013 Bert Jan Brinkman

Pekelder aangehouden voor koperdiefstal

koperdiefstalOude Pekela – Een 26-jarige inwoner van Oude Pekela werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden na diefstal van koperen grondkabel uit een voormalige kartonfabriek in zijn woonplaats.

De politie werd vrijdagavond laat gebeld dat er opnieuw spullen werden weggehaald bij de voormalige Ceresfabriek aan de Cereswijk. Toen agenten arriveerden waren de vogels gevlogen. Omdat dezelfde politiemensen enige tijd ervoor bij een voormalige fabriek op de Zuidwending tussen Nieuwe Pekela en Veendam een verdachte auto met aanhanger hadden gezien, werd daar een kijkje genomen. In het pand werd in een afgesloten ruimte de uit Pekela afkomstige en uitgegraven koperen grondkabel gevonden. De ook in het pand aanwezige Pekelder werd aangehouden en ingesloten.

Datum 5 oktober 2013 Bert Jan Brinkman

Prachtig Pekela wordt betaalde website

PP logoPEKELA – de website van Prachtig Pekela, die in de gemeente Pekela goed bekeken wordt, is sinds kort niet helemaal gratis meer. De algemene nieuwsberichten blijven kosteloos te zien, maar voor eigen artikelen en reportages moet in het vervolg betaald worden.

Volgens de website kosten die eigen artikelen geld om te maken, en worden die kosten niet genoeg terugverdiend met de advertenties op de site. Bij landelijke nieuwssites (zoals het Financieel Dagblad en diverse landelijke kranten) is het al gebruikelijk om de site achter een zogeheten betaalmuur te zetten, maar volgens hoofdredacteur Jeanette Niemeijer is Prachtig Pekela de eerste lokale nieuwssite die deze stap neemt.

De betreffende artikelen worden in de eerste 72 uur alleen getoond aan de mensen die een zogeheten MijnPP abonnement hebben afgesloten. Dit abonnement kost 25 euro per jaar. Na 72 uur worden de artikelen wel vrijgegeven voor alle bezoekers van de website. Ook het lezen van de reacties onder artikelen en het plaatsen van deze reacties is alleen voorbehouden aan de abonnees. De makers van de website hopen dat een deel van de bezoekers bereid is om dit te betalen, zodat de kosten van de site terugverdiend kunnen worden.

Datum 1 augustus 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal