Direct naar de inhoud.

LeftHandFreddy speelde pannen van het dak in de Binding

Blues met LeftHand Freddy in de Binding Oude Pekela.
1 april 2017
Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Zaterdagavond 1 april trad Lefthand Freddy op in mfc De Binding te Oude Pekela die als eerste muzikant geprogrammeerd werd door de nieuwe Stichting “BluesInPekel”.

Voorzitter Johan Bügel verwelkomde de 100 aanwezigen, stelde terloops even zijn medebestuursleden Wilma Swarts, Herman Manders en Jan Nieman voor en sprak de wens uit dat vanaf nu de blues zal blijven klinken in Pekela. Daarna sprak wethouder van cultuur Jaap van Mannekes de bezoekers toe. Hij gaf hierbij aan zelf bluesminded te zijn en het geweldig te vinden dat de Blues weer leeft in Pekela. Wat zanger Fred Reining de woorden ontlokte dat hij nog nooit een Blues-wethouder had ontmoet, maar was er zeer mee in zijn schik. Jaap van Mannekes riep daarna de magische woorden: “We gaan beginnen, Let’s blues’n in Pekel”.

Fred Reining met zoon Berend(Boogie B) Reining op gitaar, Andre van der Werf op basgitaar en Hans Waterman op drums wisten de toon voor de rest van de avond zette. Met hun authentieke blues stijl gebaseerd op de oude klassiekers gemixt met het creatieve gitaarspel van Fred ontstond er snel bij de aanwezigen een en al sfeer en gezelligheid. Het duurde niet lang en de beentjes gingen van de vloer.

Sowieso was iedereen verrukt hoe de organisatie samen met Oscar Lamain van De Binding de foyer hadden omgetoverd tot een gezellige kroeg waar het heel prettig toeven was. Er werd veel gedanst en er was plezier, terwijl de band zo wat de pannen van het dak speelden. Lefthand Freddy speelde als nooit te voren en improviseerde er heerlijk op los. Gebruikte zijn gitaar met z’n linkerhand al tokkelend, dan wel bij de slow-blues nummers als “slide”, van een trein tot kakelende kippen toverde hij uit zijn gitaar en dan weer helemaal in trance swingend, ja zelfs “Bonanza” kwam even voorbij. Kortom een virtuoos op de gitaar. De zeer professionele band om hem heen ondersteunde zijn bevliegingen voetstoots. Het zichtbare plezier van de band straalde door naar het publiek die hen telkens met ovaties beloonden.

Een geweldig feest en een fantastische muzikale opening voor de nieuwe Stichting BluesInPekel met een weergaloze band.

Na afloop complimenteerden de bezoekers de organisatie en met vrolijke gezichten vertrokken ze met de woorden “Tot de volgende keer”. En die volgende keer zal zijn in november van dit jaar. Bezoekers hebben hun emailadres achtergelaten voor de nieuwsbrief van Stichting BluesInPekel. Wie hiervoor ook belangstelling heeft kan dit aangeven via email: bluesinpekel@gmail.com. Binnenkort  bespreekt de organisatie of er een donateurschap in de vorm van ‘vrienden van BluesInPekel’ gerealiseerd kan worden.

Tekst en foto: Herman Alink. Voor meer foto’s klik HIER. Ook op Prachtig Pekela ziet u foto’s van Fred Stötefalk.

Datum 3 april 2017 Redactie

Herindeling Pekela is voor de nieuwe gemeenteraad

Gemeentehuis Pekela-Foto: Wilma Swarts RTV1

OUDE PEKELA – In de raadsvergadering van dinsdag 21 maart stond de vraag centraal, hoe nu verder met de gemeentelijke herindeling Pekela, Veendam, Stadskanaal. In een eerdere raadsvergadering was al duidelijk geworden dat Veendam tegen deze herindeling is, terwijl Stadskanaal en Pekela het vermogen en de kracht voor deze samenvoeging juist wel inzien. Gisteravond was bedoeld voor de raadsleden om richting het college hun gevoelens te delen. Welke mogelijkheden zijn er nu eigenlijk. Een andere partner zoeken, niets meer doen of een pas op plaats tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen, en wat zijn de gevolgen zowel bestuurlijk, organisatorisch en financieel.

Provincie

Wethouder Hemmes begon met een korte schets over de hele situatie. Na de besluitvorming van de drie raden is de stuurgroep in Stadskanaal bijeen geweest om te overleggen. Hun conclusie was, nu de gemeente Veendam zich duidelijk heeft uitgesproken om niet samen met Pekela en Stadskanaal te willen er zonder Veendam geen herindeling meer inzit. Derhalve heeft men besloten de stuurgroep op te heffen. De drie besturen hadden op 16 maart een gesprek met gedeputeerde Brouns van de Provincie Groningen. Nadat de gedeputeerde naar ze geluisterd had, deelde hij mee dat nog voor deze zomer de provincie met een reactie zal komen, welke dan teruggekoppeld zal worden naar de gemeenteraad. Mogelijkerwijze gaat Brouns daarvoor eerst nog met weer met de drie besturen praten. Onduidelijk is nog hoe de reactie van de provincie zal zijn, maar Hemmes zegt niet te verwachten dat er een verplichting richting Veendam komt.

Fracties 

  • De heer Siegers (SP) is van mening dat de gemeentelijke herindeling onderdeel moet zijn van het verkiezingsprogramma voor de gemeentelijke verkiezingen in 2018. Inwoners kunnen dan precies zien welke partij hun belangen het best vertegenwoordigt, derhalve wil hij het over de verkiezingen heen tillen. Siegers gaf in zijn betoog aan dat de fractie van SP geen boodschap heeft aan de opmerkingen van de provincie.
  • Mevr. Norder-Smit van Samen Voor Pekela (SVP) was kort en bondig. Zij legt de verantwoordelijkheid bij de provincie.
  • De heer Busemann (PvdA) wil wachten op de reactie van de provincie, maar vraagt zich wel af hoelang de houdbaarheidstermijn van de gemeente Pekela is. Ook baart het hem zorgen de kritieken van verschillende raadsleden in Veendam richting de ambtelijke fusie de Kompanjie. Wethouder Hemmes zegt in een reactie  dat hij verwacht dat de gemeente Pekela door de ambtelijke fusie lang kan blijven bestaan. Hij verwacht niet dat Veendam zal stoppen met de Kompanjie omdat hen dat veel geld gaat kosten.
  • De heer Berghuis (CDA) vindt het besluit van Veendam een brevet van onvermogen. Draineren van dit dossier vindt hij jammer. Hij hoopt op een andere sturing van het Kabinet. Verder wacht het CDA het oordeel van de gedeputeerde af en zegt dat de raad blijvend aan de knoppen zullen draaien.
  • Mevr. Kneverling (GL) is zeer benieuwd wat de gedeputeerde te zeggen heeft. GL wil dit afwachten om daarna als raad verder te kunnen gaan.
  • Mevr. Fridrichs (VVD) wil laten onderzoeken of er een kans op herindeling is met Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal en Pekela. Een en ander uit te voeren na de nieuwe raadsverkiezingen in maart 2018. De reactie van wethouder Hemmes is Bellingwedde en Vlagtwedde al vergevorderd is, het zal dus onmogelijk zijn daarbij nog aan te sluiten.
  • De heer Meilof (CU) Is teleurgesteld en zegt dat er eerst nu rust moet komen en na de nieuwe gemeenteraadsverkiezing de zaak opnieuw te bekijken. Hij geeft aan dat als Pekela zelfstandig blijft, het een klein spelertje zal worden in een groter geheel. Hij hoopt dat de gemeente Veendam gestraft zal worden.

Voorzitter van de inforaad, burgemeester Jaap Kuin  zijn samenvatting van het geheel was kort en duidelijk. ‘Pas op de plaats en na de verkiezingen in maart 2018 verdere stappen te nemen’.  De raad kan zich daarin vinden.

Datum 22 maart 2017 Redactie

Bloemen voor Pekelder zorgproffesional Trees van Leeuwen

Foto: Gemeente Pekela

GEMEENTE PEKELA – Professionals in de zorg doen zwaar en dankbaar werk en daarom wil de gemeente ze dit jaar extra in het zonnetje zetten tijdens de Week van Zorg en Welzijn. Donderdag 16 maart 2017 is daarom een zorgprofessional in het zonnetje gezet. Namens de gemeente en Jeannet Janssen kreeg Trees van Leeuwen, welzijnsorganisatie De Badde, een prachtige bos bloemen uitgereikt.

Trees werkt al jaren in Pekela en doet haar werk met veel inzet en betrokkenheid. Jeannet Janssen is erg positief over Trees. “Trees ziet de goede dingen van mensen en weet in mensen de juiste dingen naar boven te halen. Ze kan mensen echt in hun kracht zetten”. Jeannet vind het ook mooi om te zien hoe Trees meebeweegt met de transformatie, ze gaat uit van de krachten van de mensen. Trees is verder heel betrokken en positief en doet haar werk met veel bevlogenheid. Een compliment en bedankje voor Trees!

Bron en foto: Gemeente Pekela

Datum 17 maart 2017 Redactie

Wethouder Hemmes sneed de Week van de Zorg en Welzijn in Pekela open

Foto: Herman Alink RTV1

OUDE PEKELA – Maandagmorgen verrichtte wethouder Hennie Hemmes van de gemeente Pekela in Mfc De Binding te Oude Pekela de starthandeling voor de Week van de Zorg en Welzijn door een taart aan te snijden.

Deze handeling werd aanschouwt door zo’n 30 aanwezigen die allen sterk betrokken zijn bij de zorg. De heer Hemmes sprak zijn waardering uit over al die mensen die hard moeten werken voor het welzijn van inwoners die zorg nodig hebben. Mede door de vergrijzing ligt er op hun schouders een steeds grotere druk. Middels het beschikbaar stellen van een taart, welke op meerdere plaatsen in de gemeente Pekela verspreid wordt, wil het gemeentebestuur alle medewerkers complimenteren met hun goede werk.

Om hen een hart onder de riem te steken werd ook een wensboom erbij uitgereikt waar men kaartjes in mag hangen hoe men denkt over de zorg en welzijn. Na het openingswoord sneed hij met een groot mes de taart aan maar probeerde niet een stukje taart uit te serveren met de woorden: “ik ben daar niet zo handig in”. Maar dat leverde geen problemen op met zoveel mensen in de zaal die gewend zijn om te zorgen.

Datum 13 maart 2017 Redactie

Eerste driebandenwedstrijd biljartvereniging De Snikke

Biljartvereniging De Snikke Oude Pekela

OUDE PEKELA – De Biljartvereniging De Snikke speelde in Mfc De Binding, onder auspiciën van de KNBB haar 1e Driebanden wedstrijd met arbitrage van eigen deskundige leden.

Alex de Keijser stuurde RTV1 een korte video (zie hieronder) die onze lezers een goed beeld geven hoe zo’n wedstrijd verloopt.

Datum 25 februari 2017 Redactie

Pekela en Veendam in top 10 goedkoopste koopwoningen

Foto: CBS

PEKELA/VEENDAM – Zocht of zoekt u een goedkoop huis, dan bent u het beste uit in de heerlijk rustige Veenkoloniën, te weten in de gemeenten Pekela en Veendam.

In Pekela betaalde je volgens een gezamenlijk onderzoek van het CBS en Kadaster voor een koopwoning in 2016 gemiddeld 128.000 en in Veendam staat het gemiddelde op 133.000 euro. Pekela is hiermee al vier jaar op rij de plek met de laagst gemiddelde koopprijs.

Het CBS publiceerde vandaag ook de prijsindex bestaande koopwoningen, de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Deze prijsindex corrigeert voor verschillen in samenstellingen van de verkochte woningen per periode. In de statistiek gemiddelde verkoopprijzen gebeurt dit niet.

Datum 21 februari 2017 Redactie

Leerlingen Dollard College in het zonnetje gezet

Burgemeester Kuin en de zes leerlingen
OUDE PEKELA – Zes leerlingen van het Dollard College hebben ontzettend goed geholpen tijdens de première van Pekels Goud op 28 januari jl. Ze deden dit vrijwillig. Burgemeester Jaap Kuin heeft ze vandaag in het gemeentehuis in het zonnetje gezet.

Burgemeester Kuin: “We vonden het leuk en belangrijk om jongeren bij de organisatie van de première te betrekken. En zo gezegd zo gedaan. De leerlingen van het Dollard college hadden een verantwoordelijke taak: ze hebben de kaartjes en muntjes uitgedeeld bij de entrees en hebben de jassen opgehangen en goed bewaakt. Het was een topdrukte deze zaterdagavond, maar ze hebben het uitstekend gedaan. Voor mij een reden om ze hier persoonlijk voor te bedanken”.

Datum 16 februari 2017 Redactie

Voorrondes Nationale voorleeswedstrijd

Foto: Jolanda Robben

VEENDAM/PEKELA – Ook dit jaar doen basisscholen weer massaal mee aan De Nationale Voorleeswedstrijd. Ongeveer 150 kinderen in de provincie Groningen zijn door hun trotse juf of meester aangemeld als voorleeskampioen van hun school.

De komende weken zullen zij met elkaar de strijd aangaan in de regionale voorrondes.

Maandag 13 en dinsdag 14 februari strijden 20 leerlingen uit de gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam voor drie plaatsen in de volgende ronde. In Theater vanBeresteyn in Veendam worden ze aangemoedigd door ongeveer 200 klasgenoten en familieleden.

In Bibliotheek Winschoten lezen op woensdagmiddag 15 februari de 11 schoolkampioenen uit de gemeente Oldambt hun zelfgekozen fragment voor. ’s Avonds is het de beurt aan de 10 leerlingen in de gemeente Stadskanaal.

De 31 leerlingen zullen allemaal proberen om in de voetsporen te treden van Sarah Chmayssani. De leerlinge van de Willibrordschool uit Stadskanaal wist vorig jaar door te dringen tot de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd.

De vijf winnaars van de regionale voorrondes mogen in maart meedoen aan de halve finale van de provincie Groningen.

De Nationale Voorleeswedstrijd
Is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met Stichting CPNB en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. De kwart finales, halve finales en provinciale finales worden georganiseerd door de bibliotheek. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen. De betrokken organisaties willen met deze wedstrijd aan een breed publiek laten zien,dat voorlezen niet alleen belangrijk is, maar vooral ook erg leuk.

Kijk voor meer informatie op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.

Datum 3 februari 2017 Redactie

Eindrapport onderzoek mogelijke herindeling klaar

herindeling Zuid Groningen
STADSKANAAL – De gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam zijn al een tijd bezig om te onderzoeken of het mogelijk is om samen een nieuwe gemeente te vormen.

In juli 2015 is besloten tot het opstellen van een gezamenlijke strategische agenda (SA3). In december 2015 en januari 2016 hebben de gemeenteraden besloten dat op basis van SA3 aanvullend onderzoek nodig is naar een mogelijke herindeling van deze drie gemeenten.

Onderzoek
In juli 2016 zijn de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam gestart met het vervolgonderzoek naar een mogelijke herindeling. Het onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en BugelHajema. Met het eindrapport van Berenschot en BugelHajema, hebben de gemeenteraden een scherper beeld op de voor- en nadelen van een mogelijke herindeling.

Conclusies
Berenschot en BugelHajema hebben onderzoek gedaan naar:

– Draagvlak: hoe denken de inwoners en maatschappelijke organisaties over het samengaan van de drie gemeenten?
– Economisch perspectief: Wat zijn de kansen voor onze regio voor het versterken van de regionale economie en werkgelegenheid?
– Financiën: Hoe staan de drie gemeenten er op dit moment financieel voor en zijn er misschien belangrijke financiële aandachtspunten voor de nieuwe gemeente?
– Zelfstandige taakuitvoering: De gemeenten hebben een aantal taken belegd bij samenwerkingspartners. Heeft de nieuwe gemeente de mogelijkheid om meer taken weer — zelf te doen in plaats van uit te besteden?

Ze zijn hiervoor in gesprek gegaan met inwoners, raadsleden, bestuurders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en deskundigen. Ook is er een uitgebreid financieel onderzoek gedaan. Hieronder de conclusies van het rapport kort samengevat.

Draagvlak
– Het draagvlak is niet in alle gemeenten even groot.
– Maatschappelijke organisaties en ondernemers bekijken een mogelijke herindeling zakelijk en zien meer voor- dan nadelen.

Economisch perspectief
– Ondernemers en experts zijn kritisch over hoe de huidige drie gemeenten kunnen bijdragen aan ontwikkeling en groei.
– Ondernemersnetwerken zijn versnipperd en concurrentie tussen de gemeenten (over bijvoorbeeld de vestiging van bedrijven) blijft een aandachtspunt.
– De kwaliteit en snelheid van de dienstverlening en het meedenken met bedrijven blijven achter bij wat nodig is.
– Veel ondernemers benoemen het belang van meer trots op het gebied, meer zelfbewustzijn én meer bouwen aan een goed imago en een positief verhaal.
– Een herindeling op zichzelf biedt geen toegevoegde waarde voor economie en het aantal banen, maar indirect wordt netwerkvorming en verbinding versterkt.
– Als belangrijkste risico zien sommigen het verlies van de directe lijnen naar bestuur en ambtelijke contactpersonen.

Zelfstandige taakuitvoering
– Na een herindeling ontstaat een krachtige gemeente die beter in staat is de ambities, opgaven en uitdagingen (waaronder werkgelegenheid, economie, leefbaarheid en voorzieningenniveau van de kernen) aan te gaan.
– Er zijn taken (vooral nieuwe) die een heringedeelde gemeente zelfstandig kan uitvoeren.
– Samenwerken blijft ook voor een nieuwe gemeente belangrijk en nodig.
– Door de herindelingen in de provincie Groningen ontstaan steeds grotere gemeenten. De positie van een nieuwe (heringedeelde) gemeente is binnen de provincie sterker dan de drie huidige gemeenten als deze zelfstandig blijven.

Financiën
– Er zijn geen financiële argumenten die een herindeling in de weg staan.
– De lasten voor de inwoners in alle drie de gemeenten gaan veranderen bij een herindeling.

Advies Berenschot en BugelHajema
Berenschot en BugelHajema adviseren op basis van het onderzoek om een nieuwe gemeente (herindeling) te vormen uit de huidige gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam. Zij concluderen dat de maatschappelijke vraagstukken in de regio groot zijn. Om deze vraagstukken in de toekomst het hoofd te kunnen bieden is herindeling de beste oplossing.

Besluitvorming
Op dinsdag 28 februari 2017 vergaderen de drie gemeenteraden afzonderlijk van elkaar over het rapport. Daarbij wordt een besluit genomen over het wel of niet herindelen.

(Gemeente Stadskanaal)

Datum 2 februari 2017 Redactie

Veel klachten rondom de PMD containers

Foto: Aad den Os – RTV1

VEENDAM/PEKELA – Bewoners van Pekela en Veendam klagen op de gemeentelijke facebook sites over de ophaal diensten van de PMD containers die om de 4 weken worden geleegd, maar bij de meeste gezinnen is na twee weken de bak al vol waardoor veel plastic en blik alsnog bij de restafval terecht komt. Veel bewoners van beide plaatsen hopen dan ook dat er snel een oplossing wordt gevonden voor dit probleem.

Reactie van de gemeenten Pekela  en Veendam op facebook: 
‘Wij begrijpen het dat het vervelend is als de PMD container vol is voordat deze geleegd gaat worden. De inzamelfrequentie is bepaald op basis van ervaringen in gemeenten die al langer PMD inzamelen met containers. Daaruit blijkt dat het legen van de PMD container één keer in de vier weken voor een huishouden voldoende is. Wel blijven wij in de gaten houden of dit voor de gemeente ook geldt. Om te voorkomen dat de container snel vol raakt, helpt het om grotere verpakkingen als wasmiddelflessen en drankenkartons eerst plat te maken. Ook het in elkaar stapelen van plastic bakjes of het inknippen van de hoekjes zodat ze plat worden, scheelt veel ruimte. PMD afval los in de oranje container doen scheelt ook ruimte’.

Verder geeft Veendam nog aan dat als de PMD container vol is, dat je het best PMD afval even apart in een zak bewaard tot de container  geleegd is. Daarna kun je het weer in de PMD container doen. Restafval kan gewoon in de grijze container.

Via www.mijnafvalwijzer.nl en de App krijgt u actuele informatie over afval en de inzameling gepresenteerd op het moment dat het u uitkomt.

Foto: Aad den Os

Datum 2 februari 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal