Direct naar de inhoud.

Leerlingen maken handafdruk in fundering nieuwe schoolgebouw (met video)

STADSKANAAL – Afgelopen vrijdagmiddag 31 maart werd de fundering van het nieuwe schoolgebouw aan de Acaciahage in Stadskanaal gestort. Het gebouw gaat plaats bieden aan de christelijke basisschool Het Mozaïek, de openbare basisschool De Hagenhofschool en Het Peuterpalet. Aanleiding voor een klein feestje en dus mochten de leerlingen van de beide basisscholen hun handafdruk in het cement maken.

 

De drie jongste leerlingen van de scholen mochten een handafdruk maken in een stuk beton dat later wordt ingemetseld in de gevel van het gebouw.

Datum 2 april 2017 Redactie

Nieuwbouw scholen en peuterspeelzaal Stadskanaal

Hagenhofschool
Hagenhofschool (F: Opron)

STADSKANAAL – Het college gaat de raad voorstellen totaal € 4,3 miljoen beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van drie bestaande scholen en een peuterspeelzaal onder één dak. Hiervan is € 3,4 miljoen daadwerkelijk bestemd voor de nieuwbouw. De resterende €  0,9 miljoen is nodig voor een aantal verkeersmaatregelen en voor het slopen en afboeken van de vier bestaande gebouwen.

Als de raad instemt met het voorstel, zal dit nieuwe gebouw in 2018 klaar zijn. In de nieuwbouw worden de huidige drie scholen de CBS Gabriel Damschool, de OBS Hagenhofschool en de CBS De Ark samen met de peuterspeelzaal Peuterpalet ondergebracht. De onderwijsvoorziening richt zich op de wijken Maarsstee en Maarswold en Hagen-, Borgen- en Vogelwijk. Het budget dat voor deze voorziening nodig is, wordt in de meerjarenraming van de gemeente Stadskanaal opgenomen vanaf 2018.

De locatie van deze nieuwe school is de Acaciahage, de plek waar nu nog de twee scholen de OBS Hagenhofschool en de CBS De Ark staan.  De keuze voor deze locatie is gebaseerd op verschillende aspecten, zoals de spreiding van scholen in de kern Stadskanaal, de verkeersveiligheid, de voorkeur van de wijkraden en het oordeel van schoolbesturen en ouders.

Na het besluit van de raad wordt direct gestart met de voorbereidingen, zoals het opstellen van een programma van eisen en de selectie van een architect. Bij het totale proces worden zowel de besturen, het personeel als de leerlingen betrokken. In het voorstel is eveneens voorzien in een extra budget voor verkeersmaatregelen. Ook hierbij worden ouders en omwonenden betrokken.

Datum 9 juli 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-