Direct naar de inhoud.

Wijziging dienstregeling QBUZZ

F) twitter OVbureau

REGIO – Op zondag 10 december 2017 gaat de nieuwe dienstregeling in. Op diverse lijnen zijn wijzigingen, zoals andere vertrektijden of een gewijzigde route, waardoor er haltes vervallen of bijkomen. Ook zijn er lijnen die vaker of minder vaak gaan rijden. In onderstaand overzicht staan alle wijzigingen per lijn toegelicht.

bekijk hier een compleet overzicht met de wijzigingen per lijn

Bron: qbuzz.nl

 

Datum 1 december 2017 Redactie

21 maart 2018 zijn er er weer gemeenteraadsverkiezingen

Archieffoto: Stembiljetten tellen. F) Herman Alink

REGIO/NEDERLAND – In Nederland worden om de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De laatste verkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende verkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. Het document ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2018’ geeft een beeld van de stappen die elke politieke partij moet nemen om zich te registreren voor de verkiezingen.

Omdat de gemeenteraad als lokaal bestuur dicht bij de bevolking staat, kunt u met uw stem veel invloed uitoefenen op uw persoonlijke leefomgeving. Heeft u interesse om zelf politiek actief te worden? Dan kunt u zich het beste melden bij een politieke partij.

Belangrijke data Gemeenteraadsverkiezing / Kiesraad
27 december 2017: laatste dag registratie aanduiding;
5 februari 2018: dag van kandidaatstelling;
21 maart 2018: dag van stemming.

Op de site van gemeente Pekela kunt u in PDF informatie downloaden. 

F) Bron gemeente Pekela

 

Datum 29 november 2017 Redactie

Gemeentehuis Pekela krijgt avondopenstelling

Gemeentehuis Pekela (Foto: Wilma Swarts/RTV1)
PEKELA – Vanaf dinsdag 12 december 2017 kunnen inwoners van Pekela op dinsdag tot 19:00 uur op afspraak komen op het gemeentehuis.

Wethouder Hennie Hemmes: “De avondopenstelling is een lang gekoesterde wens van de inwoners en de raad van Pekela.

Wij starten met een pilot vanaf dinsdag 12 december 2017. Na de pilotperiode wordt gekeken of de avondopenstelling succesvol is en wordt voortgezet. ”

De nieuwe openingstijden van het gemeentehuis zijn:
Maandag t/m vrijdag 9:00 – 12:00 uur
Dinsdag 13:00 – 19:00 uur
Maandag, woensdag en donderdag 13:00 – 16:00 uur

Afspraak maken
De avondopenstelling is op afspraak. Inwoners kunnen op www.pekela.nl/afspraakmaken of bij de receptie van het gemeentehuis een afspraak maken.

Datum 21 november 2017 Redactie

Burgemeester Kuin teleurgesteld in Veendam en Stadskanaal

Foto: Wilma Swarts RTV1

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond 21 november werd de gemeenteraad van Pekela verzocht haar zienswijze te geven op een door het college van Burgemeester en Wethouders opgestelde conceptbrief aan Gedeputeerde Staten van Groningen, omtrent het inzichtelijk maken voor de korte en lange termijn hoe de gedeelde maatschappelijke opgaven in Pekela worden opgepakt. Eenzelfde verzoek werd gestuurd naar Stadskanaal en Veendam.

Reeds eerder in de raadsvergadering van 26 september 2017 was deze conceptbrief onderwerp van bespreking, toentertijd leverde dat nog al wat veranderingen op. Vanavond kon men zich snel verenigen over de liggende brief, alleen werd door de VVD aanhangig gemaakt het idee om de nieuwe gemeenteraad, welke ontstaat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, alvast een advies mee te gaan geven: “De gemeenteraad van Pekela adviseert om zo spoedig mogelijk na de verkiezingen wederom de toekomst van Pekela te bepalen en of te gaan bespreken”.

Overigens meldde burgemeester Jaap Kuin dat Stadskanaal een 5-jaren plan heeft gepresenteerd, die klip en klaar is en niet meer wordt gewijzigd. Zo van: “We zouden wel willen, maar kijken nu verder vooruit omdat we beseffen dat de situatie anders is”. Het is heel teleurstellend dat we dit besluit uit de media hebben moeten vernemen, het stuk is pas deze week naar ons toegestuurd, niet aan uw als raad, misschien is dit wel een teken aan de wand hoe we met elkaar omgaan.”

De burgemeester vervolgde zijn betoog over Veendam “Veendam  heeft een brief opgesteld die ook in de raad werd besproken, is niet aan ons toegestuurd, niet aan ons college, niet aan de gemeenteraad, nee, die is gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van de Kompanjie. Ook dat steekt en ook die brief laat niets te wensen over. Veendam is zelfstandig en wil zelfstandig blijven”.

Van de brief aan Gedeputeerde Staten zullen afschriften worden gestuurd naar de bestuurders van Stadskanaal en Veendam.

Datum 22 november 2017 Redactie

Discussie in het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie

Werkorganisatie De Kompanjie Veendam Pekela

PEKELA/VEENDAM – Voorstel tot overhevelen van personeel naar Werk in Uitvoering geeft discussie in het Dagelijks Bestuur van De Kompanjie

In het Dagelijks Bestuur (DB) van De Kompanjie van dinsdag 21 november 2017 waren de DB leden van de gemeente Veendam principieel tegen het voorstel, om als gevolg van het rapport ‘Met vereende kracht doorpakken’, 2,5 fte van De Kompanjie over te hevelen naar Werk in Uitvoering.

De gemeente Pekela en Veendam zijn niet in overeenstemming gekomen over het voorstel. Met het voorstel van de gemeente Pekela loopt de gemeente Veendam geen financiële risico’s, deze zijn volledig afgedekt. Nu de stemmen zijn gestaakt wordt het voorstel in de volgende DB vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Dit meningsverschil heeft voor de gemeente Pekela geen gevolgen voor de samenwerking met de gemeente Veendam.

Dit heeft geen gevolgen voor de besluitvorming van het voorstel dat tijdens de raadsvergadering van de gemeente Pekela op 21 november 2017 in de raad wordt besproken. “Jammer dat het zo gelopen is. Ik hoop dat wij er in een volgende DB vergadering wel uitkomen”, aldus wethouder Hennie Hemmes.

Ingezonden

 

Datum 22 november 2017 Redactie

Kandidatenlijst GroenLinks afdeling Veenkoloniën  

Groen Links afdeling Veenkoloniën.

PEKELA/STADSKANAAL/VEENDAM – De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en het enthousiasme is voelbaar bij de lokale politieke partijen. Het begint bij menig politicus en politica weer te borrelen. Zo ook bij de afdeling Veenkoloniën van GroenLinks. Graag willen wij daarom mededelen dat bij de algemene ledenvergadering van donderdag 16 november 2017 de kandidatenlijsten zijn vastgesteld voor de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam.

De koppositie voor de kandidatenlijst van Pekela GroenLinks wordt ingenomen door Elly Knevelman, wel bekend in Pekela. Als tweede op de lijst komt Sandra Norder. Voor Stadskanaal is er gekozen voor Nadja Siersema – Orsel, MSc. als lijsttrekker. Auke ten Hoeve is hier de tweede man. Gemeente Veendam gaat voor Trevor Mooijman als lijsttrekker, met daarnaast op nummer twee Theo Mooijman.

GroenLinks Veenkoloniën kijkt uit naar een mooie samenwerking tussen de afdelingen Pekela, Stadskanaal en Veendam. Op naar de verkiezingen in maart 2018!

De volledige kandidatenlijsten zijn:
Gemeente Pekela
Elly Knevelman
Sandra Norder
Lidwien Martens
Coen Oosterveld
Erik Schipper
Ben van der Boom
Sienus Greven
Anneke Duit

Gemeente Stadskanaal
Nadja Siersema – Orsel, MSc.
Auke ten Hoeve
Henk Otter
David Serra
Ronald Heerema

Gemeente Veendam
Trevor Mooijman
Theo Mooijman
Lars Schieving
Ankie Schieving – Kruizinga
Rianne ten Veen
Martijn Sjoerdsma

Ingezonden.

Datum 18 november 2017 Redactie

Robotica in de Bibliotheken Veenkoloniën

Robotica Biblionet Groningen

PSV – Lees, denk en praat in de maand november mee over het thema Robotica tijdens Nederland Leest. De bibliotheken in de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam organiseren de hele maand activiteiten voor jong en oud die aansluiten bij dit thema.

Ze waren al een eeuw geleden voorspeld, maar de robots komen er nu echt in groten getale. Waar eindigt dit? Een zonnige toekomst of is dit juist het begin van het einde van de mens? Lees de toekomst. Praat mee over robotica! En krijg in de bibliotheek het boek Ik, robot van Isaac Asimov cadeau.

Bouwmiddag ‘Bouw je eigen robotje’
Tijdens Nederland Leest kun je bij de Groningse bibliotheken op diverse locaties meedoen met de bouwmiddag ‘Bouw je eigen robotje’. Wat voor robotje maak jij?
Je eigen gemaakte robotje kun je inleveren voor de provinciale finale op woensdag 29 november in Veendam. Hier gaan we met alle zelfgemaakte robotjes iets leuks doen in het kader Nederland Leest.

Woensdag 22 november, 14.00 – 16.00 uur bouwmiddag in Bibliotheek Stadskanaal
Vrijdag 24 november, 14.30 – 16.30 uur bouwmiddag in Bibliotheek Oude Pekela
Woensdag 22 en zaterdag 25 november, 14.00 – 16.00 uur bouwmiddag in Bibliotheek Veendam

Inspiratiesessies over robotica
De bibliotheek is de plaats voor ontmoeting en debat over maatschappelijke thema’s. Zijn we bereid robots toe te laten in onze ziekenhuizen, scholen, kunstwereld, verzorgingstehuizen en onze harten? Praat er over mee. Kom naar één van de inspiratiesessies met interessante sprekers, waaronder veehouder Wim Bos. Hij gaat in Bibliotheek Veendam in op het toepassen van robots in de landbouw.

Woensdag 29 november, 19.00 – 21.00 uur inspiratiesessie in Bibliotheek Veendam (met o.a. veehouder Wim Bos)
Donderdag 30 november, 19.00 – 20.15 uur inspiratiesessie in Bibliotheek Stadskanaal (met o.a. robots en 3D-printen)

Provinciale finale in Veendam
Woensdag 29 november vormt Bibliotheek Veendam het decor van de provinciale afsluiting van Nederland Leest. Met een feestelijke middagprogramma kunnen jong en oud kennismaken met robotica.
Van 13.30 tot 15.30 uur kunnen bezoekers in Cultuurcentrum vanBeresteyn verschillende robots ontdekken. Leer programmeren met Dash & Dot en LEGO WeDo, of bouw je eigen robotje met een melkklopper.
Om 16.00 uur vindt de grote robotchallenge plaats en worden de zelfgemaakte robots beoordeeld door een jury bestaande uit o.a. Jaap Velema, wethouder gemeente Veendam en Jacqueline Roelofs, manager Biblionet Groningen.

Ingezonden.

Datum 15 november 2017 Redactie

Ervaringsdeskundigen tonen wat armoede doet en voelt

Ervaringsdeskundigen in opleiding Noorderpoort. F)Herman Alink

OUDE PEKELA – Twee keer per jaar wordt een Armoedepact bijeenkomst georganiseerd door de gemeenten Pekela, Veendam, Bellingwedde en Vlagtwedde. Dinsdagmiddag 14 november was de najaar-bijeenkomst in MFC De Binding te Oude Pekela. De organisatie lag volledig in handen van de studenten MBO opleiding Ervaringsdeskundige Generatiearmoede en Sociale uitsluiting. Het thema was ‘Wat je voor mij, maar niet met mij doet, doe je tegen mij’.

Wethouder Hemmes opende de middag en verwelkomde de aanwezigen.
‘In oktober is het al weer 10 jaar geleden dat we samen met Bellingwedde en  Veendam dit armoedepact zijn begonnen en dat heeft al heel wat gebracht, zoals Maxima kleding ruilwinkel, versterking van de voedselbank, zorgverzekering voor de minima en de Aanpakkers. Vijf jaar geleden is er heel belangrijke speler bij gekomen, de ervaringsdeskundige. Op een hele kleinschalige manier zijn we toen begonnen met de opleiding. Nu is het als een olievlek die zich landelijk uitspreid. We worden door iedereen gebeld hoe we het doen en we geven regelmatig colleges aan collega overheden. Vanmiddag willen de ervaringsdeskundigen in opleiding ons laten zien waar ze mee bezig zijn en waar ze nu al staan. Ik ben daar heel trots op hoe zij dit oppakken en laten we vooral doorgaan met deze opleiding, het leidt alleen maar tot goede dingen, ik wens u een goed en fantastische middag’. Lejja de Vries van het Noorderpoort nam daarna kort het woord hoe verder de middag eruit zou zien.

Vervolgens kwam student Erika de Jonge naar voren.
Zij daagde de ruim 70 aanwezigen uit om te reageren op haar vraag: Wie ben ik? Na een ijzingwekkende stilte vanuit de zaal kwamen de reacties los zoals; moedig, een mooi mens, een warme vrouw, iemand die aan ons iets wil overdragen,iemand die meetelt in deze wereld, iemand die vragen stelt, een zoeker, respect en acceptatie, iemand met lef. Hierna stonden Erika’s medestudenten op en stelden zich één voor één voor. Anita Bats, Brigitte Dost, Marzanna Gintowt, Willy Laurens, Davy Ruijer, Ingrid Timmerman, Roxana Verboekend en Griehenda Weering.

Marzanna vertelde over de absolute armoede en wat het is.
‘Het is leven zwaar onder het minimum, er is geen eten, geen drinken, geen huis, geen mogelijkheden hebben om beter te worden of te zijn. Er bestaat – vastgesteld door de Wereldbank – een absolute ondergrens en dan gaat het om 1 euro per dag. Als je minder dan dat hebt is het absolute armoede. Heel veel mensen denken dat dit alleen in de derde wereld plaatsvindt maar dat is helaas niet zo. Duizenden leven van minder dan 1 euro per dag. Vaak wordt gezegd dat mensen met een bijstandsuitkering het goed hebben maar dat is niet zo. Ze moeten elke dag keuzes maken van ga ik mijn kinderen eten geven of ga ik gas en licht betalen. Als je jouw huur niet betaalt dan sta je op een gegeven moment op straat en wordt alles van je afgenomen. In deze wereld leven meer dan 1,5 miljard onder de armoedegrens. Het is een voortdurend leven op het randje van de dood”.

Hierna vroeg ze aan iedereen om de ogen te sluiten en daarbij te denken aan iets leuks.
‘Je hebt een huis, je hebt kinderen die zitten aan de tafel lekker te eten, je hebt je werk waar je met alle plezier naar toe gaat, je hebt jouw vrienden die af en toe met je opstap gaan, je gaat naar theatervoorstellingen en je maakt soms om een praatje, en dan opeens BOEM…. Je wordt wakker en dan besef je dat je het allemaal kwijt bent en dan denk je wat nu? Dan ben je dakloos, hoe kan dat? Je had het toch zo mooi. Je bent jouw werk kwijt, ook jouw vrienden zijn zo’n beetje weg en je kan niet meer meedoen met de leuke dingen, want je hebt er geen geld meer voor. Je wordt ziek maar je gaat niet naar de dokter omdat je de verzekering niet hebt betaald. Je huis ben je kwijt omdat jouw kinderen moesten eten, maar als je geen huis hebt ben je ook de kinderen kwijt want die worden van je afgenomen en dan leef je op straat, dan ga je elke dag bedenken wat nu, krijg ik vandaag wat te eten of wordt het morgen, wordt het volgende week. Je weet het niet, elke dag is het een strijd, elke dag probeer je te overleven. Maar ondanks alles blijf je vechten, elke dag opnieuw, opnieuw en opnieuw omdat je hoopt dat de volgende dag iets gebeurd, je geeft niet op en dat is de kracht van de mens.’

Willy probeert aan de hand van lege blikken uit te duiden wat de kracht is in de mens.
‘Als ik in dit blik iets doe dan ligt dat op de grond omdat er geen bodem in zit, daardoor lijkt het een bodemloze put en ben ik het kwijt. Ondanks dit lukt het ons toch weer er bovenop te komen, ons eten en drinken te regelen. Bodemloos is het leven niet vanwege je eigen kracht, soms dankzij je vriend, je hulpverlener. Je moet ook altijd een blik op de toekomst houden, dat is heel belangrijk. Onze toekomst gaat niet als de dag van morgen, we kunnen niets plannen. We leven van dag op dag en we kunnen niet zeggen volgend jaar gaan we op vakantie. We moeten altijd kort leven, kort plannen en toch hebben we de kracht omdat doel te willen bereiken waar we heen willen. Als we in de winkel onze boodschappen halen moet we soms zaken terugleggen omdat we geen geld genoeg hebben en dat moeten we regelmatig zonder blikken en blozen toegeven en daarvoor is heel veel kracht nodig. We betalen altijd met dubbeltjes en dan kun je je soms verrekenen, dan moet je toegeven, ik ga het niet redden, het is moeilijk. We zien het als kracht, in het begin durf je niet naar de voedselbank maar uiteindelijk stap je over die drempel heen, zo van “hier ben ik, help me”. De blik op de toekomst dat is onze opleiding als ervaringsdeskundige, omdat we zo goed de taal kennen van degene in armoede en daardoor als bruggenbouwer kunnen fungeren naar de professional.’

Heidi van der Laan gaf aan dat de achtergrond van de deelnemers aan de opleiding niet stabiel is.
‘De basis is gewoon overleven. We gaan in de opleiding bezig met die rugzak, die we hebben gekregen, die gaan we met z’n allen uitpakken en dan de pakketten die er in zitten kleiner en handzamer te maken, zodat we dat als gereedschap kunnen inzetten voor de mensen die niet weten hoe het is en de mensen die er midden in zitten, zodat je een brug kan slaan.’

Hierna begonnen de workshops met de verschillende ervaringsdeskundigen over de binnenkant van de armoede. Vervolgens wordt over de streep gespeeld om er achter te komen hoe men zaken ervaart. Ingrid Timmerman legt kort uit welke regels er gelden: ‘Iedereen in zijn waarde laten, niet lachen omdat ieder zijn keuze persoonlijk is, er mag niet gesproken worden, je moet jouw eigen gevoel volgen, respecteer elkaar en alles wat hier gebeurd blijft ook hier.’

De middag werd afgesloten met het gedicht geschreven door Leo F. Buscaglia  en voorgelezen door Heidi van der Laan:

Luisteren
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen waarom
ik iets niet zo moet voelen zoals ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat je iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom
voor sommige mensen bidden werkt, of de natuur
omdat zij niets terugzeggen en geen adviezen geven
of proberen dingen voor je te regelen.
Zij luisteren alleen maar en vertrouwen erop
dat je er zelf wel uitkomt.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.
En als je wilt praten, wacht dan even
en ik beloof je dat ik op mijn beurt
naar jou zal luisteren.

Tenslotte bedankte Hans de Vroome van de gemeente Pekela alle ervaringsdeskundigen en onderwijzend personeel van het Noorderpoort met een cadeaubon.

Datum 15 november 2017 Redactie

Help laaggeletterdheid Groningen uit!

Logo Stichting Lezen en Schrijven

GRONINGEN – De aanpak van laaggeletterdheid is een gezamenlijke aanpak waard. In Groningen werken gemeenten, bibliotheken, welzijnsorganisaties, ROC’s en Stichting Lezen & Schrijven samen. 4 tot 10 september is de week van de Alfabetisering.

Al deze partijen maken er wat moois van in de Week van de Alfabetisering. Zij organiseren met elkaar verschillende activiteiten zoals een theatervoorstelling, een letterloop, een taallunch, de presentatie van een stripboek voor en door cursisten, de opening van een Taalhuis, voorlichting voor taalvrijwilligers etc. Kortom veel interessante bijeenkomsten met als rode draad; laaggeletterdheid Groningen uit helpen. Speciale aandacht is er voor de TaalHeldenverkiezing op donderdag 7 september in het Groninger Forum (11.45-12.30 uur). U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 4 tot 10 september de Week van de Alfabetisering. Honderden organisaties in het land vragen tijdens de Week van de Alfabetisering aandacht voor laaggeletterdheid door activiteiten te organiseren. In de provincie Groningen zijn er naar schatting meer dan 47.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd.

De Taalheldenverkiezing is een van de activiteiten die tijdens deze week per provincie plaatsvindt.
Een greep uit de activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering in de provincie Groningen van 4 t/m 10 september.

Maandag 4 september: Opening Goede Daden Winkel in vestiging Groenrijk Appingedam

Dinsdag 5, Woensdag 6 en Donderdag 7 september: Taalwandelingen vanuit de Taalhuizen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Dinsdag 5 september: Inloopspreekuur van 13.30 tot 15.00 uur in Taalhuis in Mac (Maatschappelijk Activiteitencentrum) Muntendam. Wethouder Mevr. Van der Veen van de gemeente Menterwolde zal de taalmeter invullen. Ook de vrijwilligers van het leespunt doen de taalmeter. Voor iedere bezoeker is er een kleine attentie.

Woensdag 6 september: Voorlichting Taalvrijwilligers voor nieuw te openen Taalhuis in november– Bibliotheek Roden – 19.30 uur Kinderen van de Basisschool Koning Willem Alexander lezen voor aan inwoners van gemeente Eemsmond, deelnemers Taalcafé, nieuwkomers en deelnemers Taalhuis Eemsmond -Bibliotheek Uithuizen 13.30 – 16.00 u

Donderdag 7 september: Feestelijke opening Taalseizoen in het Groninger Forum, programma in samenwerking met de taalhuizen uit de stad en het Nederlands Stripmuseum, o.a. presentatie strips gemaakt voor en door cursisten, programma van 9.30 – 12.30 uur

Theatervoorstelling: Jack Sparrow en de Piraten. Het is een interactieve, muzikale theatervoorstelling bedacht door een NT1-groep van het Noorderpoort voor alle mensen die ingeschreven staan bij het Taalhuis Oldambt , Taalhuis Pekela en Educatie Noorderpoort Locatie: De Klinker, Mr.D.U. Stikkerlaan 41, Winschoten.

Uitreiking Taalhelden Groningen door wethouder Elly Pastoor, Groninger Forum, 11.45-12.30 uur
Feestelijke Opening Nieuw Taalhuis Zuidhorn, Bibliotheek Zuidhorn, 19.30 uur

Vrijdag 8 september: Taalhuis in Bibliotheek Slochteren: Inloopspreekuur van 14:00 tot 15:30 uur. Test uw taalkennis met behulp van de taalmeter. Er ligt voor iedere bezoeker een kleine attentie klaar. Er wordt in de Bibliotheek voorgelezen voor jong en oud.

Hele week In opdracht van MJD brengen mystery guests de hele week bezoeken aan maatschappelijke organisaties in de provincie. Zij stellen vragen ‘als laaggeletterde’. Hiermee wordt getest in hoeverre organisaties laaggeletterde cliënten herkennen.

Net als altijd kunnen ook in de Week van de Alfabetisering inwoners van de regio terecht bij Taalhuizen en Taalpunten in diverse bibliotheken. Iedereen die vragen heeft over leren lezen en schrijven of taalvrijwilliger wil worden kan hier terecht.

Ingezonden

Datum 1 september 2017 Redactie

Onderzoek eerste helft van 2017 naar succesvolle inbraken

Infographic- inbraken per gemeente in provincie Groningen

GRONINGEN/Regionieuws –  In de eerste zeven maanden van 2017 zijn er in de provincie Groningen 537 succesvolle inbraken gepleegd. Dit blijkt uit een analyse van nationale politiecijfers, die door Smart Alarm is gedaan. De leverancier van alarmsystemen onderzocht ook gemeentelijke verschillen in Groningen, waaruit blijkt dat de meeste inbraken per inwoner worden gepleegd in de gemeente Delfzijl.

Inbraken in Groningen
In Groningen waren er in de eerste zeven maanden van dit jaar 757 pogingen tot inbraak. Hiervan was 70,8% succesvol voor inbrekers. Daarnaast waren er nog 221 pogingen tot inbraak.

Meest inbraken in gemeente Groningen
Op gemeentelijk niveau in de provincie Groningen kwamen in de meeste inbraken voor in de gemeente Groningen. Hier werden namelijk 345 inbraakpogingen gedaan, waarbij inbrekers in 248 gevallen succesvol waren. Kijkend naar het aantal inbraken per inwoner, staat de gemeente Delfzijl bovenaan het rijtje. Andere gemeenten met veel inbraken per inwoner zijn Groningen, Bellingwedde, Haren en Pekela.

Hoogste slagingspercentages
Het gemiddelde slagingspercentage van alle Groningse gemeenten is 70,8%. De hoogste slagingspercentages van inbrekers binnen de provincie Groningen werden vastgelegd in de gemeenten Appingedam (90,0%), Veendam (87,5%), Stadskanaal (86,2%), Vlagtwedde (80,0%) en Bellingwedde (80,0%).

Opmerkelijk is verder het lage slagingspercentage in Delfzijl. 21 van de 47 inbraken in Delfzijl waren onsuccesvol. Enkel Winsum had een lager (en tevens het laagste) slagingspercentage (50%).

Een overzicht van alle onderzoeksresultaten, waaronder de inbraakcijfers van alle Groningse gemeenten, is de vinden op de onderzoekpagina van Smart Alarm.

 

Datum 11 augustus 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal