Direct naar de inhoud.

Johan Dijkstra laat zijn sporen achter in Stadskanaal

STADSKANAAL – Wellicht heeft u het al gezien: het trappenhuis en de schoorsteen op het Mercurius Business Park worden ’s avonds prachtig verlicht. De beide objecten op het voormalige Philipsterrein zijn onderdeel van het project ‘mozaïek en schoorsteen’.

Mozaïek
Op het terrein van de voormalige Philips fabrieken in Stadskanaal dreigde met de sloop van de oude gebouwen een waardevol en belangrijk baksteenmozaïek van Johan Dijkstra (De Ploeg) verloren te gaan. Het mozaïek ‘Mercurius’ van 5 x 12 meter sierde sinds 1960 het trappenhuis van de buizenfabriek en is een voorbeeld van monumentale kunst uit de wederopbouwperiode en voorbeeld van de geschiedenis van (ondernemend) Stadskanaal. Het is bovendien het enige object dat hij in deze techniek heeft ontworpen. Twee plannen om het kunstwerk te redden bleken niet haalbaar en daarmee leek het verloren.

Behoud cultureel erfgoed
Ben Timmermans, een van de nieuwe eigenaren van het terrein, liet het er echter niet bij zitten. Hij is een van de initiatiefnemers van een nieuw plan voor het behoud van het mozaïek, gericht op educatie, cultuur, kunst, lokale geschiedenis, energie en toerisme. De ondernemers op het tot Mercurius Business Park omgedoopte terrein hebben dit samen opgepakt en wisten ook Philips achter het plan te krijgen. Het plan is even simpel als geniaal: behoud en restaureer het trappenhuis en maak er een uitkijktoren en een expositieruimte van. Hiermee worden een aantal doelen gerealiseerd waaronder het stimuleren van toerisme, het creëren van educatief aanbod op het gebied van duurzame energie en lokale geschiedenis voor scholen en het versterken van de sociale cohesie. De gemeente Stadskanaal heeft, evenals een groot aantal (culturele en maatschappelijke) organisaties en bedrijven, het plan ondersteund en er zijn subsidies toegekend. En nu kunt u het resultaat zien; een geweldige prestatie. Het is prachtig.

Op het terrein wordt een zonnepark, een bedrijventerrein en een OV-knooppunt gerealiseerd.

Datum 21 december 2018 Bert Jan Brinkman

Mercurius mozaïek blijft behouden

 

SP Raadslid Gerrie Kremer
SP Raadslid Gerrie Kremer
mercurius mozaik
museumphilipsstadskanaal.nl

STADSKANAAL – Het mozaïek ‘Mercurius’ op het voormalig Philipsterrein is gered. Op het gesaneerde fabrieksterrein stond het monument van de Groninger kunstenaar Johan Dijkstra wat herinnerde aan de imposante Philipsperiode in Stadskanaal. Het mozaïek, van gekleurde stenen, was opgemetseld langs het voormalig trappenhuis van de fabriek en dreigde verloren te gaan. Onderwijzer Marcel Nijboer maakte zich zorgen en trok aan de bel. Ook de ChristenUnie en PvdA maakten zich eerder al sterk voor behoud van het mozaïek. Het gemeentebestuur schrijft nu op vragen van SP- raadslid Gerrie Kremer dat het de bedoeling is om het kunstwerk te behouden. De gemeente stelt in het schrijven in gesprek te zijn met de eigenaren van het Mercurius Businesspark om het mozaïek een nieuwe plek te geven.

Datum 28 november 2015 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal koopt Philips terrein voor €1

Voormalige Philipsfabriek en Kartcentrum na de brand in 2012STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is sinds 10 oktober eigenaar van het vervuilde voormalig Philips-terrein aan de Elektronicaweg.

Op het terrein ligt chemisch afval opgeslagen en ook de bodem is ernstig verontreinigd. De gemeente heeft het terrein voor het symbolisch bedrag van een euro overgenomen van de curatoren van het failliete SIG-TCN.

Het terrein is inmiddels hermetisch afgesloten en wordt met camera’s bewaakt. Alle sloten zijn vernieuwd. Anti-kraakwachten in speciaal geplaatste units moeten er voor zorgen dat het terrein niet opnieuw wordt gekraakt.

Opschonen
De gemeente is onmiddellijk na de overdracht begonnen met het opschonen van het terrein. Struiken en bomen zijn gerooid, asbest is verwijderd en er is begonnen met de sloop van gebouwen.

Stadskanaal wil dat in de toekomst zich weer bedrijven op het terrein kunnen vestigen. Geïnventariseerd wordt wat daarvoor moet gebeuren.

Steun provincie
Het eerste chemisch afval is inmiddels verwijderd. Duidelijk is dat de sanering van het terrein inclusief de bodem miljoenen euro’s gaat kosten. Geld dat Stadskanaal niet heeft. De gemeente rekent dan ook op steun van de provincie.

Bron: RTV Noord

Datum 23 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Krakers vertrokken van voormalig Philipsterrein

Geen krakers meer op Dideldom
Geen krakers meer op Dideldom

STADSKANAAL – Afgelopen vrijdagmorgen zijn de krakers die al maanden op het voormalige Philipsterrein bivakkeerden vertrokken. De krakers van het sterk vervuilde, voormalig Philipsterrein aan de Electronicaweg in Stadskanaal moesten het terrein binnen 48 uur verlaten. Dat heeft de rechtbank in Groningen eerder bepaald. En daar hebben ze gisteren (3 oktober) gehoor aangegeven.

Politie en twee beveiligingsbedrijven waren tijdens hun vertrek aanwezig. De krakers hadden hun spullen bijeen gepakt en zijn zonder problemen vertrokken. Wel zijn er nog wat woordenwisselingen geweest maar dat monde niet uit dat er opgetreden moest worden. Een paar krakers zijn vertrokken met een proces-verbaal in de broekzak, waarvoor is niet bekend. Sinds vrijdagmorgen zijn er twee beveiligingsbedrijven die 24 uur per dag aanwezig zijn om het grote terrein te bewaken. Als de krakers kort terug zullen komen om nog wat privé spullen op te halen, die achtergebleven zijn, zal dat onder begeleiding gaan van de beveiliging.

Info/foto: 112regioflits/R. Wiekenkamp

Datum 4 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

Geen vrolijke gezichten tijdens raadsvergadering

Volle bak raadsvergadering Stadskanaal
Volle bak raadsvergadering Stadskanaal

STADSKANAAL – Het was een lange zit voor raadsleden, het college en de bezoekers van de openbare raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal gisterenavond. Dat kwam omdat er belangrijke zaken besproken werden. Zo was er de, met opheffing bedreigde, openbare Daltonschool ’t Zonnedal in het dorp Alteveer. Met nog slechts 16 leerlingen zal de school moeten fuseren met de Christelijke basisschool ‘De Hochte’. De ouders willen dat niet omdat er bewust is gekozen voor openbaar onderwijs. Wethouder Johan Hamster weet dat met slechts 16 leerlingen de school zal moeten sluiten. Financiering zal dan stoppen door het ministerie van onderwijs. Alleen scholen met meer dan 23 leerlingen kunnen rekenen op een rijksbijdrage. De gemeente hanteert als regel dat er één onderwijsvoorziening per dorp moet zijn en een alternatief op voldoende afstand. Verdriet op de tribune.

Philips
Ook de sanering van het voormalig Philips terrein kwam aan de orde. GroenLinks Stadskanaal (niet in de gemeenteraad) kwam met een rapport waarin geschreven stond dat Stadskanaal al in 2003 op de hoogte was van de verontreiniging. Hierop wilde de raad nu wel eens het fijne weten. Burgemeester Baukje Galama liet tijdens de raadsvergadering weten dat ze het terrein zo snel mogelijk wil laten saneren. “De staat waarin het nu verkeert past niet bij Stadskanaal. Zodra de gemeente eigenaar is beginnen we met de éérste fase van de sanering”, aldus de burgemeester. Op het rapport van GroenLinks antwoordde Galama: “GroenLinks heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Wij waren inderdaad op de hoogte maar dat we hier niets mee gedaan hebben klopt niet. Er lagen duidelijke afspraken en sanering van het terrein was niet onze taak”.

Wedeka
En dan was er nog de begroting Wedeka. Aan het eind van dit jaar verliezen hier rond de driehonderd tijdelijke medewerkers van het werkvoorzieningschap hun baan . De raad stelde de begroting voor 2015 vast en constateerde dat er te weinig in kas is om de medewerkers ook in 2015 in dienst te houden. Nico van Lieberom (ondernemingsraad Wedeka) probeerde de raad juist te overtuigen dit wel te doen. Lieberom: “Deze mensen kunnen nauwelijks ander werk vinden. Bij geen verlenging van het contract komen ze uiteindelijk allemaal in de w.w. terecht.“ De gemeenteraad staat echter met de rug tegen de muur en heeft geen andere keuze dan de begroting goed te keuren. Wedeka stevent af op een verlies van 2,5 miljoen euro in 2015. De gemeente zal de tekorten zoveel mogelijk moeten opvangen. Raadsvergadering september 2014 was dan weliswaar drukbezocht, helaas om minder prettige redenen.

De raadsvergadering duurde tot 01.50 uur en werd in zijn geheel live uitgezonden via RTV Stadskanaal. Met dank aan Martin Wilkens die tot in de kleine uurtjes opbleef om techniek te verzorgen.

Datum 24 september 2014 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal al 10 jaar op de hoogte van ernstige verontreiniging Philipsterrein.

Screenshot 2014-09-17 at 08.26.11STADSKANAAL – GroenLinks Stadskanaal heeft inzage gekregen in vertrouwelijke documenten die aantonen dat de gemeente Stadskanaal al in 2003 op de hoogte was van ernstige verontreiniging van het Philipsterrein aan de Electronicaweg in Stadskanaal. De documenten werden recentelijk gevonden in kantoorruimtes van de voormalige beheerder SIG Real Estate. Uit een tweetal onderzoeken in opdracht van de gemeente Stadskanaal blijkt dat er in 2003 duidelijke signalen waren over ernstige verontreiniging van het Philipsterrein.

Naast calamiteiten als het jarenlang weglekken van schadelijke vloeistoffen door ‘loze leidingen’ is verder sprake van asbest op het gehele terrein en cadmium verontreiniging met een omvang van 350 m3 en een ernstig geval van bodemverontreiniging bij locatie UV. Sanering van deze locatie is zeker urgent’.

Het historisch weergegeven beeld geeft aan op welke wijze gehandeld werd met tientallen soorten chemicaliën die in de loop der jaren zijn gebruikt op het (voormalig) Philipsterrein. De onderzoekers geven aan dat veel locaties met risicomogelijkheden nog niet zijn onderzocht en adviseren een grootschaliger onderzoek.

In 2006 is SIG Real Estate eigenaar geworden van het complex. Philips heeft bij de overname een bedrag beschikbaar gesteld voor sanering van het terrein. Door het faillissement van SIG Real Estate in 2013 is dit budget niet meer beschikbaar.

GroenLinks Stadskanaal wil opheldering over de rol van de gemeente Stadskanaal als toezichthouder als het gaat om verontreiniging van het Philipsterrein. Het is duidelijk dat er al in 2003 duidelijke signalen waren van ernstige verontreiniging. Zeker voor omwonenden maar ook voor toenmalige gebruikers op de locatie was deze situatie gevaarlijk voor de gezondheid. Welke stappen heeft de gemeente Stadskanaal ondernomen om tot daadwerkelijke sanering van het (voormalig) Philipsterrein te komen? Indien zij niets heeft ondernomen, waarom niet?

Uit de documenten blijkt dat de gemeente Stadskanaal op z’n minst ruim 10 jaar op de hoogte moet zijn geweest van de situatie op het Philipsterrein en nog steeds niet transparant is over de situatie in haar rol als toezichthouder. Voor GroenLinks Stadskanaal staat het belang van de gezondheid van omwonenden en een goed leefmilieu voorop. De prioriteit ligt bij een structurele oplossing die niet nog eens 10 jaar mag duren.

Voor inzage in de geciteerde stukken kijk op groenlinks-stadskanaal.nl en klik op ‘Dossier Philips’.

Datum 17 september 2014 Bert Jan Brinkman

CDA Stadskanaal wil treinstation op voormalig Philipsterrein

Roelof Plieger
Roelof Plieger

STADSKANAAL – Bij de beoogde aanleg van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal moet het nieuwe station van Stadskanaal worden aangelegd op de voormalige Philipslocatie op bedrijventerrein Dideldom. Dat wil het CDA in de gemeente Stadskanaal. De partij neemt daarmee duidelijk stelling tegen de bouw van een station in de Parkwijk, in de omgeving van de Stationslaan. 

Het voormalige Philipsterrein is volgens fractievoorzitter Roelof Plieger een ideale plek voor een station: ,,De infrastructuur is al aanwezig, het terrein is goed ontsloten door wegen richting Nieuw-Buinen en Borger, het centrum van Stadskanaal, alle dorpen in de gemeente en de N366. Dat is niet alleen erg praktisch, het scheelt ook een enorme investering in infrastructurele maatregelen. Er is voldoende ruimte voor een gecombineerd trein- en busstation met ruime parkeergelegenheid, ideaal voor P&R. Bovendien is het station goed bereikbaar voor reizigers vanuit Nieuw-Buinen, Musselkanaal en bedrijvenpark Stadskanaal.  Bijkomend voordeel is dat de aanleg van een station een mooie invulling is van het al geruime tijd braakliggende terrein. En mocht de spoorlijn op termijn worden doorgetrokken naar Emmen, dan ligt het station al op een mooie plek voor de doorgaande verbinding.’’

Busverbinding

Met de aanleg van een trein- en busstation aan de Electronicaweg zou het huidige busstation uit het centrum van Stadskanaal verdwijnen. ,,Dat scheelt behoorlijk wat overlast voor de bewoners van de omgeving van het huidige station aan de Navolaan’’, denkt Plieger. Wel stelt zijn partij als voorwaarde voor een station op het bedrijventerrein dat er goede busverbindingen met het centrum van Stadskanaal komen met voldoende capaciteit om onder meer schooljeugd en winkelend publiek naar de plaats van bestemming te brengen.

Verkeersbewegingen

Volgens Plieger lijkt het in eerste instantie misschien heel mooi, zo’n station op een steenworp afstand van het centrum en scholen, maar brengt de aanleg op die locatie een enorme toename van het aantal verkeersbewegingen in de Parkwijk met zich mee: ,,Zo’n station vergt een behoorlijke infrastructuur. Denk aan aansluitende busverbindingen, wegen en parkeerplaatsen. Dat zou qua verkeersstromen een belasting voor de Parkwijk met zich meebrengen die wij niet acceptabel vinden.’’

2018

Zoals het nu lijkt, neemt de provincie Groningen in de loop van volgend jaar een beslissing over de aanleg van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. De vooruitzichten zijn positief. Bij groen licht van de provincie gaat de eerste trein tussen Stadskanaal en Veendam waarschijnlijk in 2018 rijden.

 

Datum 14 februari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal